Odredbe i uvjeti za EAN                                                          Zadnja izmjena:  10. rujna 2018.

POZORNO PROČITAJTE OVE ODREDBE I UVJETE JER SADRŽE VAŽNE INFORMACIJE O OGRANIČENJIMA ODGOVORNOSTI I RJEŠAVANJU SPOROVA

ODREDBE I UVJETI ZA EAN

Pokušali smo ove uvjete korištenja (Uvjeti) napisati što razumljivije i jednostavnim jezikom. Da biste ih lakše pratili, povremeno koristimo definicije. Definiciju ćete prilikom njezine prve upotrebe lako uočiti jer je pisana podebljanim tekstom. Ako se ponovno bude upotrebljavala u Uvjetima, bit će napisana velikim slovom (osim riječi mi, nas i naše odnosno vi, vas i vaše). Sljedeće riječi u ovim Uvjetima imaju ova značenja:

Partner označava bilo kojeg marketinškog partnera, uključujući one putem čijih ste web-lokacija možda ostvarili Rezervaciju;

Djelatnik službe za korisnike označava (i) naše davatelje usluga službe za korisnike ili davatelje usluga jednog od Članova grupe ili (ii) Partnerove davatelje usluga službe za korisnike (uključujući sve osobe koje djeluju u njihovo ime) ili (iii) sve osobe koje u naše ime ili u ime Članova grupe djeluju kao davatelji usluga službe za korisnike;

Rezervacija označava vaše obavljanje Rezervacije hotela;

Član grupe označava poslovni subjekt koji izravno ili neizravno, putem jednog ili više posrednika upravlja nama ili kojim mi upravljamo ili pak koji je pod istom kontrolom kao mi, uključujući Travelscape LLC (društvo s ograničenom odgovornošću iz Nevade), Vacationspot, SL (kompaniju registriranu u Španjolskoj) i Travel Partner Exchange S.L. (kompaniju registriranu u Španjolskoj);

Rezervacije hotela označavaju rezervacije smještaja, uključujući one koje su dio paketa, a koje mi ili Članovi grupe povremeno stavljamo na raspolaganje;

mi, nas, naše označava EAN.com L.P, partnerstvo s ograničenom odgovornošću iz Delawarea;

vi, vaše označava pojedinačnog ili korporacijskog krajnjeg klijenta koji pregledava naše informacije ili obavlja Rezervacije hotela.

Uvjeti određuju uvjete obavljanja sljedećih radnji:

 • pristupanja informacijama o Rezervacijama hotela (našim Informacijama) koje mi i Članovi grupe pružamo Partnerima i Djelatnicima službe za korisnike o Rezervacijama hotela i
 • obavljanja Rezervacije.

Prije pregledavanja Informacija i/ili obavljanja Rezervacije pozorno pročitajte ove Uvjete. Preporučujemo da ispišete primjerak Uvjeta kao referencu za ubuduće.

Pregledavanjem naših Informacija i/ili obavljanjem Rezervacije potvrđujete da prihvaćate ove Uvjete i da ćete ih se pridržavati. Ako ne prihvaćate Uvjete, ne smijete se koristiti našim Informacijama, kontaktirati Djelatnike službe za korisnike ni obavljati Rezervacije.

OSTALI PRIMJENJIVI UVJETI

U ovim se Uvjetima spominju i dodatna pravila te ograničenja, uključujući pravila otkazivanja dobavljača Rezervacija hotela (Pravila), koja se mogu primjenjivati na Rezervaciju. Ta će vam Pravila biti dostupna prije dovršetka Rezervacije, a na sve se Rezervacije primjenjuju Pravila naznačena na stranici za rezerviranje. Pozorno pročitajte ta Pravila. Ako Rezervaciju obavljate u ime drugih osoba, dužni ste obavijestiti te osobe o Pravilima i činjenici da će ih Pravila obvezivati.

Pridržavamo pravo da prema vlastitom nahođenju bilo kad i zbog bilo kojeg razloga, uključujući, između ostalog, zbog kršenja ovih Uvjeta, onemogućimo pristup našim Informacijama i Rezervacijama hotela.

PROMJENE UVJETA

Ove Uvjete možemo u bilo kojem trenutku izmijeniti promjenom ove stranice, a ažuriranu verziju povremeno ćemo objavljivati online.

Prilikom svakog obavljanja Rezervacije vratite se na ovu web-stranicu da biste se informirali o eventualnim promjenama jer su one za vas obvezujuće pri svim radnjama, osim za eventualne Rezervacije obavljene prije datuma zadnjih promjena (pogledajte informaciju u gornjem desnom kutu). Uvjeti koji su se primjenjivali u vrijeme obavljanja Rezervacije nastavit će se primjenjivati na tu Rezervaciju. 

SVRHA NAŠIH INFORMACIJA

Naše se Informacije daju isključivo kao pomoć pri prikupljanju informacija o putovanju, utvrđivanju dostupnosti Rezervacija hotela, obavljanju legitimnih Rezervacija ili kontaktiranju Djelatnika naše službe za korisnike.

Informacije ne smijete upotrebljavati ni za koju drugu svrhu bez našeg pisanog pristanka.

UVJETI OBAVLJANJA REZERVACIJE

Kao uvjet za obavljanje Rezervacije potvrđujete sljedeće:

 • da imate najmanje 18 godina
 • da imate ovlasti ulaziti u obvezujući pravni ugovor s nama i s dobavljačem ili dobavljačima Rezervacija hotela
 • da ćete Rezervacije obavljati samo u svoje ime ili u ime drugih osoba u čije ime imate ovlasti obavljati Rezervacije (Druge osobe)
 • da ćete Druge osobe obavijestiti o ovim Uvjetima (koje povremeno ažuriramo) i o svim drugim uvjetima koji se primjenjuju na Rezervaciju
 • da su svi podaci povezani s Rezervacijom koje pošaljete (uključujući podatke poslane u ime Drugih osoba) točni, potpuni i ažurni te
 • da ćete se pridržavati Pravila prihvatljive upotrebe koja su navedena u nastavku.
 • informacije upotrebljavati u komercijalne svrhe
 • obavljati bilo kakve spekulativne, netočne ili prijevarne Rezervacije ni Rezervacije zbog očekivanja potražnje
 • Informacijama pristupati, nadzirati ih ni kopirati s pomoću robota, pauka, scrapera ili drugih automatiziranih načina ili bilo kakvih ručnih procesa u bilo koju svrhu bez našeg izričitog pisanog dopuštenja
 • kršiti ograničenja postavljena u Informacijama u zaglavljima za izuzimanje sadržaja od pretraživanja robotima ni zaobilaziti ili zanemarivati druge mjere postavljene u svrhu sprječavanja ili ograničavanja pristupa Informacijama
 • poduzimati bilo kakve radnje koje, prema našem mišljenju, nerazumno ili nerazmjerno opterećuju ili mogu opteretiti našu infrastrukturu
 • objavljivati dubinske veze do bilo kojeg dijela Informacija (uključujući, između ostalog, put do mjesta za kupnju bilo kojeg Proizvoda povezanog s putovanjem) ni u koju svrhu bez našeg izričitog pisanog dopuštenja
 • postavljati bilo koji dio naših Informacija u „okvir“, putem „zrcaljenja“ ili na bilo koji drugi način na bilo koju drugu web-lokaciju bez prethodnog pisanog odobrenja.

PRAVILA PRIHVATLJIVE UPOTREBE

Prilikom pristupanja Informacijama pristajete da nećete:

LINKOVI TREĆIH STRANA

Naše Informacije mogu sadržavati linkove do drugih web-lokacija i resursa koje nude treće strane. Ti se linkovi nude samo kao informacija te na predstavljaju podršku materijalu koji se nalazi na tim web-lokacijama ili u tim resursima.

Nemamo kontrolu nad sadržajem tih web-lokacija ili resursa. Osobito nismo odgovorni za zaštitu privatnosti ni druge postupke na tim web-lokacijama.

PLAĆANJE REZERVACIJE

Nakon slanja zahtjeva za Rezervaciju hotela ovlašćujete nas ili nekog Člana grupe da u vaše ime obavi Rezervaciju hotela.

Vrijeme plaćanja Rezervacije ovisi o tome plaćate li Rezervaciju hotela unaprijed (Unaprijed plaćena rezervacija) ili ne, a o tome ćete biti obaviješteni prije dovršetka Rezervacije. 

Imajte na umu da se porezi i naknade za te dvije mogućnosti plaćanja razlikuju. Porezi i valutni tečaj mogu se promijeniti od trenutka Rezervacije do stvarnog iskorištavanja Rezervacije hotela.

Kuponi mogu biti dostupni, ali se na njih uvijek primjenjuju zasebne odredbe i uvjeti. Ako želite iskoristiti kupon, on se može primijeniti samo na Unaprijed plaćene rezervacije.

Unaprijed plaćene rezervacije („Platite sada”)

Unaprijed plaćene rezervacije plaćate u trenutku obavljanja Rezervacije. Ovlašćujete nas da obavimo Rezervaciju za ukupnu cijenu rezervacije koja obuhvaća cijenu Rezervacije hotela koju prikazuje Partner te sve dodatne naknade za poreze, naknade za uslugu, sve primjenjive poreze na naše usluge i eventualne dodatne naknade za rezervaciju koje Partner zasebno naplaćuje.

Ako je Rezervaciju potrebno platiti unaprijed ili ako odaberete platiti u vrijeme obavljanja Rezervacije, ukupna cijena s vaše će kreditne kartice naplatiti: (1) Travel Partner Exchange S.L., koji iznos naplaćuje u ime jednog Člana grupe i/ili u ime pružatelja Rezervacije hotela, (2) pružatelj usluge putovanja izravno ili (3) partner koji radi u ime nas ili nekog Člana grupe.

Plaćanje kasnije

Ako plaćanje Rezervacije unaprijed nije potrebno, možete platiti u vrijeme iskorištavanja Rezervacije hotela.

Ako odaberete opciju „platite kasnije”, uplatu za Rezervaciju hotela primit će dobavljač Rezervacije hotela u lokalnoj valuti u vrijeme iskorištavanja Rezervacije hotela.

Dodatne informacije

Neke banke i kartične kuće vlasnicima računa naplaćuju naknadu za transakcije kad se banka koja je izdala karticu i lokacija prodavatelja nalaze u različitim zemljama (što je određeno trgovačkom markom kartice, npr. Visa, MasterCard, American Express). Valutni tečaj, ako se primjenjuje, te iznos naknade za transakciju određuje isključivo banka ili druga agencija koja obrađuje transakciju. Banka koja je izdala karticu te naknade može naplatiti s računa vlasnika kartice. Kad banka koja je izdala karticu naplaćuje te naknade, one se na izvodu za kreditnu ili debitnu karticu iskazuju zasebno od iznosa transakcije. To znači da bi se iznos iskazan na izvodu za kreditnu ili debitnu karticu mogao razlikovati od onog prikazanog na stranici sa sažetkom naplate za rezervaciju ostvarenu putem naših Informacija. Ako imate pitanja o naknadama ili valutnom tečaju koji se primjenjuje na rezervaciju, obratite se svojoj banci.

Neki dobavljači smještaja mogu od vas i/ili Drugih osoba tražiti da prilikom prijave predate kreditnu karticu ili gotovinski polog radi pokrivanja dodatnih troškova koji se ostvaruju tijekom boravka.  Ti polozi nisu povezani s uplatama koje smo mi primili za Rezervaciju. 

OTKAZIVANJE ILI PROMJENE REZERVACIJE

Primjenjivo razdoblje otkazivanja tijekom kojeg možete otkazati ili promijeniti Rezervaciju (Razdoblje otkazivanja) određuje se Pravilima. U ograničenom broju slučajeva neke se Rezervacije ne mogu promijeniti ili otkazati nakon obavljanja, a to će biti naznačeno u konkretnim uvjetima otkazivanja tog hotela.

Ako je to dopušteno, unaprijed plaćenu Rezervaciju možete otkazati ili promijeniti tijekom Razdoblja otkazivanja, ali će vam se naplatiti primjenjiva naknada za otkazivanje ili promjenu određena konkretnim uvjetima otkazivanja tog hotela.

Ako je otkazivanje ili mijenjanje Rezervacije dopušteno, ali to ne učinite prije isteka Razdoblja otkazivanja, morat ćete platiti naknadu za otkazivanje jednaku iznosu cijene Rezervacije hotela za jedno noćenje, poreze ili naknade za porez (ovisno što je primjenjivo), naknade za uslugu te eventualne dodatne naknade za uslugu koje zasebno naplaćuje Partner (Kaznena naknada za otkazivanje) bez obzira na to jeste li iskoristili Rezervaciju hotela.

Ako ne dođete na vrijeme za prvo noćenje iz Rezervacije, ali se namjeravate prijaviti za naredna noćenja, to morate potvrditi Partneru najkasnije na datum prvog rezerviranog noćenja. U suprotnom Rezervacija može biti otkazana, a vama se može naplatiti Kaznena naknada za otkazivanje.

GRUPNE REZERVACIJE

Imajte na umu da ni kod jednog dobavljača smještaja ne možemo jamčiti dostupnost rezervacija za 8 ili više soba tijekom istog razdoblja boravka u smještaju (Grupne rezervacije). Ako obavite Grupnu rezervaciju online, tu Grupnu rezervaciju možemo otkazati te vam naplatiti naknadu za otkazivanje propisanu Pravilima. Ako ste uplatili nepovratan polog za Grupnu rezervaciju, time se odričete pologa.

PRIJEVARNE REZERVACIJE

Ako bilo koja Rezervacija (uključujući s njom povezane platežne kartice) sadrži znakove prijevare, zloupotrebe ili bilo koje sumnjive aktivnosti ili je povezana s takvim aktivnostima, mi ili Partner možemo otkazati sve Rezervacije povezane s vašim imenom ili e-mail adresom.  Možemo i provjeriti (tj. unaprijed autorizirati) bilo koju kreditnu karticu upotrijebljenu za plaćanje Rezervacije.  Ako ste vi ili vlasnik bilo koje kreditne kartice upotrijebljene za Rezervaciju izvršili bilo kakve prijevarne aktivnosti, zadržavamo pravo da poduzmemo sve potrebne pravne radnje, a vi i/ili vlasnik kartice možete biti odgovorni za gubitke nastale nama i Članu grupe, što obuhvaća troškove pravnog postupka i odštetu.  Da biste osporili otkazivanje Rezervacije, kontaktirajte našeg Partnera.

PAKETI

Ako vam je Rezervacija hotela pružena u kombinaciji s drugim putničkim proizvodom (npr. letom) (Paket ili Povezani putni aranžman), za sve promjene ili odgovornosti povezane s Paketom ili Povezanim putnim aranžmanom bit će odgovoran Partner koji vam je ponudio taj Paket odnosno prvu komponentu Povezanog putnog aranžmana.

POREZI

Pristajete na to da mi ne naplaćujemo porez koji se prosljeđuje mjerodavnim poreznim tijelima, osim kako je navedeno u nastavku za porezne obveze na iznos koji zadržavamo za pružene usluge. Dobavljači smještaja fakturiraju nam određene troškove koji, kad je primjenjivo, obuhvaćaju iznose poreza. Dobavljači smještaja odgovorni su za prosljeđivanje primjenjivih poreza mjerodavnim poreznim tijelima. Naknade za porez koje vam naplaćujemo u Unaprijed plaćenim rezervacijama predstavljaju procijenjene iznose poreza (npr. na promet i upotrebu, boravišne pristojbe, pristojbe za sobu, trošarine, porez na dodanu vrijednost itd.) koje mi plaćamo dobavljaču smještaja za primjenjive poreze na cijenu najma hotelske sobe. Oporezivost i primjenjiva porezna stopa ovise o lokaciji. Iznosi poreza koje plaćamo dobavljačima hotela mogu biti različiti od iznosa naknade za porez, a ovise o cijenama, oporezivosti i drugim čimbenicima koji su na snazi u vrijeme stvarnog iskorištavanja Rezervacije hotela,

Potvrđujete da vam pružamo usluge obavljanja Rezervacije hotela u vaše ime. Naknade za uslugu zadržavamo kao naknadu za pružanje usluge Rezervacije. Naknade za uslugu ovise o iznosu i vrsti Rezervacije hotela. U nekim se područjima na iznose koje naplaćujemo za svoje usluge (na naknadu za uslugu i/ili naknadu za posredovanje) naplaćuje porez na promet, upotrebu i/ili lokalna boravišna pristojba. Točan iznos poreza na naše usluge ovisi o cijenama koje su na snazi u vrijeme stvarnog iskorištavanja Rezervacije hotela.

Prihvaćate da vlasti određenih zemalja mogu nametnuti dodatne poreze na promet, upotrebu i/ili lokalne boravišne pristojbe (npr. porez na turističke usluge) koje se moraju platiti lokalno. Isključivo ste vi odgovorni za plaćanje tih dodatnih poreza.

PUTOVANJE U INOZEMSTVO

Sami ste odgovorni za zadovoljavanje bilo kakvih zahtjeva ulaska u stranu zemlju, za valjanost putnih isprava kao što su putovnica i viza (tranzitna, radna, turistička ili neka druga) te za zadovoljavanje svih drugih zahtjeva ulaska u stranu zemlju.  

Ponudom Rezervacija hotela u određenim inozemnim odredištima ne izjavljujemo i ne jamčimo da je putovanje na ta mjesta preporučljivo ili bez rizika te nismo odgovorni za štete ili gubitke koji mogu nastati uslijed putovanja u ta odredišta. Preporučujemo da dodatne pojedinosti provjerite u smjernicama svoje zemlje za putovanje u inozemstvo. 

ODRICANJE ODGOVORNOSTI

Mi i Članovi grupe poduzet ćemo razumne radnje da bismo ažurirali Informacije i održavali ih točnima. No Informacije potječu od dobavljača Rezervacija hotela. Kao takve:

 • Informacije se u bilo kojem trenutku mogu promijeniti, poboljšati, nadopuniti ili izbrisati, u bilo kojem trenutku i bez prethodne obavijesti može doći do nedostupnosti ili promjene, za što nismo odgovorni mi ni Članovi grupe
 • odričemo se bilo kakve odgovornosti za pogreške ili druge netočnosti povezane s Informacijama (što, između ostalog, uključuje cijene Rezervacija hotela, fotografije hotela, popise pogodnosti u hotelu i opće opise hotela)
 • ne jamčimo dostupnost određenih Rezervacija hotela 
 • ne dajemo nikakve izjave o prikladnosti Informacija za bilo koju svrhu
 • ocjene hotela prikazane u našim Informacijama služe samo kao opće smjernice te mi i Članovi grupe ne možemo jamčiti točnost tih ocjena 
 • uključivanje ili ponuda bilo koje Rezervacije hotela ne smatraju se našom podrškom ni preporukom za tu Rezervaciju hotela ni podrškom ili preporukom Članova grupe
 • odričemo se svih jamstava i uvjeta da naše Informacije i e-mail poruke koje šaljemo mi ili Članovi grupe ne sadrže viruse ili druge štetne dijelove te se sve naše Informacije i
 • usluge nude „kakve jesu” bez bilo kakvih jamstava.

Zadržavamo izričito pravo na ispravak bilo koje pogreške u cijeni i/ili Rezervacija obavljenih po netočnoj cijeni. Ako je moguće, u tom ćemo vam slučaju ponuditi mogućnost da zadržite Rezervaciju po ispravljenoj cijeni ili da otkažete Rezervaciju bez naknade.

NAŠA ODGOVORNOST PREMA VAMA

Hoteli i drugi dobavljači Rezervacija hotela nezavisni su ugovaratelji te nisu naši agenti ili zaposlenici ni agenti ili zaposlenici Članova grupe.

Mi i Članovi grupe nismo odgovorni za:

 • djela, pogreške, propuste, izjave, jamstva, kršenja odredbi ili nemar bilo kojeg Partnera ili dobavljača Rezervacija hotela
 • osobne ozljede, smrt, štetu na imovini ili druge štete ili troškove nastale zbog njih. 

Mi i Članovi grupe nismo odgovorni i nećemo vraćati novac u bilo kojem od sljedećih slučajeva:

 • kašnjenje
 • otkazivanje
 • prebukiranje
 • štrajk
 • viša sila ili
 • drugi uzroci na koje ne možemo izravno utjecati 

te nismo odgovorni ni za kakve dodatne troškove, propuste, kašnjenja, preusmjeravanja ni za postupke vlade ili državnog tijela. 

U najvećoj mjeri dopuštenoj mjerodavnim zakonom mi ili Članovi grupe ni u kojem slučaju ne možemo se smatrati odgovornima ni za kakve izravne, neizravne, kaznene, slučajne, posebne ili posljedične štete nastale zbog sljedećeg ili na bilo koji način povezane sa sljedećim:

 • vašim pristupom našim Informacijama ili
 • kašnjenjem Informacija ili nemogućnošću pristupa njima (što, između ostalog, uključuje bilo kakve računalne viruse, informacije, softver, povezane web-lokacije i Rezervacije)

bez obzira na to jesu li utemeljene na teoriji nemara, ugovoru, odštetnom pravu, strogoj odgovornosti, zakonima o zaštiti potrošača ili nečem drugom, čak i ako smo mi ili Članovi grupe upozoreni na mogućnost nastanka takvih šteta.

Ako se unatoč gore navedenom ograničenju utvrdi naša odgovornost ili odgovornost Članova grupe za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog neke od gore opisanih pojava ili povezanu s njima, odgovornost nas ili Članova grupe ni u kojem slučaju neće sveukupno biti veća od:

 • naknade za Rezervaciju koju ste platili nama, Članu grupe ili Partneru za odgovarajuću Rezervaciju ili
 • sto dolara (100,00 USD) ili jednakog iznosa u lokalnoj valuti.

Ne isključujemo i ni na koji način ne ograničavamo svoju odgovornost za bilo što što se ne može isključiti po mjerodavnom pravu.

Ograničenje odgovornosti odražava raspodjelu rizika između vas i nas.

Ograničenja navedena u ovom odjeljku ostat će na snazi te će se primjenjivati čak i ako se ustanovi da nije ostvarena temeljna svrha nekog ograničenog pravnog lijeka navedenog u ovim Uvjetima.

Ograničenja odgovornosti navedena u ovim Uvjetima odnose se na nas i Članove grupe.

OBEŠTEĆENJE

Pristajete braniti i obeštetiti nas, Članove grupe i sve njihove službenike, direktore, zaposlenike i agente u slučaju bilo kakvih potraživanja, pravnih radnji, zahtjeva, naknada, gubitaka, šteta, kazni, penala ili drugih troškova ili izdataka bilo kakve vrste ili prirode, uključujući, između ostalih, razumne pravne i računovodstvene naknade, koje zatraže treće strane zbog:

 • vašeg kršenja ovih Uvjeta
 • vašeg kršenja bilo kojeg zakona ili prava treće strane ili
 • vaše upotrebe Informacija.

PRAVA NA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

Naše Informacije (uključujući, između ostalih, informacije o cijeni i dostupnosti Rezervacija hotela) naše su vlasništvo ili vlasništvo naših dobavljača i davatelja usluga.

Premda vam dopuštamo da naše Informacije upotrijebite za izradu ograničenog broja preslika plana puta i bilo kojih drugih informacija povezanih s Rezervacijom, pristajete da nećete na drugi način mijenjati, kopirati, distribuirati, prenositi, prikazivati, izvoditi, reproducirati, objavljivati, licencirati bilo koje informacije, softver, proizvode ili usluge povezane s Rezervacijom hotela i našim Informacijama i/ili koje ih sadrže te da nećete od njih izrađivati izvedena djela, prenositi ih, prodavati ni preprodavati.

NAPOMENE O AUTORSKIM PRAVIMA I ZAŠTIĆENIM ŽIGOVIMA

Cjelokupni sadržaj naših Informacija zaštićen je autorskim pravima ©2017 Expedia, Inc. Sva prava pridržana. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, logotip Expedia Affiliate Network, logotip Travelnow i logotip Hotels.com registrirani su žigovi ili žigovi kompanije Expedia, Inc. u SAD-u i/ili drugim zemljama. Ostali logotipi te nazivi proizvoda i kompanija spomenuti u ovim Uvjetima mogu biti žigovi svojih vlasnika.  Nismo odgovorni za sadržaje na web-lokacijama kojima upravljaju treće strane.  

Geografski podaci sa servisa OpenStreetMap koji se upotrebljavaju za mapiranje podaci su zaštićenog autorskog prava (c) suradnika servisa OpenStreetMap te su dostupni pod licencom otvorene baze podataka (ODbL).

Ako imate informacije o kršenju naše robne marke, obavijestite nas o tome slanjem e-mail poruke na adresu hotline@expedia.com. To je namjenska e-mail adresa samo za poruke povezane s kršenjem robne marke.

PRIMJENJIVI ZAKONI

Na ove se Uvjete primjenjuju zakoni Republike Hrvatske. Ovime prihvaćate isključivu nadležnost i lokaciju sudova u Republici Hrvatskoj za sve sporove proizašle iz ovih Uvjeta ili povezane s upotrebom naših Informacija. Upotreba naših Informacija neovlaštena je u područjima u kojima nisu sve odredbe ovih Uvjeta primjenjive.

Ako vašu uplatu prima i naplaćuje s vaše kreditne kartice Travel Partner Exchange S.L., na platnu transakciju primjenjuju se zakoni Španjolske. U slučaju sporova proizašlih iz platnih transakcija s kompanijom Travel Partner Exchange S.L. prihvaćate nadležnost španjolskih sudova.

SPOROVI

Mi i Članovi grupe obvezali smo se na postizanje zadovoljstva klijenata, pa ćemo nastojati riješiti sve probleme ili sporove koje imate. Ako u tome ne uspijemo, možete potraživati svoja prava kako je objašnjeno u ovom odjeljku.

Pristajete na to da ćete nam dati priliku da sve sporove ili potraživanja koja su na bilo koji način povezana s našim Informacijama, Rezervacijama, bilo kakvim kontaktom s Djelatnicima službe za korisnike, bilo kojim Rezervacijama hotela ili bilo kojim našim izjavama (Potraživanja) pokušamo riješiti tako da nam se obratite putem podataka o službi za korisnike koje ste dobili tijekom obavljanja rezervacije. Ako ne možemo vaša Potraživanja riješiti u roku od 60 dana, razrješenje možete zatražiti putem arbitraže ili suda za male sporove kako je opisano u nastavku.

Sva Potraživanja razriješit će se putem obvezujuće arbitraže i izvan suda, osim što Potraživanja možete zatražiti pojedinačno putem suda za male sporove ako za to ispunjavaju uvjete. To obuhvaća sva Potraživanja protiv nas, naših podružnica, dobavljača putovanja ili bilo kojih kompanija koje nude proizvode ili usluge putem nas (koje su korisnici ovog ugovora o arbitraži). To obuhvaća i sva Potraživanja koja su nastala prije prihvaćanja ovih Uvjeta bez obzira na to je li u ranijim verzijama Uvjeta bila potrebna arbitraža.

Tijekom arbitraže nema suca ni porote, a mogućnost sudske revizije arbitražne odluke ograničena je. No arbitar u pojedinačnim slučajevima može dodijeliti jednaku naknadu i zaštitu kao i sud (uključujući zakonsku odštetu, odvjetničke naknade i troškove) te se mora pridržavati ovih Uvjeta i provoditi ih jednako kao i sud. 

Arbitraže će provoditi Američka udruga za arbitražu (eng. American Arbitration Association, AAA) prema svojim pravilima, uključujući Potrošačka pravila AAA-a. Pravila AAA-a dostupna su na adresi www.adr.org ili telefonski na broj 1-800-778-7879. Naknade za sve podneske, administrativne naknade te troškove arbitraže određuju pravila AAA-a, osim u slučajevima opisanima u ovom odjeljku. Ako ukupna Potraživanja iznose manje od 10.000 USD, nadoknadit ćemo vam naknade za podneske koje platite AAA-u te platiti troškove arbitraže, osim u slučaju kad arbitar presudi da su Potraživanja neosnovana. Kao način arbitraže možete odabrati telefonski poziv, pisane podneske ili osobnu arbitražu u državi stanovanja ili na drugom uzajamno dogovorenom mjestu.

Da biste započeli postupak arbitraže, morate poslati pismo kojem tražite arbitražu i opisujete Potraživanja na adresu „Expedia Legal: Arbitration Claim Manager”, Expedia, Inc., 333 108th Ave N.E. Bellevue, WA 98004. Ako mi pokrenemo arbitražni postupak protiv vas, obavijestit ćemo vas na navedenu e-mail adresu ili poštansku adresu. Strana koja pokreće arbitražni postupak mora podnijeti i presliku zahtjeva AAA-u na adresu Case Filing Services, 1101 Laurel Oak Road, Suite 100, Voorhees, NJ 08043 ili online na adresu www.adr.org ili pak osobno u bilo kojem uredu AAA-a.

Svi postupci za rješavanje Potraživanja provodit će se isključivo pojedinačno, a ne kao skupni, konsolidirani ni reprezentativni postupci.  Ako se zbog bilo kojeg razloga postupak traženja Potraživanja pokrene na sudu, a ne putem arbitraže, odričemo se svih prava na suđenje pred porotom. Na ovaj se ugovor primjenjuju Savezni zakon o arbitraži i savezni propisi o arbitraži. Arbitražnu odluku može potvrditi bilo koji sud koji za to ima nadležnost.

OPĆENITO

Prihvaćate da se ovim Uvjetima ili pristupom našim Informacijama između vas i nas ili Članova grupe ne uspostavlja odnos zajedničkog pothvata, partnerstva ni radni odnos.

Pristajete da će državna porezna tijela u bilo kojem području nadležnosti smatrati Travelscape, LLC ili VacationSpot, SL (ili bilo koji drugi Član grupe koji odredimo) dobavljačem Rezervacije hotela za Unaprijed plaćene rezervacije i Pakete u svrhu obračuna PDV-a (poreza na dodanu vrijednost) prema odredbama Direktive 2006/112/EZ.

Naše pridržavanje ovih Uvjeta ovisi o postojećim zakonima i pravnim postupcima te ništa iz Ugovora ne ograničava naše pravo da ispunimo zahtjeve tijela za provođenje zakona i druge upravne ili pravne zahtjeve ili obaveze povezane s vašom upotrebom Informacija ili podataka koje ste nam u vezi s njom poslali ili koje smo prikupili.

Svoja prava i obaveze iz ovih Uvjeta možemo prenijeti na neku drugu organizaciju, no to neće utjecati na vaša prava ni naše obaveze iz ovih Uvjeta. Vi svoja prava i obaveze iz ovih Uvjeta na drugu osobu možete prenijeti samo uz naš pisani pristanak.

U mjeri dopuštenoj primjenjivim zakonom prihvaćate da ćete bilo kakva potraživanja ili pravne radnje nastale zbog pristupa Informacijama, njihove upotrebe, ili povezane s njima, pokrenuti u roku od dvije (2) godine od datuma nastanka potraživanja ili radnje te da ćete se u suprotnom neopozivo odreći prava na potraživanje ili pravne radnje.

Ako se utvrdi ništavnost, nezakonitost ili neprovedivost bilo kojeg dijela ovih Ugovora, to ni na koji način neće utjecati na važenje, zakonitost i provedivost ostalih odredbi. Naša nemogućnost provedbe ili kašnjenje s provedbom neke odredbe Uvjeta u bilo kojem trenutku neće značiti odricanje od prava na provedbu te ili bilo koje druge odredbe u budućnosti.

Ovi Uvjeti (i sve ostale odredbe i uvjeti koji se u njima spominju) čine cjelokupni ugovor između vas i nas o našim Informacija i Rezervacijama te nadjačava svu prethodnu ili istodobnu elektroničku, usmenu ili pisanu komunikaciju i prijedloge između vas i nas povezanu s Informacijama i/ili Rezervacijom. Tiskana verzija Uvjeta i svih obavijesti poslanih u elektroničkom obliku bit će prihvatljiva u sudskim ili administrativnim postupcima koji su utemeljeni na ovim Uvjetima ili su s njima povezani u istoj mjeri i pod istim uvjetima kao i drugi poslovni dokumenti i evidencije koje su izvorno sastavljene i održavane u tiskanom obliku.

Izmišljeni nazivi kompanija, proizvoda, osoba, likova i/ili podaci koji se spominju u Informacijama ne predstavljaju stvarnu osobu, kompaniju, proizvod ni događaj.

Sva prava koja nisu izričito dana ovim Uvjetima ostaju pridržana.

PODACI O NAMA

Travel Partner Exchange S.L. ima sjedište na adresi Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, Španjolska.

Travelscape LLC registrirani je prodavač putovanja u svim saveznim državama navedenima u nastavku:

 • Registracijski broj u Kaliforniji: 2083930-50
 • Registracijski broj na Floridi: ST36407
 • Registracijski broj u Iowi: 677
 • Registracijski broj u Nevadi: 20020759
 • Registracijski broj u Washingtonu: 602-617-174

Registracija za prodavača u Kaliforniji ne predstavlja odobrenje savezne države.

Registrirani porezni broj u saveznoj državi New York:

Registrirani porezni broj za prodaju u državi New York kompanije Travelscape (d/b/a Expedia Travel) jest 880392667, a registrirani porezni broj za boravišnu pristojbu za grad New York jest 033960.

Kliknite ovdje da biste pristupili dodatnim informacijama: Ovlaštenje savezne države New York Ovlaštenje grada New York

©2018. EXPEDIA, INC.    Sva prava pridržana.