EPS-käyttöehdot                                                           Päivitetty viimeksi: 10. syyskuuta 2018

LUE NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, KOSKA NE SISÄLTÄVÄT VASTUUNRAJOITUKSIA JA RIITOJEN RATKAISUA KOSKEVIA TÄRKEITÄ TIETOJA

EPS-KÄYTTÖEHDOT

Olemme pyrkineet tekemään näistä käyttöehdoista (Ehdot) mahdollisimman helppolukuisia käyttämällä yksinkertaisia lauserakenteita. Jotta tekstiä olisi helpompi seurata, olemme toisinaan käyttäneet määritelmiä. Kun määritelmää käytetään ensimmäisen kerran, näet sen selkeästi lihavoituna tekstinä. Jos käytämme määritelmää uudelleen näissä Ehdoissa, se kirjoitetaan isoilla kirjaimilla (jollei sillä viitata sanoihin ”me”, ”meille”, ”meidän”, ”sinä” tai ”sinun”). Ehdoissa seuraavilla sanoilla on seuraavat merkitykset:

Yhteistyökumppani tarkoittaa jotakin markkinoinnin yhteistyökumppaniamme, myös niitä, joiden sivustolta olet ehkä tehnyt Varauksen.

Asiakaspalveluvirkailija tarkoittaa (i) EAN:n tai yhden konsernin jäsenen asiakaspalvelun tarjoajaa tai (ii) yhteistyökumppanin asiakaspalvelun tarjoajaa (myös niiden puolesta toimivia henkilöitä) tai (iii) ketä tahansa henkilöä, joka toimii asiakaspalvelun tarjoajana EAN:n tai konsernin jäsenten puolesta.

Varaus tarkoittaa hotellivarauksen tekemistä.

Konsernin jäsen tarkoittaa EAN:n suoraan tai välillisesti yhden tai useamman välittäjän kautta hallitsemaa tai sen yhteishallinnassa olevaa yhtiötä, mukaan lukien Travelscape LLC (Nevadassa sijaitseva osakeyhtiö), Vacationspot, SL (Espanjassa rekisteröity yhtiö) ja Travel Partner Exchange S.L. (Espanjassa rekisteröity yhtiö).

Hotellivaraukset tarkoittavat majoitusvarauksia, myös pakettiin kuuluvia varauksia, jotka EAN ja ajoittain konsernin jäsenet ovat asettaneet saataville.

Me, meille ja meidän tarkoittaa EAN.com L.P:tä, joka on Delawaressa sijaitseva kommandiittiyhtiö.

Sinä ja sinun tarkoittaa yksittäistä tai yritysloppuasiakasta, joka selaa EAN:n tietoja tai tekee hotellivarauksia.

Ehdoissa säädellään sitä, miten voit:

 • käyttää hotellivarauksia koskevia tietoja (EAN:n tiedot), jotka EAN ja konsernin jäsenet antavat EAN:n yhteistyökumppaneille ja asiakaspalveluvirkailijoille hotellivarauksista ja
 • joiden avulla Varaus päätetään.

Lue nämä Ehdot huolellisesti ennen kuin selaat EAN:n tietoja ja/tai teet Varauksen. Suosittelemme, että tulostat näiden Ehtojen kopion myöhempää tarvetta varten.

Kun selaat EAN:n tietoja ja/tai teet Varauksen, vahvistat, että hyväksyt nämä Ehdot ja suostut noudattamaan niitä. Jos et hyväksy näitä Ehtoja, et voi käyttää EAN:n tietoja, ottaa yhteyttä EAN:n asiakaspalveluvirkailijoihin tai tehdä Varauksia.

MUUT SOVELLETTAVAT EHDOT

Nämä Ehdot viittaavat myös lisäsääntöihin ja -rajoituksiin, mukaan lukien hotellivarausten toimittajien peruutuskäytäntöihin (Säännöt), joita saatetaan soveltaa Varaukseen. Nämä Säännöt toimitetaan sinulle ennen Varauksen päättämistä ja kaikkiin Varauksiin sovelletaan varaussivulla mainittuja Sääntöjä. Lue nämä Säännöt huolellisesti. Jos teet Varauksen toisten henkilöiden puolesta, vastaat siitä, että he saavat tietää näistä Säännöistä ja niiden sitovuudesta.

Pidätämme oikeuden oman harkintavaltamme mukaisesti estää EAN:n tietojen ja hotellivarausten käytön keneltä tahansa, milloin tahansa ja mistä syystä tahansa, mukaan lukien rajoittamatta näiden Ehtojen rikkomukset.

NÄIDEN EHTOJEN MUUTOKSET

Voimme tarkistaa näitä Ehtoja milloin tahansa muuttamalla tätä sivua ja julkaisemme ajoittain niiden päivitetyn verkkoversion.

Varmista aina Varauksen tekemisen yhteydessä tältä verkkosivulta mahdolliset muutokset, koska ne sitovat sinua kaikilta osin lukuun ottamatta Varauksia, jotka on tehty ennen viimeisten muutosten tekopäivää (katso yläoikealla). Varauksen tekemisen hetkellä sovellettuja Ehtoja sovelletaan myös tällaiseen Varaukseen. 

EAN:N TIETOJEN TARKOITUS

EAN:n tietojen antamisen tarkoituksena on yksinomaan auttaa sinua keräämään matkatietoja, määrittämään hotellivarausten saatavuus, tekemään sääntöjen mukaisia Varauksia tai muuten viestimään asiakaspalveluvirkailijoidemme kanssa.

Ellemme hyväksy muuta kirjallisesti, et voi käyttää EAN:n tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

VARAUKSEN TEKEMISEN EDELLYTYKSET

Jotta voit tehdä Varauksen, takaat että

 • olet vähintään 18-vuotias,
 • sinulla on valtuutus tehdä sitova laillinen sopimus EAN:n ja asianomaisen hotellivarauksen toimittajan kanssa,
 • teet Varauksia vain sinulle tai muille henkilöille, joille sinulla on valtuutus tehdä tällaisia Varauksia (Muut henkilöt),
 • ilmoitat tällaisille Muille henkilöille näistä Ehdoista (siten kuin päivitämme niitä ajoittain) ja kaikista muista Varaukseen sovellettavista ehdoista,
 • kaikki Varausta koskevat toimittamasi tiedot (myös Muiden henkilöiden puolesta toimitetut tiedot) ovat tarkkoja, täydellisiä ja ajantasaisia, ja
 • noudatat alla mainittua hyväksyttyä tietokäytäntöämme.
 • käytä EAN:n tietoja mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen,
 • tee mitään spekulatiivista, väärää tai petollista Varausta tai pyyntöä ennakoivaa Varausta,
 • (i) käytä tai kopioi mitään EAN:n tietoja robottia, hakurobottia tai kaavinta käyttäen tai minkään muun automaattisen tai manuaalisen prosessin avulla mihinkään tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista lupaamme,
 • (ii) riko EAN:n tietojen robottien rajausstandardeja tai ohita tai kierrä muita toimenpiteitä, joilla ehkäistään tai rajoitetaan EAN:n tietojen käyttöä,
 • ryhdy mihinkään sellaisiin toimenpiteisiin, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa harkintamme mukaan kohtuuttoman tai suhteettoman rasituksen EAN:n rakenteelle,
 • (i) syvälinkitä mitään EAN:n tietojen osaa (mukaan lukien rajoittamatta minkään matkatuotteen hankintapolkua) mihinkään tarkoitukseen ilman nimenomaista kirjallista lupaamme, tai
 • (v) ”kuvasta”, ”peilaa” tai muuten sisällytä EAN:n tietojen mitään osaa millekään muulle verkkosivustolle ilman etukäteistä kirjallista lupaamme.

HYVÄKSYTTY TIETOKÄYTÄNTÖ

Kun käytät EAN:n tietoja, hyväksyt sen, ettet

KOLMANNEN OSAPUOLEN LINKIT

EAN:n tiedot saattavat sisältää linkkejä kolmansien osapuolten tarjoamille muille sivustoille ja tarjoamiin muihin resursseihin. Tällaiset linkit annetaan vain tiedoksi eivätkä ne tarkoita sitä, että hyväksymme tällaisten sivustojen tai resurssien sisältämän materiaalin.

Emme valvo näiden sivustojen tai resurssien sisältöä. Emme etenkään ole vastuussa tällaisten sivustojen tietosuojasta tai muista käytännöistä.

VARAUKSEN MAKSU

Kun jätät hotellivarauspyynnön, sallit EAN:n tai yhden konsernin jäsenen helpottaa hotellivarauksia puolestasi.

Voit tehdä varauksen joko maksamalla hotellivarauksesta etukäteen (Etukäteen maksettu varaus) tai jälkikäteen. Tästä ilmoitetaan sinulle ennen Varauksen päättämistä. 

Huomaa, että verot ja maksut vaihtelevat kahden maksuvaihtoehdon välillä.  Veroprosentit ja valuutanvaihtokurssit voivat muuttua Varauksen ja hotellivarauksen todellisen käytön välisenä aikana.

Kuponkeja on ehkä saatavilla, mutta niihin sovelletaan aina niiden omia erityisehtoja. Jos haluat käyttää kuponkia, sitä voidaan soveltaa vain Etukäteen maksettuihin varauksiin.

Etukäteen maksetut varaukset (“Maksa nyt”)

Etukäteen maksetut varaukset maksetaan Varauksen tekohetkellä. Valtuutat EAN:n tekemään Varauksen kokonaisvaraushinnalle, joka sisältää yhteistyökumppanimme näyttämän hotellivaraushinnan sekä mahdolliset ylimääräiset veronperintämaksut, verot, palvelumaksut, palveluistamme perittävät verot ja yhteistyökumppanimme erikseen veloittamat mahdolliset lisävarausmaksut.

Jos vaaditaan Varauksen maksamista etukäteen tai haluat maksaa Varauksen tekohetkellä, kokonaishinnan veloittaa luottokortiltasi joko (1) Travel Partner Exchange, S.L. tai muu ryhmän jäsen, joka veloittaa tällaisen maksun matkapalvelujen tarjoajan puolesta, (2) matkapalvelun tarjoaja suoraan tai (3) meidän puolestamme tai ryhmän jäsenenä liiketoimintaa harjoittava kumppani.

Maksa myöhemmin

Jos Varauksen maksamista etukäteen ei vaadita, voit maksaa hotellivarauksen käyttämisen hetkellä.

Jos valitset tämän ”maksa myöhemmin” -vaihtoehdon, asianomainen hotellivarauksen toimittaja veloittaa maksun hotellivarauksesta paikallisessa valuutassa hetkellä, jolloin käytät hotellivarauksen.

Lisätiedot

Jotkin pankit ja luottokorttiyritykset veloittavat tilinhaltijoiltaan tapahtumamaksun, kun kortin myöntäjä ja kauppias sijaitsevat eri maissa (korttimerkin, kuten Visan, MasterCardin tai American Expressin, tekemän määrityksen mukaan).  Valuuttakurssi ja mahdolliset tapahtumamaksut ovat yksinomaan pankin tai muun tapahtumaa käsittelevän tahon määrittämiä.  Nämä maksut saatetaan periä kortinhaltijan tililtä.  Jos kortin myöntäjä perii maksun, se on eritelty erillisenä itse tapahtuman summasta luotto- tai pankkikorttilaskussa.  Tämä tarkoittaa, että luotto-tai pankkikorttilaskussa ilmoitettu määrä voi erota luvusta, joka näkyy EAN:n tietojen avulla tehdyn varauksen laskutuksen yhteenvetosivulla. Jos sinulla on kysyttävää näistä maksuista tai varauksessa käytetystä vaihtokurssista, ota yhteys pankkiisi.

Jotkin majoituksen toimittajat saattavat vaatia sinua ja/tai muita henkilöitä esittämään luottokortin tai suorittamaan käteisosamaksun sisäänkirjautumisen yhteydessä oleskelusta koituvien lisäkulujen kattamiseksi.  Tällaiset osamaksut eivät liity mihinkään Varauksesta saamaamme maksuun. 

VARAUKSEN PERUUTUKSET TAI MUUTOKSET

Säännöissä vahvistetaan sovellettava peruutusjakso, jonka aikana voit peruuttaa Varauksen tai muuttaa sitä (Peruutusjakso). Rajoitetuissa tapauksissa joitakin Varauksia ei voi muuttaa tai peruuttaa niiden tekemisen jälkeen. Tästä ilmoitetaan erityisessä hotellin peruutuskäytännössä.

Jos sallittua, voit peruuttaa Etukäteen maksetun varauksen tai muuttaa sitä Peruutusjaksolla, mutta sinulta peritään sovellettava peruutus- tai muutosmaksu hotellin erityisessä peruutuskäytännössä mainitun mukaisesti.

Jos voit peruuttaa Varauksen tai muuttaa sitä, mutta et tee sitä ennen Peruutusjakson päättymistä, sinulta peritään peruutusmaksu, joka vastaa yhden yön hotellivarauksen hintaa/hintoja, veroja tai veronperintämaksuja (soveltuvin osin), palvelumaksuja ja muita yhteistyökumppanimme veloittamia mahdollisia lisävarausmaksuja (Peruutussakko) riippumatta siitä, käytitkö hotellivarauksen.

Jos et saavu paikalle Varauksen ensimmäiseksi yöksi, mutta aiot kirjautua sisään seuraavina öinä, sinun on vahvistettava Varaus yhteistyökumppanillemme viimeistään Varauksen ensimmäistä yötä vastaavana päivänä. Muussa tapauksessa Varaus saatetaan peruuttaa ja sinulta voidaan veloittaa Peruutussakko.

RYHMÄVARAUKSET

Huomaa, ettemme voi taata varauksia millekään majoituksen toimittajalle enemmälle kuin kahdeksalle huoneelle samoille majoituspäiville (Ryhmävaraus). Jos teet Ryhmävarauksen verkossa, saatamme peruuttaa tällaisen Ryhmävarauksen ja veloittaa sinulta Säännöissä mainitun mahdollisen peruutusmaksun. Jos olet maksanut Ryhmävarauksesta hyvityskelvottoman osamaksun, menetät tämän osamaksun.

PETOLLISET VARAUKSET

Jos jokin Varaus (mukaan lukien siihen liittyvät maksukortit) antavat aihetta epäillä petosta, väärinkäyttöä tai laitonta toimintaa tai liittyvät siihen, EAN tai yhteistyökumppanimme voi peruuttaa nimelläsi tai sähköpostiosoitteellasi tehdyn Varauksen.  Lisäksi EAN voi tarkistaa (eli hyväksyä etukäteen) Varauksen maksussa käytettävät kaikki luottokortit.  Jos sinä syyllistyt tai Varauksen maksussa käytetyn luottokortin haltija syyllistyy petolliseen toimintaan, varaamme oikeuden ryhtyä tarvittiin oikeustoimiin, ja sinua ja/tai kortinhaltijaa voidaan pitää vastuussa EAN:n ja konsernin jäsenen tappioista, mukaan lukien oikeudenkäyntikuluista ja vahingoista.  Jos haluat esittää Varauksen peruuttamista koskevan vastalauseen, ota yhteyttä yhteistyökumppaniimme.

PAKETIT

Jos hotellivaraus on toimitettu sinulle yhdessä toisen matkatuotteen (esim. lento) kanssa (Paketti tai Yhdistetty matkajärjestely), Paketin tai Yhdistetyn matkajärjestelyn ensimmäisen matkustusosion sinulle toimittanut yhteistyökumppani on vastuussa tätä Pakettia tai Yhdistettyä matkajärjestelyä koskevista muutoksista ja vastuista.

VEROT

Hyväksyt, että lukuun ottamatta alla olevia palveluihimme liittyviä verovelvoitteita, EAN ei kerää veroja tilitettäväksi veroviranomaisille. Majoituksen toimittajat veloittavat EAN:lta tietyt maksut, mukaan lukien tarvittaessa verosummat. Majoituksen toimittajat ovat vastuussa sovellettavien verojen lähettämisestä toimivaltaisille veroviranomaisille. Veronperintämaksut, jotka veloitamme sinulta Etukäteen maksetuista varauksista, edustavat arvioituja veroja (esim. myynti ja käyttö, käyttöaste, huonevero, valmistevero, lisäarvovero jne.), jotka maksamme majoituksen toimittajalle veroista huoneen vuokrauksen vuoksi. Verotettavuus ja asianmukainen veroaste vaihtelevat sijainnin mukaan. Todelliset verosummat, jotka maksamme majoituksen toimittajille, voivat erota veronperintämaksujen summista hotellivarauksen todellisen käytön hetkellä voimassa olevien veroasteiden, verotettavuuden jne. mukaan.

Hyväksyt sen, että tarjoamme sinulle palveluja hotellivarausten helpottamiseksi. Pidätämme palvelumaksut korvauksena Varauksen yhteydessä tarjotuista palveluista. Palvelumaksumme vaihtelevat hotellivarauksen summan ja tyypin mukaan. Myynti- ja käyttöverot ja/tai paikalliset hotellin käyttöasteverot peritään summista, jotka veloitamme palveluistamme (palvelumaksu ja/tai kannustusmaksu) tietyillä lainkäyttöalueilla. Palveluistamme perittävät todelliset verosummat voivat vaihdella hotellivarauksen todellisen käytön hetkellä voimassa olevien veroasteiden mukaan.

Hyväksyt sen, että tiettyjen maiden viranomaiset voivat määrätä ylimääräisiä myynti- ja käyttöveroja ja/tai paikallisia hotellin käyttöasteveroja (esim. matkailijavero), jotka on maksettava paikallisesti. Olet yksin vastuussa tällaisten lisäverojen maksamisesta.

KANSAINVÄLISET MATKAT

Olet vastuussa sen varmistamisesta, että täytät kaikki sovellettavat ulkomaalaisen maahantuloa koskevat vaatimukset ja että matka-asiakirjasi, kuten passit ja viisumit (esim. kauttakulku-, työ- ja turistiviisumit) ovat kunnossa ja että täytät kaikki muut ulkomaalaisen maahantuloa koskevat vaatimukset.  

Tarjoamalla hotellivarauksia tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin emme vakuuta tai takaa, että matkustaminen tällaisille alueille on suositeltavaa tai riskitöntä, emmekä vastaa tällaisiin kohteisiin matkustamisesta mahdollisesti koituvista vahingoista tai tappioista. Suosittelemme, että varmistat asian oman maasi ulkomaanmatkoja koskevista ohjeista. 

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

EAN ja konsernin jäsenet pyrkivät kaikin kohtuullisin toimin päivittämään EAN:n tietoja niiden tarkkuuden takaamiseksi. Saamme kuitenkin EAN:n tiedot hotellivaraustemme toimittajilta. Sen vuoksi

 • EAN:n tiedot voivat muuttua tai niitä voidaan parantaa tai tarkistaa tai ne voidaan poistaa milloin tahansa, niitä ei ole ehkä saatavilla tai muutoksia voidaan tehdä milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja vastuuvelvollisuutta EAN:lle tai konsernin jäsenille,
 • emme vastaa EAN:n tietoihin liittyvistä mistään virheistä tai muista epätarkkuuksista (mukaan lukien rajoittamatta hotellivarausten hinnoittelusta, hotellien valokuvista, hotellipalvelujen luetteloista ja yleisistä hotellin kuvauksista),
 • emme anna mitään takuita erityisten hotellivarausten saatavuudesta, 
 • emme anna mitään vakuuksia EAN:n tietojen sopivuudesta mihinkään tarkoitukseen,
 • EAN:n tiedoissa näytetyt hotellihinnat on tarkoitettu vain yleiseksi ohjeeksi, ja EAN tai konsernin jäsenet eivät voi taata tällaisten hintojen tarkkuutta, 
 • minkään hotellivarauksen sisällyttäminen tai tarjoaminen ei tarkoita sitä, että EAN tukee tai suosittelee tai konsernin jäsenet tukevat tai suosittelevat tällaista hotellivarausta,
 • sanoudumme irti kaikista takuista ja ehdoista, joiden mukaan EAN:n tiedot, palvelut tai EAN:n tai konsernin jäsenten lähettämät sähköpostit eivät sisällä viruksia tai muita haitallisia komponentteja ja
 • kaikki EAN:n tiedot ja palvelut tarjotaan “sellaisenaan” ilman minkäänlaista takuuta.

Varaamme nimenomaisesti oikeuden korjata kaikki hinnoitteluvirheet ja/tai Varaukset, jotka on tehty väärän hinnan mukaisesti. Tällaisessa tapauksessa, jos saatavilla, tarjoamme sinulle mahdollisuuden säilyttää Varauksen tarkistettuun hintaan tai voit peruuttaa Varauksen ilman sakkomaksua.

EAN-VASTUUVAKUUTUS LOPPUASIAKKAALLE

Hotellit ja muut EAN:lle hotellivarauksia tarjoavat toimittajat ovat itsenäisiä urakoitsijoita, eivätkä EAN:n tai konsernin jäsenten edustajia tai työntekijöitä.

EAN ja sen konsernin jäsenet eivät ole vastuussa

 • minkään yhteistyökumppanin tai hotellivarausten toimittajan toimista, virheistä, poisjätöistä, vakuuksista, takuista, rikkomuksista tai laiminlyönneistä tai
 • niistä johtuvista mistään henkilövammoista, kuolemasta, omaisuusvahingosta tai muista vahingoista tai kuluista. 

EAN ja konsernin jäsenet eivät ole vastuussa eivätkä anna mitään hyvitystä seuraavista tapauksista:

 • viiveet,
 • peruutukset,
 • ylivaraukset,
 • lakot,
 • ylivoimaiset esteet tai
 • muut EAN:n suoran hallinnan ulkopuoliset syyt. 

EAN ei ole missään vastuussa minkään hallituksen tai viranomaisen lisäkuluista, poisjätöistä, viiveistä, uudelleenreitityksistä tai toimista. 

Sovellettavan lain sallimassa enimmäislaajuudessa EAN tai konsernin jäsenet eivät ole vastuussa mistään suorista, epäsuorista, rangaistuksellisista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tai jollain tavalla liittyvät

 • loppuasiakkaan EAN:n tietojen käyttöön tai
 • sitä koskevaan viiveeseen tai loppuasiakkaan kyvyttömyyteen käyttää niitä (mukaan lukien rajoittamatta kaikki tietokonevirukset, tiedot, ohjelmistot, linkitetyt sivustot ja Varaukset),

johtuipa tämä sitten laiminlyönnistä, sopimuksesta, rikkomuksesta, ankarasta vastuuvelvollisuudesta, kuluttajansuojalaista tai muusta, ja vaikka EAN:lle tai konsernin jäsenille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Jos edellä mainituista rajoituksista huolimatta EAN tai konsernin jäsenet todetaan vastuulliseksi menetykseen tai vahinkoon, joka johtuu tai millään tavalla liittyy yllä mainittuihin tilanteisiin, EAN:n tai konsernin jäsenten vahingonkorvausvastuu ei missään tapauksessa voi olla suurempi kuin

 • EAN:lle, konsernin jäsenelle tai yhteistyökumppanille mahdollisesti maksamasi maksut asianomaisesta Varauksesta tai
 • 100 Yhdysvaltain dollaria tai vastaava summa paikallisessa valuutassa.

EAN ei sulje pois tai rajoita millään tavoin EAN:n vastuuta mistään, jota sovellettava laki ei voi sulkea ulkopuolelle.

Vastuunrajoitus heijastaa riskin jakamista loppuasiakkaan ja EAN:n välille.

Tässä osiossa määritetyt rajoitukset pysyvät voimassa ja niitä sovelletaan, vaikka näissä Ehdoissa mainittu rajoitettu korjaustoimenpide ei onnistu alkuperäisen tarkoituksensa mukaisesti.

Näiden Ehtojen mukainen vastuunrajoitus on EAN:n ja konsernin jäsenten eduksi.

KORVAUS

Suostut puolustamaan EAN:ta ja konsernin jäseniä sekä niiden toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä ja edustajia kolmansien osapuolien esittämiltä korvausvaatimuksilta, kanteen perusteilta, vaatimuksilta, perimisiltä, menetyksiltä, vahingoilta, sakoilta, rangaistuksilta tai muilta kuluilta ja kustannuksilta, mukaan lukien rajoittamatta kohtuulliset lailliset ja kirjanpidolliset veloitukset, kun ne johtuvat seuraavista syistä:

 • loppuasiakas rikkoo näitä Ehtoja,
 • loppuasiakas rikkoo lakia tai kolmannen osapuolen oikeuksia tai
 • loppuasiakas käyttää EAN:n tietoja.

IMMATERIAALIOIKEUDET

EAN:n tietojen (mukaan lukien rajoittamatta hotellivarausten hinnat ja saatavuudet) omistajia ovat EAN ja sen toimittajat ja palveluntarjoajat.

Vaikka EAN suostuu siihen, että voit käyttää EAN:n tietoja rajallisen kopiomäärän ottamiseen matkareiteistä ja Varausta koskevista muista tärkeistä tiedoista, suostut siihen, ettet muuten muokkaa, kopioi, levitä, välitä, näytä, esitä, monista, julkaise, lisensoi, luo johdannaisia töitä, siirrä, myy tai jälleenmyy mitään tietoja, ohjelmistoja, tuotteita tai palveluja, jotka liittyvät ja/tai sisältyvät hotellivarauksiin ja EAN:n tietoihin.

TEKIJÄNOIKEUS- JA TAVARAMERKKITIEDOT

EAN:n tietojen kaiken sisällön omistaa ©2018 Expedia, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. Expedia, Expedia Affiliate Network, EAN, Travelnow, Hotels.com, Expedia Affiliate Network -logo, Travelnow-logo ja Hotels.com-logo ovat joko Expedia Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Muut tässä mainitut logot sekä tuotteiden ja yritysten nimet saattavat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. EAN ei vastaa kolmansien osapuolten hallinnoimien verkkosivustojen sisällöstä.  

OpenStreetMap-geotiedot, joita käytetään kartoituksessa, ovat (c) OpenStreetMap ja käytettävissä Open Database License -lisenssin (ODbL) alaisena.

Jos havaitset tuotemerkkimme rikkomuksen, ilmoita siitä meille sähköpostitse osoitteeseen hotline@expedia.com. Tähän sähköpostiosoitteeseen voi lähettää vain tuotemerkkirikkomuksiin liittyviä viestejä.

SOVELLETTAVA LAKI

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia ilman, että noudatetaan lainvalintasääntöjä. Hyväksyt, että Suomen tuomioistuimella on toimivalta käsitellä ja ratkaista liiketoimeen liittyvät riidat. Varauksen tekeminen on kiellettyä sellaisilla lainkäyttöalueilla, joissa ei hyväksytä kaikkia tämän sopimuksen ehtoja, mukaan lukien rajoituksetta tämä kappale.

RIIDAT

EAN ja konsernin jäsenet ovat sitoutuneet asiakastyytyväisyyteen, joten yritämme ratkaista huolenaiheesi ongelman tai riidan tapauksessa. Jos emme tässä onnistu, voit esittää vaateita tässä osiossa selitetyn mukaisesti.

Suostut antamaan EAN:lle mahdollisuuden ratkaista kaikki riidat tai vaateet, jotka liittyvät jollain tavoin EAN:n tietoihin, Varauksiin, kaupantekoihin asiakaspalveluvirkailijoiden kanssa, hotellivarauksiin tai EAN:n antamiin vakuuksiin (Vaateet) ottamalla EAN:aan yhteyttä käyttämällä sinulle varaushetkellä annettuja asiakaspalvelutietoja. Jos emme pysty ratkaisemaan esittämiäsi Vaateita 60 päivän kuluessa, voit pyrkiä ratkaisuun välimiesmenettelyn avulla tai vähäisiin vaateisiin sovellettavassa oikeusmenettelyssä.

Kaikki Vaateiden ratkaisemiseen tähtäävät välimiesmenettelyt suoritetaan tapauskohtaisesti, eikä niistä voi muodostaa ryhmä- tai yhteiskannetta.

Euroopan komission verkkovälitteinen riidanratkaisusivusto on käytettävissä osoitteessa http://ec.europa.eu/odr.

YLEISTÄ

Hyväksyt sen, että näiden Ehtojen tai loppuasiakkaan EAN:n tietojen käytön tuloksena loppuasiakkaan ja EAN:n ja konsernin jäsenten välille ei synny minkäänlaista yhteisyritystä, kumppanuutta tai työsuhdetta.

Suostut siihen, että mikä tahansa veroviranomainen millä tahansa asianmukaisella lainkäyttöalueella pitää Travelscape, LLC:tä tai VacationSpot, SL:ää (tai mitä tahansa muuta EAN:n nimittämää konsernin jäsentä) Etukäteen maksettuja varauksia ja Paketteja koskevan hotellivarauksen toimittajana ALV-tarkoituksia (arvonlisävero) varten direktiivin 2006/112/EY mukaisesti.

EAN noudattaa näitä Ehtoja olemassa olevien lakien ja lainkäytäntöjen mukaisesti. Mikään näissä Ehdoissa ei rajoita oikeuttamme noudattaa lain täytäntöönpanoa koskevia pyyntöjä tai vaatimuksia tai muita hallituksen pyyntöjä tai vaatimuksia tai laillisia pyyntöjä tai vaatimuksia, jotka liittyvät loppuasiakkaan EAN:n tietojen käyttöön tai EAN:lle toimitettuihin tai EAN:n keräämiin tietoihin tällaisen käytön osalta.

EAN voi siirtää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvoitteensa toiselle organisaatiolle, mutta se ei vaikuta näiden Ehtojen mukaisiin loppuasiakkaan oikeuksiin tai velvoitteisiin. Loppuasiakas voi siirtää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa tai velvoitteensa toiselle henkilölle, jos EAN suostuu siihen kirjallisesti.

Suostut sovellettavan lain sallimassa rajoissa siihen, ettet esitä mitään vaadetta tai syyteoikeutta, joka johtuu EAN:n tietojen käytöstäsi tai liittyy siihen kahden (2) vuoden kuluessa päivästä, jolloin tällainen vaade tai syyteoikeus syntyi tai aiheutui, tai tällaisesta vaateesta tai syyteoikeudesta luovutaan peruuttamattomasti.

Jos jokin näiden Ehtojen osa katsotaan mitättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta mitenkään jäljellä olevien määräysten voimassaoloon, laillisuuteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen. EAN:n näiden Ehtojen jonkin määräyksen täytäntöönpanon laiminlyönti tai viive milloin tahansa ei tarkoita sitä, että EAN luopuu oikeudestaan panna täytäntöön samaa määräystä tai jotain muuta määräystä tulevaisuudessa.

Nämä Ehdot (ja kaikki muut tässä asiakirjassa mainitut ehdot) muodostavat EAN:n tietoja ja kaikkia Varauksia koskevan loppuasiakkaan ja EAN:n välisen täydellisen sopimuksen, joka syrjäyttää kaikki aiemmat tai samanaikaiset loppuasiakkaan ja EAN:n väliset EAN:n tietoja ja/tai Varauksia koskevat sähköiset, suulliset ja kirjalliset viestinnät ja ehdotukset. Näiden Ehtojen ja kaikkien sähköisessä muodossa annettujen ilmoitusten tulostettu versio voidaan esittää oikeudellisissa tai hallinnollisissa menettelyissä, jotka perustuvat tai liittyvät näihin Ehtoihin samassa laajuudessa ja samojen ehtojen mukaisesti kuin muut yritysasiakirjat ja tallenteet, jotka on alun perin tuotettu ja joita on ylläpidetty kirjallisessa muodossa.

EAN:n tiedoissa mainittujen yritysten, tuotteiden, henkilöiden, hahmojen ja/tai datatietojen kuvitteellisten nimien tarkoituksena ei ole edustaa mitään todellista henkilöä, yritystä, tuotetta tai tapahtumaa.

EAN pidättää oikeuden kaikkiin oikeuksiin, joita näissä Ehdoissa ei erikseen mainita.

TIETOJA EAN:STA

Travel Partner Exchange S.L.:n rekisteröity toimisto sijaitsee osoitteessa Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanariansaaret, Spain.

Travelscape LLC on matkojen rekisteröity myyjä kussakin alla luetellussa osavaltiossa:

 • Kalifornia, rekisteröintinumero:  2083930-50
 • Florida, rekisteröintinumero: ST36407
 • Iowa, rekisteröintinumero:  677
 • Nevada, rekisteröintinumero:  20020759
 • Washington, rekisteröintinumero:  602-617-174

Kaliforniassa matkamyyjäksi rekisteröityminen ei ole osoitus osavaltion hallinnon hyväksynnästä.

New Yorkin osavaltion verorekisteröinti:

Travelscapen (d/b/a Expedia Travel) New Yorkin osavaltion myyntiveron jälleenmyyjän rekisteröintinumero on 880392667 ja sen New Yorkin kaupungin hotellien käyttöasteveron rekisteröintinumero on 033960.

Saat lisätietoja napsauttamalla tätä: 

New Yorkin osavaltion verotodistus

New Yorkin kaupungin verotodistus

©2018 EXPEDIA, INC.     Kaikki oikeudet pidätetään.