Opći uvjeti i odredbe za rezervacije

Uvod

Ovi opći uvjeti i odredbe za rezervacije smještaja („Opći uvjeti i odredbe“) i informacije navedene u vašoj e-poruci s potvrdom rezervacije („potvrda rezervacije“) utvrđuju uvjete pod kojima vam društvo pristaje pružati usluge putem web-lokacije (pogledajte definirane pojmove u nastavku).

Ovi Opći uvjeti i odredbe, potvrda rezervacije te relevantna pravila i ograničenja također utvrđuju uvjete pod kojima vam pružatelji usluga putovanja pristaju pružati usluge.

Uslugama koje pružatelji usluga putovanja (kako je definirano u nastavku) nude putem ove web-lokacije mogu se koristiti samo klijenti koji su najprije pročitali ove Opće uvjete i odredbe te ih bezuvjetno prihvatili nastavljanjem postupka rezervacije.

Klijenti se obvezuju na ispunjavanje svih obaveza sadržanih u ovim Općim uvjetima i odredbama. Ugovor između klijenata i primjenjivih pružatelja usluga putovanja stupa na snagu čim partner klijentu pruži pisanu potvrdu izvršene rezervacije putem poruke s potvrdom rezervacije.

Klijenti trebaju spremiti i/ili ispisati primjerak ovih Općih uvjeta i odredbi za daljnju upotrebu ili buduće izvršavanje rezervacije.

Članak 1. Definicije i opseg

1.1. Definicije

Sljedeće definicije imaju isto značenje neovisno o tome upotrebljavaju li se pojmovi u jednini ili množini.

Partner“ označava Expedijino partnersko društvo za marketing, uključujući ona putem čijih ste web-stranica možda izvršili rezervaciju.

„Društvo“ (ili „mi/naš“) označava društvo Expedia Inc. i njegova društva kćeri, uključujući Travelscape LLC.

„Klijent“ (ili „vi/vaš“) označava klijenta koji izvrši rezervaciju jednu ili više usluga ponuđenih na web-lokaciji.

„Predstavnik službe za korisnike“ označava (i) pružatelja usluga korisničke podrške nas ili jednog od naših društava; ili (ii) pružatelja usluga korisničke podrške našeg partnera (uključujući osobe koje djeluju u njegovo ime); ili (iii) osobe koje djeluju kao služba za korisnike u ime našeg društva.

„Travelscape“ označava Travelscape LLC, društvo osnovano i rezidentno za sve svrhe u SAD-u, čije je registrirano sjedište 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas, NV 89144, SAD.

„Glavni klijent“ označava klijenta koji je izvršio rezervaciju za sebe i/ili u ime drugih osoba uključenih u istu rezervaciju.

„Povezani putni aranžman“ označava isto što definicija pojma „povezani putni aranžman“ u Direktivi o putovanjima u paket-aranžmanima.

„Paket-aranžman“ označava isto što i definicija „paket-aranžmana“ u Direktivi o putovanjima u paket-aranžmanima.

„Direktiva o putovanjima u paket-aranžmanima“ označava Direktivu (EU) 2015/2302 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2015. o putovanjima u paket aranžmanima i povezanim putnim aranžmanima, kako se provodi u svakoj državi članici Europske unije i s vremenom nadopunjuje.

„Pravila i ograničenja“ označavaju uvjete i odredbe koji se primjenjuju na usluge koje nude pružatelji usluga treće strane (uključujući, među ostalima, pravila i ograničenja pružatelja usluga smještaja).

„Usluga“ označava uslugu koju nudi web-lokacija na koju se ovi Opći uvjeti i odredbe odnose, kao što su usluge smještaja i povezane usluge u području obrade plaćanja.

„Pružatelj usluga putovanja“ označava pružatelja usluga koji usluge čini dostupnima, primjerice, pružatelj usluga smještaja ili društvo Travelscape.

„Pružatelj usluga treće strane“ označava stranu koja (a) uslugu čini dostupnom klijentu izravno; ili (b) ispunjava usluge koje Travelscape čini dostupnima klijentu.

„TPX” označava društvo Travel Partner Exchange S.L. čije je registrirano sjedište Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanarski otoci, Španjolska.

„Web-lokacija“ označava web-lokaciju ili povezanu mobilnu aplikaciju kojom upravlja partner putem kojega rezervirate usluge.

1.2. Opseg i vaš odnos s partnerom

Web-lokacijom koja djeluje kao sučelje između vas i različitih pružatelja usluga putovanja koji nude usluge upravlja partner i sva pitanja u vezi s tom web-lokacijom valja uputiti odgovarajućem partneru.  Kada izvršite rezervaciju usluge koristeći se web-lokacijom, sklapate ugovor s relevantnim pružateljima usluga putovanja u svrhu ostvarivanja te usluge. 

Ovi Opći uvjeti i odredbe primjenjuju se na sve ponude i pružanja usluga putem ove web-lokacije i obuhvaćaju sva primjenjiva pravila i ograničenja koja su dostupna klijentu prije izvršavanja rezervacije i koja klijent također prihvaća u trenutku izvršavanja rezervacije. Klijentova je odgovornost upoznati se s ovim Općim uvjetima i odredbama te primjenjivim pravilima i ograničenjima. Određena pravila i ograničenja pružatelja usluga treće strane u vezi sa smještajem pružaju se prije izvršavanja rezervacije.

U bilo kojem trenutku i bez prethodne najave naše društvo može izmijeniti Opće uvjete i odredbe, a pružatelj usluga putovanja može izmijeniti pravila i ograničenja, no takve se izmjene ne primjenjuju na rezervacije koje su već prihvaćene u ime primjenjivog pružatelja usluga putovanja. Stoga je nužno da klijent pročita, spremi i/ili ispiše primjerak Općih uvjeta i odredbi kada izvršava rezervaciju kako bi bio svjestan odredbi na snazi.

Članak 2. Rezervacije putem web-lokacije

2.1. Ovlaštenja klijenta

Web-lokacija pomaže klijentu pronaći uslugu putovanja i izvršiti potrebne rezervacije te djeluje kao sučelje za transakcije s pružateljem usluga putovanja.

Glavni klijent mora imati najmanje 18 godina, biti pravno ovlašten za ulazak u ugovorne obaveze u trenutku izvršavanja rezervacije te imati potreban pristanak ili ovlaštenje za djelovanje u ime svih osoba uključenih u rezervaciju.

Glavni klijent isto tako mora provjeriti i ovime potvrđuje da su navedeni podaci o svim stranama uključenima u rezervaciju točni i precizni, da sve strane pristaju biti obvezane ovim Općim uvjetima i odredbama te da je glavni klijent ovlašten prihvatiti i da prihvaća ove Opće uvjete i odredbe u ime svih klijenata uključenih u rezervaciju.

Glavni je klijent osoba odgovorna za rezervaciju, plaćanje pologa i potpunog iznosa, predaju zahtjeva za promjenu ili otkazivanje rezervacije te plaćanje dodatnih naknada koje se odnose na rezervaciju, kao i za sva druga pitanja glede rezervacije.

Glavni klijent pristaje provjeriti sve opise na putnoj dokumentaciji primljenoj nakon izvršavanja rezervacije i odmah nas informirati o svim pogreškama ili slučajevima u kojima osobni podaci ne odgovaraju podacima iz putovnica osoba uključenih u rezervaciju.

Glavni je klijent odgovoran za svoje aktivnosti provedene na web-lokaciji (glede financija ili drugoga), uključujući moguću upotrebu svojeg korisničkog imena i lozinke. Klijent jamči točnosti podataka koje unese na web-lokaciji u vezi s njime ili, ako je to primjenjivo, njegovim suputnicima.

Svaka upotreba web-lokacije koja je lažna ili protivna ovim Općim uvjetima i odredbama razlog je da se klijentu odbije pristup uslugama koje pruža Travelscape ili pružatelji usluga treće strane, ili funkcijama web-lokacije.

2.2. Potvrda, promjena ili otkazivanje rezervacije (podložno člancima 3.1., 3.2., 4.2. i 5.2., gdje je to primjenjivo)

2.2.1 Potvrda

Potvrda rezervacije, koja sadržava osnovne elemente poput opisa rezerviranih usluga i cijene, šalje se glavnom klijentu e-poštom. Ako glavni klijent ne primi potvrdu rezervacije u roku od 24 sata od izvršavanja rezervacije, treba se obratiti službi za korisnike postupkom opisanim na web-lokaciji.

Izričito je dogovoreno da podaci pohranjeni u našim informacijskim sustavima predstavljaju dokaz u vezi s rezervacijama koje je izvršio glavni klijent. Podaci spremljeni na računalima ili elektroničkim medijima valjan su dokaz i stoga su prihvatljivi pod istim uvjetima i s istom dokaznom vrijednošću kao i fizički pisani dokument.

2.2.2 Otkazivanje

Otkazivanje rezervacije smještaja može se provesti putem interneta slijedeći upute s web-lokacije.

Takvi će se zahtjevi riješiti u ime odgovarajućih pružatelja usluga putovanja. Klijenti nemaju automatsko pravo na otkazivanje, osim u slučaju da takvo pravo pružaju pojedinačni pružatelji usluga treće strane u skladu sa svojim pravilima i ograničenjima (navedenima klijentu prije rezerviranja).

Odgovarajući pružatelji usluga treće strane mogu u slučaju otkazivanja ili djelomičnog otkazivanja rezervacije naplatiti naknade. Više informacija pogledajte u pravilima i ograničenjima navedenima tijekom postupka rezerviranja. Ako se otkazivanje odnosi na više osoba u okviru jedne rezervacije, sve naknade za otkazivanje primjenjuju se na svakog putnika u okviru te rezervacije.

Pridržavamo pravo otkazati rezervaciju klijenta ako potpuno plaćanje rezervacije ili primjenjive naknade za otkazivanje koja se odnosi na rezervaciju nije primljeno u odgovarajuće vrijeme.

Ako Travelscape ili dobavljač treće strane ima razloga vjerovati da je došlo do prijevare, nema obavezu obraditi promjenu, otkazivanje ili povrat novca koje klijent zatraži.

2.2.3 Promjena rezervacije

Ako klijent nakon izvršavanja rezervacije želi promijeniti rezervaciju glede smještaja, mora pozvati broj naveden na web-lokaciji. Odgovarajući pružatelj usluga treće strane može u slučaju promjene rezervacije naplatiti naknadu. Više informacija pogledajte u pravilima i ograničenjima navedenima tijekom postupka izvršavanja rezervacije.

Travelscape (i odgovarajući pružatelj usluga treće strane) pridržava pravo otkazati rezervaciju klijenta ako potpuno plaćanje promjene u vezi s rezervacijom nije primljeno u odgovarajuće vrijeme.

2.2.4 Povrat sredstava

U slučaju izvršavanja povrata sredstava klijentu, strana koja je preuzela izvorno plaćanje (kao što je Travelscape ili pružatelj usluga treće strane, kako je navedeno na bankovnom izvodu platne kartice klijenta) vratit će odgovarajući iznos na platnu karticu upotrijebljenu za izvornu rezervaciju. Primijenjene naknade za rezervaciju ne ispunjavaju uvjete za povrat sredstava.

2.2.5 Cijene s ograničenjima

Osim ako klijent nije naveo drukčije, pretpostavlja se da klijent zahtijeva uslugu putovanja po najnižoj cijeni. Takve usluge (npr. cijene „bez prava na povrat“) mogu se nuditi bez ikakve mogućnosti promjene ili otkazivanja. U tim se slučajevima te usluge ne mogu pružiti na drugi način, u drugo vrijeme ili na drugim mjestima od izvorno ugovorenih.

2.3. Putni dokumenti

Svi putni dokumenti koji se pružaju za uslugu naručenu putem web-lokacije poslat će se na e-adresu koju je glavni klijent pružio pri izvršavanju rezervacije.

Članak 3. Usluge smještaja

Svrha je ovog članka 3. klijentu pružiti pojedinosti uvjeta i odredbi za upotrebu usluga koje nudi pružatelj usluga putovanja. Te pojedinosti nisu iscrpne te ne zamjenjuju primjenjiva pravila i ograničenja. U slučaju sukoba ili nedosljednosti između Općih uvjeta i odredbi te pravila i ograničenja uključenih u ove Opće uvjete i odredbe, prednost imaju pravila i ograničenja. Pravila i ograničenja dostupna su prije izvršavanja rezervacije.

Osim u slučaju regulativnih odredbi koje nalažu drukčije, te pojedinosti ne utvrđuju obaveze ili odgovornosti društva.

Smještaj se može nuditi zasebno ili kao dio paket-aranžmana ili povezanog putnog aranžmana (pogledajte članak 3.6). S izuzetkom smještaja na koji se primjenjuje plaćanje u smještajnom objektu (pogledajte članak 5.2 u nastavku), sav smještaj na raspolaganje stavlja Travelscape (bilo da je rezerviran zasebno ili kao dio paket-aranžmana), u skladu s člankom 3. te važećim pravilima i ograničenjima koji se odnose na smještaj i koji su dostupni prije rezerviranja. Primjenjiva pravila i ograničenja mogu uključivati ograničenja za otkazivanje i/ili naknade za otkazivanje i/ili promjene koje nalaže primjenjivi pružatelj usluga treće strane.

U skladu s člancima 3.6 i 5.2, svaka rezervacija smještaja plaćena u trenutku izvršavanja rezervacije odabirom opcije „platite sada“, kreditna kartica glavnog klijenta tereti se u potpunom iznosu u trenutku izvršavanja rezervacije. Za druge rezervacije smještaja potrebni su podaci o bankovnoj ili kreditnoj kartici radi osiguravanja rezervacije, a konačno plaćanje izvršava se u smještajnom objektu tijekom boravka. Pogledajte pojedinosti prikazane tijekom postupka rezerviranja da biste provjerili kako se i kada plaćanje izvršava. Cijene prikazane na web-lokaciji ne uključuju naknade ili troškove za dodatne pogodnosti, uključujući artikle iz minibara ili telefonske pozive.

Ako se klijent ne pojavi za prvo noćenje iz svoje rezervacije i planira se prijaviti za sljedeća noćenja iz svoje rezervacije, glavni klijent dužan je potvrditi promjenu rezervacije društvu Travelscape najkasnije do izvornog datuma prijave u smještajni objekt kako bi izbjegao otkazivanje cijele rezervacije. Ako glavni klijent ne potvrdi promjenu rezervacije društvu Travelscape, cijela se rezervacija može otkazati, a sredstva se vraćaju klijentu samo ako je to sukladno primjenjivim pravilima i ograničenjima navedenima klijentu tijekom postupka rezerviranja.

Svaki klijent koji ne otkaže ili ne promijeni rezervaciju do vremena iz uvjeta otkazivanja primjenjivih na smještajni objekt (koji se mogu razlikovati ovisno o smještajnom objektu i navedeni su tijekom postupka izvršavanja rezervacije) prije datuma dolaska, podliježe naknadama prikazanima u pravilima i ograničenjima za rezervaciju. Klijenti trebaju voditi računa o tome da neki smještajni objekti ne dopuštaju promjenu ili otkazivanje rezervacije nakon izvršavanja rezervacije, a ta se ograničenja prikazuju u pravilima i ograničenjima za rezervaciju smještaja.

Ne možete putem interneta rezervirati više od osam soba u istom hotelu za iste datume boravka. Ako utvrdimo da ste ukupno rezervirali više od osam soba putem zasebnih rezervacija, možemo otkazati vaše rezervacije i naplatiti vam naknadu za otkazivanje ako se ona primjenjuje. Ako ste platili nepovratan polog, možda vam neće biti vraćen. Ako želite rezervirati devet ili više soba, morate se obratiti službi za korisnike. Možda ćemo zatražiti da potpišete pisani ugovor i/ili platite nepovratan polog.

3.1. Upotreba soba

Klijente podsjećamo da su sobe gostima općenito dostupne nakon 14:00 te da su ih klijenti dužni napustiti do 12:00, neovisno o vremenu dolaska, odlaska ili upotrijebljenom prijevoznom sredstvu.

U jednokrevetnim sobama obično se nalazi jedan krevet, a dodatni ležaj obično se za te sobe mora platiti. U dvokrevetnim sobama obično se nalaze dva kreveta za jednu osobu ili jedan bračni krevet.

3.2. Kategorizacija

Pružatelj usluga smještaja treće strane ili Travelscape mogu ponekad otkazati ili promijeniti rezervaciju iz raznih razloga (primjerice, smještaj je prebukiran zbog problema s povezivanjem ili je zatvoren zbog uragana). Ako do navedenoga dođe, Travelscape će poduzeti sve razumne mjere da o tome obavijesti klijenta u najkraćem mogućem roku i, ako je to moguće, ponudi mu zamjenski smještaj u smještajnom objektu s jednakim ili većim brojem zvjezdica i sličnim uslugama. Ako klijent ne prihvati tu ponudu, Travelscape će osigurati potpuni povrat sredstava plaćenih za rezervaciju. Ako je to prikladno, primjerice, ako se rezervacija otkaže ili promijeni zbog tehničkog problema nastalog na strani društva Travelscape, a to otkazivanje ili promjena izravno uzrokuje gubitak za klijenta, Travelscape će klijentu također platiti razumnu nadoknadu.

3.3. Aktivnosti

Moguće je da će se s vremena na vrijeme otkazati određene aktivnosti koje nude pružatelji usluga treće strane, a koje su prikazane u opisu smještaja na web-lokaciji. Razlog mogu biti, primjerice, vremenski uvjeti ili drugi uzroci izvan razumne kontrole pružatelja usluga treće strane do kojih dođe tijekom izvansezonskih boravaka, ili pak nedovoljan broj sudionika.

Glede razgledavanja, slijed raznih turističkih atrakcija prikazan je samo kao naznaka. Pružatelji usluga treće strane mogu navedeno promijeniti.

3.4. Obroci

Ako je obrok uključen smještajni aranžman, broj obroka ovisi o broju noćenja. Puni pansion obično uključuje doručak, ručak i večeru. Polupansion obično uključuje doručak i ručak ili večeru, ovisno o smještajnom aranžmanu. Smještaj s uključenim glavnim obrocima obično kao prvi obrok poslužuje večeru na dan dolaska u smještajni objekt, a završava doručkom (u slučaju polupansiona) ili ručak (u slučaju punog pansiona) na dan odlaska. Ako klijent ne pristupi jednom ili više obroka, neće dobiti povrat.

Klijente podsjećamo da pića nisu uključena u obroke, osim ako na web-lokaciji nije navedeno drukčije. Ako pitka voda nije dostupna, klijent snosi troškove njene kupnje.

Preporučujemo roditeljima da ponesu posebnu hranu za djecu jer ona nije uvijek lokalno dostupna.

3.5. Porezi

Lokalna tijela u nekim zemljama mogu zahtijevati plaćanje dodatnih poreza (boravišne pristojbe itd.) koji se plaćaju lokalno. Isključivu odgovornost za takvo plaćanje poreza ima klijent. Iznos poreza može se promijeniti između trenutka izvršavanja rezervacije i datuma boravka. Ako se porezi povećaju na datum boravka, dužni ste platiti poreze po novoj, višoj cijeni.

3.6. Paket-aranžmani

Ako je vaša rezervacija pružena u kombinaciji s drugom uslugom putovanja (npr. letom) (paket-aranžman ili povezani putni aranžman), tada je partner koji vam je pružio paket-aranžman, odnosno prvu putnu komponentu povezanog putnog aranžmana, odgovoran za sve promjene ili obaveze u vezi s tim paket-aranžmanom ili povezanim putnim aranžmanom. Travelscape čini dostupnim smještaj s mogućnosti plaćanja u trenutku izvršavanja rezervacije u paket-aranžmanu.

Članak 4. Općenito

4.1. Odredišta putovanja

Premda većina putovanja, uključujući putovanja u inozemna odredišta, prođe bez incidenta, putovanja u određena odredišta mogu biti rizičnija od drugih. Korisnicima savjetujemo da provjere sve zabrane, upozorenja, najave i preporuke u vezi s putovanjima koje Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske donese i objavi na svojim web-stranicama.

Ponudom putovanja u određena inozemna odredišta društvo ne izjavljuje niti jamči da se putovanja u ta područja preporučuju ili da su bez rizika te nije odgovorno za štete ili gubitke koji mogu proizaći iz putovanja u takva odredišta.

Putovanja u inozemstvo: na vama je odgovornost za ispunjavanje uvjeta za ulazak u stranu zemlju te da su vaši putni dokumenti poput putovnica i viza (tranzitne, poslovne, turističke ili druge) valjani. Nismo posebno upućeni u zahtjeve za ulazak u stranu zemlju ili nužne putne dokumente. Potičemo putnike da prije rezerviranja putovanja u inozemstvo pregledaju zabrane za putovanja, upozorenja, najave i preporuke koja su izdala nadležna vladajuća tijela. 

Zdravlje: Preporučena cjepiva za putovanja mogu se promijeniti i preporučujemo da se da prije putovanja savjetujete s liječnikom oko trenutačnih preporuka. Vaša je odgovornost ispuniti zdravstvene uvjete za ulazak u zemlju, primiti preporučena cjepiva, uzeti sve preporučene lijekove i slijediti sve zdravstvene savjete u vezi s putovanjem. Za zdravstveni savjet o putovanju obratite se svojem liječniku.

4.2. Cijene

Cijena usluga jednaka je cijeni navedenoj na web-lokaciji, osim ako je riječ o očitoj pogreški. Cijene su podložne promjeni u bilo kojem trenutku, no promjene neće utjecati na već prihvaćene rezervacije. Mi ili naš partner možemo u nekim slučajevima naplatiti naknadu za rezervaciju u vezi s nekim transakcijama izvršenima u ime klijenta. Klijent će biti obaviješten o svim primjenjivim naknadama u vrijeme rezerviranja. Unatoč svim naporima koje društvo poduzima, za neke usluge navedene na web-lokaciji može biti navedena pogrešna cijena. DRUŠTVO IZRIČITO PRIDRŽAVA PRAVO ISPRAVITI SVE POGREŠNE CIJENE NA SVOJOJ WEB-LOKACIJI I/ILI ZA REZERVACIJE IZVRŠENE PO NETOČNOJ CIJENI. U TOM SLUČAJU, AKO JE TO DOSTUPNO, MI ILI NAŠ PARTNER PONUDIT ĆEMO VAM MOGUĆNOST ZADRŽAVANJA REZERVACIJE PO TOČNOJ CIJENI ILI ĆEMO OTKAZATI VAŠU REZERVACIJU BEZ DODATNIH NAKNADA. Nismo klijentu obavezni pružiti usluge po netočnoj (nižoj) cijeni, čak ni nakon što klijent primi potvrdu rezervacije.

4.3. Fotografije i ilustracije

Društvo čini sve u svojoj moći da omogući fotografije i ilustracije koje klijentu prikazuju pružene usluge. Svrha je navedenih fotografija i ilustracija prikazati klijentu razinu smještaja i udobnosti te se iste ne smiju koristiti ni u koju drugu svrhu.

Članak 5. Financijski uvjeti i postupci plaćanja

5.1 Lokalni porezi i plaćanja

Osim ako u pravilima i ograničenjima nije navedeno drukčije, cijene usluga prikazanih na web-lokaciji izražene su u hrvatskoj kuni, isključujući lokalne poreze koje su uvela tijela vlasti u određenim državama.

Rezervacija unaprijed plaćenoga smještaja, odnosno plaćenog u trenutku izvršavanja rezervacije, u odredištima unutar Europske unije obuhvaćena je propisima za putničke agente i organizatore putovanja, kako je navedeno u člancima 306. – 310. Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost.

5.2 Naknada za povrat poreza

Osim u primjerima iz nastavka koji se odnose na plaćanje poreza na iznos koji zadržavamo za pružanje svojih usluga, ne obračunavamo porez koji se prosljeđuje nadležnim poreznim tijelima. Naknada za povrat poreza na rezervacije smještaja plaćenog unaprijed, odnosno u trenutku izvršavanja rezervacije, povrat je procijenjenoga poreza na financijske transakcije (npr. promet i korištenje, popunjenost, porez na najam sobe, trošarina, porez na dodanu vrijednost, itd.) koji Travelscape plaća smještajnom objektu za potrebe poreza na najam sobe u sklopu transakcija vezanih uz usluge koje Travelscape izravno pruža klijentu. Smještajni objekt izdaje račun u kojemu zaračunava iznose poreza društvu Travelscape. Smještajni objekti dužni su proslijediti primjenjivi porez nadležnim poreznim tijelima. Društvo ne djeluje kao suprodavatelj sa smještajnim objektom kod kojeg naši klijenti rezerviraju putovanje. Oporezivost i primjenjive porezne stope značajno se razlikuju među lokacijama. Stvarni iznosi poreza koji Travelscape plaća smještajnim objektima mogu se razlikovati od iznosa naknade za povrat poreza, ovisno o stopama, oporezivosti itd. koji su na snazi u trenutku stvarnog boravka naših klijenata u smještajnom objektu. Osim navedenoga, određene jurisdikcije mogu uvesti poreze na promet, korištenje i/ili noćenje u lokalnim hotelima za iznose pružanja usluga koje naplaćuje Travelscape. Stvarni iznosi poreza na naše usluge, ako postoje, mogu se razlikovati ovisno o stopama koje se primjenjuju u trenutku vašeg boravka u smještajnom objektu.

Potvrde i brojevi upisa u registar poreznih obveznika države i grada New Yorka društva Travelscape navedeni su u nastavku za rezervacije plaćene u trenutku izvršavanja rezervacije putem interneta.

Registar poreznih obveznika države New York:

Vaš boravak u smještajnom objektu, prema potrebi, podliježe plaćanju poreza na promet države New York i poreza na noćenje grada New Yorka. Društvo Travelscape upisano je u registar obveznika poreza države New Yorka pod brojem 880392667 i u registar obveznika poreza na noćenje grada New Yorka pod brojem 033960 za potrebe rezervacije smještaja plaćene u trenutku izvršavanja rezervacije. Kliknite ovdje za dodatne informacije:

Kliknite ovdje za dodatne informacije:

Potvrda o ovlasti društva Travelscape u državi New York 

Potvrda o ovlasti društva Travelscape u gradu New Yorku

5.3 Plaćanja

Kada klijent rezervira određeni smještaj putem web-lokacije, može imati mogućnost „plaćanja sada“, odnosno u trenutku izvršavanja rezervacije, ili „plaćanja poslije“, odnosno u smještajnom objektu.

Ako klijent odabere mogućnost plaćanja u trenutku izvršavanja rezervacije, Travelscape čini uslugu dostupnom klijentu i njegova će se platna kartica teretiti u potrebnom iznosu u navedenoj valuti odmah.

Cijena usluga rezerviranih putem web-lokacije ili telefonom mora se platiti (i) društvu ili TPX-u, (ii) izravno pružatelju usluga treće strane i/ili (iii) partneru koji posluje u ime našeg društva. Više od jedne strane može naplatiti plaćanje (kako će se prikazati na klijentovu izvodu bankovne ili kreditne kartice), no ukupni naplaćeni iznos ne premašuje ukupnu cijenu rezerviranih usluga.

Klijent je dužan navesti podatke o svojoj platnoj kartici, a pružatelj usluga treće strane i društvo često moraju provjeriti: (i) valjanost platne kartice (terećenjem nominalnog iznosa koji se vraća u roku od nekoliko dana ili odbija od konačnog iznosa plaćanja pružatelju usluga treće strane) i (ii) dostupnost sredstava na platnoj kartici (koje potvrđuje banka koja je izdala klijentovu kreditnu karticu).

Ako klijent odabere rezervaciju platiti poslije, odnosno u smještajnom objektu, informacije o načinu i vremenu plaćanja prikazuju se tijekom postupka rezerviranja (uključujući informacije o eventualnim obveznim polozima i povezanom planu plaćanja), a smještajni objekt tereti kreditnu karticu klijenta u lokalnoj valuti. Ako se mogućnost plaćanja poslije, odnosno u smještajnom objektu, odabere za rezervaciju samo smještaja, pružatelj usluga treće strane uslugu čini dostupnom klijentu izravno. Klijent sklapa ugovor s pružateljem usluga treće strane. Za te transakcije partneri djeluju kao posrednici između vas i pružatelja usluga treće strane (ali ne kao posrednik za plaćanje) jer prenose podatke o vašoj rezervaciji odgovarajućem pružatelju usluga treće strane i šalju vam potvrdu e-poštom u ime pružatelja usluga treće strane. Rezervacije smještaja zahtijevaju podatke o bankovnoj ili kreditnoj kartici u svrhu izvršavanja rezervacije, a kartica se može provjeriti ili predautorizirati sukladno članku 5.1. Ako odaberete opciju plaćanja poslije, odnosno u smještajnom objektu, a ne otkažete rezervaciju ili ne dođete, objekt vam može naplatiti naknadu za nedolazak ili otkazivanje (o eventualnim naknadama obavještavamo vas u okviru postupka rezerviranja). U tom slučaju smještajni objekt ili društvo može naplatiti u lokalnoj valuti objekta naknadu koju je objekt postavio za nedolazak gosta ili otkazivanje.

Osim drugih poreza i naknada koje klijent plaća u skladu s ovim Općim uvjetima i odredbama, porezi i naknade mogu ovisiti o mogućnosti plaćanja koju klijent odabere. Napominjemo da neki smještajni objekti možda zahtijevaju polog s pravom ili bez prava na povrat (provjerite primjenjiva pravila i ograničenja). Porezne stope i valutni tečaj mogu se promijeniti od trenutka izvršavanja rezervacije do vašeg boravka. Vaš pružatelj kreditne kartice također vam može naplatiti naknadu za pretvorbu strane valute.

Neke banke i izdavatelji kreditne kartice naplaćuju naknadu za međunarodne ili prekogranične transakcije. Primjerice, ako izvršavate rezervaciju s trgovcem koji je izvan Hrvatske koristeći se karticom izdanom u Hrvatskoj, vaša bi vam banka mogla naplatiti naknadu za međunarodnu ili prekograničnu transakciju. Nadalje, rezervaciju putovanja u inozemstvo vaša banka ili izdavatelj kartice može smatrati međunarodnom transakcijom jer možemo proslijediti podatke o vašoj kartici međunarodnom dobavljaču usluga putovanja za potrebe naplate. Osim toga, neke banke i izdavatelji kartica naplaćuju naknadu za pretvorbu valute. Na primjer, ako izvršavate rezervaciju u valuti koja nije valuta vaše kreditne kartice, vaš izdavatelj kreditne kartice može pretvoriti iznos rezervacije u valutu vaše kreditne kartice i naplatiti vam naknadu za pretvorbu valute. Valutni tečaj i naknadu za stranu transakciju određuje isključivo vaša banka na datum obrade transakcije. Ako imate pitanja o navedenim naknadama ili valutnom tečaju koji se primjenjuje na vašu rezervaciju, obratite se svojoj banci.

Članak 6. Služba za korisnike i rješavanje pritužbi

Upiti ili zahtjevi za informacija ili pritužbe nastale tijekom putovanja trebaju se uputiti na adresu ili telefonski broj naveden na web-lokaciji.

Pritužbe podnesene nakon završetka putovanja treba poslati na e-adresu navedenu na web-lokaciji, koja je namijenjena za zaprimanje pritužbi u ime pružatelja usluga treće strane. Klijenti se potiču da dostave svoje pritužbe u roku od 30 dana od završetka putovanja s ciljem lakšeg rješavanja pritužbi.

Klijenti se potiču da pozovu prethodno navedeni broj u slučaju bilo kakvih problema koji nastanu tijekom putovanja (ili kad je to razumno izvedivo), ili da se obrate prijevozniku ako je došlo do nesporazuma za vrijeme odlaznog ili povratnog putovanja, kako bi se poduzele mjere potrebne za uklanjanje problema i ograničenje štete nanesene klijentu.

Pritužbe na gubitak, krađu ili oštećenje prtljage, odjeće ili osobnih stvari koje nisu bile pod nadzorom klijenta tijekom boravka prosljeđuju se zračnom prijevozniku ili hotelu ili relevantnom pružatelju usluga treće strane.

Imajte na umu da ako ne uputite pritužbu za vrijeme odmora, kako je prethodno opisano, onemogućujete nas i pružatelja usluga treće strane da istražimo i riješimo vašu pritužbu dok boravite u odmaralištu, što može utjecati na vaša ugovorna prava, uključujući smanjenje ili mogući gubitak bilo kakve naknade.

Platforma Europske komisije za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta dostupna je na web-adresi http://ec.europa.eu/odr

Članak 7. Odgovornost društva

Klijent je suglasan da u slučajevima kada društvo djeluje kao posrednik između klijenta i pružatelja usluga treće strane, društvo ni na koji način ne snosi odgovornost za usluge koje je klijent rezervirao s jednim ili više pružatelja usluga treće strane. Društvo nije odgovorno ako i u onoj mjeri u kojoj klijent može podnijeti zahtjev za naknadu štete prema polici osiguranja, kao što su putno osiguranje i/ili osiguranje od otkazivanja putovanja.

Društvo ne preuzima odgovornost ni za kakvu naknadu štete, gubitke, troškove ili odgovornost, osim u slučaju smrti, ozljede ili bolesti uzrokovane nemarom društva.

Podatke navedene na ovoj web-lokaciji nude pružatelji usluga treće strane i društvo ne preuzima odgovornost za ikakve netočnosti. Klijenti prije izvršavanja rezervacije moraju provjeriti sve dane podatke.

Klijenti trebaju uzeti u obzir da sve prikazane ocjene hotela služe isključivo kao smjernice i da nisu nužno službena ocjena u skladu sa službenom kategorizacijom objekata u Hrvatskoj. Društvo ne preuzima nikakvu odgovornost u vezi s prikazanim ocjenama.

Ako partner, društvo i/ili pružatelj usluga treće strane utvrdi ili bude obaviješten o bilo kakvoj prijevari ili nezakonitoj aktivnosti vezanoj uz plaćanje rezervacije, potonja se otkazuje i klijent je dužan podmiriti sve troškove koji proizlaze iz otkazivanja, bez dovođenja u pitanje mogućih postupaka koji se vode protiv njega.

Članak 8. Izjava o odricanju od odgovornosti

Osim ako nije izričito navedeno u ovim pravilima i ograničenjima, svi podaci sadržani u uslugama pruženi su bez ikakvog jamstva (izričitog ili implicitnog) ili implicitnog uvjeta, uključujući, među ostalim, bilo kakva implicitna jamstva ili implicitne uvjete zadovoljavajuće kvalitete, primjerenost za određenu svrhu ili nepostojanje povrede od strane društva. Isključeni su svi takvi implicitni uvjeti. Upotrebom usluga društva klijent se slaže da društvo nema odgovornost za bilo kakav izravni, neizravni ili posljedični gubitak koji proizlazi iz korištenja njegovom uslugom.

PODACI, SOFTVER, PROIZVODI I USLUGE OBJAVLJENE NA OVOJ WEB-LOKACIJI MOGU SADRŽAVATI NETOČNOSTI ILI POGREŠKE U PISANJU. POSEBICE, DRUŠTVO NE JAMČI TOČNOST I ODRIČE SE ODGOVORNOSTI ZA NETOČNOSTI KOJE SE ODNOSE NA PODATKE I OPIS PROIZVODA U PODRUČJU USLUGA PUTOVANJA PRIKAZANIH NA OVOJ WEB-LOKACIJI (UKLJUČUJUĆI, MEĐU OSTALIM, FOTOGRAFIJE, POPISE HOTELSKIH SADRŽAJA, OPĆENITE OPISE PROZIVODA ITD.), OD KOJIH VEĆINU PODATAKA OSIGURAVAJU PRUŽATELJI USLUGA. SVE PRIKAZANE OCJENE HOTELA SLUŽE ISKLJUČIVO KAO OPĆENITE SMJERNICE I DRUŠTVO NE JAMČI NJIHOVU TOČNOST. PODACI O PROIZVODIMA U PODRUČJU USLUGA PUTOVANJA PERIODIČKI SE IZMJENJUJU, A DRUŠTVO I/ILI NJEGOVI PRUŽATELJI USLUGA MOGU U BILO KOJEM TRENUTKU PROVESTI POBOLJŠANJA I/ILI IZMJENE. UKLJUČIVANJE I NUĐENJE ZA PRODAJU BILO KAKVIH PROIZVODA ILI USLUGA NA OVOJ WEB-LOKACIJI NE ZNAČI DA IH DRUŠTVO ODOBRAVA ILI PREPORUČUJE.

PRIJEVOZNICI, HOTELI I OSTALI PRUŽATELJI USLUGA PUTOVANJA ILI OSTALIH USLUGA ZA POTREBE DRUŠTVA SAMOSTALNI SU IZVODITELJI, A NE ZASTUPNICI ILI ZAPOSLENICI DRUŠTVA. DRUŠTVO NE SNOSI ODGOVORNOST ZA POSTUPKE, POGREŠKE, PROPUSTE, PREDSTAVLJANJA, JAMSTVA, POVREDE ILI NEMAR NAVEDENIH PRUŽATELJA USLUGA, KAO NI ZA OSOBNE OZLJEDE, SMRT, OŠTEĆENJA OBJEKTA ILI OSTALE NAKNADE ŠTETE ILI TROŠKOVE KOJI IZ NJIH PROIZLAZE. DRUŠTVO NE PREUZIMA ODGOVORNOST NITI VRAĆA NOVAC U SLUČAJU ODGODA, OTKAZIVANJA, PREBUKIRANJA, ŠTRAJKA, VIŠE SILE ILI OSTALIH DOGAĐAJA IZVAN SVOJE KONTROLE, TE NE SNOSI ODGOVORNOST ZA DODATNE TROŠKOVE, PROPUSTE, ODGODE, PREUSMJERAVANJA ILI POSTUPKE VLADA I TIJELA VLASTI. NI U KOJEM SLUČAJU DRUŠTVO I/ILI NJEGOVI PRUŽATELJI USLUGA NISU DUŽNI NADOKNADITI BILO KAKVU NEIZRAVNU, NENAMJERNU, NOVČANU, IZVANREDNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU KOJA PROIZLAZI ILI JE NA BILO KOJI NAČIN VEZANA UZ KORIŠTENJE OVE WEB-LOKACIJE NITI SNOSE ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE PODATKE, SOFTVER, PROIZVODE I USLUGE DOSTUPNE NA OVOJ WEB-LOKACIJI ILI KOJE PROIZLAZE IZ NJEZINE UPOTREBE (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GUBITAK MOGUĆNOSTI KORIŠTENJA, PODATAKA, ZARADE, UŠTEDA ILI PRILIKA), BEZ OBZIRA NA TO TEMELJE LI SE NA UGOVORNOJ, IZVANUGOVORNOJ, STROGOJ ILI DRUGOJ ODGOVORNOSTI, ČAK I AKO SU DRUŠTVO I/ILI NJEGOVI PRUŽATELJI USLUGA OBAVIJEŠTENI O MOGUĆNOSTI NAKNADE ŠTETE, OSIM U VEZI S ODGOVORNOŠĆU ZA SMRT ILI OSOBNU OZLJEDU NA KOJU SE NE PRIMJENJUJU OGRANIČENJA. DRUŠTVO I/ILI NJEGOVI PRUŽATELJI USLUGA DUŽNI SU NADOKNADITI IZRAVAN GUBITAK KOJI PROIZLAZI IZ KORIŠTENJA NJIHOVIM USLUGAMA, BEZ OBZIRA NA TO TEMELJE LI SE NA UGOVORNOJ, IZVANUGOVORNOJ, STROGOJ ILI DRUGOJ ODGOVORNOSTI, DO MAKSIMALNOG IZNOSA TRANSAKCIJE NA KOJU SE ODNOSI NAKNADA ŠTETE ZA BILO KOJI DOGAĐAJ ILI NIZ POVEZANIH DOGAĐAJA. NAVEDENO NE UTJEČE NA VAŠA ZAKONSKA PRAVA KAO POTROŠAČA.

VAŽNO: OVI UVJETI I ODREDBE TE PRETHODNO SPOMENUTA IZJAVA O OGRANIČENJU ODGOVORNOSTI NE UTJEČU NA OBVEZNA PRAVA KOJA SU ZAJAMČENA VAŽEĆIM ZAKONODAVSTVOM.

Članak 9. Primjenjivi zakon

Ovi Opći uvjeti i odredbe uređeni su zakonodavstvom Republike Hrvatske. Klijent se slaže s time da su hrvatski sudovi nadležni za raspravu i odlučivanje o svim sporovima (uključujući izvanugovorne sporove ili zahtjeve) proizašlima iz tumačenja ovih uvjeta.

Članak 10. Završne odredbe

Ako se društvo ni u kojem trenutku ne pozove na neku odredbu Općih uvjeta i odredbi, to se ne tumači kao prestanak prava na kasniji poziv.

Ako bilo koju odredbu ovih Općih uvjeta i odredbi (ili dijela neke odredbe) bilo koji sud ili drugo nadležno tijelo jurisdikcije proglasi nevaljanom, protuzakonitom ili neprovedivom, ta odredba ili dio odredbe, u nužnoj mjeri, ne smatra se sastavnicom ovog ugovora s klijentom te to ne utječe na valjanost i provedivost ostalih odredbi.

Svaki slučaj više sile, uključujući prekid komunikacijskog sredstva ili štrajk prijevoznika, hotelijera ili kontrolora zračnog prijevoza, dovodi do obustave obaveza iz ovih Općih uvjeta i odredbi na koje utječe događaj više sile, a strana na koju potonji utječe nije odgovorna zbog nemogućnosti ispunjavanja takvih obaveza.

Pridržana su sva prava koja ovdje nisu izričito odobrena.

Ovi Opći uvjeti i odredbe stupaju na snagu 1. srpanj 2020.

© 2020. Expedia, Inc., društvo u grupi Expedia Group. Sva prava pridržana. Expedia je zaštitni znak ili registrirani zaštitni znak društva Expedia, Inc.