Matkailijan yleiset sopimusehdot

Matkailijan yleiset sopimusehdot

Viimeksi päivitetty: 9.7.20211. Johdanto

1.1 Matkailijan yleiset sopimusehdot muodostavat sitovan sopimuksen EG Vacation Rentals Ireland Limitedin ja Matkailijan välillä.

Vrbon toimintaa Euroopassa johtaa EG Vacation Rentals Ireland Limited, jonka osoite on 53 Merrion Square South, Suite 303, Dublin 2 D02 PR63, Irlanti, yritystunnus 673084 ("Vrbo" "meitä" "meidän" "me"). Vrbo on Expedia Group Inc.:in ("Expedia") välillinen tytäryhtiö Yhdysvalloissa. Vrbo tarjoaa verkkoalustan sekä tämän alustan ("Vrbon alusta") kautta saatavilla olevia erilaisia työkaluja, palveluita ja toimintoja, joiden avulla majoitustilan omistaja tai välittäjä voi tarjota majoitustiloja vuokralle ja matkailijat voivat valita näitä majoitustiloja ja olla vuorovaikutuksessa majoitustilojen välittäjien kanssa (yhdessä "Palvelut"). Palvelut tarjotaan maakohtaisten URL-osoitteiden, kuten www.vrbo.com/fi-fi-verkkosivuston, tai Vrbon alustojen tai järjestelmien ja matkapuhelinsovellusten (matkapuhelimille, tableteille ja muille laitteille tarkoitettujen sovellusten tai muiden rajapintojen) kautta (yhdessä "Sivusto"). Sivuston kautta suoritettujen varausmaksujen käsittelystä ("Maksupalvelut") vastaavat ulkopuoliset maksupalvelujen tarjoajat ja/tai Vrbo tai muut Vrbo-konsernin (määritelty alla) sidosyhtiöt riippuen valuutasta ("Vrbo-maksut") hankittuna kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajan lisäksi. Määrittelyn helpottamiseksi (mutta ei muuhun tarkoitukseen) näissä yleisissä sopimusehdoissa käytettäessä nimitystä "Vrbo-konserni" tarkoitetaan sillä Expedia Group Inc.:iä ja muita sen sidosyhtiöitä tai tytäryhtiöitä, mukaan lukien Vrbo.

1.2 Nämä yleiset sopimusehdot ("Matkailijan yleiset sopimusehdot") sääntelevät sopimussuhdetta, jonka toisena osapuolena on Vrbo ja toisena osapuolena kuka tahansa yksilö, joka käyttää Sivustoa ja sen kautta tarjolla olevaa sisältöä tai palveluja matkailijana tai mahdollisena matkailijana, joka ei kuitenkaan käytä näitä majoitustilan omistajan tai välittäjän ominaisuudessa (kumpikin jäljempänä "Matkailija" tai "Sinä"). Matkailijoiksi luetaan myös henkilöt, jotka käyttävät Sivustoa saadakseen tietoja asuntokohteista sekä tehdäkseen varauksia majoitustilan omistajien tarjoamiin kohteisiin joko liiketoiminta- tai vapaa-ajan tarkoituksia varten. Sivuston kautta tehtyihin majoitustilojen varauksiin sovelletaan näitä matkailijan yleisiä sopimusehtoja, kun taas sivuston kautta tehtyihin hotellihuoneiden varauksiin sovelletaan Expedia Partner Solutionsin yleisiä sopimusehtoja.

1.3 Matkailijan Palvelujen käyttöä Sivustolla säätelevät Vrbon ehdot, jotka löytyvät siltä Vrbon sivustolta, jolla varaus tehtiin (ei siis välttämättä Sivustolta, jolla kohde on alun perin ilmoitettu). Mikäli ne yleiset sopimusehdot sillä Vrbon Sivustolla, josta kohde löytyi, sekä sillä Sivustolla, jolla varaus tehtiin ovat ristiriidassa keskenään, yleiset sopimusehdot sillä Sivustolla, jolla varaus tehtiin, saavat etusijan. Olet oikeutettu avaamaan Sivuston tai muutoin käyttämään Sivustoa ainoastaan sitoutumalla täysin Matkailijan yleisiin sopimusehtoihin.

1.4 Vrbo sallii Sivustolle rekisteröitymisen vain henkilöille, joiden oikeustoimikelpoisuutta ei ole rajoitettu. Tämän johdosta palveluja voivat käyttää ainoastaan 18 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat henkilöt.

1.5 Jotkin Sivuston osiot tai toiminnallisuudet on saatettu rajoittaa Matkailijoille, joilla on tili ja jotka ovat kirjautuneet tiliin. Vrbo voi sallia Matkailijan käyttää yhteensopivia kolmannen osapuolen todennuspalveluita kirjautumiseen tai rekisteröitymiseen sähköpostin ja salasanan käyttämisen sijaan. Matkailija on vastuussa kaikesta toiminnasta tilillään ja tilin salasanan suojaamisesta riippumatta siitä, miten Matkailija on kirjautunut sisään. Matkailijan on välittömästi ilmoitettava Vrbolle luvattomasta Matkailijan tilin käyttämisestä.

1.6 Vrbo voi ajoittain tarkistaa ja muuttaa näitä Matkailijan yleisiä sopimusehtoja johtuen teknisestä kehityksestä, muutoksista liiketoiminnassa, uusista, muokatuista tai lopetetuista tuotteista tai toiminnoista tai muutoksista soveltuvassa lainsäädännössä. Sinulle ilmoitetaan 30 päivää etukäteen kaikista muutoksista näihin Matkailijan yleisiin sopimusehtoihin tai päätöksestämme irtisanoa nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot. Me lähetämme ilmoitukset kyseisistä muutoksista tai irtisanomisesta Vrbolle ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Matkailijan yleiset sopimusehdot ovat sinua sitovia ja sinun tulisi tarkistaa ehtojen viimeisin versio tältä sivulta aika ajoin.

1.7 Vrbo saattaa pyytää sinua toimittamaan henkilötietosi suoraan sille. Vrbo saattaa esimerkiksi pyytää sinua toimittamaan yhteystietosi, kuten koko nimesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, mahdollistaakseen tietyt toiminnollisuudet kuten Kohteen varauksen. Lisätietoja keräämistämme henkilötiedoista ja oikeuksistasi saattietosuojakäytännössä sekä evästeitä koskevasta selosteestamme. Jos olet luovuttanut puhelinnumerosi, huomaathan, että voit paikallisten säännösten nojalla liittyä markkinointikieltolistalle. Esimerkiksi Suomessa voit rekisteröityä puhelin-Robinsoniin.

2. Yleistä

2.1 Tällä Sivustolla Matkailijat voivat tarkastella vuokralle tarjottavia kohteita ("Kohde") ja saada niistä tietoja. Kohteita tarjoavat vuokralle majoitustilojen omistajat, vuokranantajat ja välittäjät (kukin "Vuokranantaja"). Vuokranantajista ja Matkailijoista käytetään jäljempänä yhteisnimitystä "Käyttäjät". Voimme myös tarjota muita työkaluja tai palveluja, joiden välityksellä Käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa ja sopia vuokrasopimuksia tai tehdä muita liiketoimia keskenään.

2.2 Sivusto toimii ainoastaan alustana, jossa käyttäjät voivat olla yhteydessä toisiinsa. Vuokrasopimukset tehdään ainoastaan Matkailijan ja Vuokranantajan välillä. Vrbo ei ole sopimusosapuoli eikä tule sopimusosapuoleksi Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä sopimussuhteessa. Vrbo ei myöskään alustan tarjoajana osallistu minkäänlaiseen sovitteluun mahdollisissa Matkailijan ja Vuokranantajan välisissä riitatilanteissa. Tiedostat ja hyväksyt sen, että Matkailija ja Vuokranantaja vastaavat keskinäisten sopimustensa velvoitteiden täyttämisestä, ja että Vrbo ei ole kyseisten sopimusten osapuoli, eikä toimi Vuokranantajien puolesta asiamiehenä ja että Vrbolla ei ole mitään vastuuta kyseisten sopimusten johdosta tai niihin liittyen. Edellä mainittu pätee, vaikka Sivusto mahdollistaakin Kohteen varauksen tai muiden työkalujen, Palveluiden tai tuotteiden käytön, koska Vrbo ei ole osapuoli Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä vuokrasopimuksessa tai missään muussa Matkailijan ja Vuokranantajan välisessä sopimuksessa, eikä Vuokranantajia pidetä Vrbo-palvelun palveluntarjoajina. Vrbo ei ole direktiivin (EU) 2015/2302 mukainen matkapakettien järjestäjä tai matkanvälittäjä. Mitä tulee Kohteiden esittelyyn muilla kuin Vrbon tuotemerkillä varustetuilla sivustoilla, Vrbo ei toimi elinkeinonharjoittajana direktiivin (EU) 2015/2302 mukaisten linkitettyjen matkajärjestelyjen yhteydessä.

2.3 Vuokranantajat voivat olla joko yksityisiä asuntojen omistajia, jotka toimivat kuluttajina ja tarjoavat kohteita kuluttajille tai toimia elinkeinoharjoittajina tarjoten kohteita kuluttajille. Jos teet vuokrasopimuksen kuluttajan asemassa toimivan Vuokranantajan kanssa, otathan huomioon, että kuluttajansuojalakia ei sovelleta yksityisen asunnon omistajan kanssa tekemääsi sopimukseen. Vuokranantaja on vastuussa ainoastaan sen määrittämisestä, toimiiko se kuluttajana vai elinkeinoharjoittajana ja väitteistä, joita he esittävät Matkailijoille koskien asemaansa.

2.4 Matkailija on vastuussa kaikkien sellaisten lakien ja määräysten noudattamisesta, jotka soveltuvat Sivuston käyttöön, Sivustolla tarjottavien työkalujen, palveluiden ja tuotteiden käyttöön tai Matkailijan Sivustolla tai Sivuston käytön yhteydessä tekemiin maksutapahtumiin. Matkailijan tulee huomioida, että Vuokranantaja on velvollinen noudattamaan kaikkia lakeja ja määräyksiä, jotka soveltuvat Kohteen ilmoittamiseen ja vuokraamiseen sekä vuokraamisliiketoiminnan harjoittamiseen. Huomioithan, että vaikka me emme ole minkään vuokratoimen sopimusosapuoli eikä meillä ole lain sallimissa rajoissa mitään vastuuta siitä, että Sivustolla Ilmoitetut Kohteet ovat lakien tai asetusten mukaisia, tietyissä olosuhteissa Vrbo saattaa olla velvollinen antamaan tietoja joistakin Ilmoituksista tehdäkseen yhteistyötä viranomaisten kanssa tutkinnan, oikeudenkäynnin tai hallinnollisen menettelyn yhteydessä.

Matkailijoiden maksama palvelumaksu

2.5 Matkailijoilta veloitetaan palvelumaksu ("Matkailijoiden palvelumaksu"), kun he varaavat majoitustilan Vrbon alustan kautta ja maksavat sen Vrbon alustan tarjoaman maksuprosessin avulla. Maksu lasketaan tavallisesti prosentteina vuokran kokonaissummasta (johon voi sisältyä Vuokranantajan veloittamia lisä- ja vahinkovakuusmaksuja). Matkailijoiden palvelumaksu sekä mahdolliset verot, jotka veloitetaan asianomaisella lainkäyttöalueella tällaisista Matkailijoiden palvelumaksuista, näytetään Matkailijoille varauksen tekemisen yhteydessä ja ennen varauksen maksamista. Matkailijoiden palvelumaksuun voidaan lisätä (tai se voi sisältää) arvonlisäveron, oleskeluveroja tai muita vastaavia välillisiä veroja, Matkailijan ja/tai Vuokranantajan asuinpaikan laeista riippuen. Matkailijoiden palvelumaksu hyvitetään vain, jos Vuokranantaja hyväksyy Matkailijan varauksen peruutuksen ja hyvittää koko vuokrasumman. Vuokranantajat eivät saa rohkaista tai neuvoa Matkailijoita välttämään tai kiertämään Vrbon veloittaman Matkailijoiden palvelumaksun maksamista, ja Matkailija sitoutuu maksamaan Matkailijoiden palvelumaksun eikä yritä välttää tai kiertää sen maksamista.

2.6 Vrbo saatetaan velvoittaa perimään ja maksamaan edelleen veroja (muun muassa arvonlisävero, myyntiin liittyviä veroja ja muita vastaavia veroja) Matkailijoiden palvelumaksusta. Vrbo toimittaa tarvittaessa Matkailijalle laskun, jossa eritellään Matkailijoiden palvelumaksusta perityt verot. Mikäli Matkailija on oikeutettu vapautukseen Matkailijoiden palvelumaksusta perittävistä välillisistä veroista tai muista vastaavista veroista, on Matkailijan toimitettava Vrbolle tarvittavat asiakirjat vapautuksen perusteeksi.

2.7 Jos Matkailija on arvonlisäverorekisteröity liikematkailija tai työntekijä yrityksessä, joka korvaa perityn arvonlisäveron, Matkailijan on toimitettava Vrbolle voimassaoleva arvonlisäveronumero ja laskutusosoite, jotta Vrbo voi tarvittaessa soveltaa Matkailijoiden palvelumaksuun käännettyä verovelvollisuutta. Jos Matkailijalla on laskutusosoite Irlannissa, käännettyä verovelvollisuutta ei sovelleta ja tällöin sovelletaan Irlannin arvonlisäverotuksen säännöksiä.

Oleskeluvero

2.8 Oleskeluveron periminen ja maksaminen: Matkailijan tulee maksaa oleskeluvero (jäljempänä olevan määritelmän mukaan). Oikeustila eri lainkäyttöalueilla voi vaihdella, mutta näitä veroja saatetaan vaatia perittäviksi ja maksettaviksi prosenttiosuutena Vuokranantajien asettamasta vuokrasummasta, päiväkohtaisena summana, vierasmääriin perustuvana summana tai muina muunnelmina, ja niitä kutsutaan joskus "väliaikaisen asumisen veroiksi", "hotelliveroiksi", "majoitusveroiksi", "kaupunkiveroiksi", "huoneveroiksi" tai "turistiveroiksi" ("Oleskeluverot"). Joillakin alueilla, kuten Ranskassa, ainoastaan 18 vuotta täyttäneet tai vanhemmat Matkailijat joutuvat maksamaan oleskeluveron. Muita poikkeuksia oleskeluveron maksuun voi olla voimassa, jolloin Matkailija vaatii hyvitystä asianomaiselta paikalliselta viranomaiselta, joka vastaa oleskeluveron perinnästä. Joissakin maissa, missä laki sallii sen, Vrbo saattaa periä ja maksaa oleskeluveron Vuokranantajien puolesta. Tällaisessa tapauksessa Vuokranantajalla ei ole minkäänlaista oikeutta ryhtyä oikeustoimiin, jotka liittyvät kyseisen veron perintään Matkailijoilta tai veron oleskelumaksuun kaupungille. Sellaisilla alueilla, joilla kyseistä menettelyä käytetään, Vuokranantajan on ohjeistettava ja valtuutettava Vrbo perimään oleskeluvero Matkailijoilta Vuokranantajan puolesta sekä suorittamaan muut kaupungin vaatimat veron ilmoittamiseen ja maksuun liittyvät toimet. Lakia 2017-1775, joka on päivätty 28. joulukuuta 2017, soveltaen Ranskan oleskeluveron perii Vrbo kaikissa oleskeluveron ("taxe de séjour au réel") perimisen ja maksamisen toimeenpanneissa Ranskan kaupungeissa sijaitsevien majoitustilojen varausten osalta.

2.9 Sivusto sisältää Vuokranantajien toimittamat kohdeilmoitukset sekä kolmannen osapuolen toimittamaa sisältöä. Vuokranantaja tai muu sisällön tuottaja vastaa sisällöstä. Vrbo ei ole lain sallimissa rajoissa missään vastuussa sisällöstä, vaan ainoastaan tarjoaa pääsyn sisältöön palveluna Matkailijalle ja tarjoaa keinon olla suoraan yhteydessä Vuokranantajaan Kohteisiin liittyvien tietojen saamiseksi sekä Kohteiden varaamiseksi ja vuokraamiseksi. Kaikki varaukset tehdään suoraan Vuokranantajan kanssa, ja sopimus tehdään Matkailijan ja ainoastaan Vuokranantajan välillä. Sopimus määrittää oikeuden käyttää Kohdetta, ja se voi sisältää velvollisuuksia lisämaksujen ja verojen maksusta. Vrbo ei ole lain sallimissa rajoissa sopimusosapuoli, eikä se ole vastuussa Matkailijaa kohtaan Vuokranantajan Kohteen tarjoamiseen liittyen. Vrbo ei alustan tarjoajana hyväksy, tue, edusta eikä takaa Sivustolla olevien ilmoitusten tai minkään kolmannen osapuolen Sivustolla julkaisemien mielipiteiden tai muun sisällön totuudenmukaisuutta, oikeellisuutta tai luotettavuutta. Lausekkeen 10 nojalla ja alustan tarjoajan asemassa Vrbo poistaa sisällön, jos se saa tietoonsa tai sille ilmoitetaan, että sisältö on laitonta.

2.10 Matkailijat voivat nähdä hinnat Vrbon sivustolla valitsemassaan valuutassa, ja he voivat joissain tapauksissa myös maksaa varauksensa valitsemassaan valuutassa. Valuuttavaihtoehdot perustuvat yleensä julkisesti saatavilla oleviin valuuttakursseihin, eikä niiden taata olevan parhaita mahdollisia valuuttakursseja. Jos et voi tehdä varausta valitsemallasi valuutalla, veloitus tehdään omistajan valitsemassa valuutassa. Kaikissa tapauksissa valuutta ja maksamasi tarkka summa näytetään selvästi varausta maksaessasi. Maksamiseen valitsemasi valuutta voi vaikuttaa saamaamme kompensaatioon. Huomaathan, että jos maksat muussa kuin korttisi valuutassa, pankkisi tai luottokorttiyhtiösi voi veloittaa sinulta valuutanvaihto-, tapahtuma- tai muita maksuja.

3. Kohdeilmoitukset ja yhteydenpito Vuokranantajan kanssa

3.1 Vuokranantaja vastaa täysin kaikista antamistaan tiedoista (mukaan lukien kuvat, teksti ja kaikki muu sisältö) tarjoamaansa Kohteeseen liittyen ("Ilmoitukset"). Vuokranantaja vastaa myös Ilmoitusten päivittämisestä ja varmistaa tarvittaessa, että Ilmoitus on oikein käännetty.

3.2 Jos Matkailija löytää häntä kiinnostavan loma-asunnon, voi hän lähettää Vuokranantajalle tietopyynnön ("Tiedustelu" tai "Tiedustelut"). Vrbo voi tarjota ajoittain erilaisia sähköpostilla toimitettavia uutiskirjeitä, joiden avulla niiden palvelua parannetaan. Matkailijat voivat valita, haluavatko he vastaanottaa markkinointisähköpostia Vrbolta, ja he voivat peruuttaa näiden sähköpostiuutiskirjeiden tilauksensa milloin tahansa Viestintäkeskuksen(Communications Preference Centre) kautta. Tilausmuutosten voimaantulo saattaa kestää jonkin aikaa.

3.3 Matkailija saa vahvistuksen Vrbolta, kun Tiedustelu on lähetetty Vuokranantajalle.

3.4 Vuokranantaja voi tämän jälkeen olla yhteydessä suoraan Matkailijaan Tiedusteluun liittyen ja Matkailija ja Vuokranantaja voivat olla myös yhteydessä toisiinsa Sivuston kautta (ja muiden Vrbo-alustalla olevien työkalujen kautta).

3.5 Jos Vuokranantaja on mahdollistanut varausten tekemisen verkossa, Matkailija voi tehdä varauksen verkossa, ja Vuokranantajan on hyväksyttävä tai hylättävä varaus 24 tunnin kuluessa ellei Vuokranantaja sallinut pikavarausta. Kun varaus maksetaan verkossa, Matkailija, jonka varauksen Vuokranantaja on vahvistanut, voi maksaa maksun luottokortillaan tai muulla soveltuvalla maksutavalla. Luottokorttimaksut käsitellään verkossa joko (1) kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajien tarjoaman maksuväylän kautta; (2) Vrbo-maksujen kautta (kolmannen osapuolen maksupalveluntarjoajan tukema); tai (3) joidenkin integroitujen kumppaneiden ollessa kyseessä niiden omien kolmansien osapuolten maksupalveluntarjoajien kautta. Verkkomaksupalveluun sovelletaan ulkoisten maksupalveluntarjoajien yleisiä sopimusehtoja ja/tai Vrbo-maksujen tapauksessa majoitusmaksujen perimistä koskevaa sopimusta, ja Matkailija tiedostaa ja hyväksyy, ettei Vrbolla ole määräysvaltaa eikä vastuuta tästä palvelusta (lukuun ottamatta Vrbo-maksujen velvollisuuksia majoitusmaksujen perimistä koskevan sopimuksen mukaisesti).

3.6 Kumppanit, jotka hyväksyvät matkustajilta luottokortti-, pankkikortti- tai muita maksutietoja, ovat sitoutuneet käsittelemään ja turvaamaan kaikki nämä tiedot asianmukaisesti sovellettavien lakien ja säännösten sekä parhaiden käytäntöjen mukaisesti.

3.7 Matkailijan ja Vuokranantajan välinen yhteydenpito Vrbo-alustan kautta ei saa sisältää sähköpostiosoitteita tai puhelinnumeroita. Huomioithan, että kaikki yhteydenpito Sivustolla (tai minkään sivustolla olevan työkalun, kuten Vrbo-alustan, kautta) on kyseiseen keskusteluun osallistuvan Matkailijan ja Vuokranantajan tarkasteltavissa sekä Vrbon työntekijöiden ja edustajien nähtävillä, jotta Vrbo voi alustan tarjoajana noudattaa velvoitteitaan, seurata Matkailijoiden ja Vuokranantajien sivuston käyttöä opastaakseen heitä käyttämään Vrbo-alustaa oikein, tunnistaa mahdolliset petokset ja Matkailijan yleisten sopimusehtojen noudattamisen valvomiseksi. Vrbo pitää itsellään kopion kaikista palvelun kautta lähetetyistä ja vastaanotetuista sähköposteista.

3.8 Vuokranantajilla ja Matkailijoilla on yksinomainen vastuu keskinäisen viestintänsä sisällöstä.

4. Sijoitus ja näkyvyys hakutuloksissa

Vrbo ei voi taata, että Ilmoitukset näkyvät tietyssä järjestyksessä Sivuston hakutuloksissa. Hakujärjestys vaihtelee automaattisesti riippuen Matkailijan käyttämistä suodattimista, Matkailijan mieltymyksistä sekä Vuokranantajan "Sijoituksesta", joka koostuu kohteen ominaisuuksista ja tarjotun käyttäjäkokemuksen laadusta. Kohteen ominaisuuksien arviointi perustuu lukuisiin tekijöihin kuten matkailijoiden antamaan palautteeseen, palveluihin ja kohteen sijaintiin. Käyttäjäkokemuksen laadun arviointi perustuu lukuisiin tekijöihin kuten kalenterin tarkkuuteen, Vuokranantajan vastausaikoihin ja varausten hyväksymiseen, hintojen yhdenmukaisuuteen, Vuokranantajan peruutuksiin ja koettuun vierailun laatuun. Listauksen hakutulossijoitukseen voi vaikuttaa myös osallistuminen Noste-ohjelmaan, joka antaa joidenkin kumppaneiden käyttää tehostusta ohjelman ehtojen mukaisesti parantaakseen Listauksensa hakutulossijoitusta. Mikäli Listauksen sijoitus perustuu tilaukseen voivat hakutulokset vaihdella riippuen yksittäisen Matkailijan käyttämistä hakukriteereistä. Tietyt uudet Listaukset voidaan näyttää tietyissä kohdissa ensimmäisellä sivulla. Vrbo varaa oikeuden automaattisesti soveltaa vaihtelevia algoritmeja tai käyttää eri menetelmiä optimoidakseen Sijoitukset yksittäisille Matkailijoille sekä markkinapaikalle kokonaisuutena. Muilla kuin Vrbo-tuotemerkkisillä sivustoilla jaettavien Listausten ei voida taata näkyvän kyseisillä sivustoilla tietyssä järjestyksessä tai ollenkaan. Optimoidakseen sekä Vuokranantajien että Matkailijoiden hakukokemuksen ja parantaakseen Sijoitusprosessia, Vrbo varaa oikeuden suorittaa satunnaisia testejä, joiden kesto on rajoitettu, mutta jotka voivat aiheuttaa vaihtelua hakutuloksiin sekä siihen, kuinka Listaukset näytetään.

5. Rekisteröityminen ja tilin luominen

5.1 Matkailijan on rekisteröidyttävä Sivustolle käyttääkseen kaikkia Sivuston toimintoja. Rekisteröityä voivat kaikki oikeustoimikelpoiset henkilöt. Mikäli rekisteröinti onnistuu, Matkailija saa sivustolle käyttäjätilin ("Tili").

5.2 Saadakseen Tilin Matkailijan on noudatettava kaikkia Vrbon rekisteröintiprosessiin liittyviä ohjeita. Matkailija voi rekisteröityä käyttäen henkilökohtaista sähköpostiosoitettaan tai vaihtoehtoisesti käyttämällä Vrbon rekisteröinnissä yhteensopivalle palveluntarjoajalle ilmoitettua sähköpostiosoitetta ja nimeä.

5.3 Matkailijan Tili sisältää tietoa, joka voi olla Sivustolla julkisesti esillä muiden Sivuston käyttäjien nähtävissä. Tili sisältää muun muassa:

 • Käyttäjäprofiilisivun eli "Profiilini"-sivun, jossa Matkailijan profiilinimi on listattu pakollisena kenttänä. Muut henkilökohtaiset ja matkustustiedot ovat vapaaehtoisia ja Matkailijan harkinnan varassa;
 • Mahdollisuuden luoda matkataulu Kohteiden tallentamista, järjestämistä ja jakamista varten;
 • Mahdollisuuden laatia arvosteluja vuokratuista Kohteista;
 • Mahdollisuuden linkittää Matkailija ulkopuoliseen todennuspalveluun. Kirjautumalla sisään todentamispalvelun kautta tai linkittämällä Tilin ulkopuoliseen todentamispalveluun Matkailija hyväksyy sähköposti- ja nimitietojensa välittämisen todentamispalvelun kautta. Tämä tieto on näkyvillä Matkailijan käyttäjäprofiilisivulla; ja
 • Linkin Vuokranantajien arvosteluihin (määritelty alla).

5.4 Verolainsäädännön vuoksi Vrbo voi joutua keräämään Matkailijalta asiaan kuuluvia verotietoja. Matkailija vastaa siitä, että annetut tiedot ovat oikeita, täydellisiä ja ajan tasalla.

5.5 Matkailija voi poistaa Tilinsä käytöstä milloin tahansa. Matkailija voi myös poistaa Tilinsä ja ulkopuolisen todennuspalvelun välisen linkityksen milloin tahansa. Matkailija voi lopettaa Tilinsä linkityksen menemällä suoraan Matkailijan profiiliasetussivulle. Ymmärrät ja hyväksyt, että vaikka poistat tilisi, Vrbo-konserni voi silti säilyttää itsellään tietojasi. Ymmärrät ja hyväksyt myös, että sinun Vrbo-konsernin kanssa tekemiin tapahtumiin liittyviä tietoja on voitu lähettää toisille sivustoille ja että tietoja voidaan säilyttää tällaisilla sivustoilla, esimerkiksi Googlessa, jos Googlen hakukonetekniikka on kopioinut sisältöä Vrbo-konsernin Sivustoilta tai järjestelmistä. Lisätietoja yksityisyyteesi liittyvistä oikeuksista (kuten poisto- ja pääsyoikeus) on saatavilla tietosuojakäytännössä.

5.6 Vrbo käyttää myös Googlen analyysipalvelua Google Analyticsia keräämään tilastoja Sivuston käytöstä. Lisätietoja tästä on saatavilla tietosuojakäytännössä ja evästeitä koskevassa selosteessa sekä Googlen omassa tietosuojakäytännössä. Google voi kerätä tietoa useista palveluistaan mukaan lukien Google Analytics, Google Translate, Google Maps ja muut Googlen palvelut mukaan lukien YouTube. Ymmärrät ja hyväksyt sen, että Vrbo Groupilla ei ole määräysvaltaa Googlen tiedonkeruuseen.

5.7 Vrbo ei tarjoa mitään kanta-asiakas- tai palkinto-ohjelmia Vrbo-tuotemerkeillä varustetuilla Sivustoilla. Muilla kuin Vrbo-tuotemerkeillä varustetuilla sivustoilla jaetut Listaukset voivat olla oikeutettuja kyseisillä sivustoilla tarjottaviin kanta-asiakasohjelmiin, ellei tällaisten kolmansien osapuolten sivustoihin sovellettavista ehdoista muuta johdu.

6. Vrbon oikeudet ja velvollisuudet

6.1 Vrbo pyrkii julkaisemaan Vuokranantajan toimittamat kuvat Sivustollaan mahdollisimman tarkasti. Matkailijan tulee kuitenkin tiedostaa, että ei-digitaalisten kuvien skannaaminen sekä kulloisenkin näyttöpäätteen asetukset saattavat aiheuttaa poikkeamia alkuperäisestä kuvasta. Vrbo ei vastaa tällaisesta poikkeamasta.

6.2 Lisäksi sinun tulee tiedostaa, että Vrbo ei vastaa (lain sallimissa rajoissa) tietyn Kohteen kuvien ja tietojen tarkkuudesta, vaan siitä vastaa Vuokranantaja.

6.3 Käyttäjän todentaminen internetissä on vaikeaa. Vrbo ei voi ottaa eikä sen voida olettaa ottavan mitään vastuuta jokaisen Käyttäjän väitetyn henkilöllisyyden varmentamisesta. Vrbo kehottaa Matkailijoita ja Vuokranantajia olemaan suoraan yhteydessä toistensa kanssa Sivustolla olevilla keinoilla, vaikka tämäkään ei takaa yhteydenpidon toisena osapuolena olevan henkilön henkilöllisyyttä. Lisäksi Vrbo kehottaa Matkailijoita ryhtymään muihin kohtuullisiin toimenpiteisiin, joilla voidaan varmistua Vuokranantajan henkilöllisyydestä ja Kohteesta sekä varauksen tai ehdotetun varauksen keskeisistä yksityiskohdista. Sitoudut (i) pitämään sekä Vrbo-tilisi että sähköpostitilisisalasanan ja käyttäjätunnuksen salassa ja luottamuksellisena ja luovuttamaan sen vain käyttäjille, jotka on valtuutettu käyttämään Tiliäsi, (ii) ohjeistamaan jokaista henkilöä, jolle käyttäjätunnus ja salasana annetaan, ettei tämä paljasta niitä kenellekään luvattomalle henkilölle, (iii) ilmoittamaan meille välittömästi sekä valitsemaan uuden käyttäjätunnuksen ja salasanan, jos uskot, että salasanasi joko Vrbo-tiliin tai sähköpostitiliisi on saattanut tulla luvattoman henkilön tietoon ja (iv) ilmoittamaan Vrbolle välittömästi, jos joku ottaa sinuun yhteyttä pyytääkseen käyttäjätunnuksesi ja salasanasi. Mikäli Vrbo epäilee Tilin luvatonta käyttöä, sinun tulee pyynnöstämme viipymättä muuttaa käyttäjätunnuksesi ja salasanasi sekä ryhtyä muihin toimenpiteisiin, joita Vrbo saattaa kohtuudella pyytää. Vrbo kehottaa sinua olemaan antamatta kenellekään tilisi tai sähköpostitilisi käyttäjätunnusta ja salasanaa. Mikäli kuitenkin annat käyttäjätunnuksesi ja salasanasi tai jos et ole pystynyt riittävästi suojaamaan näitä tietoja, olet vastuussa kaikista liiketoimista, joita kyseinen henkilö tekee käyttäen Vrbo-tiliäsi ja/tai sähköpostitiliäsi, vaikka nämä liiketoimet olisivat vilpillisiä eikä Käyttäjä ole halunnut tai aikonut niitä tehdä. Vrbolla ei ole mitään vastuuta tällaisissa tapauksissa.

6.4 Sinä tiedostat, ettei Vrbo ole vastuussa Vuokranantajan henkilöllisyyden tarkistamisesta, Vuokranantajan käyttäytymisestä tai Kohteen luonteesta, kunnosta tai olemassaolosta.

6.5 Vrbo voi tarvittaessa (myös kolmannen osapuolen vilpillisen toiminnan estämiseksi sekä valitus-, vaatimus- tai mahdollisissa oikeudenkäyntitapauksissa) paljastaa osan Matkailijan henkilökohtaisista tiedoista asianomaiselle kolmannelle osapuolelle, joka on pyytänyt näitä tietoja muodollisesti laillisen edustajansa välityksellä, toimivaltaisen viranomaisen välityksellä tai tuomioistuimen määräyksellä, haasteella tai valtuutuksella.

6.6 Vrbo varaa oikeuden siirtää nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot sekä luovuttaa tai antaa alihankintaan osan tai kaikki Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle tai jollekin muulle Vrbo-konserniin kuuluvalle yritykselle. Tätä ei kuitenkaan tehdä siten, että se vähentäisi sinulle näiden Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaisesti annettuja takuita.

7. Immateriaalioikeudet

7.1 Sivuston kaikki sisältö on suojattu tekijänoikeuksilla ja tietokantaoikeuksilla. Sivuston kopioiminen osittain tai kokonaan mm. kopioimalla tekstejä, grafiikkaa tai muotoilua on kiellettyä.

7.2 Matkailija saa ladata, esittää tai tulostaa yksittäisiä sivuja Sivustolta todisteeksi mistä tahansa sopimuksesta Vrbon kanssa ja säilyttää kopion varauksistaan. Asianomaisessa tiedostossa tai tulosteessa on oltava selkeästi teksti "© Copyright 2020 Vrbo - Expedia Groupin yritys. Kaikki oikeudet pidätetään"

7.3 Matkailija vakuuttaa, että hänellä on käyttöoikeudet Sivustolle (tai Vrbon alustalle tai järjestelmälle) lähettämiinsä tai tarjoamiinsa sisältöihin (mukaan lukien teksteihin tai kuviin).

7.4 Mikäli Matkailijan tekemät arvostelut tai muu tarjoama Sisältö sisältää tavaramerkkejä tai muita yksinoikeudella suojattuja nimiä tai merkkejä, Matkailija vakuuttaa, että hänellä on oikeus käyttää niitä.

7.5 Tarjoamalla Sisältöä Sivustolle, Matkailija myöntää omat omistusoikeutensa säilyttäen Vrbolle, Expedialle, Vrbo-konsernille sekä yhtiöiden tytär- ja sidosyhtiöille Sisältöön oikeudellisen suojan ajaksi ja asteittain sivuston tai muun median julkaisun ajaksi tämän sopimuksen mukaiset aineettomat oikeudet (sisältäen mm. tekijän- ja tavaramerkkioikeudet) maailmanlaajuisesti Sisältöön Sallittuja tarkoituksia varten, jotka määritellään ja esitellään jäljempänä. Matkailijat luopuvat sovellettavissa määrin ja laissa säädetyissä rajoissa moraalisista oikeuksistaan tai myöntävät ilman yksinoikeutta maksuttoman, siirrettävän ja peruuttamattoman lisenssin Vrbo Groupille Matkailijan moraalisten oikeuksien käyttämiseksi missä tahansa Sisällössä.

i) "Sisältö" tarkoittaa kaikkea tekstiä, kuvauksia, arvosteluja, valokuvia, kuvia ja mitä tahansa muuta sisältöä, jonka Matkailija lähettää sivustolle.

ii) "Myönnetyt oikeudet" sisältävät seuraavat: yksinoikeudella suojaamattoman rojaltivapaan, siirrettävän, peruuttamattoman tämän sopimuksen mukaisen lisenssin Sisällön Sivustolla tai muussa mediassa julkaisemisen ajaksi, jäljentää, kääntää, jakaa, julkaista, julkisesti esitellä ja esittää Sisältöä maailmanlaajuisesti.

iii) "Sallitut tarkoitukset" sisältävät Sisällön toisintamisen, kääntämisen, jakelun, julkaisemisen, julkisen näyttämisen ja suorittamisen Sivustolla, verkkosivuilla sekä Vrbon, Expedian, kaikkien tytär- ja muiden konserniyhtiöiden markkinointimateriaalissa, jonka tarkoituksena on luetteloida, edistää ja markkinoida Kohteita itse tai ulkopuolisilla verkkosivuilla ja täyttää Expedian, Vrbon ja/tai tytär- ja sidosyhtiöiden välisiä sopimuksia.

8. Matkailijan tilit, yhteydenpito ja arvostelut

8.1 Matkailijan tulee antaa vain täsmällistä ja oikeaa tietoa henkilöllisyydestään (mukaan lukien tiedot asuinmaasta) Tileillään ja profiilisivuillaan ja kaikessa muussa viestinnässä Sivustolla, myös Kohteiden arvosteluissa.

8.2 Vrbon järjestelmien kautta lähetettyjen viestien tulee liittyä ainoastaan aitoihin Varaustiedusteluihin. Ei-toivottujen mainosviestien (roskaposti) lähettäminen on kielletty. Vrbon järjestelmien väärinkäyttö Käyttäjien henkilökohtaisten tietojen lähettämiseen kolmannelle osapuolelle on myös kiellettyä, ellei lähettäjällä ole tähän nimenomaista lupaa. Sähköpostit ja Sivuston suositukset käyttäen "suosittele tätä sivustoa" -toimintoa tulisi lähettää ainoastaan vastaanottajan suostumuksella.

8.3 Matkailijat, jotka ovat tehneet varauksen Sivuston kautta, voivat julkaista Sivustolla arvosteluja Vuokranantajien Kohteista ("Matkailijan arvostelu"). Vuokranantaja voi nähdä Matkailijan arvostelut ja vastata niihin. Lisätietoja Matkailijan arvosteluista ja Vuokranantajan arvosteluista on saatavilla täällä. Vuokranantajilla on myös mahdollisuus arvostella Matkailijan vierailu ("Vuokranantajan arvostelut"). Tämä mahdollisuus annetaan Vuokranantajalle, johon Matkailija on yhteydessä. Kun joko Matkailija tai Vuokranantaja lähettää arvostelun, on toisella osapuolella 14 päivää aikaa lähettää arvostelu. Alustan tarjoajan ominaisuudessa Vrbo poistaa Sisällön, jos se saa tietoonsa tai sille ilmoitetaan, että Sisältö on laitonta. Lisäksi Vrbo voi Matkailijalle ilmoitettuaan kieltäytyä julkaisemasta tai poistaa Sisältöä, joka on sopimaton Sisällön ohjeiden kanssa. Matkailijat voivat valittaa Sisällön poistamispäätöksestä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Muutoin Vrbo ei ole minkäänlaisessa vastuussa Matkailijan tai Vuokranantajan arvosteluista ellei sen palveluntarjoajan asemassa johtuvista velvollisuuksista (esimerkiksi laittomaksi ilmoitetun sisällön poistaminen) muuta johdu. Matkailija hyväksyy, että Vrbo voi sallia muiden Vuokranantajien, joihin Matkailija on yhteydessä Sivuston kautta, nähdä edellä mainitun Vuokranantajan arvostelun. Lisätietoja Vuokranantajien arvosteluista on saatavilla täällä.

8.4 Vrbo ei varmista, eikä sillä ole todellista mahdollisuutta varmistaa, Matkailijan arvostelujen, Vuokranantajan vastausten tai Vuokranantajan arvostelujen todenmukaisuutta.

8.5 Vrbo edellyttää Matkailijan arvostelujen, Vuokranantajan vastausten, Vuokranantajan arvostelujen sekä kaiken muun Vrbon järjestelmien kautta käytävän yhteydenpidon vastaavan Sisältöä koskevia sääntöjä (Content Guidelines). Vrbo voi kieltäytyä julkaisemasta näiden sääntöjen vastaisen julkaisun. Vrbo ei editoi tai muutoin muokkaa arvosteluja Matkailijan tai Vuokranantajan lukuun. Matkailija tai Vuokranantaja voi ottaa yhteyttä Asiakaspalveluun poistaakseen julkaisemansa arvostelun. Vrbo ilmoittaa käyttäjälle syyt, joiden vuoksi sisältöä ei ole näytetty tai se on poistettu verkkosivustolta, ja käyttäjä voi lähettää mahdolliset kommenttinsa Vrbolle. Matkailijat voivat valittaa Sisällön poistamispäätöksestä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun.

Matkailija sitoutuu noudattamaan sovellettavia vienti- ja/tai kauppasaartolakeja. Lisäksi Matkailija vakuuttaa, että Matkailija ei ole Yhdysvaltain ylläpitämässä kiellettyjen osapuolten luettelossa ja että Matkailija on täysi-ikäinen ja oikeustoimikelpoinen tekemään sopimuksen Vrbon kanssa.

8.6 Vrbo ei lähtökohtaisesti tarkista kenenkään henkilöllisyyttä. Jos Matkailija epäilee, että Vuokranantaja on antanut virheellisiä tietoja, hän voi ilmoittaa siitä Vrbolle täyttämällä yhteydenottolomakkeen.

8.7 Vrbo noudattaa tietosuojakäytännössä. Lisätietoja on saatavilla tietosuojakäytännössä. Matkailijan on huomioitava, että Vuokranantaja on yleisesti valtuuttanut Vrbon toimittamaan edelleen Vuokranantajan yhteystiedot, mukaan lukien puhelinnumeron, Matkailijalle Kohteen varaukseen liittyen. Matkailija voi pyytää näitä tietoja varauksen vakuudeksi tai vaihtoehtoisesti nämä tiedot voivat olla Matkailijan saatavilla hänen Tilinsä kautta.

9. Kiellot

Seuraava toiminta on Matkailijalta kiellettyä sekä suoraan että välillisesti:

 • mikä tahansa Sivuston, sen sisältöjen ja tietokantojen hyödyntäminen, monistaminen, levittäminen, toistaminen, muokkaaminen, kääntäminen, julkistaminen tai hajottaminen osiin automaattisin keinoin tai manuaalisten prosessien avulla
 • Sivuston tai Vrbon alustan tai järjestelmien sisältöjen valvominen hakuroboteilla tai muilla automaattisilla keinoilla; rajoitettuna poikkeuksena kuitenkin yleiset internetin hakukoneet (ei sisällä mitään sivustoa, hakukonetta tai muuta palvelua, joka tuottaa luokiteltuja listauksia tai mainoksia varattavista kohteista tai vastaavia tuloksia tai joka tuottaa Vrbon kanssa kilpailevia palveluja) ja ei-kaupalliset julkiset arkistot, jotka käyttävät työkaluja tiedon keräämiseen tarkoituksena vain hyperlinkkien esittäminen sivustolle, edellyttäen että edellä mainitut toiminnot tehdään pysyvästä tai pysyvistä IP-osoitteista käyttäen helposti tunnistettavissa olevaa agenttia sekä noudattaen Vrbon robots.txt-tiedostoa;
 • Sivuston tai Vrbon alustan tai järjestelmien käyttäminen muihin kuin Matkailijan yleisten sopimusehtojen mukaisiin tarkoituksiin;
 • Sivuston tai sen työkalujen ja palveluiden käyttö tarkoituksena varata tai tarjota vuokralle Kohde, joka ei ole vahvistetulla Listalla;
 • Minkä tahansa Sivuston osan jäljentäminen toisella verkkosivulla tai muualla käyttäen mitä tahansa laitetta, mukaan lukien muun muassa Sivuston ympärillä olevan kehyksen tai reuna-alueen käyttö tai minkä tahansa muun kehystekniikan käyttö, joka ympäröi sisäänsä minkä tahansa sivuston osan tai ulkomuodon tai kuvastaa tai toistaa minkä tahansa sivuston osan;
 • Sellaisten sisältöjen tai ohjelmien lataaminen tai lähettäminen Sivustolle (tai Vrbon alustalle tai järjestelmiin), jotka laajuutensa tai luonteensa vuoksi saattavat vahingoittaa Vrbon tietokoneita tai verkkoja;
 • Sellaisten sisältöjen sisällyttäminen Sivustolle (tai Vrbon alustalle tai järjestelmiin), jotka rikkovat sovellettavaa rikoslakia tai muuta lakia tai jotka kannustavat tällaiseen rikkomukseen;
 • Sivuston tai Vrbon alustan tai järjestelmien käyttäminen tavalla, joka saattaa haitata jotain tietokonejärjestelmää tai verkostoa, mukaan lukien viruksen tartuttaminen (tässä tarkoituksessa "virus" käsittää minkä tahansa ohjelman, joka otetaan käyttöön järjestelmässä tarkoituksellisesti ja joka aiheuttaa hyödytöntä ja/tai tuhoisaa toimintaa, kuten ärsyttävän viestin esittämistä tai järjestelmällistä tiedon päällekirjoitusta käyttäjän kovalevyllä)
 • väärän, vilpillisen tai harhaanjohtavan tiedon lisääminen tai lähettäminen, tai mikä tahansa teko, jota voidaan pitää primäärisenä, sekundäärisenä tai muuna tietojen kalasteluna ("phishing") tai joka voisi johtaa rikosoikeudelliseen tai siviilioikeudelliseen vastuuseen
 • laittoman, uhkaavan, loukkaavan, herjaavan, häpäisevän, säädyttömän, vulgäärin, epäsiveellisen, hävyttömän, seksuaalisen, pornografisen tai rienaavan materiaalin lataaminen tai lähettäminen, tai
 • Vrboon tai Vrbo-konsernin johonkin yhtiöön viittaaminen tavalla, joka antaisi ymmärtää, että Matkailija tai jokin internetsivu olisi Vrbon sponsoroima, hyväksymä tai sidoksissa Vrboon tai Vrbo-konsernin johonkin yhtiöön.

Jos automaattiset petosten havaitsemisjärjestelmämme havaitsevat, että varauksessasi tai tililläsi on merkkejä petoksista, väärinkäytöksistä tai epäilyttävästä toiminnasta, Vrbo voi peruuttaa kaikki nimeesi, sähköpostiosoitteeseesi tai tiliisi liittyvät varaukset ja sulkea kaikki siihen liittyvät tilit.

10. Oikeus sisällön poistoon

Matkailija vastaa siitä, että hänen Sivuston välityksellä tai sen yhteydessä tapahtuva yhteydenpitonsa ja julkaisemansa sisältö, mukaan lukien Matkailijan Arvostelut ja yhteydenpito Vuokranantajien kanssa, eivät riko lakia tai kenenkään yksilön tai yrityksen oikeuksia, eivät sisällä virheellistä tietoa eivätkä henkilökohtaisesti loukkaavaa, kunniaa loukkaavaa sisältöä taikka panettelevaa tai häpäisevää sisältöä tai tekijänoikeuksia, tietosuojalakeja tai Sisältöohjeita rikkovaa sisältöä. Vrbo voi tarkastaa minkä tahansa tiedon Sivustolla, Vrbon alustalla tai muussa järjestelmässä ja poistaa tiedon tai muuttaa sitä, jos tieto ei ole enää paikkaansa pitävää tai ajantasaista. Rajoittamatta mitään muita käytettävissä olevia korjaustoimenpiteitä, Vrbo on oikeutettu poistamaan välittömästi Sivustolta minkä tahansa yhteydenpidon tai muun sisällön, joka rikkoo edellä mainittuja vaatimuksia, ja keskeyttää tai rajoittaa minkä tahansa tähän liittyvän Tilin käyttöä. Käyttäjälle ilmoitetaan syistä, joiden vuoksi kyseisiin toimenpiteisiin on ryhdytty, ja hänellä on mahdollisuus lähettää kommenttinsa Vrbolle.

11. Aineettomien oikeuksien loukkauksiin liittyvät ilmoitukset

11.1 Vrbo Group kunnioittaa muiden aineettomia oikeuksia ja odottaa Matkailijoiden tajien tekevän samoin. Vrbo noudattaa toimintatapaa, jonka mukaisesti se ei salli käyttäjien julkaista mitään aineistoa, joka rikkoo muiden tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä, ja tarvittaessa Vrbo sulkee toistuvasti rikkomuksiin syyllistyvien tilaajien ja tilinhaltijoiden tilin. Sääntöjen vastaisen aineiston toistuva julkaiseminen johtaa palvelun käyttöoikeuden päättämiseen.

11.2 Tekijänoikeusvaatimukset. Jos epäilet, että Sivustolla loukataan tekijänoikeuttasi, voit Digital Millenium Copyright Actin (Yhdysvalloissa), sähköisestä kaupankäynnistä annetun direktiivin (EU-alueella) tai muun vastaavan lainsäädännön nojalla täyttää ja lähettää Vrbo Copyright Infringement Complaint -lomakkeen ("Ilmoitus") oletetusta loukkauksesta Vrbon nimetylle tekijänoikeusedustajalle, joka on ilmoitettu alla. Ilmoituksen saatuaan Vrbo ryhtyy tarpeellisiin toimiin, kuten riitaisen materiaalin poistamiseen Sivustolta ja/tai käyttäjän tilin sulkemiseen asianmukaisissa tilanteissa.

Ilmoituksessa tulee olla:

(1) Loukatuksi epäillyn teoksen yksilöintitiedot tai kattava otanta loukatuista teoksista, jos Ilmoitus koskee useaa samalla sivulla olevaa teosta.

(2) Tekijänoikeutta loukkaavaksi epäiltyjen kuvien tai materiaalin taikka loukkaavana ja poistettavana pitämäsi toiminnan riittävät yksilöintitiedot, jotta Vrbo voi paikallistaa kyseiset kuvat tai materiaalin.

(3) Yhteystietosi sisältäen ainakin nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja, mikäli saatavilla, sähköpostiosoitteen, josta olet tavoitettavissa.

(4) Seuraava lausuma: Uskon vilpittömästi, että materiaalin käyttäminen valituksesta ilmenevällä tavalla ei ole tekijänoikeuden haltijan, oikeudenhaltijan edustajan tai lain sallimaa.

(5) Seuraava lausuma: Vakuutan tässä Ilmoituksessa antamani tiedot oikeiksi ja perättömän lausuman rangaistuksen uhalla vakuutan, että (valitse soveltuva) (i) omistan yksinoikeuden, jota epäilen loukatuksi tai (ii) minulla on loukatuksi epäillyn yksinoikeuden omistajan valtuutus toimia hänen nimissään.

(6) Loukatuksi epäillyn yksinoikeuden omistajan tai tämän valtuuttaman henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

Toimita Ilmoitus Vrbon tekijänoikeusedustajalle

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

Sähköposti: HA-Copyright@expedia.com

Puhelin: 206-481-7200

11.3 Tekijänoikeuksien vastailmoitukset. Jos lähettämäsi materiaali on poistettu tekijänoikeusvaatimuksen perusteella, voit lähettää sähköpostitse tai tavallisena postina vastailmoituksen, joka sisältää alla mainitut tiedot. Voit pyytää lakiapua ennen kuin teet niin. Ole hyvä ja sisällytä ilmoitukseen seuraavat tiedot:

(1) Poistetun tai käytöstä poistetun tietyn sisällön tunnistetiedot ja sivu, jolla sisältö oli nähtävillä Expedian verkkosivustolla. Anna URL-osoite, jos vain mahdollista.

(2) Nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi.

(3) Lausunto siitä, että hyväksyt sen oikeusalueen liittovaltion käräjäoikeuden toimivallan, jossa osoitteesi sijaitsee, tai jos osoitteesi on Yhdysvaltojen ulkopuolella, hyväksyt minkä tahansa oikeusalueen, jolla Expedia, Inc. toimii, toimivallan ja että hyväksyt sisällön ilmoittaneen osapuolen tai kyseisen osapuolen edustajan ilmoituksen.

(4) Seuraava lausunto: "Vannon rangaistuksen uhalla, että uskon vilpittömästi, että edellä määritelty sisältö poistettiin tai otettiin pois käytöstä virheen tai virheellisen tunnistuksen seurauksena."

Allekirjoita paperi ja lähetä kirjallinen viestisi seuraavaan osoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen:

Vrbon nimeämä tekijänoikeuksien edustaja:

Michael R. Graham

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

Sähköposti: HA-Copyright@expedia.com

Puhelin: 206-481-7200

11.4 Tavaramerkkivaatimukset. Jos epäilet Sivuston tai kohdeilmoituksen loukkaavan tai väärinkäyttävän tavaramerkkiäsi, voit täyttää kirjallisen Vrbo Trademark Misuse Complaint -lomakkeen ilmoittaaksesi oletetusta loukkauksesta ja lähettää sen Vrbon tavaramerkkiedustajalle, joka on ilmoitettu alla. Ilmoituksen saatuaan Vrbo ryhtyy tarpeellisiin toimiin, kuten Vuokranantajalle ilmoittamaiseen ja vastineen pyytämiseen, selkeästi loukkaavien merkintöjen poistamiseen kohdeilmoituksesta tai Sivustolta ja/tai käyttäjän tilin sulkemiseen asianmukaisissa tilanteissa.

Ilmoituksessa tulee olla:

(1) Loukatuksi epäillyn tavaramerkin yksilöintitiedot.

(2) Yksilöintitiedot Sivustosta tai kohdeilmoituksesta, jonka epäillään väärinkäyttävän tavaramerkkiä.

(3) Yhteystietosi sisältäen ainakin nimen, osoitteen, puhelinnumeron ja, mikäli saatavilla, sähköpostiosoitteen, josta olet tavoitettavissa.

(4) Seuraava lausuma: Uskon vilpittömästi, että materiaalin käyttäminen valituksesta ilmenevällä tavalla ei ole tekijänoikeuden haltijan, oikeudenhaltijan edustajan tai lain sallimaa.

(5) Seuraava lausuma: Vakuutan tässä Ilmoituksessa antamani tiedot oikeiksi ja perättömän lausuman rangaistuksen uhalla vakuutan, että (valitse soveltuva) (i) omistan yksinoikeuden, jota epäilen loukatuksi tai (ii) minulla on loukatuksi epäillyn yksinoikeuden omistajan valtuutus toimia hänen nimissään.

(6) Loukatuksi epäillyn yksinoikeuden omistajan tai tämän valtuuttaman henkilön fyysinen tai sähköinen allekirjoitus.

Toimita Ilmoitus Vrbon tavaramerkkiedustajalle

Trademark Claims

c/o Expedia, Inc.

Legal Department – Copyrights

1111 Expedia Group Way W

Seattle, Washington 98119

United States of America

Sähköposti: HA-Trademarks@expedia.com

Puhelin: 206-481-7200

11.5 Patentti-ilmoitukset. Yksi tai useampi Vrbo Groupin ja/tai Expedia-yhtiöiden omistama patentti voi koskea tätä verkkosivustoa ja tämän verkkosivuston kautta saatavilla olevia ominaisuuksia ja palveluita. Osa tästä verkkosivustosta toimii yhden tai useamman patentin lisenssillä. Muut patentit ovat vireillä.

 12. Vrbon vastuu

12.1 Sivusto on ainoastaan alusta, jonka kautta voit tutustua Vuokranantajien Sivustolla tarjoamiin Kohteisiin, olla yhteydessä Vuokranantajaan koskien mahdollisia tiedusteluja tai kysymyksiä ja Kohteen varaamista. Lain sallimissa rajoissa emme ole vastuussa mistään Vuokranantajan kanssa tekemästäsi sopimuksesta tai varaamastasi Kohteesta, lukuun ottamatta sitä, että keräämme verotietoja ja/tai Oleskeluveroa Vuokranantajan puolesta. Emme myöskään lain sallimissa rajoissa vastaa Vuokranantajan tai muun henkilön tai tahon toimista tai laiminlyönneistä Kohteeseen liittyen. Kaikkien Kohteiden suhteen teet sopimuksen Vuokranantajan kanssa ja Vuokranantajan sopimusehtoja sovelletaan varaukseesi. Nämä sopimusehdot voivat rajoittaa ja/tai poissulkea Vuokranantajan vastuuta sinua kohtaan, ja siten sinua kehotetaan tutustumaan sopimusehtoihin perusteellisesti ennen varauksen tekemistä.

12.2 Vrbo ei huolehdi Vuokranantajien tai Matkailijoiden vastuuvakuutuksista riippumatta siitä, saako käyttäjä vakuutussuojan kolmannen osapuolen palveluntarjoajamme kautta. Matkailijoita kehotetaan hankkimaan sopiva matkavakuutus kattamaan Kohteen varauksen Vuokranantajalta, myös siinä tapauksessa, että Matkailija joutuu perumaan varauksensa. Matkailijan velvollisuutena on varmistaa, että hänen hankkimansa vakuutussuoja on riittävä ja asianmukainen Matkailijan tarpeisiin nähden.

12.3 Kuluttajana sinulla on tiettyjä oikeuksia (mukaan lukien se, että tarjoamme palvelut noudattaen kohtuullista huolellisuutta ja taitoa). Mikään näissä Matkailijan yleisissä sopimusehdoissa ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. 

12.4 Palvelualustan tarjoajana Vrbo on vastuussa virheestään. Olemme vastuussa Matkailijan kärsimästä menetyksestä tai vahingosta, joka on ennustettavissa oleva tulos siitä, että rikomme näitä ehtoja, tai siitä, että emme noudata kohtuullista huolellisuutta tai vaadittavia taitoja. Mutta Vrbo ei ole lain sallimissa rajoissa vastuussa mistään menetyksestä tai vahingoista, joka ei ole ennustettavissa. Menetys tai vahinko on ennustettavissa, jos on selvää, että se tulee tapahtumaan, tai jos sillä hetkellä, kun näihin ehtoihin sitouduttiin, sekä Vrbo että Matkailija olivat tietoisia, että se saattaa tapahtua, esimerkiksi siten, jos käsittelit aihetta kanssamme.

12.5 Vrbo ei ole lain sallimissa rajoissa vastuussa mistään vaatimuksista, kanteista, vaateista, takaisinsaannista, menetyksistä, vahingoista, sakoista, rangaistuksista tai minkäänlaisista muista kuluista tai kustannuksista, mukaan luettuna erityisesti kohtuulliset oikeudenkäyntikustannukset ("Vaatimukset"), joita kolmannet puolet esittävät olettaen, johtuen tai liittyen johonkin seuraavista: (a) Sivustolle tarjoamasi aineistoon tai sisältöön; (b) käyttämästäsi sisällöstä Sivustolla; (c) näiden Matkailijan yleisten sopimusehtojen rikkomuksestasi; tai (d) Kohteen käytöstäsi. Vrbo antaa Matkailijalle pikaisesti ilmoituksen kyseisistä vaatimuksista.  Jos olet tyytymätön Sivustoon (tai Vrbon alustaan tai järjestelmiin) tai jos et ole samaa mieltä Matkailijan yleisten sopimusehtojen jostakin kohdasta, sinun ainoa ja yksinomainen keino Vrbota kohtaan on lopettaa Sivuston käyttö. Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot eivät millään tavoin sulje pois tai rajoita Vrbo-konsernin vastuuta sen laiminlyönneistä johtuvissa kuolemantapauksissa tai henkilövahingoissa eikä myöskään silloin, jos Vrbo-konserni syyllistyy petokseen tai vilpilliseen vääristelyyn.

12.6 Maksupalautukset käsitellään alkuperäisen maksun valuutassa. Asianomainen pankki toteuttaa mahdolliset kurssimuunnokset noudattaen ajantasaisia valuuttakursseja, jotka saattavat poiketa alkuperäisen maksun kurssimuunnoksesta. Lisäksi pankin Matkailijalta perimät maksut varaukseen liittyen tai maksupalautuksen yhteydessä saatetaan vähennetään palautettavasta summasta eikä Vrbo palauta tällaisia maksuja.

13. Muita määräyksiä

13.1 Nämä Matkailijan yleiset sopimusehdot ovat Irlannin lakien alaiset, ja ne kuuluvat irlantilaisten tuomioistuinten yksinomaiseen tuomiopiiriin tämän rajoittamatta soveltuvaa oikeutta tai sen tuomioistuinten toimivaltaisuutta, missä kuluttajan asemassa oleva Matkailija asuu. Esimerkiksi Suomen oikeuden pakottavat säännökset soveltuvat ja suomalaiset tuomioistuimet ovat toimivaltaisia niihin Matkailijoihin nähden, jotka asuvat Suomessa.

13.2 Vrbo suosittelee, että tallennat kopion näistä Matkailijan yleisistä sopimusehdoista erikseen laitteellesi tai säilytät niitä tulosteena.

13.3 Vaikka Vrbo ei ryhdy toimenpiteisiin, jos Matkailija tai muut rikkovat näitä Matkailijan yleisiä sopimusehtoja, ei tämä poista Vrbolta oikeutta toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomustapauksissa.

13.4 Ehtojen otsikot ovat vain lukemisen helpottamiseksi eikä niillä ole vaikutusta Matkailijan yleisten sopimusehtojen tulkintaan.

13.5 Jos olet Suomessa asuva kuluttaja, suostut seuraavaan:

Voit hyödyntää tavanomaista sovittelua tai mitä tahansa vaihtoehtoista lain sallimaa riidanratkaisumenetelmää, jos Sinun ja Vrbon välillä on riitaa.

Vrbon kannalta olennainen sovittelija on Kuluttajariitalautakunta. Jos olet tehnyt kirjallisen pyynnön Vrbolle etkä ole saanut hyväksymääsi vastausta Vrbolta 60 päivän kuluessa, voit tehdä valituksen lautakunnan asettamien edellytysten täyttyessä. Yhteystiedot ovat:

Kuluttajariitalautakunta

PL 306

00531 HELSINKI

kril@oikeus.fi

https://www.kuluttajariita.fi/

Voit myös lähettää Vrboon liittyvät riita-asiat Euroopan komission verkkovälitteisen riidanratkaisusivuston kautta, joka on saatavana osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.