Vilkår og Betingelser for feriegjester

Vilkår og Betingelser for feriegjester

Sist oppdatert: 9. juli 2021


1. Introduksjon 

1.1  Reisevilkårene er en bindende kontrakt mellom EG Vacation Rentals Ireland Limited og feriegjester.

Vrbos virksomhet i Europa administreres av  EG Vacation Rentals Ireland Limited med adresse 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Ireland og med organisasjonsnummer 673084 («Vrbo», «vi» «vår» «oss” »).  Vrbo er et indirekte datterselskap av Expedia Group, Inc. («Expedia») i USA. Vrbo tilbyr en online-plattform med forskjellige verktøy, tjenester og funksjoner («Vrbo-plattformen»), som lar utleiere og forvaltere annonsere ferieboliger og lar feriegjester velge ferieboliger og kommunisere med utleiere og forvaltere (samlet omtalt som «Tjenesten»). Tjenestene leveres via landsspesifikke nettadresser, inkludert via nettstedet www.vrbo.com/no-no, gjennom Vrbo sine plattformer og systemer og gjennom mobilapplikasjoner (for mobiltelefon, nettbrett og andre enheter eller grensesnitt) (samlet omtalt som «Portalen»). Betaling for bookinger som gjøres via Portalen («Betalingstjenestene») administreres av tredjepart betalingsleverandører og/eller Vrbo eller Vrbo Group (som definert nedenfor) sine tilknyttede selskaper avhengig av valutaen  («Vrbo Payments») levert gjennom tredjepart betalingsleverandører. Begrepet «Vrbo Group» omfatter i disse vilkårene, kun for enkelhets skyld og ikke ellers, Expedia, Vrbo og deres tilknyttede selskaper og datterselskaper.

1.2 Disse vilkårene («Reisevilkårene») gjelder for forholdet mellom Vrbo og ethvert individ som bruker eller får tilgang til Portalen og dens innhold og tjenester som er tilgjengelig der i form av å være en feriegjest eller potensiell feriegjest, og som ikke bruker Portalen som en utleier av ferieboliger eller ferieboligforvalter (hver for seg en «feriegjester» eller «du»).  Feriegjester omfatter personer som bruker Portalen til å innhente informasjon om og til å bestille bolig, enten det er til forretnings- eller fritidsformål, fra utleiere eller forvaltere av slike boliger. Booking av ferieboliger gjennom Portalen styres av disse Reisevilkårene, mens booking av hotellrom gjennom Portalen styres av Expedia Partners Solutions reisevilkår.

1.3 En feriegjest sin bruk av tjenestene på en nettside er underlagt vilkårene og betingelsene på Vrbo-nettstedet som bookingen er fullført med (og ikke nødvendigvis Vrbo-stedet hvor ferieboligen opprinnelig ble oppført). Dersom det er motstrid mellom reisevilkårene på Vrbo-portalen der ferieboligen først ble publisert, og på den portalen hvor bookingen ble gjennomført, er det reisevilkårene for Vrbo-portalen der bookingen ble gjennomført som gjelder. Hvis du ikke fullt ut samtykker til Reisevilkårene, er du ikke autorisert til å få tilgang til eller ellers bruke Portalen.

1.4 Vrbo tillater ikke noen å registrere seg på denne Portalen med mindre de er i stand til å inngå juridisk bindende avtaler. Som en konsekvens kan Tjenestene bare brukes av personer i alderen 18 og over.

1.5 Noen seksjoner eller funksjoner på Portalen kan være begrenset til de feriegjestene som har laget en brukerkonto hos oss og er logget inn på brukerkontoen. Vrbo kan i stedet for å bruke e-post og passord, tillate feriegjester å bruke kompatible tredjepartsautentiseringsleverandører for å logge inn eller registrere seg på Vrbo. Uavhengig av hvordan feriegjester logger seg inn, er feriegjesten ansvarlig for all aktivitet som skjer på brukerkontoen og på beskytte brukerkontoens passord. Feriegjesten vil umiddelbart varsle Vrbo om uautorisert bruk av feriegjestens brukerkonto.

1.6 Vrbo kan endre Reisevilkårene fra tid til annen, for eksempel på grunn av  teknisk utvikling, endringer i sin forretningsvirksomhet, ved nye eller endrede eller utgåtte varer eller tjenester, eller på grunn av relevante lovendringer. Du vil motta et varsel 30 dager i forkant om eventuelle endringer eller vår oppsigelse av disse Reisevilkårene. Vi vil varsle deg om endringer eller oppsigelse av Reisevilkårene via e-postadressen du har oppgitt til Vrbo. Du bør besøke denne nettsiden regelmessig for å se de nyeste Reisevilkårene fordi de er bindende for deg.

1.7 Vrbo kan be deg om å gi personlig informasjon direkte. For eksempel kan Vrbo be deg om å oppgi kontaktinformasjon, for eksempel fullt navn, telefonnummer og e-postadresse, for å aktivere enkelte funksjoner som din booking av ferieboliger. For mer informasjon om personopplysningene vi samler inn og dine rettigheter, vennligst les vår personvernpolicy  og retningslinjene for informasjonskapsler. Hvis du har oppgitt ditt telefonnummer, vær oppmerksom på at du i henhold til lokale regler kan ha rett til å registrere deg på en reservasjonsliste. For eksempel i Norge, kan du registrere deg i Reservasjonsregisterert.

2. Grunnleggende

2.1 Portalen er et sted der feriegjester kan se informasjon om ferieboliger som er tilgjengelig for leie («ferieboliger») fra andre, inkludert utleiere av ferieboliger, leietakere og forvaltere (hver for seg en «Utleier», og sammen med en feriegjest, «brukere»). Vi kan også tilby andre verktøy og tjenester som tillater brukere å kommunisere med hverandre og inngå leieavtaler eller andre transaksjoner med hverandre.

2.2 Portalen fungerer kun som et bindeledd mellom brukerne, og har kun en formidlende funksjon. Leieavtaler inngås kun mellom feriegjester og Utleier. Vrbo er ikke og blir ikke part i noen avtaleforhold mellom feriegjester og utleier, og er i kraft av sin stilling som markedsplass på nettet ikke forpliktet til å megle mellom feriegjester og utleier i tilfelle eventuelle tvister oppstår mellom dem. Du samtykker i at det er feriegjester og utleier som er ansvarlige for forpliktelser som oppstår under kontraktsforholdet mellom feriegjester og utleier, at Vrbo ikke er en avtalepart i slike avtaler, handler ikke som en agent/representant på utleieres vegne og fraskriver seg alt ansvar med opphav i slike avtaler selv om Portalen tilrettelegger for en booking av en feriebolig eller bruk av andre verktøy, tjenester eller produkter, da Vrbo ikke er en avtalepart i noen slike leieavtaler eller andre avtaler mellom feriegjester og utleiere, og utleiere anses ikke som Vrbos tjenesteleverandører. Vrbo er ikke en organisator eller selger av pakkereiser under Directive (EU) 2015/2302. Med tanke på annonsering av ferieboliger på nettsteder som ikke er tilknyttet Vrbo, fungerer ikke Vrbo som tilrettelegger av tilknyttede reisetjenester i henhold til Directive (EU) 2015/2302.

2.3 Utleierne kan enten være individuelle ferieboligutleiere som opererer på forbruker-til-forbrukerbasis, eller ferieboligforvaltere som driver på næringsdrivende-til-forbrukerbasis. Hvis du inngår en leieavtale med en utleier på forbruker-til-forbrukerbasis, vær oppmerksom på at forbrukerlovgivningen ikke gjelder i for kontrakten med utleieren. Utleieren er eneansvarlig for å avgjøre hvorvidt de opererer som forbruker eller næringsdrivende, og for eventuelle fremstillinger de gir til feriegjester med hensyn til deres status.

2.4 Feriegjester er ansvarlig for, og aksepterer å overholde, alle lover, regler og forskrifter som gjelder for deres bruk av Portalen, bruk av ethvert verktøy, tjeneste eller produkt som tilbys via Portalen, og enhver transaksjon de deltar i på Portalen eller i forbindelse med deres bruk av Portalen. Feriegjesten bør være oppmerksom på at utleierne har et ansvar for å overholde all lovgivning, regler og bestemmelser av betydning for annonsering og utleie av ferieboliger, samt utførelse av dette som næringsdrivende. Vær oppmerksom på at selv om vi ikke er part i noen utleietransaksjon og, i den grad det er lovmessig tillatelig, ikke påtar oss noe ansvar for juridisk eller forskriftsmessig overholdelse av bestemmelser knyttet til ferieboliger som er oppført på Portalen, kan det være omstendigheter der vi likevel er forpliktet til å gi opplysninger om enhver annonse, i forbindelse med etterforskning fra offentlige myndigheter eller tilsynsorganer, rettstvister eller forvaltningsprosesser.

Tjenestegebyr for feriegjester

2.5 Tjenestegebyret skal betales av feriegjester («tjenestegebyr») som bestiller en feriebolig som stammer fra Vrbo-plattformen, ved å bruke Vrbo-betalingsmåten. Gebyret utgjør vanligvis en prosentandel av den totale leieprisen (som kan omfatte flere gebyrer samt utleiers skadedepositum). Tjenestegebyret, pluss eventuelle skatter som kreves for gebyret av den aktuelle jurisdiksjonen, vises til feriegjesten ved booking og før endelig betaling. Avhengig av lovene som gjelder i jurisdiksjonen der feriegjesten og/eller utleieren oppholder seg, kan det også kreves mva., turistskatt eller lignende indirekte skatter i forbindelse med gebyret. Tjenestegebyret refunderes kun hvis utleieren godtar en feriegjests avbestilling og tilbakebetaler hele leiebeløpet. Utleiere godtar at de ikke skal oppfordre eller råde feriegjester til å prøve å omgå eller unngå å betale tjenestegebyret som belastes av Vrbo, og feriegjester skal heller ikke omgå eller unngå å betale det.

2.6 Vrbo kan være pålagt å kreve og innbetale skatter (inkludert mva., omsetningsavgifter eller tilsvarende) på Tjenestegebyret. Der det er nødvendig, vil Vrbo gi feriegjester en faktura som spesifiserer skatter og avgifter som belastes på Tjenestegebyret. Hvis feriegjester har rett til fritak fra skatter eller tilsvarende på Tjenestegebyret, må de fremskaffe og oversende nødvendig dokumentasjon og støtte for slikt unntak til Vrbo.

2.7 Hvis feriegjesten er en mva.-registrert forretningsreisende eller ansatt i et selskap med momsrefusjon, må de oppgi et gyldig mva.-nummer og faktureringsadresse til Vrbo, slik at Vrbo kan gjennomføre tilbakebetaling, der det er aktuelt, for Tjenestegebyret. Hvis feriegjester har faktureringsadresse i Irland gjelder ikke momsrefusjonsordningen, og mva. i Irland vil påløpe.

Oppholdsskatt

2.8 Innkreving og betaling av Oppholdsskatten: Feriegjester er ansvarlige for betaling av Oppholdsskatt (som definert nedenfor). Lovgivningen i jurisdiksjonene kan variere, men disse skattene kan bli pålagt og bli innkrevet og overført som en prosentandel av Leiebeløpet satt av utleiere, et fast beløp per dag, beløp basert på antall gjester eller andre variabler, og kalles noen ganger «forbigående innkvarteringsskatt», «hotellskatt,» «innkvarteringsskatt,» «byskatt,» «romskatt» eller «turistskatt» («Oppholdsskatt»). I visse jurisdiksjoner, for eksempel Frankrike, er det bare feriegjester i alderen 18 år og over som er ansvarlige for betaling av Oppholdsskatt. Andre unntak fra betalingen av Oppholdsskatten kan gjelde. I så fall skal feriegjester kreve tilbakebetaling fra den relevante lokale myndigheten som har ansvaret for å samle Oppholdsskatten. I visse jurisdiksjoner, hvor loven tillater dette, kan Vrbo samle inn og overføre Oppholdsskatten på vegne av utleierne. I slike tilfeller vil utleierne ikke ha noen rutiner for innkrevingen fra feriegjester og innbetalingen av denne Oppholdsskatten til byen. I alle jurisdiksjoner der en slik prosess gjelder, pålegger og godkjenner utleieren herved at Vrbo samler Oppholdsskatten fra feriegjester på deres vegne og oppfyller de relevante skatteansvarskravene, herunder betalingen. Ved anvendelse av Lov 2017 -1775 datert fra 28. desember 2017, vil Oppholdsskatt i Frankrike bli innkrevet av Vrbo i forhold til bookinger gjort for ferieleie i alle franske byer som har innført oppholdsskattinnkreving og -betaling («taxe de séjour au réel»).

2.9 Portalen består av annonser for ferieboliger til utleie fra utleiere og innhold fra tredjeparter. Det er utleieren eller tredjeparten som har ansvar for dette innholdet. Vrbo påtar seg ikke ansvar for slikt innhold i den grad det er lovmessig tillatelig; Vrbo gjør kun innholdet tilgjengelig, slik at feriegjester og utleier har muligheten til å kommunisere direkte samt å bestille og leie ferieboligen. Alle bookinger gjøres direkte til utleier, og kontrakten inngås bare direkte med utleier. En slik kontrakt vil regulere din rett til å bruke ferieboligen, og kan inneholde forpliktelser til å betale tilleggsavgifter og avgifter. Vrbo er ikke en part i noen slik kontrakt, og Vrbo har ikke, i den grad det er lovmessig tillatelig, noe ansvar for utleiers levering av ferieboligen. I kraft av vår stilling som markedsplass på nettet vil vi ikke støtte, godkjenne, representere eller garantere for sannheten, nøyaktigheten eller påliteligheten ved opplysninger i annonsene på Portalen eller eventuelle meninger/innhold som er lagt inn av tredjeparter. I tillegg til klausul 10, og i henhold til web hosting-status, vil Vrbo fjerne innholdet hvis det blir oppmerksom på eller blir varslet om at innholdet er ulovlig.

2.10 Vrbo lar feriegjestene se prisene på nettstedet i den valutaen de selv ønsker, og kan gjøre det mulig for feriegjestene å betale i den valutaen de selv ønsker. De ulike valutaene som vises, baserer seg vanligvis på offentlig tilgjengelige valutakurser og kan ikke garanteres å følge de beste tilgjengelige valutakursene. Hvis din ønskede valuta ikke er tilgjengelig for en booking, vil betalingen foregå i utleierens valgte valuta. Uansett vil du bli vist gjeldende valuta og presist beløp på betalingssiden. Vår totale kompensasjon kan påvirkes av valutaen du velger for betaling. Vær oppmerksom på at hvis du betaler i en annen valuta enn den du har på kortet, kan banken eller kortutstederen kreve vekslingsgebyr, transaksjonsgebyr eller andre tilleggsgebyrer.

3. Ferieboligannonser og samhandling med utleiere

3.1 Vær oppmerksom på at utleiere er ansvarlige for all informasjon, inkludert bilder, tekst og annet innhold, knyttet til ferieboliger de tilbyr («annonser»), for å oppdatere dem og sikre (der det er relevant) at de er riktig oversatt.

3.2 Hvis en feriegjest finner en feriebolig av interesse, kan de sende en informasjonsforespørsel til utleier (en «Henvendelse» eller «Henvendelser») Vi kan tilby ulike e-postnyhetsbrev fra tid til annen, for å forbedre tjenestene som vi tilbyr. Feriegjester kan velge om de ønsker å få tilsendt nyhetsbrev på e-post fra Vrbo, og kan slutte å motta slike nyhetsbrev fra Vrbo når som helst via Communications Preference Centre, selv om det kan ta noe tid før innstillingene trer i kraft.

3.3 Feriegjester vil motta en bekreftelse fra Vrbo når en Henvendelse er sendt til utleier.

3.4 Utleier kan deretter kommunisere med feriegjester direkte i forbindelse med Henvendelser, og feriegjester og utleier kan også kommunisere med hverandre via Portalen (og via andre verktøy på Vrbo-plattformen).

3.5 Dersom en utleier tilbyr booking på nett, vil feriegjester ha mulighet til å bestille på nett, og en slik booking skal godkjennes eller avvises av utleier innen 24 timer, unntatt der utleier har godkjent øyeblikkelig booking. For betaling på nett, skal feriegjester, hvis booking er bekreftet av utleier, kunne betale med kredittkort eller andre tilgjengelige betalingsmetoder, via betalingssiden. Kredittkortbetalinger på nett behandles gjennom betalingsportalen som tilbys enten (1) gjennom Vrbos tredjeparts betalingsformidlere, (2) via Vrbo-betalinger (ved hjelp av en tredjeparts betalingsformidler), eller, (3) slik tilfellet er for enkelte integrerte utleiere, gjennom utleiers egen tredjeparts betalingsformidler. Ved bruk av nettbetalingstjenesten gjelder vilkårene til betalingsleverandøren og/eller, dersom Vrbo Payments anvendes, Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering, og feriegjesten samtykker (med unntak av Vrbo Payments plikter under Avtale om avgiftsinnkreving for innkvartering) til at Vrbo ikke har kontroll over eller ansvar for denne tjenesten.

3.6 Utleiere som tar imot kredittkortinformasjon, bankkontoopplysninger eller annen betalingsinformasjon fra feriegjester, forplikter seg til å håndtere og beskytte all slik informasjon i henhold til gjeldende lover og forskrifter samt beste praksis.

3.7 Kommunikasjon mellom feriegjester og utleiere via Vrbo-plattformen må ikke inneholde e-postadresse eller telefonnummer. Vær oppmerksom på at all kommunikasjon som sendes via Portalen (eller gjennom ethvert verktøy på Portalen, slik som Vrbo-plattformen) kan refereres til av feriegjesten og utleier som kommuniserer, og ses av Vrbos ansatte og representanter for å kunne overholde sine forpliktelser på grunn av sin web hosting-status og for å overvåke bruken for bedre å kunne lære feriegjester og utleiere hvordan de skal bruke Vrbo-plattformen korrekt, oppdage svindelforsøk, og sørge for etterlevelse av Reisevilkårene. Vrbo beholder en kopi av alle e-poster som sendes og mottas gjennom denne tjenesten.

3.8 Utleiere og feriegjester er alene ansvarlig for innholdet i kommunikasjonen mellom hverandre. 

4. Rangering og visning i Søkeresultater

Vrbo kan ikke garantere at en annonse vil vises i en spesifikk rekkefølge i søkeresultater i en Portal. Søkeresultatene vil variere automatisk, avhengig av filtre brukt av feriegjester, feriegjesters preferanser, samt utleiers «Rangering» som kan være et resultat av ferieboligens egenskaper og feriegjesters brukeropplevelser. Ferieboligens egenskaper evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel feriegjesters tilbakemeldinger, fasiliteter og beliggenhet. Feriegjesters brukeropplevelser evalueres basert på en rekke faktorer, som for eksempel hyppighet av datoendringer, utleiers responstid og aksept av bookinger, kontinuiteten i rangeringer, hyppigheten av utleiers kanselleringer og kvaliteten på opplevelsen av oppholdet. Annonsens rangering i søkeresultatene kan også påvirkes av deltakelse i Boost-ordningen, der Partnere kan «oppgradere» annonsenen for å gi den bedre synlighet i søkeresultatene. «Oppgraderingspoengene» deles ut basert på kompensasjonen Vrbo får fra bookinger og fullførte opphold via Siden for annonsen. Hvis en annonse er basert på et abonnement, kan søkeresultatene også variere avhengig av søkekriteriene som brukes av en bestemt feriegjest. Visse nye annonser kan bli vist i bestemte posisjoner på startsiden. Vrbo forbeholder seg retten til automatisk å bruke ulike søkealgoritmer eller å bruke metoder for optimalisering av søkeresultater for spesifikke feriegjesters erfaringer og markedsplassen som helhet. Annonser som distribueres på nettsteder som ikke er knyttet til Vrbo, garanteres ikke å vises på tredjepartens nettside i en bestemt rekkefølge eller i det hele tatt. Søkeresultatene og rangeringen kan være annerledes på Vrbos mobilapplikasjon enn de er på Vrbos nettsted. For å optimalisere søkeopplevelsen for både utleiere og feriegjester og forbedre rangeringsprosessen, beholder Vrbo retten til å kjøre sporadiske tester, som vil ha begrenset varighet, men som kan endre hvordan vi viser annonser og søkeresultater.

5. Registrering og opprettelse av Konto

5.1 Hvis feriegjester ønsker å bruke alle tjenestene som er tilgjengelige via Portalen , må de registrere seg på Portalen. Med mindre man kan inngå juridisk bindende avtaler, tillater ikke Vrbo at man registrerer seg på Portalen. Når feriegjester fullfører en vellykket registreringsprosess, opprettes en brukerkonto på Portalen (en «Konto»).

5.2 For å opprette en Konto må feriegjesten følge alle instruksjoner fra Vrbo under registreringsprosessen. En feriegjest kan registrere en Konto med en personlig e-postadresse eller alternativt logge på ved å bruke e-postadresse og brukernavn for leverandører av tredjepartsautentisering som er kompatible med Vrbo sin registrering.

5.3 Feriegjestens Konto inneholder informasjon som kan gjøres offentlig tilgjengelig på Portalen og være synlig for andre brukere av Portalen. En Konto inneholder blant annet:      

·   Min profil-siden, som er en dedikert side der feriegjestens profilnavn vil være oppført som et obligatorisk felt. Publisering av andre personlige opplysninger og reiseinformasjon kan velges av feriegjesten, etter eget ønske;

·   Muligheten til å lage og lagre en reiseoversikt, organisere og dele ferieboliginformasjon;

·   Muligheten til å legge inn anmeldelse av leide ferieboliger;

·   Muligheten til å koble til feriegjestens brukerkonto hos leverandør av tredjepartsautentisering Ved å logge på eller koble til en Konto med en slik brukerkonto hos leverandør av tredjepartsautentisering, godtar feriegjesten å overføre sin e-postadresse og brukernavn brukt på brukerkontoen hos leverandøren av tredjepartsautentisering; og

·   En kobling til utleieromtaler (slik det er definert nedenfor).

5.4 Skatteregler kan pålegge oss å samle inn relevant skatteinformasjon fra feriegjester. Feriegjesten har ansvaret for å sikre at all oppgitt informasjon er nøyaktig, fullstendig og oppdatert.

5.5 Feriegjester kan deaktivere Kontoen når som helst, og de kan også koble fra Kontoen og den offentlige siden sin fra leverandøren av tredjepartsautentisering når som helst. Feriegjester kan koble fra sin Konto ved å gå direkte til siden for feriegjestens profilinnstillinger. Du forstår og samtykker til at selv om du deaktiverer Kontoen din, kan dataene dine lagres av Vrbo Group,  Du forstår og godtar også at data om dine transaksjoner med Vrbo Group kan sendes til og lagres på andre nettsteder, for eksempel Google, dersom Googles søkemotorer har kopiert innhold fra Vrbo Groups nettsteder eller systemer. For ytterligere informasjon om dine personvernsrettigheter, vennligst les vår personvernpolicy .

5.6 Vrbo bruker også Google Analytics til å samle statistikk om bruk av Portalen. Du finner flere detaljer i personvernpolicy  og Retningslinjene for informasjonskapsler i Googles egen personvernerklæring.  Google kan aggregere dataene de samler inn gjennom sine ulike tjenester, inkludert Google Analytics, Google Translate, Google Maps og andre Google-tjenester, inkludert YouTube. Du forstår og aksepterer at Vrbo Group ikke har noen kontroll over Googles datainnsamling.

5.7 Vrbo tilbyr ikke lojalitets- eller bonusprogrammer på nettsteder som er knyttet til Vrbo. Det kan være mulig å benytte seg av bonusprogrammer for annonser på nettsteder som ikke er tilknyttet Vrbo, i henhold til nettstedenes vilkår og betingelser.

6. Vrbo sine rettigheter og plikter

6.1 Vrbo vil bestrebe seg på å gjengi bilder innsendt av utleieren mest mulig nøyaktig i Portalen. Feriegjesten erkjenner imidlertid at avvik fra originale bilder kan oppstå ved skanning av ikke-digitale bilder, som følge av individuelle skjerminnstillinger, og at Vrbo ikke skal være ansvarlig eller erstatningspliktig for slike avvik.

6.2 Du erkjenner også til at utleier, og ikke Vrbo (i den grad det er lovmessig tillatelig), er ansvarlig for bildenes og beskrivelsenes nøyaktige gjengivelse av den aktuelle ferieboligen.

6.3 Verifikasjon av brukere på Internett er vanskelig, og vi kan ikke og påtar oss ikke ansvar for å bekrefte at hver enkelt brukers identitet er gyldig. Vi oppfordrer feriegjester og utleiere til å kommunisere direkte med hverandre ved bruk av verktøy som er tilgjengelig på Portalen, selv om dette ikke kan gi noen garanti for identiteten til personen du kommuniserer med. Videre oppfordrer vi feriegjester til å ta andre rimelige forholdsregler for å forsikre seg om at utleiernes identitet og ferieboligen og relevante detaljer om bookingen eller en potensiell booking er riktige. Du godtar å (i) holde passord og elektronisk ID både for kontoen din hos oss og e-posten din strengt hemmelig og bare utlevere dette til godkjente brukere av kontoene dine, (ii) be hver person som du utleverer elektronisk ID og passord til om å ikke utlevere det til uvedkommende, (iii) kontakte oss umiddelbart og velge en ny elektronisk ID og passord hvis du tror uvedkommende kan få tilgang til passordet til kontoen din hos oss eller e-postkontoen din, og (iv) kontakte oss umiddelbart hvis du kontaktes av noen som ber om din elektroniske ID og passordet ditt. Ytterligere, dersom Vrbo mistenker uautorisert tilgang til kontoen din samtykker du til, på forespørsel fra oss, å endre ID og passord så raskt som mulig og å utføre andre relevante handlinger som vi med rimelighet kan be deg om. Vi fraråder deg å gi andre tilgang til elektronisk ID og passord til kontoen din samt e-postadressen din. Hvis du skulle utlevere din elektroniske ID og passordet ditt til noen, eller hvis du ikke holder disse opplysningene tilstrekkelig hemmelig, har du selv ansvaret for alle transaksjoner som utføres av andre personer ved bruk av kontoen din og/eller e-postkontoen din, også transaksjoner som kan være straffbare eller som du ikke ønsket eller hadde intensjon om å utføre, og du samtykker til at Vrbo ikke skal være erstatningsansvarlig overfor deg i slike tilfeller.

6.4 Du erkjenner at Vrbo ikke er ansvarlig for å kontrollere identiteten eller handlingene til utleiere, eller for å stadfeste en ferieboligs karakter, tilstand eller eksistens.

6.5 Vrbo kan, når det er nødvendig (blant annet for å forhindre bedrageri fra en tredjepart og ved klage, påstander eller potensielle rettstvister), oppgi en proporsjonal del av feriegjesters kontaktinformasjon til en relevant tredjepart som har bedt om slik informasjon formelt gjennom sin advokat, en relevant myndighet eller ved et rettslig krav.

6.6 Vrbo forbeholder seg retten til å overføre disse Reisevilkårene, og å tildele eller sette bort noen eller samtlige av rettigheter og forpliktelser under disse Reisevilkårene til en tredjepart eller enhver annen enhet som tilhører Vrbo Group, men skal ikke gjøre det på en måte som svekker eventuelle garantier du har under disse Reisevilkårene. 

7. Immaterielle Rettigheter

7.1 Alt innhold i Portalen er beskyttet av opphavsrett og databaserettigheter. Gjengivelse av Portalen, helt eller delvis, inkludert kopiering av tekst, grafikk eller design, er forbudt.

7.2 Feriegjester har tillatelse til å laste ned, vise eller skrive ut enkeltsider av Portalen som dokumentasjon på avtaler med Vrbo, og å beholde en kopi av sine bookinger. Den aktuelle filen eller utskriften skal tydelig vise teksten «© 2020 Vrbo.com, Inc., an Expedia Group company. All rights reserved».

7.3 Dersom en feriegjest sender inn eller overfører ethvert innhold via Portalen (eller Vrbos plattform eller systemer), inkludert tekst eller bilder, bekrefter feriegjesten at denne har en juridisk rett til å gjøre det.

7.4 I den grad feriegjesters anmeldelser og annet innhold inneholder varemerker eller andre beskyttede navn eller merker, bekrefter feriegjestene at de har rett til å bruke slike navn og merker.

7.5 Ved å sende innhold til Portalen gir feriegjesten, som beholder alle sine utleierrettigheter til Innholdet, til Vrbo, Expedia, «Vrbo Group», og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper, for perioden den juridiske beskyttelsen av rettighetene til Innholdet varer, og progressivt i løpet av publikasjonenes varighet på Portalen eller andre medier i samsvar med denne avtalen, en ikke-eksklusiv verdensomfattende lisens til deres immaterielle rettigheter, inkludert men ikke begrenset til opphavs- og varemerkerettigheter; til Innholdet for de Autoriserte formål som definert og angitt nedenfor, i den utstrekning det er anvendelig og lovlig. Feriegjester frafaller ideelle rettigheter eller gir en ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar og ugjenkallelig lisens til Vrbo Group for å bruke feriegjesters ideelle rettigheter til ethvert Innhold i den grad det er anvendelig og lovlig.

i) med «Innhold» betyr all tekst, beskrivelser, vurderinger, fotografier, bilder og annet innhold som feriegjester sender til Portalen.

ii) «Rettigheter gitt» består av følgende: En ikke-eksklusiv, royalty-fri, overførbar, ugjenkallelig lisens for varigheten av publiseringen av Innhold på Portalen eller annet medium i samsvar med denne avtalen, for å reprodusere, oversette, distribuere, publisere, offentliggjøre og utgi Innholdet over hele verden.

iii) «Autoriserte formål» består av å reprodusere, oversette, distribuere, publisere, offentlig vise og andre måter å utgi Innholdet på Portalen, på nettsidene eller i annet markedsføringsmateriale eller innsats av Vrbo, Expedia, og deres datterselskaper og tilknyttede selskaper med det formål å oppføre, promotere og markedsføre ferieboliger selv eller på en tredjeparts nettsider, og støtte gjennomføringen av avtaler mellom Expedia, Vrbo og/eller deres datterselskaper og tilknyttede selskaper.   

8. Feriegjesters Kontoer, kommunikasjon og anmeldelser

8.1 Feriegjester må oppgi nøyaktig og sannferdig informasjon om sin identitet, inkludert bostedsland, på Kontoen og profilsidene, og all annen kommunikasjon via Portalen, inkludert anmeldelser av ferieboliger.

8.2 Meldinger som sendes via Vrbos systemer skal bare omhandle reelle bookinghenvendelser. Vi tolererer ikke søppelpost eller uoppfordret kommersiell elektronisk kommunikasjon av noe slag. Det er forbudt å misbruke Vrbos systemer, for eksempel ved å sende uoppfordret reklame (søppelpost) eller å utlevere personlig informasjon om brukere til tredjepart, med mindre du har brukerens uttrykkelige samtykke. E-post og Portal-anbefalinger som sendes via “Anbefal denne Portalen”-funksjonen må bare sendes med mottakerens samtykke.

8.3 Feriegjester som har booket Tjenester gjennom Portalen kan publisere anmeldelser av utleiernes ferieboliger («Brukeromtaler») på Portalen.  Utleieren har muligheten til å se Brukeromtaler og svare på dem. Du finner flere detaljer om Brukeromtaler og utleierkommentarer her. Utleiere får også muligheten til å gi en karakter for feriegjestens opphold («utleieromtale(-r)»), og utleieromtaler vil gjøres tilgjengelig for utleiere du tar kontakt med. Utleieromtaler kan ikke brukes til å utelate eller diskriminere personer. Når en feriegjest eller utleier har avgitt en omtale, har den andre parten 14 dager til å gi en egen omtale. Gjennom sin webhostingstatus skal Vrbo fjerne Innholdet dersom de blir oppmerksomme på eller blir varslet om at Innholdet er ulovlig. Videre kan Vrbo, etter forhåndsvarsel til feriegjesten,  avslå å legge ut Innhold eller fjerne Innhold som ikke overholder Retningslinjene for Innhold. Feriegjester har rett til å klage på vedtak om å fjerne enhver form for innhold ved å kontakte kundeservice.

Ellers uttrykkelig frasier Vrbo seg ethvert ansvar for enhver Bruker- eller utleieromtale, med forbehold om sine forpliktelser i henhold til web hosting-statusen (for eksempel sletting av innhold som er meldt som ulovlig). Feriegjester anerkjenner og godtar at Vrbo kan gjøre slike utleieromtaler tilgjengelig for andre utleiere som feriegjester kontakter gjennom Portalen. Nærmere detaljer om utleierens vurderingsprosess er tilgjengelig her.

8.4 Vær oppmerksom på at Vrbo ikke kan, og har ikke en realistisk mulighet til, å verifisere nøyaktigheten eller annet av Brukeromtaler, Utleierkommentarer eller utleieromtaler.

8.5 Vrbo krever likevel at alle Brukeromtaler, utleierkommentarer, utleieromtaler og annen kommunikasjon som bruker Vrbos systemer, følger Retningslinjene for Innhold, og kan avslå å publisere innhold som ikke oppfyller kriteriene.

Vrbo vil ikke redigere eller på annet vis endre omtaler på en feriegjests eller utleiers vegne. En feriegjest eller utleier kan kontakte Kundeservice for å få fjernet sin publiserte omtale. Vrbo vil først varsle brukeren om årsakene til at innholdet ikke har blitt vist eller har blitt fjernet fra nettstedet, og brukeren kan sende sine kommentarer til Vrbo, hvis noen. Feriegjester har rett til å klage på vedtak om å fjerne enhver form for innhold ved å kontakte kundeservice.

Feriegjester samtykker til å overholde alle gjeldende lover for eksport og/eller embargo. Feriegjester erklærer også at de ikke er oppført på «US Government list of prohibited parties», og bekrefter at de er gammel nok til å inngå en avtale med Vrbo.

8.6 Vrbo foretar generelt ingen identitetskontroller. Dersom feriegjester har mistanke om at utleier har oppgitt feilaktige opplysninger, ber vi om at de varsler Vrbo om dette gjennom Kontaktskjemaet.

8.7 Vrbo overholder sine retningslinjer for personvern. Du finner mer informasjon i personvernpolicy . Feriegjesten skal være oppmerksom på at utleierne generelt har gitt Vrbo fullmakt til å videreformidle utleiers kontaktopplysninger, inkludert telefonnummer, til feriegjester i forbindelse med booking av ferieboliger. Feriegjester kan be om at slike opplysninger oppgis ved bekreftelse av bookingen; som et alternativ kan opplysningene gjøres tilgjengelige for feriegjesten via deres Konto.

9. Forbud

Feriegjester skal ikke direkte eller indirekte:

·   Med hensyn til Portalen, dens innhold og databaser inne i Portalen, i enhver form, enten ved hjelp av automatiske enheter eller manuelle prosesser, utnytte, kopiere, distribuere, reprodusere, redigere, oversette, gjøre offentlig tilgjengelig eller dekompilere noe av dette,

·   Overvåke innhold på Portalen eller Vrbos plattform eller systemer ved hjelp av roboter, «spiders» eller andre automatiske instrumenter; dette gjelder likevel ikke  for søkemotorer på Internett med et allment formål (med unntak av nettsider eller søkemotorer eller andre tjenester som gir klassifiserte annonser eller reklame for ferieboliger tilgjengelig for booking, eller en undertjeneste av dette, eller virksomhet som tilbyr tjenester som konkurrerer med Vrbo) og ikke-kommersiell offentlige arkiver som bruker verktøy til å samle informasjon med det eneste formålet  å vise hyperkoblinger til Portalen; for begge alternativer er det forutsatt at slik overvåking gjøres fra en fast IP-adresse eller faste IP-adresser ved bruk av en lett gjenkjennelig agent og i samsvar med Vrbos robots.txt-fil;

·   Bruke Portalen eller Vrbos plattform eller systemer til andre formål enn det som er nevnt i Reisevilkårene,

·   Bruke Portalen eller verktøyene og tjenestene på Portalen til å bestille eller be om leie av ferieboliger som ikke er gyldig oppført,

·   Gjengi noen del av Portalen på en annen nettside eller på andre måter ved bruk av enheter som inkluderer, men er ikke begrenset til, bruk av en ramme eller kantlinje rundt Portalen eller annen innrammingsmetode for å integrere en del av eller en funksjon på Portalen, eller å speile eller replisere en del av Portalen,

·   Laste opp eller sende innhold eller programmer til Portalen (eller Vrbos plattform eller systemer) som på grunn av sin størrelse eller art kan skade Vrbos datamaskiner eller nettverk,

·   Inkludere innhold på Portalen (eller Vrbos plattform eller systemer) som bryter gjeldende straffelovgivning eller andre lover, eller oppfordre til slike brudd,

·   Bruke eller gå inn på Portalens eller Vrbos plattform eller systemer på en måte som kan sette datasystemer eller nettverk i fare, inkludert det å gjøre virus tilgjengelig (der «virus» omfatter programmer som introduseres i et system med hensikt om å utføre en funksjon som ikke har noen nytte og/eller er ødeleggende, for eksempel ved å vise irriterende meldinger eller systematisk overskrive informasjon på brukerens harddisk),

·   Publisere eller overføre informasjon som er falsk, bedragersk eller villedende, eller utføre noe som kan anses å være «phishing» (enten primært, sekundært eller annet), eller medføre strafferettslig eller sivilrettslig ansvar,

·   Publisere eller overføre ulovlig, truende, uhøflig, injurierende, nedsettende, usømmelig, vulgært, upassende, provoserende, seksuelt, pornografisk eller spottende materiale, eller

·   Omtale Vrbo eller et medlem av Vrbo Group på en måte som kan lede noen til å tro at feriegjesten eller en nettside er sponset av, eller er tilknyttet eller støttes av Vrbo eller et medlem av Vrbo Group. Hvis våre automatiske systemer for oppdagelse av svindel registrerer at din booking eller konto viser tegn til svidel, misbruk eller mistenkelig aktivitet, kan Vrbo kansellere bookinger knyttet til ditt navn, din e-postadresse eller din konto, og stenge eventuelle tilknyttede kontoer.

10. Rett til å slette innhold

Feriegjester har et ansvar for å sikre at kommunikasjonen deres og innhold de publiserer, via eller i tilknytning til Portalen, inkludert Brukeromtaler og kommunikasjon med utleiere, ikke bryter med lovgivning, rettighetene til noen person eller enhet, eller inneholder falsk informasjon, personlige fornærmelser, injurierende, ærekrenkende eller nedsettende utsagn, fremstillinger som bryter opphavsrett, personvernlovgivning eller Retningslinjene for Innhold. Vrbo kan gjennomgå data på Portalen eller Vrbos plattform eller systemer, og slette eller endre den, når den ikke lenger er nøyaktig eller oppdatert. Uten at det berører andre tilgjengelige rettsmidler, har Vrbo rett til umiddelbart å fjerne fra nettstedet kommunikasjon eller innhold som bryter disse kravene, og å suspendere eller forhindre bruken av en tilknyttet Konto, uten at det påvirker Vrbos forpliktelser knyttet til webhosting statusen. Brukeren vil bli varslet om årsakene til at disse tiltakene er tatt, og kan sende kommentarer til Vrbo.

11. Varsling om krenkelse av immaterielle rettigheter

11.1 Vrbo Group respekterer andres immaterielle rettigheter og forventer at feriegjester gjør det samme. Vrbo har og håndhever retningslinjer som ikke tillater brukere å publisere materiale som kan krenke opphavs- eller varemerkerettighetene til andre, og i visse tilfeller vil Vrbo si opp abonnenter og brukerkontoer som gjentatt krenker slike rettigheter. Gjentatte publiseringer av krenkende materiale er grunnlag for oppsigelse av tjenesten.

11.2 Opphavsrettslige krav. I henhold til Digital Millenium Copyright Act (USA), E-Commerce Directive (EU) og andre tilsvarende lover som gjelder opphavsrett til innhold på nettet skal du, hvis du tror at din opphavsrett har blir krenket på eller gjennom Portalen, vennligst fyll ut og send inn Vrbos skjema for varsling om angivelig brudd på opphavsretten («Varselet») til Vrbos utpekte Opphavsrettslige Representant, oppført nedenfor. Ved mottagelse av Varselet, vil Vrbo iverksette passende tiltak, inkludert å fjerne det omstridte materialet fra Portalen og/eller i visse tilfeller si opp brukerkontoen til Vrbo-brukeren.

Vennligst inkluder følgende i Varselet:

(1) Identifiser det opphavsrettsbeskyttetede åndsverket som angivelig har blitt krenket, og hvis flere opphavsrettsbeskyttede arbeider på en nettside er dekket av samme varsel, en liste over slike arbeider på den nettsiden.

(2) Identifiser bilder eller materiale som angivelig krenker din opphavsrett eller som er gjenstand for krenkende aktivitet, som du mener skal fjernes sammen med tilstrekkelig informasjon for Vrbo til å lokalisere de spesifikke bildene eller materialet.

(3) Din kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer, og hvis det er mulig, en e-postadresse som du kan kontaktetes på.

(4) Den følgende uttalelsen: Jeg er i god tro om at bruken av det påklagede materialet ikke er godkjent av opphaver, hans representanter eller i henhold til loven.

(5) Den følgende uttalelsen: Informasjonen i dette varselet er korrekt, og forsikrer at jeg (velg en) (i) jeg er utleieren av, eller (ii) jeg har fullmakt til å handle på vegne av utleieren av, en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

(6) En fysisk eller elektronisk signatur til den personen som er gitt fullmakt til å handle på vegne av utleieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket.

Lever Varselet til Vrbos utpekte Opphavsrettslige Representant:

Michael R. Graham

c/o Expedia Group

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America 

E-post: HA-Copyright@expedia.com

Telefon: + 1 206 481 7200

11.3 Innsigelse mot opphavsrettslige krav. Hvis innhold du har publisert, har blitt fjernet som følge av et krav, kan du sende inn en innsigelse via e-post eller brevpost med de opplysningene som er nevnt nedenfor. Du bør innhente juridisk bistand før du går i gang med dette. Følgende skal sendes inn til oss:

1. En beskrivelse av det aktuelle innholdet som ble fjernet eller gjort utilgjengelig, og plasseringen det hadde på Expedias nettsted. Oppgi nettadressen dersom du har denne.

2. Ditt navn, postadresse, telefonnummer og e-postadresse.

3. En erklæring om at du anerkjenner jurisdiksjonen adressen din er underlagt, eller, dersom adressen din er utenfor USA, en hvilken som helst jurisdiksjon som Expedia Group er underlagt, og at du godtar en bekjentgjørelse fra parten eller en representant for parten som rapporterte innholdet.

4. Følgende uttalelse: «Jeg bekrefter at jeg er innforstått med konsekvensene av å begå mened, og at jeg i god tro mener at innholdet beskrevet ovenfor ble fjernet eller gjort utilgjengelig som følge av en feil eller en forveksling.»

Skriv under på dokumentet, og send dette til følgende adresse eller e-postadresse:

Vrbo’s Designated Copyright Agent:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

E-post: HA-Copyright@expedia.com

Telefon: + 1 206 481 7200

11.4 Varemerker. Hvis du tror at Portalen eller en annonse krenker eller misbruker ditt Varemerke, fyll ut Vrbos klageskjema for misbruk av varemerker, og send det til Vrbos utpekte varemerkebehandler, oppført nedenfor. Ved mottagelse av Varselet vil Vrbo iverksette passende tiltak, inkludert å informere utleieren som la ut det den angivelige krenkelsen fremsatt i Klagen, med en forespørsel om å vurdere og svare på Klagen, fjerne klart krenkende betegnelser fra annonsen eller Portalen og/eller i visse tilfeller avslutte si opp brukerkontoen til Vrbo-brukeren.

Vennligst inkluder følgende i varselet:

(1) Identifiser varemerket som blir påstått krenket.

(2) Identifiser Portalen eller annonsen hvor varemerket angivelig blir misbrukt.

(3) Din kontaktinformasjon, inkludert navn, adresse, telefonnummer, og hvis det er mulig, en e-postadresse som du kan kontaktetes på.

(4) Den følgende uttalelsen: Jeg er i god tro om at bruken av den nevnte betegnelse ovenfor ikke er godkjent eller tillatt.

(5) Den følgende uttalelsen: Informasjonen i dette varselet er korrekt, og forsikrer at jeg (velg en) (i) jeg er utleieren av, eller (ii) jeg har fullmakt til å handle på vegne av utleieren av, en eksklusiv rettighet som angivelig er krenket.

(6) En fysisk eller elektronisk signatur til den personen som er gitt fullmakt til å handle på vegne av utleieren av den eksklusive rettigheten som angivelig er krenket.

 

Send varselet til:

Trademark Claims

c/o Expedia Group

Legal Department

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

E-post: HA-Trademarks@expedia.com

Telefon: + 1 206 481 7200

11.5 Patentrettigheter. Dette nettstedet og de tilhørende funksjonene og tjenestene kan omfatte en eller flere patenter som eies av Vrbo Group og/eller Expedia Group. Deler av dette nettstedet er patentbeskyttet. Det finnes andre anmeldte patenter under behandling.

12. Ansvar for Vrbo

12.1 Portalen er bare en arena som lar deg se ferieboliger annonsert til utleie på Portalen, kommunisere med utleiere dersom du har henvendelser eller spørsmål, eller leie ferieboliger fra en utleier. Vi påtar oss, i den grad det er lovmessig tillatelig, ikke noe ansvar for noen kontrakt du måtte inngå med en utleier eller for en feriebolig du måtte reservere, bortsett fra i den grad at vi innhenter skatteopplysninger og/eller innkrever Oppholdsskatt på utleierens vegne fra deg. Vi påtar oss heller ikke, i den grad det er lovmessig tillatelig, ansvar for handlinger eller forsømmelser fra utleiere eller andre personer eller parter med tilknytning til ferieboligen. For leie av alle ferieboliger inngår du kontrakten med utleieren, og deres vilkår vil være gjeldende for bookingen din. Disse vilkårene kan begrense og/eller ekskludere deres ansvar, og du anbefales å lese dem nøye før du gjør en booking.

12.2 Vi gir ikke ansvarsforsikring for utleiere, forvaltere av ferieboliger eller feriegjester; dette uavhengig av om brukeren tegner forsikring gjennom en av våre tredjepartsleverandører. Feriegjester anbefales å tegne en passende reiseforsikring for å dekke booking av ferieboligen av utleieren, inkludert kanselleringsforsikring. Det er feriegjestens ansvar å sørge for at forsikringen er tilstrekkelig og egnet for feriegjestens individuelle behov.

12.3 Som forbruker har du visse rettigheter (inkludert at vi, for tjenester, vil yte dem med rimelig omsorg og kompetanse). Ingenting i disse Reisevilkårene vil påvirke dine lovbestemte rettigheter. 

12.4 Vrbo, som webhostingleverandør, vil være ansvarlig i tilfeller hvor Vrbos har utvist skyld. Vrbo er ansvarlig for forutberegnelig tap eller skade som du lider som et resultat av at vi bryter disse Reisevilkårene, eller at vi unnlater å yte rimelig omsorg og kompetanse, men vi er ikke, i den grad det er lovmessig tillatelig, ansvarlig for tap eller skade som ikke kan forutberegnelig. Tap eller skade er forutberegnelig dersom, enten, det er åpenbart at det vil skje, eller dersom, da disse vilkårene ble inngått, både vi og du visste at det kunne skje, for eksempel dersom du diskuterte det med oss.

12.5 Vrbo vil ikke være ansvarlig, i den grad det er lovmessig tillatelig, i tilfelle erstatningskrav, grunnlag for handling, krav, tilbakebetaling, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter av noe slag eller natur, inkludert rimelige juridiske sakskostnader, («Krav»), brakt eller foranlediget av tredjeparter, som påstås, som skyldes, eller er i forbindelse med: (a) materiale eller innhold du gir til Portalen; (b) din bruk av innhold på Portalen; (c) eventuelle brudd utført av deg på disse Reisevilkårene; eller (d) din bruk av ferieboligen. Vrbo vil straks varsle deg om slike krav. Under ingen omstendigheter vil Vrbo-konsernet eller dets datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, styremedlemmer, konsulenter, agenter og / eller ansatte eller tredjepartsleverandører av et verktøy som tilbys på noen Nettstedet til et medlem av Vrbo Group er ansvarlig for tapt fortjeneste eller eventuelle indirekte, følgeskader, spesielle, tilfeldige eller straffbare skader som oppstår ut fra, basert på eller som følge av nettstedet eller Vrbos plattform eller systemer, materiale eller innhold du sende til nettstedet, og din bruk av nettstedet og / eller en transaksjon mellom brukere, selv om Vrbo har blitt informert om muligheten for slike skader. Disse begrensningene og unntakene gjelder uten hensyn til om skadene oppstår som følge av brudd på kontrakt, uaktsomhet eller annen handling. Hvis du er misfornøyd med Portalen (eller Vrbo-plattformen eller -systemene), eller du ikke er enig i en del av disse Reisevilkårene, så er ditt eneste og eksklusive rettsmiddel overfor Vrbo å slutte og bruke Portalen. Ingenting i disse Reisevilkårene skal utelukke eller begrense Vrbo Groups ansvar for dødsfall eller personskade som følge av uaktsomhet; heller ikke for Vrbo-konsernets bedrageri eller bedragerske opplysninger.

12.6 Refusjoner blir behandlet umiddelbart, men tiden det tar å motta en refusjon vil variere basert på betalingsmetode og betalingssystem. Tilbakebetaling skjer i valutaen for den opprinnelige betalingen. All valutakonvertering blir gjort av den aktuelle banken ved bruk av deres gjeldende valutakurs, som kan være forskjellig fra valutakursen da du opprinnelig betalte. I tillegg kan bankkostnader påført av feriegjesten under bookingsprosessen eller som en del av tilbakebetalingsprosessen bli trukket fra det tilbakebetalte beløpet av banken, og vil i et slikt tilfelle ikke bli refundert av Vrbo.

13. Diverse

13.1 Disse Reisevilkårene skal være underlagt lovgivningen i Irland, og skal være underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til de irske domstoler, uten at dette berører loven og jurisdiksjonen til domstolene der feriegjesten er bosatt (dersom feriegjesten er en forbruker). Som en illustrasjon vil obligatoriske bestemmelser i norsk lov gjelde, og norske domstoler vil ha jurisdiksjon for feriegjester som er bosatt i Norge.

13.2 Vrbo anbefaler at du lagrer en egen kopi av Reisevilkårene i en egen fil på enheten din eller som utskrift.

13.3 Dersom Vrbo ikke følger opp et brudd på disse Reisevilkårene av feriegjesten eller andre, innebærer det ikke at Vrbo frafaller rettigheter ved fremtidige eller lignende brudd.

13.4 Bestemmelsenes overskrifter har kun til hensikt å gi en bedre oversikt til avtalen, og skal ikke påvirke tolkningen eller innholdet i Reisevilkårene.

13.5  Dersom du er en forbruker bosatt i Norge, samtykker du i følgende:

I tilfellet ved tvist mellom deg og Vrbo, kan du bruke den ordinære meklingsprosedyre eller hvilken som helst annen alternativ tvisteløsningsprosedyre som er definert i lov. Vrbo bruker Forbrukerrådet. Etter å ha inngitt en skriftlig forespørsel til Vrbo, og i fravær av tilfredsstillende svar fra Vrbo innen 60 dager, kan du forelegge tvisten for mekleren under betingelsene som følger av meklerens hjemmeside. Du kan kontakte mekleren på følgende adresse:

                               Forbrukerrådet

                               Postboks 463 Sentrum

                               0105 Oslo

                               https://www.forbrukerradet.no/

Alternativt kan du bruke Europakommisjonens (ODR-plattformen) på http://ec.europa.eu/odr. ODR-plattformen er en måte å registrere din klage på; den vil ikke avgjøre hvordan klagen skal løses.

Hvis du er næringsdrivende, kan du bringe inn tvisten din med Vrbo til utenrettslig megling etter Tvistelovens kapittel 7.