Foglalásokra vonatkozó általános szerződési feltételek

Bevezetés

A jelen Foglalásokra vonatkozó általános szerződési feltételek (a továbbiakban az „Általános Szerződési Feltételek”), valamint a foglalást visszaigazoló e-mailben (a továbbiakban a „Foglalási Visszaigazolás”) foglalt információk határozzák meg azokat a feltételeket, amelyeket a Vállalat elfogad annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat elérhetővé tegye az Ön számára a Weboldalon keresztül (a fogalmak meghatározását lásd alább).

A jelen Általános Szerződési Feltételek, a Foglalási Visszaigazolás és a vonatkozó Szabályok és Korlátozások azokat a feltételeket is meghatározzák, amelyeket az Utazási Szolgáltatók elfogadnak annak érdekében, hogy a Szolgáltatásokat nyújthassák Önnek.

Az Utazási Szolgáltatók (a fogalom meghatározása az alábbiakban található) által a jelen Weboldalon keresztül elérhetővé tett Szolgáltatásokat csak olyan Ügyfelek használhatják, akik előbb elolvassák a jelen Általános Szerződési Feltételeket, és azzal, hogy folytatják a foglalási folyamatot, azokat feltétel nélkül elfogadják.

Az Ügyfelek vállalják, hogy teljesítik a jelen Általános Szerződési Feltételekben található kötelezettségeket. Az Ügyfelek és a megfelelő Utazási Szolgáltató között létrejött szerződés azonnal hatályba lép, amint a Partner a Foglalási Visszaigazolással írásban visszaigazolja a foglalást az Ügyfélnek.

Az Ügyfeleknek a foglaláskor menteniük kell és/vagy ki kell nyomtatniuk a jelen Általános Szerződési Feltételeket, hogy később is rendelkezésükre álljon.

1. cikk. Fogalommeghatározások és érvényességi kör

1.1. Fogalommeghatározások

A következő fogalmak egyes és többes számban is ugyanazt jelentik.

A „Partner” a Vállalat értékesítő partnereit jelenti, ideértve azokat is, amelyek weboldalán keresztül Ön esetleg végrehajtotta a foglalást.

A „Vállalat” (vagy „mi” és ennek ragozott alakjai és implicit formái) az Expedia Inc. vállalatot és annak leányvállalatait jelenti, ideértve a Travelscape LLC. vállalatot is.

Az „Ügyfél” (vagy „Ön” és ennek ragozott alakjai) olyan ügyfelet jelent, aki a Weboldalon kínált egy vagy több Szolgáltatást foglal vagy lefoglal.

Az „Ügyféltámogatási Megbízott” a következőket jelenti: (i) a mi ügyféltámogatási szolgáltatóinkat vagy a Vállalat valamelyik ügyféltámogatási szolgáltatóját; vagy (ii) a Partnerek ügyféltámogatási szolgáltatóit (ideértve a nevükben eljáró bármely személyt is); vagy (iii) a Vállalat nevében ügyféltámogatási szolgáltatóként eljáró bármely személyt.

A „Travelscape” a Travelscape LLC vállalatot jelenti, amely az USA-ban bejegyzett és működő általános célú vállalat, székhelyének címe: Amerikai Egyesült Államok, Las Vegas, NV 89144, Covington Cross Drive 10190, 300-as lakás.

A „Fő Ügyfél” azt az Ügyfelet jelenti, akik önmaga számára és/vagy mások nevében is foglal egyazon foglalás keretében.

A „Kapcsolt Utazási Szolgáltatások” ugyanazt jelentik, mint a Csomagajánlatokra vonatkozó Előírásokban meghatározott „utazási szolgáltatásegyüttesek”.

A „Csomagajánlat” ugyanazt jelenti, mint a Csomagajánlatokra vonatkozó Előírásokban meghatározott „utazási csomag”.

A „Csomagajánlatokra vonatkozó Előírások” az Európai Parlament és Tanács 2015. november 25-i (EU) 2015/2302 számú, az utazási csomagokról és az utazási szolgáltatásegyüttesekről szóló Irányelvét jelenti, annak módosításaival együtt, az európai tagállamok jogrendszerébe átültetve.

A „Szabályok és Korlátozások” a Harmadik Fél Szolgáltatók által nyújtott Szolgáltatásokra alkalmazandó általános szerződési feltételeket jelentik (ideértve többek között a szálláshelyi szolgáltatókra vonatkozó szabályokat és korlátozásokat is).

A „Szolgáltatás” a Weboldalon kínált olyan szolgáltatást, például szálláshelyi szolgáltatást jelent, amelyre a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, a kapcsolódó fizetésfeldolgozási szolgáltatásokkal együtt.

Az „Utazási Szolgáltató” azt a szolgáltatót jelenti, amelyik a Szolgáltatásokat elérhetővé teszi – például egy szálláshelyi szolgáltatót vagy a Travelscape vállalatot.

A „Harmadik Fél Szolgáltató” olyan felet jelent, amely (a) a Szolgáltatásokat közvetlenül teszi elérhetővé az Ügyfél számára; vagy (b) amely nyújtja a Szolgáltatásokat, de a Szolgáltatást a Travelscape teszi elérhetővé az Ügyfél számára.

A „TPX” a Travel Partner Exchange S.L. vállalatot (székhelyének címe: Spanyolország, Kanári-szigetek, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, 79-es iroda) jelenti.

A „Weboldal” azt a Partner által üzemeltetett weboldalt, illetve a kapcsolódó applikációt jelenti, amelyen Ön a Szolgáltatásokat lefoglalja.

1.2. Érvényességi kör; Ön és a Partner viszonya

A Weboldalt, amely közvetítő felületet képez Ön és a Szolgáltatásokat kínáló különféle Utazási Szolgáltatók között, egy Partner üzemelteti, és a Weboldallal kapcsolatos bármilyen problémával az illetékes Partnerhez kell fordulni.  Amikor Ön a Weboldal segítségével lefoglal egy Szolgáltatást, Ön szerződést köt a megfelelő Utazási Szolgáltatókkal az adott Szolgáltatásra. 

A Szolgáltatások jelen Weboldalon történő felkínálására és nyújtására a jelen Általános Szerződési Feltételek alkalmazandók, és magukban foglalnak bármely olyan alkalmazandó Szabályt és Korlátozást, amelyet bármely foglalás véglegesítése előtt elérhetővé tettek az Ügyfél számára, és amelyet az Ügyfél el is fogad a foglalás véglegesítésének pillanatában. Az Ügyfél a felelős azért, hogy megismerje a jelen Általános Szerződési Feltételeket és az alkalmazandó Szabályokat és Korlátozásokat. A szálláshelyi szolgáltatást nyújtó Harmadik Fél Szolgáltatók speciális Szabályai és Korlátozásai megismerhetők a foglalás előtt.

Az Általános Szerződési Feltételeket a Vállalat, a Szabályokat és Korlátozásokat pedig az Utazási Szolgáltató bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja, de az ilyen módosítások nem vonatkoznak az érintett Utazási Szolgáltatók nevében már elfogadott foglalásokra. Ezért nagyon fontos, hogy az Ügyfél foglaláskor elolvassa, mentse és/vagy kinyomtassa az Általános Szerződési Feltételeket, hogy tudja, milyen rendelkezések hatályosak.

2. cikk. Foglalás a Weboldalon keresztül

2.1. Az Ügyfél jogi illetékessége

A Weboldal segít az Ügyfélnek az utazási termékek megkeresésében és a szükséges foglalások végrehajtásában, és az érintett tranzakciókban az Ügyfél és az Utazási Szolgáltatók közti közvetítő felületként működik.

A Fő Ügyfélnek legalább 18 évesnek kell lennie, a foglalás pillanatában nem lehet törvényi akadálya annak, hogy szerződést kössön, rendelkeznie kell a szükséges hozzájárulással vagy meghatalmazással arra, hogy a foglalásban szereplő bármely személy helyett és nevében eljárjon.

A Fő Ügyfélnek azt is biztosítania kell – és ezt ezennel meg is erősíti –, hogy a foglaláskor az összes félre vonatkozóan megadott adatok teljesek és pontosak, hogy az összes fél magára nézve kötelezőnek fogadja el a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, és hogy a Fő Ügyfélnek jogában áll elfogadni, és el is fogadja a jelen Általános Szerződési Feltételeket a foglalásban található összes ügyfél nevében.

A Fő Ügyfél az a személy, aki felelős a foglalásért, az előleg, a letét és a teljes összeg megfizetéséért, bármely módosítási vagy lemondási igény benyújtásáért, a foglalással kapcsolatban felmerülő bármely további díj megfizetéséért, és ő illetékes a foglalást érintő minden más ügyben is.

A Fő Ügyfél vállalja, hogy ellenőrzi a foglalást követően kapott utazási dokumentumokon található összes leírást, és haladéktalanul értesít bennünket, ha hibát vagy problémát talál, ideértve azt is, ha a személyes adatok nem egyeznek meg a foglalás alapján utazók útlevelében találhatóakkal.

A Fő Ügyfél a felelős a Weboldalon folytatott tevékenységeiért (pénzügyileg és egyébként is), ideértve felhasználónevének és jelszavának esetleges használatát is. Az Ügyfél garantálja, hogy a Weboldalon általa saját magára és adott esetben utastársaira vonatkozóan megadott adatok pontosak.

A Weboldal bármely csalárd vagy a jelen Általános Szerződési Feltételekkel összhangban nem álló használata jogalapot szolgáltat arra, hogy megtagadják az Ügyfelek hozzáférését a Travelscape és a Harmadik Fél Szolgáltatók által kínált Szolgáltatásokhoz vagy a Weboldal egyéb funkcióihoz.

2.2. Foglalások visszaigazolása, módosítása és lemondása (adott esetben a 3.1., a 3.2., a 4.2. és az 5.2 cikk szerint)

2.2.1. Visszaigazolás

A Fő Ügyfél e-mailben kapja meg a Foglalási Visszaigazolást, amelyben olyan fontos elemek találhatók, mint a lefoglalt Szolgáltatás(ok) leírása és ára. Ha a Fő Ügyfél a foglalástól számított 24 órán belül nem kapja meg e-mailben a Foglalási Visszaigazolást, akkor fel kell vennie a kapcsolatot az Ügyfélszolgálattal a Weboldalon ismertetett eljárásokkal.

A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy az információs rendszereinkben tárolt adatok igazolják a Fő Ügyfél által végrehajtott foglalást. A számítógépeken vagy elektronikus adathordozókon tárolt adatok érvényes bizonyítékul szolgálnak, és ezért ugyanúgy – ugyanolyan körülmények között és ugyanolyan bizonyító erővel – elfogadandók, mint egy fizikai formában létező írásos dokumentum.

2.2.2. Lemondás

Szállásfoglalások esetén a foglalás lemondható online, a Weboldalon található utasításokat követve.

Minden ilyen igényt az érintett Utazási Szolgáltatók nevében fognak kezelni. Az Ügyfelek nem rendelkeznek automatikusan lemondási joggal, kivéve, ha számukra az egyes Harmadik Fél Szolgáltatók Szabályaikban és Korlátozásaikban ilyen jogokat biztosítanak (ezek a Szabályok és Korlátozások a foglalás előtt az Ügyfél rendelkezésére állnak).

Ha részben vagy egészben lemondanak egy foglalást, akkor az érintett Harmadik Fél Szolgáltatók kötbért számíthatnak fel – további részleteket a foglalási folyamat során elérhető Szabályok és Korlátozások tartalmaznak. Ha egy lemondás a foglaláson szereplő több személyt is érint, akkor bármely lemondási kötbér a foglaláson szereplő minden egyes érintett személy vonatkozásában alkalmazandó.

Fenntartjuk a jogot arra, hogy lemondjuk egy Ügyfél foglalását, ha nem kapjuk meg időben a foglalásért fizetendő teljes összeget vagy a foglaláshoz kapcsolódó bármely alkalmazandó lemondási kötbért.

Ha a Travelscape-nek vagy a Harmadik Fél Szolgáltatónak oka van csalást feltételezni, akkor nem köteles végrehajtani az Ügyfél módosításra, lemondásra vagy visszatérítésre irányuló kérését.

2.2.3. Foglalás módosítása

Ha a foglalás után az Ügyfél módosítani szeretné az utazást a szállás vonatkozásában, akkor az Ügyfélnek fel kell hívnia a Weboldalon megadott telefonszámot. Foglalás módosítása esetén az érintett Harmadik Fél Szolgáltató díjat számíthat fel – további részleteket a foglalási folyamat során elérhető Szabályok és Korlátozások tartalmaznak.

A Travelscape (és az érintett Harmadik Fél Szolgáltató) fenntartja a jogot arra, hogy lemondja egy Ügyfél foglalását, ha nem kapja meg időben a foglalásért fizetendő teljes összeget vagy a foglaláshoz kapcsolódó bármely alkalmazandó módosítási díjat.

2.2.4. Visszatérítés

Visszatérítés esetén a megfelelő összeget visszautalja az Ügyfélnek az eredeti foglaláskor a fizetéshez használt kártyájára az a fél, akihez az eredeti összeg beérkezett (ez lehet például a Travelscape vagy egy Harmadik Fél Szolgáltató, ahogyan ez az Ügyfél kártya- vagy banki kivonatán szerepelhet). Semmilyen foglalási díj nem fizetendő vissza.

2.2.5. Korlátozott árak

Kivéve, ha az Ügyfél ettől eltérően rendelkezik, azzal a feltételezéssel élünk, hogy az Ügyfél a legolcsóbb utazási Szolgáltatásokat igényli. Előfordulhat, hogy ilyen Szolgáltatásokat (például „vissza nem térítendő” árakat) bármilyen módosítási vagy lemondási lehetőség nélkül nyújtanak. Ilyenkor a Szolgáltatások nem nyújthatók a szerződésben szereplőtől eltérő módon, időpontban vagy helyen.

2.3. Utazási dokumentumok

A Weboldalon keresztül megrendelt Szolgáltatáshoz tartozó utazási dokumentumokat a Fő Ügyfél által a foglaláskor megadott e-mail-címre küldik el.

3. cikk. Szálláshelyi szolgáltatások

A 3. cikk célja az, hogy az Ügyfél tájékoztatása céljából részletezze az Utazási Szolgáltató által nyújtott Szolgáltatások általános szerződési feltételeit. A cikk nem az összes részletet sorolja fel, és nem helyettesíti az alkalmazandó Szabályokat és Korlátozásokat. Ha ellentmondás tapasztalható az Általános Szerződési Feltételek és a jelen Általános Szerződési Feltételek részét képező Szabályok és Korlátozások között, akkor a Szabályok és Korlátozások az irányadók. A Szabályok és Korlátozások már a foglalás előtt elérhetőek.

Kivéve, ha a szabályozási követelmények ettől eltérően rendelkeznek, ezek a részletek a Vállalatot illetően nem keletkeztetnek semmilyen kötelezettséget vagy felelősséget.

Szállás kínálható önállóan vagy egy Csomagajánlat vagy Kapcsolt Utazási Szolgáltatás részeként (lásd a 3.6. cikket). Az olyan szállások kivételével, amelyek esetében a „fizetés később/fizetés a szálláshelyen” fizetési lehetőséget választották (lásd alább az 5.2. cikket), minden szállást a Travelscape tesz elérhetővé (akár önállóan, akár Csomagajánlat részeként foglalják le) a 3. cikk és a szálláshoz kapcsolódó, alkalmazandó Szabályok és Korlátozások szerint; ezek a Szabályok és Korlátozások foglalás előtt megismerhetők. Az alkalmazandó Szabályok és Korlátozások a megfelelő Harmadik Fél Szolgáltató által a lemondásokra és/vagy a módosításokra vonatkozóan bevezetett korlátozásokat és/vagy kötbéreket vagy díjakat tartalmazhatnak.

A 3.6. és az 5.2. cikk szerint bármelyik előre kifizetett, „fizetés most” típusú szállásfoglalás esetében a Fő Ügyfél hitelkártyájára kell terhelni a teljes fizetendő összeget a foglaláskor. Más szállásfoglalások esetében a foglalás biztosítása érdekében meg kell adni a bankkártya vagy a hitelkártya adatait, a teljes összeget pedig közvetlenül a szálláshellyel kell rendezni a tartózkodás során. Kérjük, figyelje a foglalási folyamat során megjelenő részletes információkat, mert azokból tudhatja meg, hogy miként és mikor kell fizetni. A Weboldalon feltüntetett árak nem tartalmazzák semmilyen nem kötelező kiegészítő díját vagy költségét, ideértve a minibárból történő fogyasztás és a telefonhívások díját is.

Ha az Ügyfél nem jelenik meg a foglalás első éjszakájára, de azt tervezi, hogy be fog jelentkezni a foglalás fennmaradó éjszakáira, akkor a Fő Ügyfélnek legkésőbb a bejelentkezés eredeti napján meg kell erősítenie a foglalás módosítását a Travelscape-nél, mert ellenkező esetben a teljes foglalás törlődhet. Ha a Fő Ügyfél nem erősíti meg a foglalás módosítását a Travelscape-nél, akkor az egész foglalás törlődhet, és az Ügyfélnek kizárólag az alkalmazandó Szabályokban és Korlátozásban foglaltaknak megfelelően jár visszatérítés, amint erről az Ügyfél a foglalási folyamat során tájékoztatást kapott.

Minden olyan Ügyfélnek, aki érkezésének napja előtt nem mondja le vagy nem módosítja foglalását a szálláshelyen érvényes lemondási feltételekben meghatározott időszak előtt (amely szálláshelyenként változhat, de a foglalási folyamat során ismertté válik az Ügyfél számára), a foglalásért fel fogják számítani a Szabályokban és Korlátozásokban feltüntetett díjakat. Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy egyes szálláshelyek nem engedik meg a véglegesített foglalások módosítását, illetve lemondását; ezeket a korlátozásokat az adott szálláshely foglalásokra vonatkozó Szabályai és Korlátozásai tartalmazzák.

Ön nem foglalhat le online módon 8-nál több szobát ugyanannál a szálláshelynél ugyanazokra a tartózkodási dátumokra. Ha azt állapítjuk meg, hogy különböző foglalások során Ön összességében több mint 8 szobát foglalt le, akkor jogunkban áll törölni a foglalásait és felszámítani Önnek az alkalmazandó lemondási kötbért. Ha vissza nem térítendő előleget fizetett, az elveszhet. Ha 9 vagy több szobát szeretne foglalni, akkor az ügyfélszolgálathoz kell fordulnia. Előfordulhat, hogy Önnek írásos szerződést kell kötnie és/vagy vissza nem térítendő előleget kell fizetnie.

3.1. A szobák használata

Emlékeztetjük az Ügyfelet arra, hogy a szobák általában csak 14:00 órától foglalhatók el, és déli 12:00 óráig ki kell őket üríteni, függetlenül az érkezés vagy a távozás időpontjától, illetve az igénybe vett közlekedési eszköztől.

Az egyágyas szobákban általában egy ágy van, és az ilyen szobák esetén gyakran felár fizetendő. A kétágyas szobákban rendszerint vagy két egyszemélyes ágy, vagy egy kétszemélyes ágy van.

3.2. Besorolás

Időnként előfordulhat, hogy a szállás Harmadik Fél Szolgáltatója vagy a Travelscape különféle okokból (mert például a szálláshellyel felmerült kapcsolódási problémák miatt egy szálláshelyet túlfoglalnak, vagy mert egy szálláshely hurrikán miatt zárva tart) lemond vagy módosít egy foglalást. Ilyen esetben a Travelscape minden tőle elvárható, észszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy erről az Ügyfelet a lehető leghamarabb értesítse, és ha lehetséges, alternatív szállást kínál fel neki egy hasonló szolgáltatásokat nyújtó, legalább ugyanolyan csillagbesorolású szálláshelyen. Ha az Ügyfél nem fogadja el ezt az ajánlatot, akkor a Travelscape a foglalással kapcsolatban kifizetett minden összeget visszatérít. Adott esetben, ha például a Travelscape részéről felmerült technikai probléma volt a foglalás lemondásának vagy módosításának az oka, és az ilyen lemondás vagy módosítás közvetlenül vesztességet okoz az Ügyfélnek, a Travelscape méltányos kártérítést is fizet az Ügyfélnek.

3.3. Programok

Előfordulhat, hogy időnként lemondanak a Harmadik Fél Szolgáltatók által kínált olyan konkrét programokat, amelyek megtalálhatók a szállás leírásában a Weboldalon, például az időjárási körülmények miatt vagy más, a Harmadik Fél Szolgálató hatáskörén kívül álló okokból az elő- vagy utószezoni tartózkodás alatt, vagy ha a résztvevők száma nem éri el a programhoz szükséges létszámot.

A városnézések vonatkozásában a felsorolt különféle turistalátványosságok sorrendje csak tájékoztató jellegű. Ezt a Harmadik Fél Szolgáltatók megváltoztathatják.

3.4. Étkezések

Ha az étkezések a szálláscsomag-ajánlat részét képezik, akkor az étkezések száma az éjszakai tartózkodások számától függ. A teljes ellátás rendszerint reggelit, ebédet és vacsorát tartalmaz. A félpanzió rendszerint reggelit és vagy ebédet, vagy vacsorát tartalmaz, a szálláscsomag-ajánlattól függően. A főétkezéseket tartalmazó szállás általában vacsorával kezdődik azon a napon, amelyen a vendég megérkezik a szálláshelyre, és reggelivel (félpanzió esetén) vagy ebéddel (teljes ellátás esetén) fejeződik be a vendég távozásának napján. Nem jár visszatérítés, ha a vendég nem tud elfogyasztani egy vagy több étkezést.

Felhívjuk az Ügyfél figyelmét arra, hogy ha a Weboldalon nincs ettől eltérő rendelkezés, az étkezésekbe italfogyasztás nem tartozik bele. Ha nem áll rendelkezésre ivóvíz, akkor azt az Ügyfélnek saját költségén kell megvásárolnia.

A szülőknek azt tanácsoljuk, hogy csecsemőjük számára vigyenek magukkal speciális ételt, mert az helyben nem mindig érhető el.

3.5. Adók

Egyes országokban a helyi hatóságok további adókat (idegenforgalmi adót stb.) vethetnek ki, amelyeket általában helyben kell megfizetni. Az ilyen további adók megfizetéséért kizárólag az Ügyfél a felelős. Az adók összege változhat a foglalás dátuma és a tartózkodás dátuma között. Amennyiben a tartózkodás dátumára megnövekszenek az adók, Ön az új, magasabb összegű adókat köteles megfizetni.

3.6. Csomagajánlatok

Ha az Ön foglalását egy másik utazási termékkel (például egy repülőjárattal) együtt (azaz Csomagajánlatként vagy Kapcsolt Utazási Szolgáltatásként) biztosítják Önnek, akkor a Csomagajánlatot vagy a Kapcsolt Utazási Szolgáltatások első utazási összetevőjét Önnek nyújtó Partner a felelős a Csomagajánlatot vagy a Kapcsolt Utazási Szolgáltatást illető bármely módosítás vagy felelősség vonatkozásában. A Csomagajánlatban lévő szállást a Travelscape „fizetés most” fizetési lehetőséggel teszi elérhetővé az Ön számára.

4. cikk. Általános rendelkezések

4.1. Úti célok

Bár a legtöbb utazás, a külföldi úti célokra történő utazásokat is ideértve, rendkívüli esemény nélkül zajlik le, bizonyos úti célok esetén nagyobb a kockázat, mint másoknál. A Vállalat azt tanácsolja az Ügyfeleknek, hogy tekintsék át saját országuk külföldi utazások vonatkozásában tanácsot adó hatósága által kiadott és annak weboldalán olvasható, utazásra vonatkozó tiltásokat, figyelmeztetéseket, bejelentéseket és tanácsokat.

Azzal, hogy konkrét külföldi úti célokra utazást ajánl, a Vállalat nem jelenti ki és nem szavatolja, hogy az ilyen úti célokra történő utazás tanácsos vagy kockázat nélküli, és nem vállal felelősséget az ilyen úti célokra történő utazásból származó esetleges károkért vagy veszteségekért.

Utazás külföldre: Ön a felelős azért, hogy teljesítse a külföldi ország(ok)ba történő belépés feltételeit, hogy utazási dokumentumai, így útlevelei és vízumai (tranzit, üzleti, turista vagy egyéb) rendben legyenek, és hogy eleget tegyen minden egyéb belépési követelménynek is. Nekünk nincs konkrét ismeretünk a külföldi országokba történő belépéssel és a szükséges utazási dokumentumokkal kapcsolatban. Arra bíztatjuk az Ügyfeleket, hogy tekintsék át a megfelelő kormányok által kiadott, utazásra vonatkozó tiltásokat, figyelmeztetéseket, bejelentéseket és tanácsokat, mielőtt külföldi úti célra utazást foglalnak. 

Egészségügy: Változhat, hogy az utazáshoz milyen oltások javasoltak, és Önnek indulása előtt meg kell kérdeznie orvosától, hogy éppen miket javasolnak. Ön a felelős azért, hogy utazásához kapcsolódóan teljesítse az összes egészségügyi követelményt, megszerezze a javasolt oltásokat, bevegye az összes javasolt gyógyszert, és kövesse az összes orvosi utasítást. Egyébként utazására vonatkozó orvosi tanácsokat orvosától kaphat.

4.2. Árak

A Szolgáltatások ára megegyezik a Weboldalon időről időre megjelenő árakkal, kivéve a nyilvánvaló hibák esetét. Az árak bármikor megváltozhatnak, ez azonban nem érinti a már elfogadott foglalásokat. Mi vagy a Partner bizonyos esetekben foglalási díjat számíthatunk fel az Ügyfél nevében végrehajtott bizonyos tranzakciókhoz kapcsolódóan. Foglaláskor az Ügyfél az összes felszámítandó díjról értesítést kap. A Vállalat minden erőfeszítése ellenére előfordulhat, hogy a Weboldalon felsorolt néhány Szolgáltatás ára pontatlanul lesz megadva. A VÁLLALAT KIFEJEZETTEN FENNTARTJA A JOGOT ARRA, HOGY KIJAVÍTSON A WEBOLDALON TALÁLHATÓ BÁRMILYEN HIBÁS ÁRAT, ÉS/VAGY KIJAVÍTSA A HELYTELEN ÁRON FOGLALT FOGLALÁSOK ÁRÁT. ILYEN ESETBEN FEL FOGJUK AJÁNLANI ÖNNEK VAGY PARTNERÜNK FEL FOGJA AJÁNLANI ÖNNEK A KIJAVÍTOTT ÁRÚ FOGLALÁS FENNTARTÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉT, AMENNYIBEN EZ LEHETSÉGES, VAGY KÖTBÉRFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG NÉLKÜL LEMONDJUK, ILLETVE PARTNERÜNK LEMONDJA AZ ÖN FOGLALÁSÁT. Nem lehet bennünket arra kötelezni, hogy helytelen (alacsonyabb) áron biztosítsunk Szolgáltatásokat az Ügyfél számára, még akkor sem, ha az Ügyfél már megkapta foglalásának visszaigazolását.

4.3. Fényképek és illusztrációk

A Vállalat minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy olyan fényképeket és illusztrációkat biztosítson, amelyek képet adnak az Ügyfélnek a kínált Szolgáltatásokról. Az ilyen fényképeknek és illusztrációknak az a céljuk, hogy bemutassák az Ügyfélnek a szállás színvonalát és a kényelem fokát, és nem tekinthető úgy, hogy e célon túl bármit is jelentenek vagy ígérnek.

5. cikk. Pénzügyi feltételek és fizetési eljárások

5.1. Helyi adók és fizetések

Kivéve, ha a Szabályok és Korlátozások ettől eltérően rendelkeznek, a Szolgáltatások Weboldalon megjelenő ára magyar forintban (HUF) van feltüntetve, és nem tartalmazza az egyes országokban a hatóságok által kivetett helyi adókat.

Bármely európai uniós úti célú, előre kifizetett, „fizetés most” típusú szállásfoglalására az EU Tanácsának a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló, 2006/112/EK számú irányelve 306–310. cikkében megfogalmazott utazási irodákra és túravezetőkre vonatkozó előírások érvényesek.

5.2. Adókiegészítési díj

Szolgáltatásaink esetében az alábbiak szerint adófizetési kötelezettségek tekintetében visszatartott összegek kivételével nem szedünk be adót azzal a céllal, hogy azt az illetékes adóhatóságok számára átutaljuk. Az előre kifizetett, „fizetés most” típusú szállásfoglalások esetében fizetendő adókiegészítési díjak a becsült tranzakciós adókra (például az értékesítési és használati adóra, a foglaltság után fizetendő adóra, a szobaadóra, a jövedéki adóra, az általános forgalmi adóra stb.) vonatkozó olyan adókiegészítési díjak, amelyeket a Travelscape fizet a szálláshelynek a szobabérbeadásért fizetendő adók okán az olyan tranzakciók esetében, amelyeknél a Szolgáltatást közvetlenül a Travelscape teszi elérhetővé az Ügyfél számára. A szálláshely számlát állít ki a Travelscape számára az adók összegéről. A szálláshelyek a felelősek azért, hogy átutalják a fizetendő adókat az illetékes adóhatóságoknak. A Vállalat nem jár el a szálláshely társértékesítőjeként, amelynél az ügyfelek lefoglalhatják utazási szolgáltatásaikat. Az adófizetési kötelezettség és a fizetendő adók kulcsa helyszínenként jelentős mértékben eltérő. A Travelscape által a szálláshelyeknek fizetett adó tényleges összege eltérhet az adókiegészítési díj összegétől, a szállások Ügyfelek általi tényleges igénybevételének időpontjában hatályos áraktól, adófizetési kötelezettségtől stb. függően. Egyes joghatósági területeken a fentieken túl értékesítési, használati és/vagy a szálláshely foglaltsága után fizetendő adót is kivethetnek a Travelscape által a szolgáltatásaiért felszámított összegekre. A szolgáltatásaink után fizetendő adó, ha van ilyen, tényleges összege az Ön szálláson való tartózkodásának időpontjában hatályos áraktól függ.

Előre kifizetett, „online fizetés most” típusú szállásfoglalások tekintetében a Travelscape New York állami és New York városi adószáma az alábbiakban található.

New York állami adószámok:

A New York-i értékesítési adók és – adott esetben – a New York városi foglaltság után fizetendő adók a szálláshely szobájában történő tartózkodás után fizetendők. Előre kifizetett, „fizetés most” típusú szállásfoglalások esetében a Travelscape adószáma 880392667 a New York-i értékesítési adó vonatkozásában, a New York városi foglaltság után fizetendő adó vonatkozásában pedig 033960. Ha további információkra van szüksége, kérjük kattintson ide:

Ha további információkra van szüksége, kérjük kattintson ide:

Travelscape New York állami Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány 

Travelscape New York városi Eredetiséget Igazoló Tanúsítvány

5.3. Fizetés

Bizonyos szálláshelyek esetében a Weboldalon keresztül történő foglaláskor az Ügyfél választhat a „fizetés most”

és a „fizetés később/fizetés a szálláshelyen” lehetőségek közül.

Ha az Ügyfél a „fizetés most” fizetési lehetőséget választja, akkor a Szolgáltatást a Travelscape teszi elérhetővé az Ügyfél számára, az Ügyfél fizetéshez használt kártyáját pedig azonnal megterhelik a megfelelő összeggel a feltüntetett pénznemben az alábbiak szerint.

A Weboldalon vagy telefonon lefoglalt Szolgáltatások árát (i) a Vállalatnak vagy a TPX-nek, (ii) közvetlenül a Harmadik Fél Szolgáltatóknak és/vagy (iii) egy, a Vállalat nevében üzleti tevékenységet folytató Partnernek kell megfizetni. Előfordulhat, hogy a fizetendő összeggel több fél terheli az Ügyfél számláját (amint ez az Ügyfél banki vagy hitelkártya-kivonatán látható), de a terhelések teljes összege nem haladhatja meg a Szolgáltatások teljes árát.

Az Ügyfélnek meg kell adnia fizetéshez használt kártyájának adatait, a Harmadik Fél Szolgáltatónak vagy a Vállalatnak pedig gyakran ellenőriznie kell a következőket: (i) a fizetéshez használt kártya érvényességét (névleges értékű összeg ráterhelésével, amelyet vagy néhány napon belül visszatérítenek, vagy levonnak a Harmadik Fél Szolgáltatónak fizetendő végső összegből) és (ii) a fizetéshez használt kártyán lévő fedezetet (ezt az Ügyfél hitelkártyáját kibocsátó banknak kell megerősítenie).

Ha az Ügyfél a „fizetés később/fizetés a szálláshelyen” lehetőséget választja, akkor a foglalási folyamat során a rendszer meg fogja jeleníteni, hogyan és mikor kell majd fizetni (ideértve azt is, hogy kell-e előleget vagy letétet fizetni, valamint az ehhez kapcsolódó fizetési ütemtervet is), a szálláshely pedig az Ügyfél hitelkártyáját a helyi pénznemben terheli meg. Ha „csak szoba” típusú szállásfoglalás esetén választják a „fizetés később/fizetés a szálláshelyen” lehetőséget, akkor a Szolgáltatást közvetlenül a Harmadik Fél Szolgáltató teszi elérhetővé az Ügyfél számára. Az Ügyfél a Harmadik Fél Szolgáltatóval fog szerződést kötni. Az ilyen tranzakciók esetében a Partnerek Ön és a Harmadik Fél Szolgáltató közötti közvetítőként (de nem fizetési közvetítőként) járnak el, az Ön foglalásának adatait a megfelelő Harmadik Fél Szolgáltatóhoz továbbítják, Önnek pedig visszaigazoló e-mailt küldenek a Harmadik Fél Szolgáltató nevében. A szállásfoglalások esetében a foglalás biztosítása érdekében meg kell adni a bankkártya vagy a hitelkártya adatait, az 5.1. cikk szerint pedig ellenőrizhetik a kártyák hitelességét, illetve zárolhatnak rajtuk bizonyos összeget. Amennyiben Ön a „fizetés később/fizetés a szálláshelyen” lehetőséget választja, és nem jelenik meg, vagy lemondja a foglalást, a szálláshely elmaradó vendég után fizetendő vagy lemondási kötbért számíthat fel (bármilyen díjra vonatkozó információról a foglalási folyamat alatt értesül). Ilyen esetben vagy a szálláshely, vagy a Vállalat a szálláshely helyi pénznemében számíthatja fel a szálláshelyen érvényes elmaradó vendég utáni vagy lemondási kötbért.

A jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, az Ügyfél által fizetendő bármely egyéb adón és díjon felül az adók és egyéb díjak eltérőek lehetnek attól függően, hogy az Ügyfél milyen fizetési lehetőséget választ. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy egyes szálláshelyek előírhatják előleg megfizetését is, és az előleg lehet visszatérítendő vagy vissza nem térítendő is (lásd az alkalmazandó Szabályokat és Korlátozásokat). Az adókulcsok, valamint a deviza- és valutaátváltási árfolyamok megváltozhatnak a foglalás és a tartózkodás közötti időszakban. Hitelkártyájának kibocsátója is felszámíthat devizaátváltási díjat.

Egyes bankok és hitelkártya-vállalatok díjat számítanak fel a nemzetközi vagy határokon átnyúló tranzakciók esetében. Ha például egy Magyarországon kibocsátott kártyával foglal egy nem magyarországi kereskedőnél, akkor a bank határon átnyúló vagy nemzetközi tranzakciós díjat számíthat fel. Egy külföldi utazás lefoglalását továbbá az Ön bankja vagy kártyavállalata nemzetközi tranzakciónak tekintheti, mert előfordulhat, hogy az Ön kártyájának adatait egy nemzetközi utazási szolgáltatóhoz továbbítjuk a terhelés végrehajtása érdekében. Egyes bankok és kártyavállalatok devizaátváltási díjat is felszámítanak. Ha például hitelkártyája pénznemétől eltérő pénznemben foglal, akkor hitelkártya-vállalata a foglalás összegét átválthatja az Ön hitelkártyájának pénznemére, és átváltási díjat számíthat fel Önnek. A devizaátváltási díjat és a külföldi tranzakciók díját az Ön bankja saját hatáskörében határozza meg a tranzakció feldolgozásának napján. Ha bármilyen kérdése merül fel ezekkel a díjakkal vagy a foglalásához kapcsolódóan alkalmazott átváltási árfolyammal kapcsolatban, kérjük forduljon a bankjához.

6. cikk. Ügyfélszolgálat és panaszkezelés

Utazás alatt a kérdéseket, információkéréseket és a panaszokat a Weboldalon megadott címre kell elküldeni, vagy a Weboldalon megadott telefonszámon kell feltenni, illetve bejelenteni.

Utazás után a panaszokat a Weboldalon megadott e-mail-címre kell elküldeni; ezen az e-mail-címen Harmadik Fél Szolgáltatók nevében fogadnak panaszokat. A problémák könnyebb megoldása érdekében arra bíztatjuk az Ügyfeleket, hogy panaszaikat az utazásuk befejezését követő 30 napon belül jelezzék.

Arra kérjük az Ügyfeleket, hogy az utazásuk alatt tapasztalt bármilyen problémát (a lehető leghamarabb) jelezzék a fenti számon vagy a szállítónak, amennyiben a jogvita a kiutazás vagy a visszautazás során merült fel, hogy meg lehessen hozni a megfelelő intézkedéseket a probléma megoldására, és hogy korlátozni lehessen az Ügyfél által elszenvedett károkat.

A légitársasághoz, a szálláshelyhez vagy az illetékes Harmadik Fél Szolgáltatóhoz kell intézni az olyan panaszokat, amelyek a poggyász vagy az olyan ruházat vagy az olyan személyes használati tárgyak elvesztésével, ellopásával vagy sérülésével kapcsolatosak, amelyek a tartózkodás során nem voltak az Ügyfél felügyelete alatt.

Ne feledje, hogy azzal, hogy nyaralása közben nem tájékoztat bennünket a fentiek szerint a felmerült problémákról, megfoszt bennünket és a Harmadik Fél Szolgáltatót attól a lehetőségtől, hogy kivizsgáljuk és orvosoljuk a panaszát még amíg az üdülőhelyen tartózkodik, és ez befolyásolhatja a jelen szerződés által biztosított jogait is, ideértve bármely fizetendő kártérítésnek a csökkentését, akár nullára is.

Az Európai Bizottság Online Vitarendezési Platformja itt érhető el: http://ec.europa.eu/odr

7. cikk. A Vállalat felelőssége

Az Ügyfél elfogadja, hogy ahol a Vállalat az Ügyfél és az Utazási Szolgáltatók közötti közvetítőként jár el, a Vállalat semmilyen körülmények között nem tehető felelőssé az Ügyfél által egy vagy több Utazási Szolgáltatónál lefoglalt Szolgáltatások vonatkozásában. A Vállalat nem tehető felelőssé, ha és amennyiben az Ügyfél valamilyen biztosítási kötvény, például utazási és/vagy lemondási biztosítás alapján kártérítést kérhet az őt ért károkért.

A Vállalat nem vállal felelősséget semmilyen igényért, veszteségért, kiadásért, kárért vagy kötelezettségért, kivéve az olyan halállal, személyi sérüléssel vagy megbetegedéssel járó eseteket, ahol az ilyen kárt a Vállalat gondatlansága vagy hanyagsága okozta.

A jelen Weboldalon feltüntetett adatokat a megfelelő Harmadik Fél Szolgáltatók biztosítják, és a Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal semmilyen pontatlanságért. Foglalás előtt az Ügyfeleknek ellenőrizniük kell minden megadott adatot.

Felhívjuk az Ügyfelek figyelmét arra, hogy a feltüntetett szállásbesorolások kizárólag útmutatásul szolgálnak, és előfordulhat, hogy nem hivatalos besorolások, vagy hogy nem állnak összhangban a magyarországi besorolással. A Vállalat semmilyen felelősséget nem vállal a feltüntetett besorolásokkal kapcsolatban.

Ha a Partnernek, a Vállalatnak és/vagy a Harmadik Fél Szolgáltatónak tudomására jut a foglalás kifizetéséhez kapcsolódó bármilyen csalás vagy jogellenes tevékenység, vagy ha ilyenről tájékoztatják, akkor lemondja a foglalást, az Ügyfélnek pedig viselnie kell az ilyen lemondásból származó összes költséget, és akár eljárást is indíthatnak ellene.

8. cikk. Felelősségkizáró nyilatkozat

Kivéve azt az esetet, ha a jelen Általános Szerződési Feltételek ettől kifejezetten eltérően rendelkeznek, a Vállalat a Szolgáltatásokban található minden információt bármilyen szavatosság (legyen az kifejezett vagy vélelmezett) vagy bármiféle vélelmezett feltétel nélkül biztosít, nem korlátozó jelleggel ideértve a kielégítő minőségre, az adott célra való alkalmasságra vagy a jogbitorlás-mentességre vonatkozó bármilyen vélelmezett szavatosságot vagy vélelmezett feltételt is. Kizárunk minden ilyen vélelmezett feltételt és szavatosságot. Azzal, hogy használja a Szolgáltatásait, az Ügyfél elfogadja, hogy a Vállalat nem tehető felelőssé semmilyen olyan közvetlen, közvetett vagy következményi veszteségért, amely Szolgáltatásainak használatából ered.

A JELEN WEBOLDALON KÖZZÉTETT INFORMÁCIÓK, SZOFTVEREK, TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK PONTATLANSÁGOKAT VAGY ELÍRÁSOKAT TARTALMAZHATNAK. A VÁLLALAT KÜLÖNÖSEN NEM GARANTÁLJA A JELEN WEBOLDALON MEGJELENŐ UTAZÁSI TERMÉKEK (NEM KORLÁTOZÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A FÉNYKÉPEKET, A SZÁLLÁSHELYI SZOLGÁLTATÁSOK FELSOROLÁSÁT, AZ ÁLTALÁNOS TERMÉKLEÍRÁSOKAT STB.) ADATAINAK ÉS LEÍRÁSÁNAK PONTOSSÁGÁT, ÉS KIZÁRJA AZ EZEK PONTATLANSÁGÁVAL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉGÉT; AZ ILYEN ADATOK JELENTŐS RÉSZÉT A MEGFELELŐ BESZÁLLÍTÓK BIZTOSÍTJÁK. BÁRMELYIK MEGJELENÍTETT SZÁLLÁSBESOROLÁS CSUPÁN ÁLTALÁNOS ÚTMUTATÁSUL SZOLGÁL, A VÁLLALAT NEM GARANTÁLJA A BESOROLÁSOK PONTOSSÁGÁT. A VÁLLALAT RENDSZERES IDŐKÖZÖNKÉNT MÓDOSÍTJA AZ UTAZÁSI TERMÉKEK ADATAIT, ÉS A VÁLLALAT ÉS/VAGY ANNAK MEGFELELŐ BESZÁLLÍTÓI BÁRMIKOR KIJAVÍTHATJÁK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK AZOKAT. AZ HOGY A JELEN WEBOLDAL TARTALMAZ VAGY ÉRTÉKESÍTÉSRE KÍNÁL FEL VALAMELY TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST, NEM JELENTI AZT, HOGY A VÁLLALAT JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTI VAGY AJÁNLJA AZ ILYEN TERMÉKET VAGY SZOLGÁLTATÁST.

A SZÁLLÍTÓK, A SZÁLLÁSHELYEK ÉS A VÁLLALATNAK UTAZÁSI VAGY EGYÉB SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ BESZÁLLÍTÓK FÜGGETLEN VÁLLALKOZÓK, NEM A VÁLLALAT MEGBÍZOTTJAI VAGY ALKALMAZOTTJAI. A VÁLLALAT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN ILYEN BESZÁLLÍTÓ TETTEIÉRT, HIBÁIÉRT, MULASZTÁSAIÉRT, KIJELENTÉSEIÉRT, SZAVATOSSÁGVÁLLALÁSAIÉRT, SZERZŐDÉSSZEGÉSEIÉRT, GONDATLANSÁGÁÉRT VAGY HANYAGSÁGÁÉRT, SEM PEDIG AZ AZOK EREDMÉNYEKÉPP BEKÖVETKEZŐ SEMMILYEN SZEMÉLYI SÉRÜLÉSÉRT, HALÁLESETÉRT, ANYAGI KÁRÉRT VAGY EGYÉB KÁRÉRT VAGY KIADÁSÉRT. A VÁLLALAT NEM TEHETŐ FELELŐSSÉ ÉS NEM FIZET SEMMILYEN VISSZATÉRÍTÉST SEMMILYEN KÉSEDELEM, LEMONDÁS, TÚLFOGLALÁS, SZTRÁJK, VIS MAIOR ESEMÉNY VAGY BÁRMILYEN OLYAN MÁS OK ESETÉN, AMELYRE NINCS KÖZVETLEN RÁHATÁSA, ÉS NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN TOVÁBBI KÖLTSÉGÉRT, MULASZTÁSÉRT, KÉSEDELEMÉRT, ÁTIRÁNYÍTÁSÉRT VAGY BÁRMILYEN KORMÁNYZATI VAGY HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSÉRT. SEM A VÁLLALAT, SEM ANNAK BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLALNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN OLYAN KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, BÜNTETÉSBŐL ADÓDÓ, RENDKÍVÜLI VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, AMELY A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL VAGY A JELEN WEBOLDAL KÉSEDELMES HASZNÁLHATÓSÁGÁBÓL VAGY HASZNÁLHATATLANSÁGÁBÓL VAGY A JELEN WEBOLDALON KERESZTÜL BESZERZETT INFORMÁCIÓKBÓL, ADATOKBÓL, SZOFTVEREKBŐL, TERMÉKEKBŐL ÉS SZOLGÁLTATÁSOKBÓL ERED VAGY AHHOZ BÁRMILYEN MÓDON KAPCSOLÓDIK, VAGY AMELY MÁS MÓDON SZÁRMAZIK A JELEN WEBOLDAL HASZNÁLATÁBÓL (NEM KIZÁRÓ JELLEGGEL IDEÉRTVE A MEGHIÚSULT HASZNÁLATOT, AZ ELVESZTETT ADATOKAT, AZ ELMARADT HASZNOT VAGY MEGTAKARÍTÁST ÉS AZ ELSZALASZTOTT LEHETŐSÉGEKET IS), FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY EZEK ALAPJÁT SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY MÁS KÉPEZI-E, MÉG AKKOR SEM, HA A VÁLLALATOT ÉS/VAGY ANNAK BÁRMELYIK BESZÁLLÍTÓJÁT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. KIVÉTELT KÉPEZ A HALÁLESETTEL VAGY A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSSEL KAPCSOLATOS FELELŐSSÉG, AMELYRE NEM VONATKOZIK KORLÁTOZÁS. A VÁLLALAT ÉS/VAGY ANNAK MEGFELELŐ BESZÁLLÍTÓI FELELŐSEK A SZOLGÁLTATÁSUK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ KÖZVETLEN VESZTESÉGEKÉRT, FÜGGETLENÜL ATTÓL, HOGY AZOK ALAPJA SZERZŐDÉS, SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÁS, OBJEKTÍV FELELŐSSÉG VAGY MÁS, AZ IGÉNY ALAPJÁT KÉPEZŐ TRANZAKCIÓ TELJES ÉRTÉKÉIG A KAPCSOLÓDÓ ESEMÉNYEK SOROZATÁNAK BÁRMELYIK ESEMÉNYE ESETÉN. EZ NEM BEFOLYÁSOLJA A TÖRVÉNY ÁLTAL ÖNNEK MINT FOGYASZTÓNAK BIZTOSÍTOTT JOGOKAT.

FONTOS: A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS A FENTI FELELŐSSÉGKIZÁRÓ NYILATKOZAT NEM BEFOLYÁSOLJÁK AZOKAT A JOGSZABÁLY ÁLTAL BIZTOSÍTOTT KÖTELEZŐ JOGOKAT, AMELYEK AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK SZERINT NEM ZÁRHATÓK KI.

9. cikk. Alkalmazandó jog

A jelen Általános Szerződési Feltételekre Magyarország joga az irányadó. Az Ügyfél elfogadja, hogy a jelen feltételek értelmezéséből eredő bármilyen jogvita (ideértve a nem szerződéses jogvitákat és igényeket is) meghallgatása és eldöntése vonatkozásában a magyar bíróságok rendelkeznek joghatósággal és illetékességgel.

10. cikk. Záró rendelkezések

Ha a Vállalat valamely időpillanatban nem tartatja be az Általános Szerződési Feltételeknek valamelyik rendelkezését, az nem értelmezhető úgy, hogy lemond arról a jogáról, hogy azt egy későbbi időpontban betartassa.

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármelyik rendelkezését (vagy bármelyik rendelkezésének egy részét) az illetékes joghatóság bármelyik bírósága vagy hatósága érvénytelennek, jogellenesnek vagy végrehajthatatlanak találja, akkor úgy tekintendő, hogy az adott rendelkezés vagy rendelkezésrész a szükséges mértékben nem képezi részét az Ügyféllel kötött jelen szerződésnek, de ez nem befolyásolja az egyéb rendelkezések érvényességét és végrehajthatóságát.

Minden vis maior esemény – ideértve a kommunikációs eszközök hibáját vagy a szállítók, a szállástulajdonosok vagy a légiforgalmi irányítók sztrájkját is – a jelen Általános Szerződési Feltételekben meghatározott, a vis maior esemény által érintett kötelezettségek felfüggesztéséhez vezet, és a vis maior esemény által érintett fél nem vonható felelősségre azért, mert nem tudta teljesíteni az ilyen kötelezettségeket.

Minden, a jelen dokumentumban kifejezetten át nem adott jogot fenntartunk.

A jelen Általános Szerződési Felételek hatálybalépésének napja 2020. július 1.

© 2020 Expedia, Inc., az Expedia Group cégcsoport tagja. Minden jog fenntartva. Az „Expedia” az Expedia, Inc. védjegye vagy bejegyzett védjegye.