Yleiset varausehdot

Johdanto

Nämä majoitusvarausten yleiset ehdot (jäljempänä ”yleiset ehdot”) ja sähköpostitse lähetetyssä varausvahvistuksessa määritellyt tiedot (jäljempänä ”varausvahvistus”) muodostavat yhdessä ehdot, joiden mukaisesti yritys tarjoaa sinulle palveluitaan verkkosivuston kautta (katso alla termien määritteet).

Nämä yleiset ehdot, varausvahvistus sekä asianmukaiset käyttöehdot muodostavat myös ne ehdot, joiden mukaisesti matkapalveluntarjoajat tarjoavat sinulle palveluitaan.

Matkapalveluntarjoajien tämän verkkosivuston kautta tarjoamia palveluita (alla määritellyllä tavalla) voivat käyttää vain asiakkaat, jotka ovat lukeneet nämä yleiset ehdot ja hyväksyneet ne täysin jatkamalla varaamista.

Asiakkaat sitoutuvat noudattamaan näiden yleisten ehtojen sitoumuksia. Sopimus asiakkaan ja asianmukaisen matkapalveluntarjoajan välillä astuu voimaan heti kun yhteistyökumppani vahvistaa varauksen kirjallisesti asiakkaalle varausvahvistuksella.

Asiakkaiden tulisi tallentaa ja/tai tulostaa nämä yleiset ehdot varaushetkellä tulevaa tarkistusta varten.

1. Määritelmät ja soveltamisala

1.1. Määritelmät

Seuraavilla määritelmillä on sama merkitys, riippumatta taivutusluokasta tai siitä, ovatko ne yksikössä tai monikossa.

”Yhteistyökumppani” tarkoittaa yrityksen markkinointikumppaneita, joihin kuuluvat yritykset, joiden sivustojen kautta olet saattanut tehdä varauksesi.

”Yritys” (tai ”me/meitä/meidän”) tarkoittaa Expedia Inc:iä ja sen tytäryhtiöitä, joihin kuuluu Travelscape LLC.

”Asiakas” (tai ”sinä/sinun”) tarkoittaa asiakasta, joka varaa yhden tai useamman sivustolla tarjotun palvelun.

”Asiakaspalvelija” tarkoittaa (i) yrityksen asiakaspalvelijoita tai (ii) yhteistyökumppanin asiakaspalvelijoita (mukaan lukien mahdollisia heidän nimissään toimivia henkilöitä) tai (iii) Travelscapen nimissä asiakaspalvelijoina toimivia henkilöitä.

”Travelescape” tarkoittaa Travelscape LLC:tä, joka on Yhdysvalloissa rekisteröity osakeyhtiö ja jonka virallinen kotipaikka on 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas NV 89144, USA.

”Pääasiakas” tarkoittaa asiakasta, joka tekee varauksen itselleen ja/tai muiden puolesta samassa varauksessa.

”Yhdistetty matkajärjestely” tarkoittaa samaa kuin matkapakettidirektiivissä määritelty ”yhdistetty matkajärjestely”.

”Paketti” tarkoittaa samaa kuin ”paketin” määritelmä ”matkapakettidirektiivissä”.

”Matkapakettidirektiivi” viittaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 25. päivänä marraskuuta 2015 antamaan direktiiviin (EY) 2015/2302 matkapaketeista ja yhdistetyistä matkajärjestelyistä sellaisena kuin se on otettu käyttöön kussakin EU:n jäsenmaassa ja ottaen huomioon siihen ajoittain tehdyt muutokset.

”Käyttöehdot” tarkoittaa ulkopuolisten palveluntarjoajien palveluihin sovellettavia käyttöehtoja (sisältää muun muassa majoituspalveluntarjoajien käyttöehdot).

”Palvelu” tarkoittaa verkkosivustolla tarjottuja palveluja, kuten majoituspalveluja ja niihin liittyviä maksupalveluja, joihin näitä yleisiä ehtoja sovelletaan.

”Matkapalveluntarjoaja” tarkoittaa palvelun tuottavaa palveluntarjoajaa, joita ovat esimerkiksi majoituspalveluntarjoajat tai Travelscape.

”Ulkopuolinen palveluntarjoaja” tarkoittaa osapuolta, joka (a) tarjoaa palveluita suoraan asiakkaalle tai (b) tarjoaa palveluita, jotka Travelscape tuo asiakkaan saataville.

”TPX” viittaa yritykseen Travel Partner Exchange S.L., jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, oficina 79 38002 Santa Cruz de Tenerife, Kanariansaaret, Espanja.

”Verkkosivusto” tarkoittaa verkkosivustoa tai siihen liittyvää mobiilisovellusta, jota yhteistyökumppani ylläpitää ja jolla varaat palvelun.

1.2. Soveltamisala ja suhteesi yhteistyökumppaniin

Yhteistyökumppani ylläpitää verkkosivustoa, joka toimii rajapintana sinun ja eri palveluja tarjoavien matkapalveluntarjoajien välillä, ja verkkosivustoon liittyvät kysymykset tulee osoittaa asianmukaiselle yhteistyökumppanille.  Kun varaat palvelun verkkosivustolta, solmit sopimuksen asianmukaisen matkapalveluntarjoajan kanssa varaamasi palvelun osalta. 

Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan palvelujen tarjoamiseen ja tuottamiseen tämän verkkosivuston kautta. Niihin sisällytetään kaikki soveltuvat käyttöehdot, jotka ovat asiakkaan luettavissa ennen varausta ja jotka hän varaushetkellä hyväksyy. Yleisten ehtojen ja soveltuvien käyttöehtojen lukeminen on asiakkaan vastuulla. Erityiset majoituspalvelujen ulkopuolisen palveluntarjoajan käyttöehdot annetaan ennen varausta.

Yritys voi muuttaa yleisiä ehtoja ja matkapalveluntarjoaja voi muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta, mutta muutokset eivät koske varauksia, jotka on jo hyväksytty asianmukaisen matkapalveluntarjoajan puolesta. Siksi on tärkeää, että asiakas lukee, tallentaa ja/tai tulostaa kopion yleisistä ehdoista varaushetkellä ja on tietoinen voimassa olevista ehdoista.

2. Verkkosivuston kautta varaaminen

2.1. Asiakkaan lailliset valtuudet

Verkkosivusto auttaa asiakkaita löytämään matkatuotteita ja tekemään tarvittavat varaukset sekä toimii rajapintana ostotapahtumissa matkapalveluntarjoajien kanssa.

Pääasiakkaan on oltava vähintään 18-vuotias ja varaushetkellä lain mukaan valtuutettu sopimaan sopimus, ja hänellä on oltava tarvittava lupa tai valta toimia muiden varaukseen mahdollisesti kuuluvien henkilöiden puolesta.

Pääasiakas myös vahvistaa ja täten ilmoittaa, että kaikista varauksen osapuolista annetut tiedot ovat täydelliset ja virheettömät, että kaikki osapuolet sitoutuvat näihin yleisiin ehtoihin ja että pääasiakkaalla on valta hyväksyä ja hän hyväksyy nämä yleiset ehdot kaikkien varaukseen kuuluvien asiakkaiden puolesta.

Pääasiakas on vastuussa varauksesta, takuumaksun ja koko varauksen hinnan maksamisesta, mahdollisten muutos- ja peruutuspyyntöjen tekemisestä, mahdollisten varaukseen liittyvien lisämaksujen maksamisesta ja muista varaukseen liittyvistä seikoista.

Pääasiakas suostuu tarkistamaan kaikki varauksen jälkeen saamiensa matkustusasiakirjojen tiedot ja ilmoittamaan meille välittömästi mahdollisista virheistä, jos esimerkiksi henkilötiedot eivät täsmää varaukseen kuuluvien henkilöiden passeissa olevien tietojen kanssa.

Pääasiakas on vastuussa toimistaan verkkosivustolla (taloudellisesti tai muutoin), mukaan lukien käyttäjätunnuksensa ja salasanansa käytöstä. Asiakas vakuuttaa, että hänen verkkosivustolla antamansa itseään tai mahdollisia matkakumppaneitaan koskevat tiedot ovat paikkansapitävät.

Verkkosivuston vilpillinen näiden yleisten ehtojen vastainen käyttö on syy evätä asiakkaalta Travelscapen ja ulkopuolisen palveluntarjoajan tarjoamat palvelut ja verkkosivuston muiden toimintojen käyttöoikeus.

2.2. Varausten vahvistaminen, muuttaminen ja peruuttaminen (kappaleiden 3.1, 3.2, 4.2 ja 5.2 alainen, soveltuvin osin)

2.2.1 Vahvistaminen

Varausvahvistus sisältää tärkeää tietoa, kuten varatun palvelun kuvauksen ja hinnan, ja se lähetetään pääasiakkaalle sähköpostitse. Jos pääasiakas ei saa varausvahvistusta sähköpostitse 24 tunnin kuluessa varauksen tekemisestä, hänen tulee ottaa yhteyttä asiakaspalveluun verkkosivustolla mainitulla tavalla.

On nimenomaisesti sovittu, että tietojärjestelmissämme säilytetyt tiedot ovat todiste pääasiakkaan tekemistä varauksista. Tietokoneissa tai sähköisessä mediassa säilytetyt tiedot ovat pätevä todiste, ja ne hyväksytään siten samoilla ehdoilla ja niille annetaan sama todisteellinen arvo fyysisiin kirjallisiin asiakirjoihin verrattuna.

2.2.2 Peruuttaminen

Majoitusvaraukset voidaan peruuttaa vain verkossa noudattamalla verkkosivustolla olevia ohjeita.

Kaikki pyynnöt käsitellään asianmukaisen matkapalveluntarjoajan nimissä. Asiakkailla ei ole automaattista peruutusoikeutta, elleivät asianmukaiset ulkopuoliset palveluntarjoajat tarjoa tätä oikeutta käyttöehdoissaan (jotka annetaan asiakkaalle ennen varausta).

Jos varaus peruutetaan kokonaan tai osittain, asianmukaiset ulkopuoliset palveluntarjoajat saattavat veloittaa siitä maksun. Katso lisätietoja varaushetkellä annetuista käyttöehdoista. Jos peruutus vaikuttaa useampaan kuin yhteen ihmiseen, mahdollista peruutusmaksua sovelletaan kaikkiin varaukseen kuuluviin henkilöihin.

Pidätämme oikeuden peruuttaa asiakkaan varauksen, jos varauksen täyttä hintaa tai mahdollisia varaukseen liittyviä peruutusmaksuja ei saada ajallaan.

Jos Travelscapella tai ulkopuolisella palveluntarjoajalla on syytä epäillä vilpillistä toimintaa, sen ei tarvitse käsitellä asiakkaan pyytämää muutosta, peruutusta tai hyvitystä.

2.2.3 Varauksen muuttaminen

Jos asiakas haluaa muuttaa matkaa majoituksen osalta varauksen tekemisen jälkeen, hänen tulee soittaa verkkosivustolta löytyvään numeroon. Asianmukainen ulkopuolinen palveluntarjoaja saattaa veloittaa varauksen muuttamisesta maksun. Katso lisätietoja varaushetkellä annetuista käyttöehdoista.

Travelscape (ja asianmukainen ulkopuolinen palveluntarjoaja) pidättävät oikeuden peruuttaa asiakkaan varauksen, jos varaukseen liittyvää muutosmaksua ei ole maksettu täysimääräisesti ja ajallaan.

2.2.4 Hyvitykset

Jos asiakas on oikeutettu hyvitykseen, alkuperäisen maksun saanut osapuoli (esim. Travelscape tai ulkopuolinen palveluntarjoaja, joka saattaa näkyä asiakkaan maksukortin tai pankin tiliotteessa) maksaa hyvityksen sille kortille, jolla alkuperäinen varaus maksettiin. Mahdollisia varausmaksuja ei hyvitetä.

2.2.5 Rajoitetut hinnat

Ellei asiakas toisin ilmoita, oletetaan, että asiakas haluaa halvimmat matkapalvelut. Näitä palveluita (esim. ”ei-hyvitettävät” hinnat) ei välttämättä voi muuttaa tai peruuttaa. Siinä tapauksessa palveluita ei voida tarjota sopimuksesta poikkeavalla tavalla, poikkeavaan aikaan tai poikkeavassa paikassa.

2.3. Matkustusasiakirjat

Verkkosivuston kautta tilattua palvelua koskevat asiakirjat lähetetään pääasiakkaan varaushetkellä antamaan sähköpostiosoitteeseen.

3. Majoituspalvelut

Tämän kappaleen 3 tarkoitus on tiedottaa asiakkaalle matkapalveluntarjoajan tarjoamien palvelujen käyttöehdoista. Nämä tiedot eivät ole tyhjentäviä, eivätkä ne korvaa soveltuvia käyttöehtoja. Jos yleisten ehtojen ja niihin sisällytettyjen käyttöehtojen välillä ilmenee ristiriita, on sovellettava käyttöehtoja. Käyttöehdot ovat luettavissa ennen varauksen tekemistä.

Ellei lainsäädäntö määrää toisin, nämä tiedot eivät aiheuta yritykselle vastuita tai velvoitteita.

Majoitus voidaan tarjota erikseen tai osana pakettia tai yhdistettyä matkajärjestelyä (ks. kappale 3.6). Lukuun ottamatta majoitusta, johon sovelletaan ”maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä” -vaihtoehtoa (ks. alla kappale 5.2), Travelscape tarjoaa kaikki majoituspalvelut (joko erillisenä varauksena tai osana pakettia), joihin sovelletaan kappaleen 3 ehtoja sekä asianmukaisia käyttöehtoja, jotka ovat nähtävissä ennen varauksen tekoa. Soveltuvat käyttöehdot voivat sisältää asianmukaisen ulkopuolisen palveluntarjoajan asettamia peruutuksiin ja/tai muutoksiin liittyviä rajoituksia ja/tai maksuja.

Kappaleiden 3.6. ja 5.2. mukaisesti ennalta maksettujen ”maksa nyt” -majoitusvarusten tapauksessa pääasiakkaan luottokortilta veloitetaan koko hinta varaushetkellä. Muut majoitusvaraukset vahvistetaan pankki- tai luottokortilla, ja lopullinen maksu suoritetaan suoraan majoitusliikkeessä majoituksen aikana. Tarkista maksutapa varausprosessin aikana näkyvistä tiedoista. Verkkosivustolla näkyvät hinnat eivät sisällä valinnaisten tuotteiden, kuten minibaarin tai puhelinsoittojen, maksuja.

Jos asiakas ei saavu paikalle varauksen ensimmäiseksi yöksi, mutta aikoo kirjautua hotelliin varauksen myöhemmiksi öiksi, pääasiakkaan on vahvistettava varaus Travelscapelle viimeistään alkuperäisenä sisäänkirjautumispäivänä, jotta koko varausta ei peruuteta. Jos pääasiakas ei vahvista varausmuutoksia Travelscapelle, koko varaus saatetaan peruuttaa, ja hyvityksiä annetaan asiakkaalle vain soveltuvien käyttöehtojen mukaisesti, kuten varaushetkellä on ilmoitettu.

Jos asiakas ei peruuta tai muuta varaustaan ennen majoitusliikettä koskevan peruutuskäytännön aikarajaa (joka voi vaihdella majoitusliikkeittäin ja joka ilmoitetaan varauksen aikana), häneltä veloitetaan varauksesta käyttöehdoissa määritetyt maksut. Jotkut majoitusliikkeet eivät salli muutoksia tai peruutuksia varauksen teon jälkeen. Nämä rajoitukset näytetään majoitusvarauksen käyttöehdoissa.

Voit varata verkossa enintään 8 huonetta samasta hotellista samoille päiville. Jos huomaamme, että olet varannut yli 8 huonetta eri varauksissa, saatamme peruuttaa varauksesi ja veloittaa tarvittaessa peruutusmaksun. Jos maksoit ei-hyvitettävän takuumaksun, sitä ei välttämättä makseta takaisin. Jos haluat varata 9 huonetta tai sitä useamman, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Sinua voidaan pyytää allekirjoittamaan kirjallinen sopimus ja/tai maksamaan ei-hyvitettävä takuumaksu.

3.1. Huoneiden käyttö

Huoneisiin pääsee sisäänkirjautumispäivänä yleensä vain klo 14 alkaen, ja niistä on poistuttava uloskirjautumispäivänä klo 12 mennessä, riippumatta saapumis- tai lähtöajasta tai käytetystä liikennevälineestä.

Yhden hengen huoneissa on yleensä yksi sänky, ja lisävuoteesta veloitetaan usein lisähinta. Kahden hengen huoneissa on yleensä joko kaksi yhden hengen sänkyä tai parisänky.

3.2. Luokitus

Aika ajoin majoituksen ulkopuolinen palveluntarjoaja tai Travelscape saattaa peruuttaa varauksen tai muuttaa sitä eri syistä (jos esimerkiksi majoitusliike on ylivarattu majoitusliikkeen liityntäohjelman virheen takia tai suljettu hurrikaanin takia). Näissä tapauksissa Travelscape pyrkii ilmoittamaan asiasta asiakkaalle mahdollisimman pian ja tarjoamaan mahdollisuuksien mukaan korvaavan majoituksen vähintään saman tähtiluokituksen majoitusliikkeessä, joka tarjoaa vastaavia palveluita. Jos asiakas ei ota vastaan vaihtoehtoista majoitusta, Travelscape hyvittää varauksesta maksetut rahat täysimääräisesti. Jos esimerkiksi Travelscapen tekninen vika aiheuttaa varauksen peruuntumisen tai muuttumisen, ja kyseinen peruuntuminen tai muuttuminen aiheuttaa asiakkaalle suoraa tappiota, Travelscape maksaa myös asiakkaalle tilanteen niin vaatiessa kohtuullisen korvauksen.

3.3. Aktiviteetit

Tietyt ulkopuolisten palveluntarjoajien aktiviteetit, jotka näytetään sivustolla majoituksen kuvauksessa, saattavat joskus peruuntua esimerkiksi sään takia tai muusta ulkopuolisesta palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä, sesongin ulkopuolella tai jos aktiviteetin asiakkaiden vähimmäismäärä ei täyty.

Nähtävyyskierroksien yhteydessä mainittu nähtävyyksien järjestys on vain suuntaa antava. Ulkopuolinen palveluntarjoaja voi muuttaa järjestystä.

3.4. Ateriat

Jos majoituspakettiin kuuluu aterioita, niiden määrä riippuu majoitusöiden määrästä. Täysihoito sisältää yleensä aamiaisen, lounaan ja illallisen. Puolihoito sisältää yleensä aamiaisen ja joko lounaan tai illallisen riippuen majoituspaketista. Pääateriat sisältävän majoituksen ateriat yleensä alkavat tulopäivän illallisella majoitusliikkeessä ja päättyvät lähtöpäivän aamiaiseen (puolihoidossa) tai lounaaseen (täysihoidossa). Jos yksi tai useampi ateria jää käyttämättä, niitä ei hyvitetä.

Asiakkaita pyydetään huomaamaan, että ellei verkkosivustolla toisin mainita, juomat eivät sisälly aterioihin. Jos juomavettä ei ole maksutta saatavilla, asiakas maksaa siitä itse.

Vauvojen vanhemmille suositellaan oman vauvanruoan tuomista, sillä sitä ei aina ole saatavilla paikan päällä.

3.5. Verot

Tiettyjen maiden viranomaiset voivat määrätä lisäveroja (esim. turistivero), jotka on yleensä maksettava paikan päällä. Asiakas on velvollinen maksamaan tällaiset verot kokonaan itse. Veron määrä saattaa muuttua varaus- ja majoituspäivien välillä. Jos verot ovat nousseet majoituksen alkaessa, olet velvollinen maksamaan uuden korkeamman veron.

3.6. Paketit

Jos varauksesi järjestetään yhdessä toisen matkatuotteen kanssa (esim. lennon kanssa) (paketti tai yhdistetty matkajärjestely), paketin tai yhdistetyn matkajärjestelyn ensimmäisen osan sinulle tarjonnut kumppani on vastuussa mahdollisista pakettiin tai yhdistettyyn matkajärjestelyyn liittyvistä muutoksista tai velvoitteista. Majoitus, joka on osa pakettia ja joka maksetaan ”Maksa nyt” -vaihtoehdolla, on Travelscapen tarjoama.

4. Yleistä

4.1. Matkakohteet

Vaikka useimmat matkat, mukaan lukien kansainväliset matkat, sujuvat yleensä häiriöttä, tietyt matkakohteet saattavat sisältää suuremman riskin kuin toiset. Yritys suosittelee asiakkaille maasi asiamukaisten viranomaisten matkustustiedotteisiin, -rajoitteisiin ja -varoituksiin tutustumista, jotka löytyvät viranomaisen verkkosivustolta.

Kun yritys tarjoaa matkoja tiettyihin kansainvälisiin kohteisiin, se ei osoita tai takaa, että kyseisiin maihin matkustaminen on suositeltavaa tai riskitöntä, eikä se ole vastuussa tällaisiin kohteisiin matkustamisesta aiheutuneista mahdollisista vahingoista tai menetyksistä.

Ulkomaanmatkat: Vastaat itse siitä, että täytät eri maiden maahantulovaatimukset, että matkustusasiakirjasi, kuten passisi ja viisumisi (kauttakulku-, liikematka-, turisti- tai muu viisumi), ovat kunnossa ja että mahdolliset muut maahantulovaatimukset täyttyvät. Meillä ei ole maahantulovaatimuksia tai matkustusasiakirjoja koskevaa erityistietoa. Kehotamme asiakkaitamme tarkistamaan viranomaisten matkustuskiellot, -varoitukset ja -tiedotteet ennen ulkomaanmatkojen varaamista. 

Terveys: Matkoilla tarvittavat rokotukset saattavat vaihdella, joten pyydä lääkäriltäsi ajantasaiset tiedot ennen matkaa. On omalla vastuullasi varmistaa, että täytät kaikki maahantulon edellyttämät terveysvaatimukset, hankit suositellut rokotukset, otat suositellut lääkkeet ja noudatat kaikkia matkaan liittyviä lääketieteellisiä ohjeita. Jos tarvitset matkaasi varten lääketieteellisiä neuvoja, ota yhteys lääkäriisi.

4.2. Hinnat

Palvelujen hinnat ovat ne, jotka verkkosivuilla on ilmoitettu, lukuun ottamatta tapauksia, joissa hinnoissa on selvä virhe. Hinnat saattavat muuttua milloin tahansa, mutta muutokset eivät vaikuta jo tehtyihin varauksiin. Me saatamme tai yhteistyökumppani saattaa joissain tapauksissa veloittaa varausmaksun määrätyistä asiakkaan puolesta tehdyistä maksutapahtumista. Asiakkaalle ilmoitetaan kaikista soveltuvista maksuista varaushetkellä. Yrityksen pyrkimyksistä huolimatta joissakin verkkosivustolla myydyissä palveluissa voi olla virheellinen hinta. YRITYS PIDÄTTÄÄ OIKEUDEN KORJATA VIRHEELLISET HINNAT VERKKOSIVUSTOILLAAN JA/TAI KORJATA VIRHEELLISELLÄ HINNALLA TEHDYT VARAUKSET. TÄLLAISESSA TAPAUKSESSA PYRIMME TAI YHTEISTYÖKUMPPANI PYRKII MAHDOLLISUUKSIEN MUKAAN TARJOAMAAN SINULLE MAHDOLLISUUDEN PITÄÄ VARAUKSESI OIKEALLA HINNALLA. MUUSSA TAPAUKSESSA PERUUTAMME SEN MAKSUTTA. Meillä ei ole velvollisuutta tarjota matkapalveluja asiakkaalle virheellisellä (halvemmalla) hinnalla, vaikka asiakkaalle olisi jo lähetetty varausvahvistus.

4.3. Valokuvat ja kuvitukset

Yritys tekee parhaansa valokuvien ja kuvitusten tarjoamiseksi, jotta asiakas saa kuvan tarjotuista palveluista. Valokuvien ja kuvitusten tarkoitus on esitellä asiakkaalle majoituksen ja mukavuuksien tasoa, eikä niillä tämän lisäksi muuta tarkoitusta.

5. Taloudelliset ehdot ja maksumenetelmät

5.1 Paikalliset verot ja maksut

Jollei ehdoissa ja rajoituksissa muuta ole määritelty, verkkosivustolla näytettävien palveluiden hinnat esitetään euroina. Hinnat eivät sisällä viranomaisten joissakin maissa määräämiä paikallisia veroja.

Ennalta maksettuihin ”maksa nyt” -majoitusvarauksiin Euroopan unionin alueella olevissa kohteissa sovelletaan matkatoimistoja ja matkanjärjestäjiä koskevia säännöksiä, jotka löytyvät EU:n arvonlisäveroa koskevan direktiivin [2006/112/EY] artikloista 306–310.

5.2 Veromaksut

Lukuun ottamatta alla mainittuja kompensaatiota koskevia veroja, emme kerää veroja asianmukaisten veroviranomaisten puolesta. Travelscape maksaa ennalta maksetuista ”maksa nyt” -majoitusvarauksista majoitusliikkeelle arvioidut veromaksut, joiden on tarkoitus kattaa transaktioverot (esim. myynti-, käyttö-, majoitus- (occupancy tax), huone-, valmiste- tai arvonlisävero), jotka majoitusliike maksaa huoneen vuokraamisesta, niistä varauksista, joissa Travelscape tarjoaa palvelun suoraan asiakkaalle. Majoitusliike laskuttaa Travelscapelta veromäärät. Majoitusliikkeet vastaavat itse verojen maksamisesta asianmukaisille veroviranomaisille. Yritys ei toimi myyjäkumppanina sille majoitusliikkeelle, jolta asiakkaat varaavat matkajärjestelynsä. Palveluiden veronalaisuus ja veromaksujen suuruus vaihtelevat suuresti alueittain. Travelscapen majoitusliikkeille maksamien verojen tarkat summat saattavat poiketa varauksista perityistä veromaksuista riippuen majoitushetkellä voimassa olevista hinnoista, veronalaisuudesta yms. Yllä olevan lisäksi joillain oikeudenkäyttöalueilla Travelscapen palveluista veloittamista hinnoista verotetaan myynti- tai majoitusveroa (occupancy tax) ja/tai paikallisia hotellihuoneen käyttöveroja. Palveluista mahdollisesti maksettavien verojen määrä riippuu majoituksesi aikana voimassa olevista veroista..

Ennalta maksettuja ”maksa verkossa nyt” -varauksia varten tarvittavat Travelscapen New Yorkin osavaltion ja New Yorkin kaupungin verorekisterisertifikaatit ja -numerot löytyvät alta.

New Yorkin osavaltion verorekisteri:

New Yorkin myyntiverot (sales tax) ja New Yorkin kaupungin majoitusvero (occupancy tax) on maksettava majoitushetkellä. Ennalta maksetuissa ”maksa nyt” majoitusvarauksissa Travelscapen New Yorkin myyntiveron rekisteröintinumero (sales tax vendor registration number) on 880392667 ja New Yorkin kaupungin majoitusveron (occupancy tax) rekisterinumero on 033960. Saat lisätietoja alla olevista linkeistä:

Saat lisätietoja alla olevista linkeistä:

Travelscape New York State Certificate of Authority

Travelscape New York City Certificate of Authority

5.3 Maksut

Tiettyjen majoitusliikkeiden tapauksessa asiakkaalle tarjotaan verkkosivustolla varatessa vaihtoehdot ”maksa nyt” tai ”maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä”.

Jos asiakas valitsee ”maksa nyt” -vaihtoehdon, Travelscape tarjoaa palvelun asiakkaalle, jonka maksukortilta veloitetaan maksu välittömästi alla olevan mukaisesti ilmoitetussa valuutassa.

Verkkosivustolla tai puhelimitse varattujen palvelujen hinta on maksettava joko (i) yritykselle tai TPX:lle, (ii) suoraan ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ja/tai (iii) yhteistyökumppanille, joka toimii yrityksen nimissä. Maksujen veloittajina voi olla yksi tai useampi osapuoli (jotka näkyvät asiakkaan pankki- tai luottokorttitositteessa), mutta laskutettava yhteissumma ei ylitä palveluiden kokonaishintaa.

Asiakas ilmoittaa maksukorttinsa tiedot, ja ulkopuolisen palveluntarjoajan tai yrityksen on usein todennettava: (i) maksukortin voimassaolo (veloittamalla nimellisarvo, joka joko palautetaan muutaman päivän kuluessa tai vähennetään lopullisesta ulkopuoliselle palveluntarjoajalle maksettavasta summasta) ja (ii) varojen käytettävyys maksukortilla (asiakkaan luottokortin myöntänyt pankki vahvistaa).

Jos asiakas valitsee ”maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä”, tiedot tulevien maksujen suorittamisesta näytetään varauksen aikana (mukaan lukien tieto mahdollisista takuumaksuista ja niiden maksuaikatauluista) ja majoitusliike veloittaa asiakkaan luottokorttia paikallisessa valuutassa. Jos ”maksa myöhemmin / maksa majoitusliikkeessä” -vaihtoehto on valittu pelkän majoituksen sisältävässä varauksessa, ulkopuolinen palveluntarjoaja tarjoaa palvelun suoraan asiakkaalle. Asiakas solmii sopimuksen ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa. Näissä ostotapahtumissa yhteistyökumppanit toimivat välittäjänä sinun ja ulkopuolisen palveluntarjoajan välillä (mutta ei maksun välittäjänä) välittäen varauksesi tiedot asianmukaiselle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle ja lähettää sinulle vahvistussähköpostin ulkopuolisen palveluntarjoajan puolesta ja nimissä. Majoitusvarauksiin tarvitaan pankki- tai luottokorttitiedot, ja korteille saatetaan tehdä ennakkovarmennus tai katevaraus kappaleen 5.1 mukaisesti. Jos valitsit vaihtoehdon ”maksa myöhemmin” tai ”maksa majoitusliikkeessä” etkä saavu paikalle tai peruuta varausta, majoitusliike saattaa veloittaa no show- tai peruutusmaksun (tiedot mahdollisista maksuista ilmoitetaan asiakkaalle varauksen yhteydessä). Tässä tapauksessa joko majoitusliike tai yritys saattaa veloittaa majoitusliikkeen no show- tai peruutusmaksun majoitusliikkeen paikallisessa valuutassa.

Mahdollisten muiden näissä yleisissä ehdoissa mainittujen asiakkaan maksamien verojen ja maksujen lisäksi maksettavat verot ja maksut saattavat vaihdella riippuen asiakkaan valitsemasta maksuvaihtoehdosta. Huomaa, että jotkin majoitusliikkeet vaativat takuumaksun, joka ei välttämättä ole hyvitettävä (katso soveltuvat käyttöehdot). Verot ja valuuttakurssit saattavat muuttua varauksen teon ja majoittumisen välisenä aikana. Luottokorttisi myöntäjä voi myös veloittaa valuutanvaihtomaksun.

Jotkin pankit ja luottokorttiyhtiöt perivät maksuja kansainvälisistä ja valtionrajat ylittävistä maksutapahtumista. Jos esimerkiksi teet varauksen Suomen ulkopuolella toimivalta kauppiaalta Suomessa myönnetyllä luottokortilla, pankkisi saattaa veloittaa sinulta valtionrajat ylittäviä tai kansainvälisiä maksutapahtumia koskevan palvelumaksun. Lisäksi pankkisi tai luottokorttiyhtiösi voi luokitella ulkomaanmatkojen varaukset kansainvälisiksi maksutapahtumiksi, koska saatamme toimittaa luottokorttitietosi ulkomaalaiselle palveluntarjoajalle veloitusta varten. Jotkin pankit ja luottokorttiyhtiöt saattavat periä maksuja myös valuutanvaihdosta. Jos esimerkiksi teet varauksen jollakin muulla valuutalla kuin luottokorttisi valuutalla, luottokorttiyhtiösi saattaa vaihtaa varauksen summan luottokorttisi valuutalle ja veloittaa valuutanvaihtomaksun. Valuutanvaihtomaksu ja ulkomaan palvelumaksu riippuvat täysin pankistasi maksutapahtuman käsittelypäivänä. Jos sinulla on kysyttävää näistä maksuista tai varaukseesi mahdollisesti sovellettavista valuutanvaihtomaksuista, ota yhteyttä pankkiisi.

6. Asiakaspalvelu ja valitusten käsittely

Matkan aikana ilmenneet kysymykset ja valitukset on ilmoitettava käyttämällä verkkosivustolla mainittua osoitetta tai puhelinnumeroa.

Matkan jälkeiset valitukset tulee lähettää verkkosivustolta löytyvään sähköpostiosoitteeseen. Tähän osoitteeseen voi lähettää myös ulkopuolisia palveluntarjoajia koskevat valitukset. Käsittelyn helpottamiseksi asiakkaita kehotetaan lähettämään valituksensa 30 päivän sisällä matkan päättymisestä.

Asiakkaita kehotetaan ilmoittamaan mahdollisista ongelmista yllä olevaan numeroon matkan aikana (tai niin pian kuin käytännössä mahdollista) tai suoraan lentoyhtiölle, jos kiista tapahtui meno- tai paluulennon aikana, jotta ongelma voidaan ratkaista ja jotta asiakkaalle koituu siitä mahdollisimman vähän vahinkoa.

Valitukset majoituksen aikana asiakkaasta riippumattomasta syystä varastetuista tai vahingoittuneista matkatavaroista, vaatteista tai henkilökohtaisista tavaroista tulee osoittaa lentoyhtiölle, hotellille tai asianmukaiselle ulkopuoliselle palveluntarjoajalle.

Huomaa, että jos ongelmista ei ilmoiteta loman aikana yllä mainitulla tavalla, me tai ulkopuolinen palveluntarjoaja emme saa mahdollisuutta tutkia ja korjata ongelmaa majoittumisen aikana, mikä voi vaikuttaa tämän sopimuksen mukaisiin oikeuksiisi ja vähentää mahdollista saamaasi korvausta osittain tai kokonaan.

Euroopan komission verkkopohjainen riidanratkaisualusta löytyy osoitteesta http://ec.europa.eu/odr

7. Yrityksen vastuu

Asiakas hyväksyy, että yrityksen toimiessa rajapintana asiakkaan ja matkapalveluntarjoajan välillä se ei ole missään tapauksessa vastuussa asiakkaan yhdeltä tai useammalta matkapalveluntarjoajalta varaamista palveluista. Yritys ei ole vastuussa, jos tai siltä osin kuin asiakkaan matkavakuutus ja/tai loman peruuntumisvakuutus korvaa menetyksen.

Yritys ei ota vastuuta mahdollisista korvausvaatimuksista, menetyksistä, kuluista, vahingoista tai velvoitteista, paitsi jos kyseessä on kuolema, vahinko tai sairaus, joka johtuu yrityksen huolimattomuudesta.

Tällä sivustolla näkyvät tiedot on toimittanut asianmukainen ulkopuolinen palveluntarjoaja, eikä yritys ota vastuuta mahdollisista virheistä. Asiakkaiden tulee varmistaa annetut tiedot ennen varaamista.

Kaikki näytetyt hotelliluokitukset on tarkoitettu vain suuntaa antaviksi, eivätkä ne välttämättä ole virallisia luokituksia tai vastaa Suomen luokitusta. Yritys ei ole vastuussa näytetyistä luokituksista.

Jos yhteistyökumppani, yritys ja/tai ulkopuolinen palveluntarjoaja saa tietoonsa tai sille ilmoitetaan mahdollisesta vilpillisestä tai laittomasta varauksen maksuun liittyvästä toiminnasta, varaus peruutetaan ja asiakas vastaa peruutuksesta aiheutuneista kuluista, sen rajoittamatta mahdollisia muita häntä vastaan nostettuja syytteitä.

8. Ilmoitus

Lukuun ottamatta näissä yleisissä ehdoissa erityisesti mainittuja seikkoja, kaikki palveluista tarjottu tieto annetaan ilman takuita (nimenomaisia tai implisiittisiä) tai minkäänlaisia implisiittisiä ehtoja, joihin voi kuulua esimerkiksi implisiittiset laatuun, tiettyyn tarkoitukseen sopivuuteen tai yrityksen loukkaamattomuuteen liittyvät takuut tai ehdot. Kaikki tällaiset implisiittiset takuut ja ehdot on poissuljettu. Käyttämällä yrityksen palveluita asiakas hyväksyy, että yritys ei ole vastuussa palveluiden käytöstä johtuvista välittömistä tai välillisistä menetyksistä.

TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA JULKAISTUT TIEDOT, OHJELMISTOT, TUOTTEET JA PALVELUT SAATTAVAT SISÄLTÄÄ EPÄTARKKUUKSIA TAI KIRJOITUSVIRHEITÄ. YRITYS EI TAKAA ERITYISESTI TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA NÄYTETTYJEN MATKATUOTTEIDEN (JOIHIN KUULUVAT MUUN MUASSA VALOKUVAT, HOTELLIEN PALVELULUTTELOT, YLEISET TUOTEKUVAUKSET JNE.) TIETOJEN JA KUVAUSTEN VIRHEETTÖMYYTTÄ EIKÄ OLE NIISTÄ VASTUUSSA. ASIANMUKAISET PALVELUNTARJOAJAT TUOTTAVAT SUURIMMAN OSAN NÄISTÄ TIEDOISTA. NÄYTETYT HOTELLILUOKITUKSET ON TARKOITETTU VAIN VIITTEELLISIKSI LUOKIKSI, EIKÄ YRITYS TAKAA NIIDEN PAIKKANSAPITÄVYYTTÄ. MATKATUOTTEIDEN TIETOIHIN TEHDÄÄN SÄÄNNÖLLISESTI MUUTOKSIA, JA YRITYS JA/TAI SEN ASIANMUKAISET PALVELUNTARJOAJAT VOIVAT TEHDÄ NIIHIN PARANNUKSIA JA/TAI MUUTOKSIA MILLOIN TAHANSA. TUOTTEIDEN TAI PALVELUIDEN LISÄÄMINEN TAI TARJOAMINEN MYYNTIIN TÄLLÄ VERKKOSIVUSTOLLA EI TARKOITA SITÄ, ETTÄ YRITYS KANNATTAA TAI SUOSITTELEE KYSEISIÄ TUOTTEITA TAI PALVELUITA.

MATKATUOTTEITA TAI MUITA TUOTTEITA YRITYKSELLE TARJOAVAT LENTOYHTIÖT, HOTELLIT JA MUUT PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT OLE YRITYKSEN ASIAMIEHIÄ TAI TYÖNTEKIJÖITÄ. YRITYS EI OLE VASTUUSSA TÄLLAISTEN PALVELUNTARJOAJIEN TOIMISTA, VIRHEISTÄ, PUUTTEISTA, ESITYKSISTÄ, TAKUISTA, RIKKOMUKSISTA TAI HUOLIMATTOMUUDESTA TAI NIISTÄ AIHEUTUNEISTA HENKILÖVAHINGOISTA, KUOLEMISTA, OMAISUUSVAHINGOISTA, MUISTA VAHINGOISTA TAI NIISTÄ AIHEUTUNEISTA KULUISTA. YRITYS EI OLE VASTUUSSA EIKÄ MYÖNNÄ MINKÄÄNLAISIA HYVITYKSIÄ SELLAISISTA VIIVÄSTYKSISTÄ, PERUUTUKSISTA, YLIVARAUSTILANTEISTA, LAKOISTA TAI YLIVOIMAISISTA ESTEISTÄ, JOIHIN NE EIVÄT VOI ITSE VAIKUTTAA, EIKÄ OLE VASTUUSSA MAHDOLLISISTA LISÄKUSTANNUKSISTA, LAIMINLYÖNNEISTÄ, VIIVÄSTYKSISTÄ, REITINMUUTOKSISTA TAI VALTIOIDEN TAI VIRANOMAISTEN TOIMISTA. YRITYS JA/TAI SEN PALVELUNTARJOAJAT EIVÄT MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA TAI SIIHEN MILLÄÄN LAILLA LIITTYVISTÄ EPÄSUORISTA, SOPIMUSRIKKOMUKSEEN LIITTYVISTÄ, RANGAISTUSLUONTEISISTA, ERITYISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, VERKKOSIVUSTON KÄYTTÖÖN LIITTYVISTÄ VIIVEISTÄ TAI ONGELMISTA EIKÄ TÄMÄN VERKKOSIVUSTON KAUTTA SAADUISTA TAI VERKKOSIVUSTON KÄYTÖSTÄ AIHEUTUNEISTA TIEDOISTA, OHJELMISTOISTA, TUOTTEISTA TAI PALVELUISTA (ESIMERKIKSI KÄYTTÖOIKEUDEN, DATAN, TULOJEN, SÄÄSTÖJEN TAI TILAISUUKSIEN MENETYKSEN OSALTA) RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUKSESTA, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISESTA KORVAUSVASTUUSTA, OBJEKTIIVISESTA VASTUUSTA TAI MUUSTA, VAIKKA YRITYKSELLE JA/TAI SEN PALVELUNTARJOAJILLE OLISI ILMOITETTU VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. PAITSI JOS KYSEESSÄ ON VASTUU KUOLEMASTA TAI HENKILÖVAHINGOSTA, JOIHIN EI SOVELLETA RAJOITUKSIA. YRITYS JA/TAI SEN PALVELUNTARJOAJAT OVAT VASTUUSSA PALVELUJEN KÄYTÖSTÄ AIHEUTUVISTA VÄLITTÖMISTÄ MENETYKSISTÄ RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO KYSE SOPIMUKSESTA, SOPIMUKSEN ULKOPUOLISESTA KORVAUSVASTUUSTA, OBJEKTIIVISESTA VASTUUSTA TAI MUUSTA, KORKEINTAAN KANTEEN PERUSTEENA OLEVAN MAKSUTAPAHTUMAN SUMMAN VERRAN YHTÄ TAPAHTUMAA TAI TAPAHTUMAKETJUA KOHDEN. TÄMÄ EI VAIKUTA KULUTTAJAN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN.

TÄRKEÄÄ: NÄMÄ EHDOT JA EDELTÄVÄ VASTUUVAPAUSLAUSEKE EIVÄT VAIKUTA PAKOLLISIIN LAKISÄÄTEISIIN OIKEUKSIIN, JOITA EI VOI SOVELTUVIEN LAKIEN TAKIA POISSULKEA.

 

9. Sovellettava laki

Näihin yleisiin ehtoihin sovelletaan Suomen lakeja. Asiakas hyväksyy, että mahdolliset näiden ehtojen tulkintaan liittyvät kiistat (mukaan lukien sopimussuhteen ulkopuoliset kiistat tai kanteet) selvitetään Suomen tuomioistuimissa.

10. Loppumääräykset

Jos yritys ei missään vaiheessa vetoa yleisten ehtojen sopimusehtoihin, se ei tarkoita, että yritys luopuisi oikeudestaan vedota sopimusehtoihin myöhemmin.

Jos tuomioistuin tai muu viranomainen toteaa jonkin näihin yleisiin ehtoihin kuuluvan sopimusehdon olevan virheellinen, laiton tai toteuttamiskelvoton, kyseinen sopimusehto tai sen osa poistetaan soveltuvin osin asiakkaan kanssa solmitusta sopimuksesta tämän vaikuttamatta muiden sopimusehtojen voimassaoloon ja toteuttamiskelpoisuuteen.

Force majeure -tapauksessa, joihin kuuluu esimerkiksi katkos viestintävälineen toiminnassa taikka lentoyhtiön, hotellinpitäjän tai lennonjohdon lakko, johtaa niiden yleisten ehtojen mukaisten velvoitteiden keskeytymiseen, joihin force majeure -tilanne vaikuttaa. Tällöin osapuoli, johon force majeure -tilanne vaikuttaa, ei voi tilanteen johdosta täyttää velvoitteitaan.

Kaikki sellaiset oikeudet, joita tässä asiakirjassa ei erikseen myönnetä, pidätetään.

Nämä yleiset ehdot tulevat voimaan 1.7.2020.

© 2020 Expedia, Inc., Expedia Groupin yritys. Kaikki oikeudet pidätetään. Expedia on Expedia, Inc.:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki.