Algemene voorwaarden EPS                                           Laatst gewijzigd: 10 september 2018

LEES DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR. DEZE BEVATTEN BELANGRIJKE INFORMATIE OVER DE BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID EN HET OPLOSSEN VAN GESCHILLEN

ALGEMENE VOORWAARDEN EPS

We hebben deze algemene voorwaarden (de Voorwaarden) zo toegankelijk mogelijk geprobeerd te maken door helder Nederlands te gebruiken. We hebben zo nu en dan definities gebruikt om de tekst leesbaarder voor u te maken. Wanneer een definitie voor het eerst wordt gebruikt, is deze dikgedrukt. Als de definitie verderop in de Voorwaarden opnieuw wordt gebruikt, begint deze met een hoofdletter (tenzij het een verwijzing naar wij, ons, onze, u of uw betreft). De termen hieronder hebben de volgende definities in deze Voorwaarden:

Partner staat voor een van onze marketingpartners, met inbegrip van de partners op wiens website u de boeking heeft gemaakt;

Klantenservicemedewerker staat voor (i) onze klantenserviceproviders of die van een Groepslid; of (ii) klantenserviceproviders van een van onze Partners (met inbegrip van personen die uit hun naam handelen); of (iii) personen die uit onze naam of uit naam van een Groepslid handelen als klantenserviceproviders;

Boeking staat voor een Hotelreservering die door u wordt geplaatst;

Groepslid staat voor een entiteit die, direct of indirect, via een of meerdere tussenpersonen, ons bestuurt, door ons wordt bestuurd of onder hetzelfde bestuur als ons valt, met inbegrip van Travelscape LLC (een limited liability company gevestigd in Nevada, VS), Vacationspot, SL (een in Spanje gevestigd bedrijf) en Travel Partner Exchange S.L. (een in Spanje gevestigd bedrijf);

Hotelreserveringen staat voor de accommodatiereserveringen, met inbegrip van die welke onderdeel zijn van een pakket, die van tijd tot tijd door ons en onze Groepsleden beschikbaar worden gesteld; en

wij, ons, onze staat voor EAN.com L.P., een limited partnership gevestigd in Delaware, VS;

u, uw staat voor het individu dat of de bedrijfsvertegenwoordiger die als eindgebruiker onze Informatie bekijkt of Hotelreserveringen plaatst.

In deze Voorwaarden wordt uiteengezet op welke voorwaarden u de volgende acties mag ondernemen:

 • toegang verkrijgen tot informatie over Hotelreserveringen (onze Informatie) die wij en onze Groepsleden aanbieden aan onze Partners en klantenservicemedewerker; en
 • een Boeking afronden.

Lees deze Voorwaarden zorgvuldig door voordat u onze Informatie doorzoekt en/of een Boeking plaatst. We raden u aan een exemplaar van deze Voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

Door onze Informatie te doorzoeken en/of een Boeking te plaatsen, stemt u in met deze Voorwaarden en gaat u ermee akkoord deze na te leven. Als u niet in wilt stemmen met deze Voorwaarden, gebruik dan niet onze Informatie, neem geen contact op met onze Klantenservicemedewerkers en plaats geen Boekingen.

OVERIGE TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

Deze Voorwaarden verwijzen ook naar overige regels en beperkingen, met inbegrip van het annuleringsbeleid van leveranciers van Hotelreserveringen (Regels) dat mogelijk van toepassing is op uw Boeking. Deze Regels worden aan u beschikbaar gesteld vóór het afronden van de Boeking, en elke Boeking is onderhevig aan de Regels zoals ze staan aangegeven op de boekingspagina. Lees deze Regels zorgvuldig door. Als u een Boeking maakt uit naam van andere personen, bent u er verantwoordelijk voor deze personen op de hoogte te stellen van de Regels en aan te geven dat ze aan dezelfde regels zijn gebonden.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken de toegang tot onze Informatie en Hotelreserveringen te weigeren, op welk moment dan ook en om welke reden dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schending van deze Voorwaarden.

WIJZIGINGEN IN DEZE VOORWAARDEN

We kunnen deze Voorwaarden op elk moment herzien door deze pagina aan te passen en zullen van tijd tot tijd een bijgewerkte versie online publiceren.

Controleer deze webpagina elke keer voordat u een boeking gaat plaatsen zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, aangezien deze in alle gevallen bindend voor u zijn, behalve bij Boekingen die vóór de datum van de laatste herziening zijn geplaatst (zie rechtsboven). De Voorwaarden die ten tijde van de Boeking geldig waren, blijven op deze Boeking van toepassing. 

DOEL VAN ONZE INFORMATIE

Onze Informatie wordt uitsluitend verstrekt om u te helpen reisgegevens te verzamelen, de beschikbaarheid van Hotelreserveringen te bepalen, legitieme Boekingen te plaatsen of anderszins te communiceren met een van onze klantenservicemedewerkers.

Tenzij we hier uitdrukkelijk schriftelijk toestemming voor hebben verleend, mag u onze Informatie voor geen enkel ander doeleinde gebruiken.

VOORWAARDEN VOOR HET PLAATSEN VAN EEN BOEKING

Wanneer u een Boeking plaatst, garandeert u dat:

 • u minstens 18 jaar oud bent;
 • u het recht heeft om een bindende juridische overeenkomst met ons en de betreffende leverancier(s) van de Hotelreservering aan te gaan;
 • u alleen Boekingen plaatst voor uzelf en andere personen waarvoor u het recht heeft om dergelijke boekingen te plaatsen (Andere Personen);
 • u eventuele Andere personen op de hoogte zult stellen van deze Voorwaarden (die sporadisch door ons worden bijgewerkt) en enige andere voorwaarden die op de Boeking van toepassing zijn;
 • alle informatie die u verstrekt (met inbegrip van informatie verstrekt uit naam van Andere personen) met betrekking tot een Boeking accuraat, compleet en actueel is; en
 • u onze Gebruiksregels hieronder zult naleven.
 • onze Informatie voor geen enkel commercieel doeleinde te gebruiken;
 • geen speculatieve, onjuiste of frauduleuze Boekingen te maken of Boekingen te maken naar aanleiding van een verwachte vraag;
 • zonder onze expliciete schriftelijke toestemming geen van onze Informatie te openen, te volgen of te kopiëren met een robot, spider, scraper of ander automatisch middel of handmatig proces, voor welk doel dan ook;
 • geen beperkingen te schenden in alle robot exclusion-headers van onze Informatie en geen andere maatregelen te omzeilen die zijn bedoeld om toegang tot onze Informatie te voorkomen of te beperken;
 • geen acties te ondernemen die naar onze mening een onredelijke of onevenredig grote druk op onze infrastructuur leggen of kunnen leggen;
 • zonder onze expliciete schriftelijke toestemming geen deep-links te maken naar enige onderdelen van onze Informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het pad van aankoop voor enige Reisproducten), voor welk doel dan ook; en
 • zonder onze vooraf gegeven schriftelijke toestemming geen "frame" of "mirror" te maken van enige delen van onze Informatie of deze op andere wijze op te nemen in een andere website.

GEBRUIKSREGELS

Wanneer u toegang verkrijgt tot onze informatie, zegt u toe:

KOPPELINGEN VAN DERDEN

Onze Informatie kan koppelingen naar andere websites en bronnen van derden bevatten. Deze koppelingen worden alleen ter kennisgeving verstrekt en impliceren geen enkele vorm van goedkeuring van de inhoud van deze websites of bronnen.

We hebben geen enkele controle over de inhoud van deze websites of bronnen. We zijn ook met nadruk niet verantwoordelijk voor de privacy of andere procedures van deze websites.

BETALING VAN UW BOEKING

Wanneer u een aanvraag voor een Hotelreservering indient, geeft u ons of een van onze Groepsleden toestemming uit uw naam Hotelreserveringen te verzorgen.

Wanneer u de Boeking betaalt, is afhankelijk van of u de Hotelreservering wel of niet vooruitbetaald (Vooruitbetaalde boeking). Hiervan wordt u voor het afronden van de Boeking op de hoogte gesteld. 

Belastingen en toeslagen kunnen verschillen tussen de twee betalingsopties. Er kunnen veranderingen optreden in de belastingen en wisselkoers in de periode tussen de Boeking en uw uiteindelijke gebruik van de Hotelreservering.

Eventueel beschikbare waardebonnen zijn altijd onderhevig aan hun eigen specifieke voorwaarden. U kunt een waardebon alleen gebruiken voor Vooruitbetaalde boekingen.

Vooruitbetaalde boekingen ("Betaal direct")

Vooruitbetaalde boekingen worden betaald op het moment dat de Boeking wordt gemaakt. U geeft ons toestemming de boeking te maken voor de totale reserveringsprijs, welke het tarief voor de Hotelreservering bevat, weergegeven door onze partner, plus eventuele extra toeslagen, belastingen, servicekosten, eventuele belastingen die van toepassing zijn op onze services en eventuele boekingskosten die apart door onze Partner in rekening worden gebracht.

Als vooruitbetaling voor uw Boeking vereist is of u ervoor kiest de betaling ten tijde van de Boeking te voldoen, wordt de totaalprijs in rekening gebracht op uw creditcard door: (1) Travel Partner Exchange, S.L. die een dergelijke betaling namens een van onze Groepsleden en/of namens de leverancier van de Hotelreservering in ontvangst neemt, (2) de leverancier van de reisservice zelf of (3) een Partner die namens ons of ons Groepslid handelt.

Betaal later

Als vooruitbetaling voor uw Boeking niet vereist is, kunt u ervoor kiezen de betaling te voldoen wanneer u van de Hotelreservering gebruikmaakt.

Als u de optie "Betaal later" selecteert, zal de betreffende leverancier van de Hotelreservering de betaling voor de Hotelreservering in de lokale valuta innen op het moment dat u van de Hotelreservering gebruikmaakt.

Aanvullende informatie

Sommige banken en creditcardbedrijven brengen bij hun rekeninghouders transactiekosten in rekening wanneer de locatie van het creditcardbedrijf en de productaanbieder (zoals bepaald door de afzonderlijke creditcardmerken, zoals bijv. Visa, MasterCard, American Express) zich in verschillende landen bevinden. De wisselkoers, indien van toepassing, en enige transactiekosten worden uitsluitend door de bank of het transactieverwerkende agentschap bepaald. Het creditcardbedrijf kan deze kosten als een toeslag in rekening brengen op de rekening van de kaarthouder. De door het creditcardbedrijf toegepaste toeslagen worden op het creditcardafschrift apart vermeld naast het bedrag van de transactie. Dit betekent dat het bedrag op uw creditcard- of betaalpasafschrift kan verschillen van het bedrag op de betaaloverzichtspagina voor een reservering geboekt met onze Informatie. Neem contact op met uw bank als u vragen heeft over deze kosten of de wisselkoers die op uw boeking van toepassing is.

Sommige accommodatieleveranciers vereisen mogelijk dat u en/of de Andere personen bij het inchecken een creditcard voorlegt/voorleggen of een borgsom in contanten betaalt/betalen voor extra kosten die tijdens uw verblijf worden gemaakt.  Een dergelijke borgsom is niet gerelateerd aan enige betalingen die wij voor uw Boeking ontvangen. 

UW BOEKING ANNULEREN OF WIJZIGEN

In de Regels wordt de toepasselijke annuleringstermijn genoemd waarin u de Boeking kunt annuleren of wijzigen (de Annuleringstermijn). In uitzonderingsgevallen kunnen sommige Boekingen niet worden gewijzigd of geannuleerd nadat ze zijn geplaatst. Dit wordt aangegeven in het eigen annuleringsbeleid van het hotel.

Indien toegestaan kunt u uw vooruitbetaalde Boeking annuleren of wijzigen gedurende de Annuleringstermijn, maar er kunnen wel annulerings- of wijzigingskosten in rekening worden gebracht, zoals staat aangegeven in het eigen annuleringsbeleid van het hotel.

Indien het is toegestaan uw Boeking te annuleren of wijzigen, maar u dit na afloop van de Annuleringstermijn doet, worden er mogelijk annuleringskosten in rekening gebracht die gelijk zijn aan de toepasselijke tarieven per nacht voor de Hotelreservering, plus belastingen of toeslagen (zoals van toepassing), servicekosten en eventuele extra boekingskosten die afzonderlijk door onze Partner in rekening wordt gebracht (de Annuleringskosten), onafhankelijk van of u wel of niet van de Hotelreservering gebruikmaakt.

Als u niet voor de eerste nacht van uw Boeking arriveert, maar wel van plan bent in te checken voor de daaropvolgende nachten, dient u dit niet later dan op de dag van het begin van uw reservering bij onze Partner te bevestigen. Indien u dit niet doet, kan uw Boeking worden geannuleerd en worden mogelijk de Annuleringskosten in rekening gebracht.

GROEPSBOEKINGEN

We kunnen bij geen enkele accommodatieleverancier reserveringen voor meer dan acht kamers garanderen in dezelfde accommodatie op dezelfde data (Groepsboeking). Als u online een Groepsboeking plaatst, kunnen we een dergelijke Groepsboeking annuleren en de annuleringskosten zoals genoemd in de Regels in rekening brengen. Als u een niet vergoedbare borgsom voor uw Groepsboeking heeft betaald, wordt deze borgsom ingehouden.

FRAUDULEUZE BOEKINGEN

Indien een Boeking (met inbegrip van gekoppelde betaalkaarten) tekenen vertoont van of wordt gekoppeld aan verdenkingen van fraude, misbruik of verdachte activiteiten, kunnen wij of onze Partner alle Boekingen die aan uw naam of e-mailadres zijn gekoppeld, annuleren.  Daarnaast kunnen wij elke creditcard die voor de betaling van een Boeking wordt gebruikt, verifiëren (d.w.z. pre-autoriseren).  Indien u of de houder van de creditcard die voor de betaling van een Boeking is gebruikt, enige frauduleuze activiteiten heeft ondernomen, behouden wij ons het recht voor om de nodige juridische actie te ondernemen. U en/of de kaarthouder kunnen aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij en ons Groepslid hebben opgelopen, met inbegrip van proceskosten en geleden schade.  Neem contact op met onze Partner als u de annulering van een Boeking wilt aanvechten.

PAKKETTEN

Indien uw Hotelreservering in combinatie met een ander reisproduct aan u is verstrekt (bijv. een vlucht) (een Pakket of een Gekoppeld Reisarrangement), is de Partner die u dit Pakket of het eerste reisonderdeel van het Gekoppelde Reisarrangement heeft geleverd verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen of verplichtingen met betrekking tot dat Pakket of Gekoppelde Reisarrangement.

BELASTINGEN

U erkent dat, met uitzondering van het onderstaande m.b.t. belastingverplichtingen op het bedrag dat wij voor onze services inhouden, wij geen belastingen innen voor afdracht aan de toepasselijke belastingautoriteiten. De accommodatieleveranciers factureren aan ons bepaalde kosten, met inbegrip van, indien van toepassing, belastingen. De accommodatieleveranciers hebben de verantwoordelijkheid om de toepasselijke belastingen aan de betreffende belastingsautoriteiten te betalen. De belastingtoeslagen die wij u voor Vooruitbetaalde boekingen in rekening brengen, vertegenwoordigen de geschatte belastingen (bijvoorbeeld verkoop en gebruik, bezetting, kamerbelasting, accijns en btw) die wij aan de accommodatieleverancier betalen in verband met belastingen op verhuur van de ruimte. Belastbaarheid en het toepasselijke belastingtarief zijn afhankelijk van de locatie. De feitelijke belastingbedragen die wij aan de accommodatieleveranciers betalen, kunnen afwijken van de bedragen van de belastingstoelage, afhankelijk van de tarieven, belastbaarheid enz., die van kracht zijn op het ogenblik van het daadwerkelijke gebruik van de Hotelreservering.

U erkent dat we u tegen betaling services bieden die het boeken van Hotelreserveringen mogelijk maken. Wij houden onze servicekosten in als compensatie voor het regelen van uw Boeking. Onze servicekosten variëren op basis van het bedrag en het type Hotelreservering. Verkoopbelasting, gebruiksbelasting en/of lokale verblijfsbelastingen worden geheven over de bedragen die we voor onze services (ondersteunings- en of servicekosten) in bepaalde rechtsgebieden in rekening brengen. Het uiteindelijk over onze services geheven belastingbedrag kan variëren op basis van de geldende tarieven op het moment van uw gebruik van de Hotelreservering.

U erkent dat de autoriteiten in bepaalde landen extra verkoopbelasting, gebruiksbelasting en/of lokale verblijfsbelastingen kunnen heffen (bijv. toeristenbelasting), die lokaal moeten worden voldaan. U bent uitsluitend zelf verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke extra belastingen.

INTERNATIONALE REIZEN

U bent er verantwoordelijk voor dat aan eventuele toepasselijke toelatingsvoorwaarden van uw land van bestemming wordt voldaan, dat uw reisdocumenten zoals paspoorten en visa (doorreisvisa, zakelijke visa, toeristenvisa en overige visa) geldig zijn en dat aan overige toelatingsvoorwaarden wordt voldaan.  

Door Hotelreserveringen voor bepaalde internationale bestemmingen aan te bieden, verklaren of garanderen wij niet dat het reizen naar dergelijke gebieden raadzaam of zonder risico is, noch dat wij aansprakelijk zijn voor schade of verlies als gevolg van reizen naar dergelijke bestemmingen. We raden u aan het door de regering gegeven reisadvies voor uw bestemming te raadplegen voor meer informatie. 

VRIJWARING

Wij en onze Groepsleden zetten ons tot op redelijke hoogte in om onze Informatie bij te werken om de nauwkeurigheid te garanderen. Onze Informatie wordt echter verstrekt door de leveranciers van onze Hotelreserveringen. Dit houdt in dat:

 • onze Informatie op elk moment kan worden gewijzigd, uitgebreid, verbeterd of verwijderd en eventuele niet-beschikbaarheid of mogelijke wijzigingen kunnen op elk moment optreden zonder kennisgeving en zonder dat wij of onze Groepsleden aansprakelijk kunnen worden gesteld;
 • we ons vrijwaren van enige aansprakelijkheid voor eventuele fouten of onjuistheden met betrekking tot onze Informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijzen van Hotelreserveringen, foto's van hotels, lijsten van hotelvoorzieningen en algemene hotelbeschrijvingen);
 • we geen garanties geven voor de beschikbaarheid van specifieke Hotelreserveringen; 
 • we geen verklaringen geven over de geschiktheid van onze Informatie voor welk doeleinde dan ook;
 • hotelbeoordelingen die in onze Informatie worden weergegeven uitsluitend zijn bedoeld als algemene richtlijnen en wij en onze Groepsleden de juistheid van dergelijke beoordelingen niet kunnen garanderen; 
 • het opnemen of aanbieden van een Hotelreservering geen goedkeuring of aanbeveling inhoudt van deze Hotelreservering door ons of onze Groepsleden;
 • we ons vrijwaren van alle garanties en voorwaarden dat onze Informatie, en services of e-mails verzonden door ons of onze Groepsleden, vrij van virussen en andere schadelijke componenten zijn; en
 • services worden "voetstoots" aangeboden zonder enige garantie.

We behouden ons expliciet het recht voor eventuele prijsfouten en/of Boekingen die tegen een onjuiste prijs zijn geplaatst, te corrigeren. In een dergelijk geval zullen wij u, indien mogelijk, de gelegenheid bieden om uw Boeking te behouden tegen de gecorrigeerde prijs of zullen we uw Boeking kosteloos annuleren.

ONZE AANSPRAKELIJKHEID TEN OPZICHTE VAN U

De hotels en andere leveranciers van Hotelreserveringen aan ons zijn onafhankelijke contractanten en geen agenten of werknemers van ons of van onze Groepsleden.

Wij of onze Groepsleden zijn niet aansprakelijk voor:

 • de handelingen, fouten, omissies, voorstellingen, garanties, schendingen of nalatigheid van een Partner of de leveranciers van de Hotelreserveringen; en
 • persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade die daaruit voortvloeit. 

Wij en onze Groepsleden zijn niet aansprakelijk en bieden geen vergoeding in het geval van:

 • vertraging;
 • annulering;
 • overboeking;
 • staking;
 • overmacht; of
 • andere oorzaken waarop wij geen directe invloed uitoefenen; 

wij zijn daarnaast niet verantwoordelijk voor eventuele extra onkosten, omissies, vertragingen, routewijzigingen of handelingen van een overheid of autoriteit. 

Tot zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zijn wij of onze Groepsleden in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestrafte, incidentele, bijzondere of gevolgschade ontstaan door, of op enige manier verbonden met:

 • uw toegang tot onze Informatie; of
 • vertraging bij het toegang verkrijgen tot onze Informatie of het onvermogen om dit te doen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enige computervirussen, informatie, software, gekoppelde websites en Boekingen);

onafhankelijk van of deze schade is ontstaan door nalatigheid, contractbreuk, een onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid, consumentenrecht of anderszins, zelfs als wij of onze Groepsleden op de hoogte zijn gesteld van de kans op dergelijke schade.

Indien, ondanks de voorgaande beperking, wij of onze Groepsleden aansprakelijk worden gesteld voor verlies of schade die voortvloeit uit of op enige manier verbonden is met de hiervoor beschreven voorvallen, zal de aansprakelijkheid van ons of onze Groepsleden in geen geval, alles bij elkaar genomen, verder strekken dan:

 • de Boekingskosten die u aan ons, ons Groepslid of onze Partner heeft betaald in verband met de betreffende Boeking; of
 • de som van honderd dollar (USD 100,00) of het equivalent hiervan in de lokale valuta.

We wijzen op geen enkele manier onze aansprakelijkheid van de hand en beperken deze niet in gevallen die niet kunnen worden uitgesloten van de toepasselijke wetgeving.

De beperking van aansprakelijkheid geeft de toewijzing van risico's tussen u en ons weer.

De beperkingen die in dit artikel zijn vermeld, blijven geldig en zijn zelfs van toepassing indien een beperkte oplossing zoals opgegeven in deze Voorwaarden haar doel niet blijkt te hebben bereikt.

De beperkingen van de aansprakelijkheid zoals in deze Voorwaarden uiteengezet, komen ten goede aan ons en onze Groepsleden.

SCHADELOOSSTELLING

U gaat akkoord ons, onze Groepsleden en hun voorzitters, directeuren, werknemers en agenten te beschermen tegen en schadeloos te stellen van alle claims, aanspraken, eisen, schadevergoedingen, verliezen, schade, boetes, straffen of andere kosten of uitgaven van elk type of elke oorsprong, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, juridische en boekhoudkundige toeslagen die worden berekend door derden als resultaat van:

 • uw schending van deze Voorwaarden;
 • uw overtreding van een wet of de rechten van een derde partij; of
 • uw gebruik van onze Informatie.

INTELLECTUELE-EIGENDOMSRECHTEN

Onze Informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de prijs en beschikbaarheid van Hotelreserveringen) is eigendom van ons of onze leveranciers en providers.

U kunt onze Informatie gebruiken om beperkte kopieën te maken van uw reisinformatie en andere informatie die relevant is voor uw Boeking, maar u stemt er desalniettemin mee in enige informatie, software, producten of services die gerelateerd zijn aan de Hotelreserveringen en onze Informatie en/of waarin deze zijn opgenomen, niet anderszins te wijzigen, kopiëren, distribueren, versturen, tonen, opvoeren, reproduceren, publiceren, licentiëren, overdragen, verkopen, doorverkopen of er afgeleide versies van te maken.

COPYRIGHT EN HANDELSMERK

Alle inhoud van onze Informatie: ©2018 Expedia, Inc. Alle rechten voorbehouden. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, TravelNow, Hotels.com, het logo van het Expedia Affiliate Network, het logo van TravelNow en het logo van Hotels.com zijn ofwel gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Expedia, Inc. in de VS en/of andere landen. Andere logo's en product- en bedrijfsnamen die hier worden genoemd, kunnen handelsmerken zijn van de respectieve eigenaars.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor inhoud van websites die door derden worden beheerd.  

De geografische gegevens van OpenStreetMap die in de kaartweergave worden gebruikt, vallen onder het auteursrecht van de bijdragers van OpenStreetMap en zijn beschikbaar op basis van de Open Database License (ODbL)

Indien u schending van ons merk opmerkt, laat ons dat dan weten via hotline@expedia.com. Op dit e-mailadres handelen we uitsluitend berichten af met betrekking tot schending van onze merknaam.

VAN KRACHT ZIJNDE WETGEVING

Deze Voorwaarden zijn onderworpen aan de wetgeving van Nederland. U verklaart zich hierbij akkoord met de exclusieve jurisdictie en de gerechtshoven in Nederland, bij alle geschillen die uit uw gebruik van onze Informatie voortvloeien. Gebruik van onze Informatie is niet toegestaan in enige jurisdictie waar niet alle bepalingen in deze Voorwaarden rechtsgeldig zijn.

GESCHILLEN

Wij en onze Groepsleden vinden het uitermate belangrijk dat onze klanten tevreden zijn. Wanneer u een probleem of geschil heeft, zullen we dan ook alles in werking stellen om dit op te lossen. Indien wij hierin niet slagen, kunt u een vordering indienen zoals uitgelegd in deze sectie.

U stemt ermee in ons de mogelijkheid te geven om geschillen of vorderingen op te lossen die op enige manier gerelateerd zijn aan onze Informatie, Boekingen, contact met een van onze Klantenservicemedewerkers, Hotelreserveringen of enige vertegenwoordiging door ons (Vorderingen) door contact met ons op te nemen met behulp van de klantenservicegegevens die ten tijde van de boeking aan u zijn verstrekt. Indien wij niet in staat zijn uw Vorderingen binnen 60 dagen te verhelpen, bent u gerechtigd middels arbitrage of in een rechtbank voor geringe vorderingen uw zaak te laten behandelen.

Alle procedures om Vorderingen te beslechten, zullen uitsluitend op individuele basis plaatsvinden en niet in collectieve of geconsolideerde procedures of procedures van belangenbehartigers.

Het platform Online Dispute Resolution van de Europese Commissie is beschikbaar op http://ec.europa.eu/odr

ALGEMEEN

U erkent dat er geen samenwerkingsverband, partnerschap of arbeidsrelatie bestaat tussen u en ons of onze Groepsleden als gevolg van deze Voorwaarden of uw toegang tot onze Informatie.

U erkent dat Travelscape, LLC en VacationSpot, SL (of enig ander Groepslid zoals aangeduid door ons) door de belastingautoriteit in de toepasselijke jurisdictie als de leverancier van de Hotelreservering voor Vooruitbetaalde boekingen en Pakketten zal worden aangewezen voor btw-doeleinden (belasting over de toegevoegde waarde) overeenkomstig de richtlijn 2006/112/EG.

Onze uitvoering van deze Voorwaarden is onderhevig aan bestaande wetten en wettelijke procedures, en niets in de Voorwaarden beperkt ons recht om mee te werken aan handhaving van de wet of andere bestuurlijke of rechterlijke verzoeken of vereisten die gerelateerd zijn aan uw gebruik van onze Informatie of informatie verstrekt aan of verzameld door ons met betrekking tot dergelijk gebruik.

We kunnen onze rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden overdragen aan een andere organisatie, maar dit heeft geen invloed op uw rechten of onze verplichtingen volgens deze Voorwaarden. U mag uw rechten en verplichtingen onder deze Voorwaarden alleen overdragen aan een ander persoon als wij hiermee schriftelijk akkoord gaan.

In de maximale mate die door de toepasselijke wet mogelijk wordt gemaakt, verklaart u dat u een vordering of handelingsgrond die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van onze Informatie zult inbrengen binnen twee (2) jaar vanaf de datum waarop een dergelijke vordering of handeling zich heeft voorgedaan, of een dergelijke vordering of handelingsgrond zal onherroepelijk verloren gaan.

Als wordt vastgesteld dat een onderdeel van deze Voorwaarden ongeldig of onwettig is of niet kan worden gehandhaafd, wordt de geldigheid, wettigheid en handhaving van de overige bepalingen geenszins beïnvloed of geschaad. Ons nalaten een bepaling uit deze Voorwaarden (tijdig) af te dwingen, op welk moment dan ook, laat ons recht om deze of andere bepalingen hierin af te dwingen, onverlet.

Deze Voorwaarden (en andere algemene voorwaarden waarnaar hierin wordt verwezen) vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot onze Informatie en enige Boekingen en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige communicaties en voorstellen, in elektronische, mondelinge of geschreven vorm, tussen u en ons met betrekking tot onze Informatie en/of de Boekingen. Een gedrukte versie van de Voorwaarden en alle mededelingen die in elektronische vorm worden verstrekt, zijn toelaatbaar in juridische of administratieve procedures die gebaseerd zijn op of verband houden met de Voorwaarden, in dezelfde mate en onderhevig aan dezelfde condities als andere bedrijfsdocumenten en bestanden die oorspronkelijk in schriftelijke vorm zijn aangemaakt en bewaard.

Fictieve namen van bedrijven, producten, mensen, personages en/of gegevens die worden vermeld in onze Informatie zijn niet bedoeld als voorstelling van een echt persoon, bedrijf, product of evenement.

Rechten die hierin niet expliciet zijn toegekend worden voorbehouden.

ONZE GEGEVENS

Het kantoor van Travel Partner Exchange is geregistreerd op het adres Calle Villalba Hervas 9, Planta 8, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Canarische Eilanden.

Travelscape LLC is een geregistreerde verkoper van reisproducten in de hieronder vermelde staten:

 • Registratienummer Californië: 2083930-50
 • Registratienummer Florida: ST36407
 • Registratienummer Iowa: 677
 • Registratienummer Nevada: 20020759
 • Registratienummer Washington: 602-617-174

Registratie als reisverkoper in Californië houdt geen goedkeuring door de staat in.

Belastingregistratie staat New York:

Travelscape (d/b/a Expedia Travel) is ingeschreven in het handelsregister van New York onder het nummer 880392667 en in het belastingregister voor hotels van New York City onder het nummer 033960.

Klik hier voor extra informatie: 

Certificaat van autoriteit New York State 

Certificaat van autoriteit New York City

©2018 EXPEDIA, INC.    Alle rechten voorbehouden.