Generelle vilkår og betingelser for reservation

Indledning

Disse generelle vilkår og betingelser for reservation af indkvartering (de "generelle vilkår og betingelser"), sammen med de oplysninger, der er anført i din e-mail med reservationsbekræftelsen ("reservationsbekræftelsen") anført i de vilkår, hvorpå selskabet accepterer at stille tjenesterne til rådighed for dig via hjemmesiden (se den definerede term nedenfor).

Disse generelle vilkår og betingelser, reservationsbekræftelsen og de relevante regler og begrænsninger angiver også de vilkår, hvorpå rejsetjenesteudbyderne accepterer at levere tjenesterne til dig.

Tjenesterne, der stilles til rådighed af rejsetjenesteudbyderne (som defineret nedenfor) via denne hjemmeside kan kun anvendes af kunder, der først har læst disse generelle vilkår og betingelser og accepteret dem uden forbehold ved at fortsætte med reservationsprocessen.

Kunder indvilliger i at opfylde forpligtelserne i disse generelle vilkår og betingelser. Aftalen mellem kunder og den pågældende rejsetjenesteudbyder træder i kraft, så snart partnerselskabet sender skriftlig bekræftelse af en reservation til kunden med reservationsbekræftelsen.

Kunderne bør gemme og/eller udskrive et eksemplar af disse generelle vilkår og betingelser til senere brug, når der foretages en reservation.

Artikel 1. Definitioner og omfang

1.1. Definitioner

Følgende definitioner har samme betydning, uanset om de er i entals- eller flertalsform.

'Partnerselskab' betyder selskabets markedsføringspartnere, herunder dem, via hvis hjemmeside du har foretaget reservationen.

'Selskab' (eller "vi/os/vores") betyder Expedia Inc. og dettes datterselskaber, herunder Travelscape LLC.

'Kunde' (eller "du/din") betyder en kunde, der booker en eller flere tjenester, som tilbydes på hjemmesiden.

'Kundeservicemedarbejder' betyder (i) vores eller en af selskabets kundesupportudbydere; eller (ii) partnerselskabers kundesupportudbydere (inklusive personer, der handler på deres vegne); eller (iii) personer, der handler som kundesupportudbydere på vegne af selskabet.

'Travelscape' betyder Travelscape LLC, et selskab der er stiftet og hjemmehørende i enhver henseende i USA, hvis hjemstedsadresse er beliggende på 10190 Covington Cross Drive, Suite 300, Las Vegas NV 89144.

'Primære kunde' betyder den kunde, der foretager en reservation for sig selv og/eller på vegne af andre under den samme reservation.

'Sammensatte rejsearrangementer' har samme betydning som definitionen af "sammensatte rejsearrangementer" i pakkerejseforordningerne.

'Pakkerejse' betyder det samme som definitionen af en "pakkerejse" i pakkerejseforordningerne.

'Pakkerejseforordninger' betyder Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/2302 af 25. november 2015 om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer, som implementeret i hver europæisk medlemsstat, og som ændret fra tid til anden.

'Regler og begrænsninger' betyder de vilkår og betingelser, der gælder for de tjenester, der leveres af tredjepartsleverandører (herunder blandt andet regler og begrænsninger for leverandører af indkvartering).

'Tjenester' betyder en service, der tilbydes på den hjemmeside, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, såsom overnatningstjenester og relaterede tjenester til behandling af betalinger.

'Rejsetjenesteudbyder' betyder den udbyder, der stiller tjenesterne til rådighed – for eksempel en udbyder af indkvartering eller Travelscape.

''Tredjepartsleverandør' betyder en part, der (a) stiller tjenesterne til rådighed for kunden direkte eller (b) opfylder de tjenester, hvor Travelscape stiller tjenesten til rådighed for kunden.

'TPX' betyder Travel Partner Exchange S.L. med hjemstedsadresse på Paseo Milicias de Garachico 1, Edificio Hamilton, Oficina 79, 38002 Santa Cruz de Tenerife, De Kanariske Øer, Spanien.

'Hjemmeside' betyder hjemmesiden eller den relaterede mobilapp, der drives af det partnerselskab, som du booker tjenesterne på.

1.2. Omfang og dit forhold til partnerselskabet

Hjemmesiden, der fungerer som en grænseflade mellem dig og de forskellige rejsetjenesteudbydere, der tilbyder tjenesterne, drives af et partnerselskab, og eventuelle spørgsmål om hjemmesiden skal rettes til det relevante partnerselskab.  Når du foretager en reservation af en tjeneste via hjemmesiden, indgår du en aftale med de relevante rejsetjenesteudbydere for denne tjeneste. 

Disse generelle vilkår og betingelser gælder for tilbud og levering af tjenester via denne hjemmeside og omfatter alle gældende regler og begrænsninger, som gøres tilgængelige for kunden inden reservationen er gennemført, og som kunden accepterer i det øjeblik, en reservation egentlig gennemføres. Det er kundens ansvar at sætte sig ind i disse generelle vilkår og betingelser og gældende regler og begrænsninger. Særlige regler og begrænsninger for tredjepartsleverandører af indkvartering udleveres forud for gennemførelse af en reservation.

De generelle vilkår og betingelser kan ændres af selskabet , og regler og begrænsninger kan ændres af rejsetjenesteudbyderen når som helst uden forudgående varsel, selvom sådanne ændringer ikke finder anvendelse på reservationer, der allerede er accepteret på vegne af den pågældende rejsetjenesteleverandør. Det er derfor yderst vigtigt, at kunden læser, gemmer og/eller udskriver en kopi af de generelle vilkår og betingelser på reservationstidspunktet, så vedkommende kender de gældende bestemmelser.

Artikel 2. Reservation via hjemmesiden

2.1. Kundens lovhjemmel

Hjemmesiden hjælper kunden med at finde rejseprodukter og foretage de nødvendige reservationer samt fungerer som mellemled i de transaktioner, der involverer rejsetjenesteudbyderne.

Den primære kunde skal være mindst 18 år gammel, være lovmæssigt bemyndiget til at indgå kontraktmæssige forpligtelser, når reservationen foretages, samt have det nødvendige samtykke eller den nødvendige bemyndigelse til at handle for eller på vegne af de personer, der måtte være omfattet af en reservation.

Den primære kunde skal også sikre og bekræfter hermed, at oplysningerne, der er givet til alle parter i reservationen, er fulde og korrekte, at alle parter er enige om at være bundet af disse generelle vilkår og betingelser, og at den primære kunde har myndighed til at acceptere og acceptere disse generelle vilkår og betingelser på vegne af alle kunder i reservationen.

Den primære kunde er den person, som er ansvarlig for reservationen, betaling af depositum og den samlede pris, for at foretage eventuelle ændringer og anmodninger on afbestilling, for at betale eventuelle yderligere gebyrer i forbindelse med reservationen og for alle andre forhold vedrørende reservationen.

Den primære kunde accepterer at kontrollere alle beskrivelser på rejsedokumentationen, der er modtaget efter reservationen, og straks at informere os om eventuelle fejl eller forekomster, herunder hvor personlige oplysninger ikke svarer til dem, der fremgår af passene tilhørende dem, der rejser under reservationen.

Den primære kunde er ansvarlig for sine aktiviteter på hjemmesiden (økonomisk eller på anden vis), herunder den mulige brug af vedkommendes brugernavn og adgangskode. Kunden garanterer, at de oplysninger, vedkommende indtaster på hjemmesiden om sig selv og eventuelle rejseledsagere, er nøjagtige.

Al brug af hjemmesiden, som er svigagtig eller i strid med disse generelle vilkår og betingelser, er årsag til at nægte kunden adgang til de tjenester, der tilbydes af Travelscape og tredjepartsleverandører, eller til de andre funktioner på hjemmesiden.

2.2. Bekræftelse, ændring og afbestilling af reservationer (med forbehold af artikel 3.1, 3.2, 4.2 og 5.2, hvor relevant)

2.2.1 Bekræftelse

Reservationsbekræftelsen, der omfatter de vigtigste elementer som for eksempel beskrivelsen af den eller de bookede tjenester og prisen, vil blive sendt til den primære kunde pr. e-mail. Hvis den primære kunde ikke modtager en bekræftelses-e-mail inden for 24 timer efter gennemførelsen af reservationen, skal vedkommende kontakte kundeserviceafdelingen via de procedurer, som er anført på hjemmesiden.

Det er udtrykkeligt aftalt, at de data, der er lagret i vores informationssystemer, udgør bevis for, at reservationerne er blevet foretaget af den primære kunde. Data, der er lagret på computere eller elektroniske medier er gyldigt bevis og skal derfor accepteres på samme vilkår og med samme bevismæssige værdi som et fysisk, skriftligt dokument.

2.2.2 Afbestilling

Ved reservation af indkvartering kan afbestillinger foretages online ved at følge instruktionerne på hjemmesiden.

Alle sådanne anmodninger vil blive behandlet på vegne af de relevante rejsetjenesteudbydere. Kunder har ingen automatisk afbestillingsret, medmindre en sådan ret følger af den enkelte tredjepartsleverandørs regler og begrænsninger (der udleveres til kunden inden reservation).

I tilfælde af afbestilling eller delvis afbestilling af en reservation kan der pålægges gebyrer fra den pågældende tredjepartsleverandør – se venligst de angivne regler og begrænsninger vist i forbindelse med reservationsprocessen for at få flere oplysninger. Når en afbestilling berører mere end én person i reservationen, vil alle gældende afbestillingsgebyrer blive opkrævet for hver person i reservationen.

Vi forbeholder os retten til at afbestille en kundes reservation, hvis der ikke rettidigt modtages fuld betaling for reservationen eller gældende afbestillingsgebyr.

Hvor Travelscape eller tredjepartsleverandøren har grund til at tro, at der er tale om svig, er denne ikke forpligtet til at behandle en ændring, afbestilling eller refusion, som en kunde anmoder om.

2.2.3 Ændring af reservation

Hvis kunden ønsker at ændre rejsen med hensyn til indkvartering efter at have foretaget reservationen, skal kunden ringe til det nummer, der er anført på hjemmesiden. Den enkelte tredjepartsleverandør opkræver eventuelt et gebyr i forbindelse med reservationsændringer – se venligst de angivne regler og begrænsninger vist i forbindelse med reservationsprocessen for at få flere oplysninger.

Travelscape (og den pågældende tredjepartsleverandør) forbeholder sig retten til at afbestille en kundes reservation, hvis der ikke rettidigt modtages fuld betaling for et gældende ændringsgebyr i forbindelse med reservationen.

2.2.4 Refusioner

I tilfælde af en refusion til en kunde vil de pågældende beløb blive ført tilbage af den part, der modtog den oprindelige betaling (som for eksempel Travelscape eller en tredjepartsleverandør, der fremgår af kundens kreditkortopgørelse eller kontoudtog) til det betalingskort eller den konto, der blev anvendt i forbindelse med den oprindelige reservation. Eventuelle anvendte reservationsgebyrer vil ikke være kvalificeret til refusion.

2.2.5 Priser med begrænsninger

Medmindre andet er angivet af kunden, antages det, at kunden ønsker de billigste rejsetjenester. Sådanne tjenester (f.eks. "ikke-refunderbare priser") kan ydes uden nogen mulighed for ændring eller afbestilling. I sådanne tilfælde kan tjenesterne ikke leveres på en anden måde, på et andet tidspunkt eller andet sted, end hvad der står i kontrakten.

2.3. Rejsedokumenter

De rejsedokumenter, der ydes for en serviceydelse, der er booket gennem hjemmesiden, vil blive sendt til den e-mailadresse, der er opgivet af den primære kunde i forbindelse med reservationen.

Artikel 3. Tjenester med hensyn til indkvartering

Formålet med denne artikel 3 er at give nærmere oplysninger og brugsvilkår og -betingelser for de af rejsetjenesteudbydernes leverede tjenester til kundens orientering. Disse oplysninger er ikke udtømmende og erstatter ikke de gældende regler og begrænsninger. I tilfælde af konflikt eller uforenelighed mellem de generelle vilkår og betingelser og regler og begrænsninger, der er indarbejdet i disse generelle vilkår og betingelser, har reglerne og begrænsningerne forrang. Regler og begrænsninger udleveres forud for gennemførelsen af en reservation.

Med undtagelse af tilfælde, hvor myndighedskrav foreskriver andet, giver disse oplysninger ingen anledning til nogen forpligtelser eller ansvar for selskabet.

Indkvartering kan tilbydes separat eller som en del af en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement (jf. artikel 3.6). Med undtagelse af indkvartering , som "betales senere/betales på stedet" (jf. artikel 5.2 nedenfor), stilles al indkvartering til rådighed af Travelscape (hvad enten det bookes separat eller som en del af en pakkerejse) i henhold til artikel 3 og de gældende regler og begrænsninger i forbindelse med indkvartering, der vil blive stillet til rådighed inden reservationen. De gældende regler og begrænsninger kan omfatte begrænsninger på og/eller gebyrer for afbestilling og/eller ændringer pålagt af den pågældende tredjepartsleverandør.

Med forbehold af artikel 3.6 og 5.2 kræver enhver forudbetalt reservation af indkvartering, at den primære kundes kreditkort opkræves for den fulde betaling ved reservation. For andre reservationer af indkvartering kræves der bankkort- eller kreditkortoplysninger som sikkerhed for reservationen, og endelig betaling sker direkte til overnatningsstedet under opholdet. Se de oplysninger, der vises under reservationsprocessen, for at få bekræftet, hvordan og hvornår betaling sker. De priser, der vises på hjemmesiden, inkluderer ikke gebyrer eller omkostninger for valgfri tillægsydelser, inkl. snacks fra minibaren eller telefonsamtaler.

Hvis en kunde ikke møder op til reservationens første overnatning og har til hensigt at tjekke ind for efterfølgende nætter i reservationen, skal den primære kunde bekræfte reservationsændringerne hos Travelscape senest på den oprindelige indtjekningsdato for at forhindre, at hele reservationen afbestilles. Hvis den primære kunde ikke bekræfter ændringer i reservationen hos Travelscape, kan hele reservationen afbestilles, og der vil kun blive foretaget refusion til kunden i overensstemmelse med de gældende regler og begrænsninger som oplyst i forbindelse med reservationen.

En kunde, der ikke afbestiller eller ændrer sin reservation inden afbestillingsperioden, der gælder for overnatningsstedet (som kan variere efter overnatningssted og er beskrevet i reservationsprocessen) inden ankomst, vil blive pålagt gebyrerne, der fremgår af reglerne og begrænsninger for reservationen. Kunder gøres opmærksomme på, at nogle overnatningssteder ikke tillader ændringer eller afbestillinger af reservationer, efter de er foretaget, og disse begrænsninger fremgår af reglerne og begrænsningerne for reservationen.

Du må ikke booke flere end otte værelser online på samme hotel og på samme opholdsdatoer. Hvis vi afgør, at du har booket mere end otte værelser til sammen i separate reservationer, afbestiller vi muligvis dine reservationer og opkræver et afbestillingsgebyr, hvis det er relevant. Hvis du har betalt et depositum, som ikke kan refunderes, kan dit depositum være tabt. Hvis du ønsker at booke ni værelser eller derover, skal du kontakte kundeservice. Du vil muligvis blive bedt om at underskrive en skriftlig kontrakt og/eller betale et depositum, der ikke kan refunderes.

3.1. Brug af værelser

Kunden mindes om, at værelser generelt først er ledige fra kl. 14.00 og skal forlades senest kl. 12.00 uanset det anvendte transportmiddels ankomst- eller afrejsetidspunkt.

Enkeltværelser har generelt én seng, og der skal ofte betales supplement for enkeltværelser. Dobbeltværelser har generelt enten to enkeltsenge eller en dobbeltseng.

3.2. Klassificering

Det er muligt, at en reservation undertiden kan blive afbestilt eller ændret af tredjepartsleverandøren, der leverer overnatningen, eller Travelscape, af forskellige årsager (f.eks. at et overnatningssted er overbooket på grund af integrationsproblemer, eller at et overnatningssted er lukket pga. en orkan). Såfremt der opstår sådanne hændelser, vil Travelscape gøre sig alle rimelige bestræbelser på at meddele kunden dette snarest muligt og om muligt tilbyde alternativ indkvartering på et overnatningssted med mindst samme antal stjerner og lignende tjenester. Hvis dette tilbud ikke accepteres af kunden, vil Travelscape sikre, at alle beløb, der er betalt for reservationen, refunderes. Hvis det skønnes hensigtsmæssigt, f.eks. hvis et teknisk problem fra Travelscapes side har forårsaget, at en reservation er blevet afbestilt eller ændret, og denne afbestilling eller ændring direkte forårsager tab for kunden, vil Travelscape ligeledes betale en rimelig kompensation til kunden.

3.3. Oplevelser

Det er muligt, at nogle af tredjepartsleverandørers planlagte oplevelser, der er vist i beskrivelsen af indkvarteringen på hjemmesiden, afbestilles på grund af for eksempel vejrforhold eller andre årsager uden for tredjepartsleverandørens rimelige kontrol, ved ophold uden for sæsonen, eller hvis det påkrævede antal deltagere til oplevelsen ikke opnås.

Ved sightseeing vises rækkefølgen af de forskellige turistattraktioner kun som en vejledning. Dette kan ændres af tredjepartsleverandørerne.

3.4. Måltider

Hvis måltider er en del af en indkvarteringspakke, afhænger antallet af måltider af antallet af overnatninger. Helpension inkluderer normalt morgenmad, frokost og middag. Halvpension inkluderer normalt morgenmad og enten frokost eller middag, alt afhængigt af indkvarteringspakken. Indkvartering, der inkluderer hovedmåltider, begynder generelt med middag på overnatningsstedet på ankomstdagen og slutter med morgenmad (halvpension) eller frokost (helpension) på afrejsedagen. Hvis et eller flere måltider ikke kan indtages, vil der ikke ske nogen refusion.

Kunden gøres opmærksom på, at medmindre andet er angivet på hjemmesiden, er drikkevarer ikke inkluderet i måltiderne. Hvis drikkevand ikke er tilgængeligt, skal kunden selv betale for det.

Forældre rådes til at medbringe specialmad til deres spædbarn, da det ikke altid kan fås lokalt.

3.5. Skatter

I visse lande pålægger de lokale myndigheder yderligere skatter (turistskat osv.), som generelt skal betales lokalt. Kunden er ene og alene ansvarlig for betaling af sådanne yderligere skatter. Skattebeløbet kan ændre sig mellem reservation og ophold. I tilfælde af at skatten er steget pr. din opholdsdato, er du ansvarlig for at betale skat til den nye højere sats.

3.6. Pakkerejser

Hvis din reservation er blevet leveret til dig i forbindelse med et andet rejseprodukt (f.eks. en flyrejse) (en pakkerejse eller et sammensat rejsearrangement), skal det partnerselskab, der har leveret denne pakkerejse eller den første rejsekomponent i det sammensatte rejsearrangement til dig, være ansvarlig for eventuelle ændringer eller forpligtelser vedrørende denne pakkerejse eller det tilknyttede rejsearrangement. Indkvartering i pakkerejsen med mulighed for forudbetaling stilles til rådighed for dig af Travelscape.

Artikel 4. Generelt

4.1. Rejsedestinationer

Selvom de fleste rejser, herunder rejser til destinationer i udlandet, sker, uden at der opstår problemer, kan rejser til visse destinationer indebære en større risiko end andre. Selskabet råder kunderne til at gennemgå rejseforbud, advarsler, bekendtgørelser og anbefalinger, der udstedes af dit lands rådgivende myndighed for udlandsrejser og vises på deres hjemmeside.

Ved at tilbyde rejser til særlige internationale destinationer forsikrer eller garanterer selskabet ikke, at rejser til sådanne destinationer anbefales eller er risikofrie, og påtager sig intet ansvar for skadeserstatning eller tab, der forekommer på grund af rejser til sådanne destinationer.

Internationale rejser: Du har ansvaret for at sikre, at du opfylder udenlandske krav til indrejse, og at dine rejsedokumenter, såsom pas og visa (transit-, erhvervs- eller turistvisum eller andet) er i orden, og at alle andre udenlandske krav til indrejse overholdes. Vi har ingen særlig viden om udenlandske indrejsekrav eller rejsedokumenter. Vi opfordrer kunderne til at gennemgå rejseforbud, advarsler, meddelelser og vejledninger udstedt af de relevante regeringer, før kunderne booker rejser til internationale destinationer. 

Helbred: Anbefalede rejsevaccinationer kan ændre sig, og du bør søge råd hos din læge om aktuelle anbefalinger, før du tager af sted. Det er dit ansvar at sikre, at du overholder alle helbredskrav til indrejse, får de anbefalede vaccinationer, tager al den anbefalede medicin og følger al lægelig rådgivning i forbindelse med din rejse. Ellers skal du kontakte din læge for medicinsk rådgivning vedrørende din rejse.

4.2. Priser

Priserne på tjenesterne, der beskrives på hjemmesiden, er til enhver tid gældende, undtagen i tilfælde af åbenlyse fejl. Priserne kan til enhver tid ændres, men ændringerne påvirker ikke de reservationer, der allerede er accepteret. Vi eller partnerselskabet kan i nogle tilfælde opkræve et reservationsgebyr i forbindelse med nogle transaktioner, der foretages på kundens vegne. Kunden får meddelelse om alle gældende gebyrer på reservationstidspunktet. Selvom selskabet gør sit bedste, kan nogle af tjenesterne, som er anført på hjemmesiden, være forkert prissat. SELSKABET FORBEHOLDER SIG UDTRYKKELIGT RETTEN TIL AT ÆNDRE EVENTUELLE PRISFEJL PÅ HJEMMESIDEN OG/ELLER PÅ RESERVATIONER FORETAGET TIL EN FORKERT PRIS. I SÅDANNE TILFÆLDE VIL VI GIVE DIG MULIGHED FOR AT BEHOLDE DIN RESERVATION MED DEN KORREKTE PRIS, HVIS DET ER MULIGT. HVIS IKKE DET ER MULIGT, VIL VI AFBESTILLE DIN RESERVATION UDEN AFBESTILLINGSGEBYRER. Vi er ikke forpligtet til at levere tjenester til en kunde til forkert (lavere) pris, selvom kunden har modtaget en bekræftelse på deres reservation.

4.3. Fotos og illustrationer

Selskabet gør sit yderste for at fremvise billeder og illustrationer, der giver kunden en beskrivelse af de tilbudte tjenester. Formålet med disse billeder og illustrationer er at vise kunden indkvarteringsniveauet og komfortgraden, og de skal ikke anses for at love noget, der overgår dette formål.

Artikel 5. Økonomiske betingelser og betalingsprocedurer

5.1 Lokale skatter og betalinger

Medmindre andet er anført under regler og begrænsninger, vises priser på tjenester på hjemmesiden i DKK, eksklusive lokale skatter, der opkræves af myndighederne i nogle lande.

En reservation af overnatningssted med forudbetaling og til destinationer inden for Den Europæiske Union er dækket af reglerne for rejseagenter og rejseudbydere, som vedtaget i artikel 306-310 i EU's hovedmomsdirektiv [2006/112/EF].

5.2 Skattegebyr

Medmindre det er anført nedenfor, hvad angår skatteforpligtelser af de beløb, vi beholder for vores tjenester, opkræver vi ikke skatter til videresendelse til de pågældende skattemyndigheder. Skattegebyrerne på forudbetalte reservationer på overnatningssteder er de estimerede transaktionsskatter (f.eks. salg og anvendelse, ophold, skat på værelset, punktafgifter, moms mv.), som Travelscape betaler til overnatningsstedet for skatter, der skal betales for leje af værelset for de transaktioner, hvor Travelscape stiller tjenesten direkte til rådighed for kunden. Overnatningsstedet fakturerer Travelscape for skattebeløb. Overnatningsstederne er ansvarlige for at sende gældende skatter til de relevante skattejurisdiktioner. Selskabet handler ikke som medleverandør af det overnatningssted, hvor vores kunder booker deres rejsearrangementer. Hvad der beskattes og den relevante sats for skatter og afgifter varierer meget fra sted til sted. De faktiske skattebeløb, der af Travelscape betales til overnatningsstederne, kan være forskellige fra skatteinddrivelsesgebyrerne, afhængigt af satser, beskatningsgrad osv., som var gældende på det tidspunkt, hvor overnatningsstedet rent faktisk blev anvendt af vores kunder. Ud over ovenstående kan der i visse jurisdiktioner i forbindelse med salg, brug og/eller ophold pålægges skat af de beløb, som Travelscape opkræver for sine tjenester. Den aktuelle skat på vores tjenester kan variere afhængigt af de priser, der er gældende under dit ophold på overnatningsstedet.

For reservationer med online forudbetaling anføres Travelscapes skatteregistreringscertifikater og -numre for delstaten New York og New York City nedenfor.

Skatteregistrering i delstaten New York:

Der skal i påkommende tilfælde betales New York-omsætningsskat og New York City-opholdsskat på dit overnatningssted. For forudbetalte reservationer af indkvartering er Travelscapes forhandlerregistreringsnummer vedr. New York-omsætningsskat 880392667, og registreringsnummeret vedr. New York City-opholdsskat er 033960. For yderligere information, se venligst:

For yderligere information, se venligst:

Travelscapes certifikat vedrørende bemyndigelse for delstaten New York 

Travelscapes certifikat vedrørende bemyndigelse for New York City  

5.3 Betalinger

På visse overnatningssteder har kunden, når der bookes via hjemmesiden, eventuelt valget mellem at betale online med det samme eller at betale senere på overnatningsstedet.

Hvis kunden vælger betalingsmuligheden "betal nu", stilles tjenesten til rådighed af Travelscape for kunden, og kundens betalingskort opkræves øjeblikkeligt som nedenfor i den angivne valuta.

Prisen for tjenester, der er booket på hjemmesiden eller pr. telefon, skal betales enten til (i) selskabet eller TPX, (ii) direkte til tredjepartsleverandører og/eller (iii) et partnerselskab, der driver virksomhed på vegne af selskabet. Betalingen bliver muligvis opkrævet af mere end en part (dette vises på kundens bank- eller kreditkortopgørelse), men det samlede debiterede beløb vil ikke overstige tjenesternes samlede pris.

Kunden skal angive oplysninger om sit betalingskort, og tredjepartsleverandøren eller selskabet vil ofte skulle verificere følgende: (i) betalingskortets gyldighed (via opkrævning af en nominel værdi, som enten refunderes inden for få dage eller trækkes fra slutbetalingen til tredjepartsleverandøren), og (ii) at der er dækning på betalingskortet (bekræftes af den bank, der udsteder kundens kreditkort).

Hvis kunden vælger at betale senere/betale på overnatningsstedet, vil detaljer om, hvordan og hvornår betaling vil blive foretaget, blive vist under reservationsprocessen (herunder om der kræves deposita og betalingsplanen i relation til dette) og overnatningsstedet opkræver kundens kreditkort i lokal valuta. Når muligheden for at betale senere/betale på overnatningsstedet er valgt for en enkeltstående reservation af indkvartering, gør tredjepartsleverandøren tjenesten tilgængelig for kunden direkte. Kunden indgår en aftale med tredjepartsleverandøren. For disse transaktioner vil partnerselskaber fungere som en formidler mellem dig og tredjepartsleverandøren (men ikke som betalingsformidler), videregive oplysningerne om din reservation til den relevante tredjepartsleverandør og sende dig en bekræftelses-e-mail til og på vegne af tredjepartsleverandøren. Reservationer af indkvartering kræver bankkort- eller kreditkortoplysninger som sikkerhed for reservationen, og kortene kan valideres eller forhåndsautorises i overensstemmelse med artikel 5.1. Hvis du vælger at betale senere/betale på overnatningsstedet, og du ikke møder op eller afbestiller reservationen, kan overnatningsstedet pålægge dig et gebyr for manglende fremmøde eller afbestilling (nærmere oplysninger om eventuelle gebyrer bliver dig meddelt som led i reservationen). I dette tilfælde kan enten overnatningsstedet eller selskabet opkræve gebyr for manglende fremmøde eller afbestillingsgebyr i stedets lokale valuta.

Tillige med alle andre skatter og gebyrer, som betales af kunden i henhold til disse generelle vilkår og betingelser, kan skatter og gebyrer variere, alt efter hvilken betalingsform kunden vælger. Bemærk venligst, at visse overnatningssteder kan opkræve et depositum, som i nogle tilfælde refunderes, i andre tilfælde ikke (se de gældende regler og begrænsning). Skatteprocenten og valutakursen kan ændre sig i tiden mellem din reservation og dit ophold. Din kreditkortleverandør kan også pålægge et vekselgebyr.

Nogle banker og kreditkortselskaber pålægger gebyrer for internationale eller grænseoverskridende transaktioner. Hvis du f.eks. foretager en reservation med et kort udstedt i Danmark hos en handlende uden for Danmark, kan din bank opkræve et gebyr hos dig for grænseoverskridende eller internationale transaktioner. Derudover kan reservation af internationale rejser anses for at være en international transaktion af din bank eller dit kortselskab, eftersom vi muligvis sender dine kortoplysninger videre til en international rejseleverandør til opkrævning. Derudover pålægger nogle banker og kreditkortselskaber gebyrer for valutaomregning. Hvis du f.eks. foretager en reservation i en anden valuta end valutaen for dit kreditkort, kan dit kreditkortselskab omregne reservationsbeløbet til valutaen for dit kreditkort og opkræve et vekselgebyr hos dig. Vekselkursen og gebyret for udenlandske transaktioner bestemmes udelukkende af din bank på den dag, hvor de behandler transaktionen. Hvis du har spørgsmål til disse gebyrer eller den valutakurs, der er anvendt til din reservation, skal du kontakte din bank.

Artikel 6. Kundeservice og behandling af klager

Forespørgsler eller anmodninger om information eller klager under en rejse skal sendes til den adresse eller det telefonnummer, der er angivet på hjemmesiden.

Klager fremsat efter rejsen skal sendes pr. e-mail til den e-mailadresse, som er anført på hjemmesiden, der modtager klager på vegne af tredjepartsleverandørerne. For hurtig løsning opfordres kunderne til at indlevere deres klager inden for 30 dage efter rejsens afslutning.

Kunder opfordres til at indberette eventuelle problemer, de oplever under rejsen, via det ovenstående nummer (eller så snart som rimeligt muligt), eller til operatøren, såfremt tvisten er opstået under ud- eller hjemrejsen, således at der kan træffes foranstaltninger for at løse problemet og for at begrænse den af kunden lidte skade.

Klager over tab, tyveri eller beskadigelse af bagage, tøj eller personlige ejendele, der ikke var under kundens kontrol under opholdet, skal stiles til luftfartsselskabet eller hotellet eller den relevante tredjepartsleverandør.

Bemærk venligst, at manglende orientering om problemer, mens du er på ferie, som beskrevet ovenfor, fratager os og tredjepartsleverandøren muligheden for at undersøge og rette din klage, mens du er på feriestedet, og dette kan påvirke dine rettigheder i henhold til denne aftale, herunder reduktion af skyldig kompensation, potentielt til nul.

Europa-Kommissionens platform for onlinetvistbilæggelse findes på http://ec.europa.eu/odr

Artikel 7. Selskabets ansvar

Kunden accepterer, at i tilfælde hvor selskabet fungerer som forbindelsesled mellem kunden og rejsetjenesteudbyderne, kan selskabet under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for leveringen af tjenesterne, som kunden har booket hos en eller flere rejsetjenesteudbydere. Selskabet er ikke ansvarligt i det omfang, kunden kan kræve erstatning i henhold til en forsikringspolice såsom rejse- og/eller ferieafbestillingsforsikring.

Selskabet påtager sig intet ansvar for krav, tab, udgifter, skadeserstatning eller erstatningsansvar, undtagen i tilfælde, der vedrører død, personskade eller sygdom, hvor selskabet ved uagtsomhed har forårsaget skaden.

Oplysningerne, der vises på denne hjemmeside, tilbydes af de respektive tredjepartsleverandører, og selskabet er ikke ansvarligt for eventuelle unøjagtigheder. Kunderne skal sørge for at kontrollere alle tilgængelige oplysninger, før de booker.

Kunderne bør bemærke, at alle viste hotelbedømmelser kun er ment som vejledning og muligvis ikke er officielle bedømmelser eller stemmer overens med danske klassificeringer. Selskabet fralægger sig ethvert ansvar i forbindelse med de viste bedømmelser.

Hvis partnerselskabet, selskabet og/eller tredjepartsleverandøren bliver opmærksom på eller bliver informeret om eventuelt bedrageri eller ulovlig aktivitet i forbindelse med betaling af reservationen, vil reservationen blive afbestilt, og kunden er ansvarlig for alle udgifter, der er opstået i forbindelse med sådan annullering uden præjudice for, at der måske anlægges sag mod vedkommende.

Artikel 8. Ansvarsfraskrivelse

Med undtagelse af hvad der udtrykkeligt er beskrevet i disse generelle vilkår og betingelser, leveres al informationen indeholdt i tjenesterne uden nogen garanti (enten udtrykkelig eller underforstået) eller underforstået vilkår af nogen art, herunder, men ikke begrænset til, implicitte garantier eller underforståede vilkår for tilfredsstillende kvalitet, egnethed til et bestemt formål, eller at selskabet ikke har foretaget krænkelser. Alle sådanne underforståede vilkår og garantier er undtaget. Ved at bruge tjenesterne accepterer kunden, at selskabet ikke kan holdes ansvarlig for direkte, indirekte eller følgetab, der opstår som følge af brug af tjenesterne.

OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER, DER ER OFFENTLIGGJORT PÅ DENNE HJEMMESIDE, KAN VÆRE BEHÆFTET MED UNØJAGTIGHEDER ELLER SKRIVEFEJL. I SÆRDELESHED GARANTERER SELSKABET IKKE NØJAGTIGHEDEN AF, OG FRASKRIVER SIG ANSVARET FOR UNØJAGTIGHEDER I FORBINDELSE MED OPLYSNINGERNE OG BESKRIVELSEN AF REJSEPRODUKTERNE, DER VISES PÅ DENNE HJEMMESIDE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, FOTOS, LISTER OVER HOTELLETS FACILITETER, GENEREL PRODUKTBESKRIVELSE MV.), HVOR MANGE AF DISSE OPLYSNINGER GIVES AF DE RESPEKTIVE LEVERANDØRER. HOTELBEDØMMELSER, DER VISES PÅ HJEMMESIDEN, ER KUN MENT SOM GENERELLE RETNINGSLINJER, OG SELSKABET GARANTERER IKKE NØJAGTIGHEDEN AF BEDØMMELSERNE. ÆNDRINGER FØJES PERIODISK TIL OPLYSNINGER OM REJSEPRODUKTER, OG SELSKABET OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER KAN TIL ENHVER TID FORETAGE FORBEDRINGER OG/ELLER ÆNDRINGER. INKLUSION AF ET TILBUD OM SALG AF ET BESTEMT PRODUKT ELLER EN BESTEMT TJENESTE PÅ HJEMMESIDEN UDGØR IKKE NOGEN GODKENDELSE ELLER ANBEFALING AF DISSE PRODUKTER ELLER TJENESTER FRA SELSKABETS SIDE.

FLYSELSKABER, HOTELLER OG ANDRE LEVERANDØRER, DER LEVERER REJSER ELLER ANDRE TJENESTER FOR SELSKABET, ER UAFHÆNGIGE KONTRAHENTER OG IKKE REJSEKONSULENTER FOR ELLER MEDARBEJDERE HOS SELSKABET. SELSKABET ER IKKE ANSVARLIGT FOR HANDLINGER, FEJL, UNDLADELSER, ERKLÆRINGER, GARANTIER, BRUD ELLER FORSØMMELSE FREMSAT ELLER BEGÅET AF DISSE LEVERANDØRER ELLER FOR NOGEN FORM FOR PERSONSKADE, DØD, TINGSSKADE ELLER ANDRE SKADER ELLER UDGIFTER, DER ER EN FØLGE HERAF. SELSKABET HAR INTET ANSVAR OG FORETAGER INGEN REFUSION I TILFÆLDE AF FORSINKELSE, AFLYSNING, OVERBOOKING, STREJKE, FORCE MAJEURE ELLER ANDRE ÅRSAGER, DER LIGGER UDEN FOR DETS DIREKTE KONTROL, OG DET HAR INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE YDERLIGERE UDGIFTER, UNDLADELSER, FORSINKELSER, OMDIRIGERING ELLER HANDLINGER FRA EN STATS ELLER MYNDIGHEDS SIDE. SELSKABET OG/ELLER DETS LEVERANDØRER ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, HÆNDELIG ELLER PØNALT BEGRUNDET ERSTATNING AF KONKRET DOKUMENTEREDE TAB ELLER FØLGESKADER, DER UDSPRINGER AF ELLER SOM PÅ NOGEN MÅDE ER FORBUNDET MED BRUGEN AF DENNE HJEMMESIDE ELLER FORSINKELSE ELLER MANGLENDE MULIGHED FOR AT ANVENDE DENNE HJEMMESIDE, ELLER FOR EVENTUELLE OPLYSNINGER, SOFTWARE, PRODUKTER OG TJENESTER INDHENTET VIA DENNE HJEMMESIDE (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL TAB AF ANVENDELSE, DATA, OVERSKUD, OPSPARINGER ELLER MULIGHEDER), DET VÆRE SIG PÅ BAGGRUND AF AFTALE, SKADEGØRENDE HANDLING, SKÆRPET ANSVAR ELLER PÅ ANDEN MÅDE, OGSÅ HVIS SELSKABET OG/ELLER EN AF SELSKABETS LEVERANDØRER ER BLEVET ORIENTERET OM MULIGHEDEN FOR SKADESERSTATNING. BORTSET FRA I FORBINDELSE MED ANSVAR FOR DØD ELLER PERSONSKADE, HVOR DER IKKE GÆLDER BEGRÆNSNING. SELSKABET OG/ELLER DETS RESPEKTIVE LEVERANDØRER ER ANSVARLIGT FOR DIREKTE TAB, DER UDSPRINGER AF BRUGEN AF DETS TJENESTER, DET VÆRE SIG I HENHOLD TIL AFTALE, SKADEVOLDENDE HANDLING, SKÆRPET ANSVAR ELLER PÅ ANDEN VIS, INDTIL ET MAKSIMUM PÅ DEN SAMLEDE VÆRDI AF TRANSAKTIONEN, I HENHOLD TIL HVILKEN KRAVET UDSPRINGER FOR HVER HÆNDELSE ELLER SERIEFORBUNDNE HÆNDELSER. DETTE PÅVIRKER IKKE DINE LOVBESTEMTE RETTIGHEDER SOM FORBRUGER.

VIGTIGT: DISSE VILKÅR OG BETINGELSER OG FORANSTÅENDE ANSVARSFRASKRIVELSE PÅVIRKER IKKE OBLIGATORISKE RETSSTILLINGER, DER IKKE KAN UDELUKKES I HENHOLD TIL GÆLDENDE RET.

Artikel 9. Gældende ret

Disse generelle vilkår og betingelser reguleres af dansk lov. Kunden accepterer, at danske domstole har jurisdiktion til at behandle og afgøre alle tvister, (herunder tvister eller krav uden for kontrakt), der måtte udspringe af fortolkningen af disse vilkår.

Artikel 10. Afsluttende bestemmelser

Hvis selskabet ikke påberåber sig en af bestemmelserne i de generelle vilkår og betingelser på et tidspunkt, skal dette ikke fortolkes som en afståelse fra retten til at påberåbe sig en af disse bestemmelser på et senere tidspunkt.

Hvis en bestemmelse i de generelle vilkår og betingelser (eller en del af en bestemmelse) erklæres ugyldig, ulovlig eller umulig at håndhæve af en domstol eller anden myndighed med kompetent jurisdiktion, skal den pågældende bestemmelse eller del af bestemmelsen anses for i det påkrævede omfang ikke at være en del af denne aftale med kunden, og gyldigheden og retskraften af de andre bestemmelser vil ikke være berørt.

Alle tilfælde af force majeure, herunder afbrydelse af kommunikationsmidler eller en strejke hos flyselskaber, hotelejere eller flyveledere, vil føre til suspendering af de forpligtelser i disse vilkår og betingelser, som er påvirket af omstændighederne af force majeure, og den part, der er berørt af omstændigheden af force majeure, vil ikke være ansvarlig som følge af manglende evne til at opfylde sådanne forpligtelser.

Rettigheder, der ikke udtrykkeligt er givet heri, forbeholdes.

Disse generelle vilkår og betingelser træder i kraft den 1. juli 2020. © 2020 Expedia, Inc., et selskab i Expedia Group. Alle rettigheder forbeholdes. Expedia er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende Expedia, Inc.