EPS-betingelser og -vilkår                                                  Sist oppdatert: 10. september 2018

LES DISSE VILKÅRENE OG BETINGELSENE NØYE SIDEN DE INNEHOLDER VIKTIG INFORMASJON OM ANSVARSBEGRENSNING OG LØSNING AV UOVERENSSTEMMELSER

EPS-BETINGELSER OG -VILKÅR

Vi har forsøkt å gjøre disse betingelsene for bruk (vilkårene) så enkle å forstå som mulig ved hjelp av enkelt språk. For å gjøre det enklere å følge bruker vi innimellom definisjoner. Når en definisjon brukes første gang, vil du se den tydelig i fet skrift. Hvis vi bruker den igjen i disse vilkårene, står den med stor forbokstav (bortsett fra om det er en referanse til vi, oss eller vår eller du eller din). I vilkårene har følgende ord følgende betydning:

Partnerselskap betyr en av våre markedsføringspartnere, inkludert de som du har utført en bestilling på nettstedet til,

Kundeservicemedarbeider betyr (i) våre eller en av våre konsernmedlemmers kundeserviceleverandører, eller (ii) våre partnerselskapers kundeserviceleverandører (inkludert personer som opptrer på deres vegne), eller (iii) personer som opptrer som kundeserviceleverandører på vegne av oss eller våre konsernmedlemmer,

Bestilling betyr din gjennomføring av en hotellreservasjon,

Konsernmedlem betyr en enhet som, direkte eller indirekte, gjennom ett eller flere mellomledd, styrer eller styres av, eller styrer sammen med oss, inkludert Travelscape LLC (et aksjeselskap registrert i Nevada), Vacationspot, SL (et spanskregistrert selskap) og Travel Partner Exchange S.L. (et spanskregistrert selskap),

Hotellreservasjoner betyr reservering av overnatting, inkludert de som er en del av en pakke, som av og til gjøres tilgjengelig av oss og våre konsernmedlemmer, og

vi, oss, vår betyr EAN.com L.P, et Delaware-registrert komandittselskap,

du, din betyr den individuelle sluttkunden eller bedriftssluttkunden som ser gjennom informasjonen vår eller reserverer hotell.

Vilkårene forteller deg på hvilke betingelser du kan:

 • få tilgang til informasjonen om hotellreservasjoner (vår informasjon) som vi og våre konsernmedlemmer gir til våre partnerselskaper og kundeservicemedarbeidere om hotellreservasjoner, og
 • fullføre en bestilling.

Les disse vilkårene grundig før du begynner å titte gjennom informasjonen vår og/eller legger inn en bestilling. Vi anbefaler at du skriver ut en kopi av disse vilkårene for fremtidig referanse.

Ved å se gjennom informasjonen vår og/eller legge inn en bestilling, bekrefter du at du godtar disse vilkårene og at du samtykker i å følge dem. Dersom du ikke samtykker i disse vilkårene, må du ikke bruke vår informasjon, kontakte våre kundeservicemedarbeidere eller legge inn noen bestillinger.

ANDRE GJELDENDE VILKÅR

Disse vilkårene henviser også til tilleggsregler og begrensninger, inkludert retningslinjer for avbestilling for leverandører av hotellreservasjoner (regler) som kan gjelde for bestillingen. Disse reglene blir gjort tilgjengelig for deg før fullføring av bestillingen, og alle bestillinger er underlagt reglene som fremkommer på bestillingssiden. Les disse reglene grundig. Hvis du gjør en bestilling på vegne av andre personer, er du ansvarlig for å gjøre slike personer oppmerksom på disse reglene og fortelle dem at de også er bundet av dem.

Vi forbeholder oss retten til å, etter eget skjønn, nekte tilgang til vår informasjon og hotellreservasjoner når som helst og uansett årsak, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse vilkårene.

ENDRINGER I DISSE VILKÅRENE

Vi kan når som helst revidere disse vilkårene ved å endre siden, og vil av og til publisere den oppdaterte versjonen på Internett.

Kontroller denne nettsiden hver gang du gjør en bestilling for å se eventuelle endringer, siden de alltid er bindende for deg, unntatt ved bestillinger som er gjort før dato for de siste endringene (se øverst til høyre). Vilkårene som gjaldt på tidspunktet for bestilling, vil fortsette å gjelde for denne bestillingen. 

FORMÅLET MED VÅR INFORMASJON

Vår informasjon har kun som formål å hjelpe deg når du samler inn reiseinformasjon, ser tilgjengelighet for hotellreservasjoner, gjør legitime bestillinger eller på andre måter kommuniserer med våre kundeservicemedarbeidere.

Dersom ikke annet er skriftlig avtalt, kan du ikke bruke vår informasjon til noe annet formål.

BETINGELSER FOR Å FORETA EN BESTILLING

Som en betingelse for å foreta en bestilling, garanterer du at:

 • du har fylt 18 år,
 • du er autorisert til å opprette en bindende juridisk avtale med oss og de relevante leverandørene av hotellreservasjoner,
 • du vil kun sende bestillinger på egne vegne eller for andre personer som du er autorisert til å foreta slike bestillinger for (andre personer),
 • du vil gjøre slike andre personer oppmerksom på disse vilkårene (som av og til oppdateres av oss) og alle andre vilkår som gjelder for en bestilling,
 • all informasjon du oppgir (inkludert informasjon som oppgis på vegne av andre personer) i forbindelse med en bestilling er nøyaktig, fullstendig og oppdatert, og
 • du vil følge våre Retningslinjer for godkjent bruk, som fremkommer nedenfor.
 • bruke vår informasjon til kommersielle formål,
 • gjøre spekulative, falske eller bedragerske bestillinger eller bestillinger med forventning om etterspørsel,
 • få tilgang til, overvåke eller kopiere noe av vår informasjon ved hjelp av en robot, edderkopp, "scraper" eller andre automatiserte metoder eller manuelle prosesser til noe formål, uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse,
 • bryte restriksjonene i eventuelle robotutelukkelser i vår informasjon eller omgå andre tiltak iverksatt for å hindre eller begrense tilgang til vår informasjon,
 • utføre handlinger som fører til, eller kan føre til, etter vår vurdering, en urimelig eller uforholdsmessig stor belastning på vår infrastruktur,
 • "deep-link" til noen deler av vår informasjon (inkludert, uten begrensning, kjøpebanen for noe reiseprodukt) til noe formål uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse, eller
 • "bygge inn", "avspeile" eller på annen måte inkorporere noen del av vår informasjon på et annet nettsted uten vår uttrykkelige skriftlige tillatelse.

RETNINGSLINJER FOR GODKJENT BRUK

Når du går inn på vår informasjon, samtykker du i å ikke:

KOBLINGER TIL TREDJEPARTER

Vår informasjon kan inneholde koblinger til andre nettsteder og ressurser levert av tredjeparter. Slike koblinger er kun til informasjon og antyder ikke noen godkjenning av materialet på slike nettsteder eller ressurser.

Vi har ingen kontroll over innholdet på disse nettstedene eller ressursene. Vi er spesielt ikke ansvarlig for personvernet eller andre praksiser for slike nettsteder.

BETALING FOR BESTILLINGEN

Når du sender inn forespørsel om hotellreservasjon, gir du oss eller et av våre konsernmedlemmer autorisasjon til å ordne hotellreservasjoner på dine vegne.

Tidspunktet for betaling av en bestilling er avhengig av om du forhåndsbetaler for hotellreservasjonen (forhåndsbetalt bestilling) eller ikke, noe du blir varslet om før du fullfører bestillingen. 

Vær oppmerksom på at avgifter og gebyrer varierer mellom de to betalingsalternativene. Avgifter og valutavekslingsgebyrer kan endre seg i tidspunktet mellom bestillingen og faktisk benyttelse av hotellreservasjonen.

Kuponger kan være tilgjengelig, men vil alltid være underlagt egne spesifikke betingelser og vilkår. Hvis du ønsker å bruke en kupong, kan den bare benyttes for forhåndsbetalte bestillinger.

Forhåndsbetalte bestillinger ("betal nå")

Forhåndsbetalte bestillinger betales når du legger inn bestillingen. Du gir oss autorisasjon til å gjennomføre bestillingen til den totale reservasjonsprisen, som omfatter pris for hotellreservasjon, som vises av vårt partnerselskap, i tillegg til eventuelle skatteoppkrevingsgebyrer, avgifter, servicegebyrer, eventuelle gjeldende avgifter på våre tjenester og ekstra bestillingsgebyr som påløper fra vårt partnerselskap.

Dersom forhåndsbetaling kreves for bestillingen eller du velger å betale ved bestilling, vil kredittkortet ditt belastes med den totale bestillingsprisen av: (1) Travel Partner Exchange S.L. eller et annet konsernmedlem som mottar slik betaling på vegne av reisetjenesteleverandøren, eller (2) direkte av reisetjenesteleverandøren, (3) eller et partnerselskap som gjør forretninger på vegne av oss eller vårt konsernmedlem.

Betal senere

Hvis forhåndsbetaling av bestillingen ikke er nødvendig, kan du velge å betale når du bruker hotellreservasjonen.

Hvis du velger dette alternativet med å betale senere, vil den aktuelle leverandøren av hotellreservasjonen ta i mot betaling for hotellreservasjonen i lokal valuta på det tidspunktet du bruker den.

Mer informasjon

Noen bank- og kortselskaper belaster kontoinnehaverne med et transaksjonsgebyr når kortutstederen og forhandlerstedet (som definert av kortmerket, for eksempel Visa, MasterCard, American Express) er i ulike land. Valutakursen, hvis valutaomregning er nødvendig, og eventuelle transaksjonsgebyrer fastsettes utelukkende av banken eller andre byråer som behandler transaksjonen. Disse gebyrene kan påføres av kortutstederen som en belastning av kortinnehaverens konto. Når kortutstederen bruker gebyrer, vil de være oppført separat fra transaksjonsbeløpet på en kontoutskrift. Dette betyr at beløpet som er oppført på kontoutskriften, kan være et annet tall enn tallet som vises på siden med faktureringssammendrag for en bestilling som er gjort gjennom vår informasjon. Kontakt banken din hvis du har spørsmål om gebyrer eller valutakurser som ble brukt i forbindelse med bestillingen.

Noen leverandører av overnattingssted kan be om at du og/eller de Andre personene fremviser et kredittkort som sikkerhet eller et kontantdepositum ved innsjekking for å dekke eventuelle tilleggsutgifter som tilkommer under oppholdet.  Slike depositum har ingen sammenheng med betaling vi mottar for din bestilling. 

AVBESTILLING ELLER ENDRINGER I BESTILLINGEN

Reglene sier noe om gjeldende avbestillingsperiode, hvor du kan avbestille eller gjøre endringer i bestillingen (avbestillingsperioden). I noen tilfeller kan ikke bestillinger endres eller avbestilles etter at de er lagt inn, og dette fremkommer av det spesifikke hotellets retningslinjer for avbestilling.

Hvis det tillates, kan du avbestille eller endre din forhåndsbetalte bestilling i avbestillingsperioden, men du blir belastet med de aktuelle avbestillings- eller endringsgebyrene som fremkommer av det spesifikke hotellets retningslinjer for avbestilling.

Hvis du har lov til å avbestille eller gjøre endringer i bestillingen, men ikke gjør det før avbestillingsperioden er over, må du betale et avbestillingsgebyr på størrelse med prisen(e) for overnatting på hotellet, avgifter eller skatteoppkrevingsgebyrer som kreves av vårt partnerselskap separat (avbestillingsgebyr) enten du bruker hotellreservasjonen eller ikke.

Hvis du ikke dukker opp til den første overnattingen i bestillingen, men planlegger å sjekke inn for etterfølgende netter, må du bekrefte dette med vårt partnerselskap senest datoen for den første overnattingen i bestillingen. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til at bestillingen din blir kansellert og at du må betale avbestillingsgebyret.

GRUPPEBESTILLINGER

Vær oppmerksom på at vi ikke kan garantere reservasjoner for mer enn åtte rom hos en leverandør av overnatting for de samme overnattingsdatoene (gruppebestilling). Hvis du legger inn en gruppebestilling på Internett, kan vi kansellere denne gruppebestillingen og kreve at du betaler eventuelt avbestillingsgebyr ifølge reglene. Hvis du betalte et ikke-refunderbart depositum for gruppebestillingen, vil dette gå tapt.

FALSKE BESTILLINGER

Hvis noen bestillinger (inkludert eventuelt tilknyttede betalingskort) viser tegn på eller er knyttet til mistenkt svindel, misbruk eller mistenkelig aktivitet, kan vi eller vårt partnerselskap kansellere bestillingen som er knyttet til ditt navn eller din e-postadresse.  I tillegg kan vi verifisere (dvs. forhåndsautorisere) kredittkort som brukes til betaling av en bestilling.  Hvis du eller innehaveren av kredittkortet som er brukt til betaling av en bestilling, har drevet med ulovlig aktivitet, forbeholder vi oss retten til å gjennomføre nødvendige juridiske tiltak, og du og/eller kortinnehaveren kan bli ansvarlig for våre og våre konsernmedlemmers tap, inkludert rettssakskostnader og erstatninger.  Kontakt vårt partnerselskap dersom du ønsker å bestride kansellering av en bestilling.

PAKKER

Dersom din hotellreservasjon leveres til deg i kombinasjon med et annet reiseprodukt (f.eks. flyreise) (pakke eller et sammensatt reisearrangement) vil det partnerselskapet som har levert denne pakken eller den første komponenten av det sammensatte reisearrangementet til deg, være ansvarlig for eventuelle endringer eller forpliktelser angående denne pakken eller det sammensatte reisearrangementet.

AVGIFTER

Du bekrefter at vi ikke samler inn avgifter for overføring til gjeldende skattemyndigheter, med unntak av det som er angitt nedenfor når det gjelder avgiftsforpliktelser for beløpet vi tar for våre tjenester. Overnattingsleverandørene fakturerer oss for visse kostnader, inkludert eventuelle avgifter. Overnattingsleverandører er ansvarlige for å innbetale gjeldende skatter til de aktuelle skattemyndighetene. Skatteoppkrevingsgebyrene vi belaster deg i forbindelse med forhåndsbetalte bestillinger, representerer de beregnede avgiftene (som salg og bruk, opphold, romskatt, avgift til det offentlige, merverdiavgift osv.) som vi betaler til overnattingsleverandøren for avgifter som gjelder leien av rommet. Skattepliktighet og egnet sats varierer avhengig av sted. De faktiske skattebeløpene betalt av oss til overnattingsleverandørene kan variere fra beløp for innkrevingsavgift, avhengig av satser, skattepliktighet osv., som gjelder på tidspunktet du faktisk bruker hotellreservasjonen.

Du godtar at vi leverer tjenester til deg for å gjøre det enklere å bestille en hotellreservasjon mot en godtgjørelse. Vi beholder våre servicegebyrer som kompensasjon for behandling av din bestilling. Våre servicegebyrer varierer etter beløp og type hotellreservasjon. Salg, bruk og/eller hotellbeleggingsskatt legges til på beløpene vi belaster for våre tjenester (servicegebyr og/eller tilretteleggingsgebyr) i enkelte jurisdiksjoner. De faktiske avgiftsbeløpene for tjenestene våre kan variere avhengig av satsene som gjelder for tidspunktet da du faktisk benytter hotellreservasjonen.

Du godtar at myndighetene i visse land kan pålegge ytterligere salgs-, bruks- og/eller lokale hotellbeleggingsavgifter (f.eks. en turistskatt), som må betales lokalt. Du har selv alt ansvar for å betale slike tilleggsavgifter.

UTENLANDSREISER

Du er selv ansvarlig for å oppfylle gjeldende utenlandske innreisekrav og at reisedokumentene dine, som pass og visum (gjennomreise, forretningsreisende, turist og annet), er i orden, og at alle utenlandske innreisekrav er oppfylt.  

Ved å tilby hotellreservasjoner, spesielt til internasjonale destinasjoner, fremstiller eller garanterer vi ikke at reise til slike områder er tilrådelig eller uten risiko, og vi skal ikke holdes ansvarlig for skader eller tap som skyldes reiser til slike destinasjoner. Vi anbefaler at du sjekker reiseinformasjonen for ditt land for mer informasjon. 

FRASKRIVNINGSKLAUSUL

Vi og våre konsernmedlemmer vil gjøre en rimelig innsats for å oppdatere vår informasjon for å sørge for nøyaktighet. Vår informasjon er imidlertid levert av leverandørene av våre hotellreservasjoner. For eksempel:

 • vår informasjon kan bli forandret, forbedret, endret eller slettet når som helst, den kan bli utilgjengelig eller endret når som helst uten varsel og uten at det er vårt eller våre konsernmedlemmers ansvar,
 • vi fraskriver oss alt ansvar for eventuelle feil eller andre unøyaktigheter knyttet til vår informasjon (inkludert, uten begrensning, prisene på hotellreservasjoner, bilder av hoteller, lister over hotellfasiliteter og generelle hotellbeskrivelser),
 • vi gir ingen garantier om tilgjengeligheten for spesifikke hotellreservasjoner, 
 • vi gir ingen fremstillinger om egnetheten av vår informasjon til noe formål,
 • hotellvurderinger som vises i vår informasjon er kun beregnet som generelle retningslinjer, og vi og våre konsernmedlemmer kan ikke garantere nøyaktigheten til slike vurderinger, 
 • inkludering av eller tilbud om hotellreservasjoner utgjør ikke en godkjenning eller anbefaling av slik hotellreservasjon fra oss eller våre konsernmedlemmer,
 • vi avstår fra alle garantier og betingelser om at vår informasjon og våre tjenester eller e-post som er sendt fra oss, eller våre konsernmedlemmer, er uten virus eller andre skadelige komponenter, og
 • all vår informasjon og alle våre tjenester leveres ”som de er” uten noen garantier av noe slag.

Vi forbeholder oss uttrykkelig retten til å korrigere eventuelle prisfeil og/eller bestillinger som er gjort under en feil pris. I slike tilfeller vil vi, hvis tilgjengelig, gi deg mulighet til å opprettholde din bestilling til korrigert pris, eller avbestille uten noen gebyrer.

VÅRT ANSVAR OVERFOR DEG

Hotellene og andre leverandører av hotellreservasjoner til oss er uavhengige leverandører, og ikke representanter eller ansatte hos oss, eller våre konsernmedlemmer.

Vi og våre konsernmedlemmer er ikke ansvarlig for:

 • handlinger, feil, utelatelser, fremstillinger, garantier, brudd eller uaktsomhet fra noen partnerselskaper eller leverandører av hotellreservasjoner, eller
 • for eventuelle personskader, dødsfall, materielle skader, eller andre skader eller kostnader som er resultatet av noe av dette. 

Vi og våre konsernmedlemmer er ikke ansvarlige for og vil ikke gi tilbakebetalinger ved:

 • forsinkelser,
 • avbestillinger,
 • overbooking,
 • streik,
 • force majeure, eller
 • andre årsaker utenfor vår direkte kontroll, 

og vi er ikke ansvarlig for eventuelle tilleggskostnader, utelatelser, forsinkelser, omdirigering eller handlinger fra noen regjering eller myndighet. 

I den grad det er tillatt ved gjeldende lov, er vi eller våre konsernmedlemmer ikke under noen omstendighet ansvarlig for noen direkte eller indirekte skader, straffeerstatning, tilfeldige, spesielle skader eller følgeskader som kommer av, eller på noen måte er knyttet til:

 • din tilgang til vår informasjon, eller
 • forsinket eller manglende tilgang til vår informasjon (inkludert, men ikke begrenset til eventuelle datavirus, informasjon, programvare, koblede nettsteder og bestillinger),

enten det kommer av uaktsomhet, kontrakt, rettsstridige forhold, objektivt ansvar, eller annet, selv om vi eller våre konsernmedlemmer er klar over muligheten for slike skader.

Dersom, til tross for begrensningen ovenfor, vi eller våre konsernmedlemmer blir funnet ansvarlige for eventuelle tap eller skader som kommer av eller på noen måte er knyttet til noen av hendelsene som er beskrevet ovenfor, vil ansvaret for oss, eller våre konsernmedlemmer ikke under noen omstendighet overstige, totalt, noe større beløp enn:

 • Bestillingsgebyret du har betalt oss, våre konsernmedlemmer eller partnerselskaper knyttet til relevant bestilling, eller
 • Hundre dollar ( USD 100,00) eller tilsvarende i lokal valuta.

Vi ekskluderer eller begrenser ikke på noen måte vårt ansvar for noe som ikke kan ekskluderes i henhold til gjeldende lover.

Ansvarsbegrensningen reflekterer risikofordelingen mellom deg og oss.

Begrensningene som er spesifisert i dette avsnittet, skal overleve og gjelde selv om et eventuelt begrenset rettsmiddel som er angitt i disse vilkårene, anses å ikke oppfylle sitt grunnleggende formål.

Ansvarsbegrensningen angitt i disse vilkårene gjelder til fordel for oss og våre konsernmedlemmer.

ERSTATNING

Du samtykker i å forsvare og holde oss, våre konsernmedlemmer og deres ledere, styremedlemmer, ansatte og agenter skadesløse mot alle fordringer, saksgrunnlag, krav, inkassokrav, tap, skader, bøter, straffer eller andre kostnader eller utgifter, inkludert, men ikke begrenset til, rimelige juridiske eller regnskapsmessige godtgjørelser, som fremsettes av tredjepart som et resultat av:

 • ditt brudd på disse vilkårene,
 • ditt brudd på lover eller rettigheter til tredjepart, eller
 • din bruk av vår informasjon.

ÅNDSRETTIGHETER

Vår informasjon (inkludert, men ikke begrenset til pris og tilgjengelighet for hotellreservasjoner) eies av oss eller våre leverandører.

Mens vi samtykker i at du kan bruke vår informasjon til å ta begrensede kopier av reiseplanene og annen informasjon som er relevant for din bestilling, samtykker du i å ikke på andre måter endre, kopiere, distribuere, overføre, vise frem, utføre, reprodusere, publisere, lisensiere, opprette avledninger fra eller selge eller videreselge noe informasjon, programvare, produkter eller tjenester knyttet til og/eller som inkluderer hotellreservasjoner og vår informasjon.

MERKNADER OM OPPHAVSRETT OG VAREMERKER

Alt innhold i vår informasjon er ©2018 Expedia, Inc. Med enerett. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, Expedia Affiliate Network-logoen, Travelnow-logoen og Hotels.com-logoen er enten registrerte varemerker eller varemerker for Expedia, Inc. i USA og/eller andre land. Andre logoer og produkt- og firmanavn som nevnes her, kan være varemerker for sine respektive eiere.  Vi er ikke ansvarlig for innholdet på nettsteder som drives av tredjeparter.  

Geodata fra OpenStreetMap som brukes i kart, er (c) bidragsytere til OpenStreetMap, og er tilgjengelig under Open Database License (ODbL).

Hvis du kjenner til brudd på våre opphavsrettigheter, kan du kontakte oss ved å sende en e-postmelding til hotline@expedia.com. Vi behandler bare meldinger som gjelder brudd på opphavsretten, på denne e-postadressen.

GJELDENDE LOV

Disse vilkårene styres av lovene i Norge. Du godtar med dette den eksklusive domsmyndigheten fra rettskretser i domstolene i Norge, i alle tvister som måtte oppstå som følge av disse vilkårene eller i forbindelse med bruk av vår informasjon. Bruk av vår informasjon er ikke autorisert i jurisdiksjoner som ikke godtar alle bestemmelsene i disse vilkårene.

UOVERENSSTEMMELSER

Vi og våre konsernmedlemmer er engasjert i kundetilfredshet, så dersom du har et problem eller en uoverensstemmelse, vil vi forsøke å løse dette. Dersom vi ikke skulle lykkes med dette, kan du følge opp krav som forklart i dette avsnittet.

Du samtykker i å gi oss en mulighet til å løse uoverensstemmelser eller krav knyttet til vår informasjon, bestillinger, omgang med våre kundeservicemedarbeidere, hotellreservasjoner eller noen fremstillinger gitt av oss (krav) ved å kontakte oss gjennom de opplysningene for kundeservice som du får ved bestilling. Hvis vi ikke klarer å løse kravet innen 60 dager, kan du forfølge et krav gjennom megling eller i forliksrådet.

Alle rettsforhandlinger som igangsettes for å løse krav, blir bare gjennomført på individuelt grunnlag og ikke i et gruppevis, konsolidert eller representert søksmål. 

EU-kommisjonens nettbaserte plattform for tvisteløsninger finnes her; http://ec.europa.eu/odr

GENERELT

Du samtykker i at ingen prosjektsamarbeider, partnerskap eller ansettelsesforhold eksisterer mellom deg og oss eller våre konsernmedlemmer som et resultat av disse vilkårene eller din tilgang til vår informasjon.

Du godtar at Travelscape, LLC eller VacationSpot, SL (eller andre konsernmedlemmer) skal behandles av noen skattemyndighet i en relevant jurisdiksjon som leverandør av hotellreservasjonen for forhåndsbetalte bestillinger og pakker på grunn av moms (merverdiavgift) ifølge direktiv 2006/112/EF.

Vår håndhevelse av disse vilkårene er underlagt eksisterende lover og juridiske prosesser, og ikke noe i disse vilkårene begrenser vår rett til å overholde rettslige anmodninger eller andre myndighetsanmodninger, juridiske anmodninger eller krav relatert til din bruk av vår informasjon eller informasjon gitt eller samlet inn av oss med hensyn til slik bruk.

Vi kan overføre våre rettigheter og forpliktelser under disse vilkårene til en annen organisasjon, men dette vil ikke påvirke dine rettigheter eller våre forpliktelser under disse vilkårene. Du kan kun overføre dine rettigheter eller forpliktelser under disse vilkårene til en annen person dersom vi gir skriftlig samtykke.

I den grad det er tillatt i henhold til gjeldende lovgivning samtykker du i at et krav eller saksgrunnlag som oppstår fra eller i forbindelse med din tilgang til eller bruk av disse vilkårene, skal ugjenkallelig frafalles hvis det ikke fremsettes innen to (2) år fra datoen et slikt krav eller grunnlag oppstod eller tilfalt.

Hvis noen del av disse vilkårene blir ansett som ugyldig, ulovlig eller ikke gjennomførbar, skal gyldigheten, lovligheten og gjennomførbarheten til de gjenværende bestemmelsene ikke påvirkes eller svekkes. Hvis vi på noe tidspunkt ikke håndhever eller forsinker håndheving av en bestemmelse i disse vilkårene, frafaller ikke vår rett til senere å håndheve den samme eller andre bestemmelser.

Disse vilkårene (og alle andre betingelser og vilkår det henvises til her), utgjør den fullstendige avtalen mellom deg og oss med hensyn til vår informasjon og bestillinger, og den gjelder foran alle tidligere eller midlertidige kommunikasjoner og forslag, elektronisk, muntlig eller skriftlig, mellom deg og oss med hensyn til vår informasjon og/eller bestilling. En trykt versjon av disse vilkårene og av eventuelle merknader som er gitt i elektronisk form, skal være tillatt i rettslige eller administrative prosesser som er basert på eller relatert til disse vilkårene, i samme grad og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og fortegnelser som opprinnelig ble generert og vedlikeholdt i trykt form.

Fiktive navn på selskaper, produkter, personer, karakterer og/eller data som nevnes i vår informasjon, representerer ikke noen virkelige individer, selskaper, produkter eller hendelser.

Alle rettigheter som ikke uttrykkelig tildeles her, er forbeholdt.

VÅRE OPPLYSNINGER

Travel Partner Exchange S.L. sin registrerte kontoradresse er Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canary Islands, Spain.

Travelscape LLC er en registrert selger av reiser i hver av statene som er oppført nedenfor:

 • Registreringsnummer i California: 2083930-50
 • Registreringsnummer i Florida: ST36407
 • Registreringsnummer i Iowa: 677
 • Registreringsnummer i Nevada: 20020759
 • Registreringsnummer i Washington: 602-617-174

Registrering som selger av reiser i California innebærer ikke statens godkjenning.

Registrering for skatt i staten New York:

Travelscapes (d/b/a Expedia Travel) registreringsnummer for skatteleverandør av salgskatt i New York er 880392667, og registreringsnummeret for hotellbeleggingsskatten i New York City er 033960.

Klikk her for mer informasjon:

New York State Certificate of Authority

New York City Certificate of Authority

©2018 EXPEDIA, INC.    Med enerett.